Biblie

Intronizacja boga Jahwe

5 października 2015
Basia
Basia

Materiał, który przedstawiam Wam do przeczytania, należy do wyznawców kabały i talmudu.

Czy można takim ludziom wierzyć?
Wiecie, że z pewnością nie, i ich należy się wystrzegać.

Musimy zawsze pamiętać przed kim ostrzegał nas Chrystus i o tym kogo nazywał synami diabła.

„ Rzekł do nich Jezus: Gdyby Bóg był waszym ojcem to i mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie lecz On mnie posłał. Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej? Bo nie możecie słuchać mojej nauki. Wy jesteście z ojca diabła i chcecie pełnić pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie stanął, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.” Jana 8,42

Pamiętajmy również kogo Chrystus nazywał uczonymi w Piśmie.

Oni tak się właśnie nazywają, aż do tej pory, a minęło 2000 lat.

„Współcześnie Biblia jest zawsze drukowana z punktacją pomocniczą. Jednakże zwoje Tory używane w synagogach, Talmudy, midrasze, cała literatura rabiniczna i tym podobne dzieła, przeznaczone dla uczonych lub wprawnie czytających, obywają się całkowicie bez masoreckiego oznakowania.”

 

Co można wyczytać z powyższych stron i jakich kłamstw są oni autorami?

Piszą głównie o TAJEMNICY liter hebrajskich. Pentagram JHWH dla nich jest IMIENIEM BOŻYM, który zawsze otoczony był TAJEMNICĄ.

Pentagram według nich ma wielką moc i właściwości. Służy za TALIZMAN. Pentagram został nadany w poczet talizmanów i DZIEDZINĘ MAGII co stało się niejako jego DETRONIZACJĄ.

Święty Tetragram, czyli cztery litery J H W H to według nich imię Boga.

Jak twierdzą kabaliści Z LITERY J POWSTAŁO NIEBO.

j1

A Z LITERY He POWSTAŁA ZIEMIA I CAŁY ŚWIAT DOCZESNY.

j2

„Inaczej rzecz się ma z literą ה (He), podstawą świata doczesnego. Przede wszystkim u dołu jest ona otwarta, przy czym otwór jest dość duży. To symbol faktu, że dla mieszkańców tego świata, ludzi, szeroko otwarta jest brama złego i że dolne królestwo otchłani piekielnej czyha na nich z otwartą paszczą. Oczywista to rzecz, że wszelkie zło jest łatwo dostępne dla ludzkiej natury, a wiodąca ku niemu droga wydaje się wygodna i często dogadza człowieczym zapędom. Jednakże nigdy nie należy wątpić w możliwość podźwignięcia się i ratunku. Oto bowiem na górze litery ה, pod samym jej daszkiem, jest mały otwór – otwór pokuty i zbawienia.”

Czy widzicie co prowadzi do zbawienia? – MAŁY OTWÓR POD DASZKIEM LITERY

Takie tajemnice kryje w sobie litera He.

„Takie tajemnice i pouczenia kryje w sobie litera ה (He). Człowiek powinien więc pamiętać, patrząc na jej rozwinięte kształty, że droga złego bez trudu wiedzie do celu, gdyż zmierza ona ku dołowi i ma szerokie wrota – staczać się zaś zawsze i we wszystkim jest łatwo. Ścieżka dobrego natomiast jest wąska i trudna do przebycia, a wspinać się po niej ku górze trzeba mozolnie i z wysiłkiem”

 

Dla nich konieczne do zbawienia jest potrzebne pamiętanie o KSZTAŁTACH  tejże litery.

Następną rzeczą jest to, że oni interpretują Słowo Boże ANALIZUJĄC POSZCZEGÓLNE LITERY.

 

„ Analizę alfabetu hebrajskiego można czynić na kilka sposobów. Metody te zwą się: masora, gematria oraz notarikon i temura.Masora to w tym wypadku symboliczna interpretacja kształtów liter. Gematria to spekulacje na wartościach i znaczeniach liczbowych liter i dokonywanie na tej podstawie operacji interpretacyjnych. Notarikon zaś to traktowanie liter jako skrótu, inicjału słowa, pierwszej litery otwierającej ukryte w sobie całe nowe wyrazy. A temura to metoda interpretacji talmudycznej, przejętej później przez kabałę, znaczy dosłownie „zamiana”. Polega ona na przestawianiu liter, składających się na dany wyraz, i wysuwaniu stąd nowych wniosków.”

„ Interpretacja kabalisty jest tu niezwykle ciekawa. Łączy w sobie metody masory z metodą gematrii.

 

Ich interpretacja liter jest co najmniej niepokojąca, zobaczcie na to co mówią.

„Tak więc kolejna cecha litery א (Alef) wskazuje na jej całkowitą duchowość i związek z Bogiem.”

„ Jak już wiemy z analizy imienia Bożego, z litery י (Jod) powstał świat doskonały, którego słabym, zniekształconym odbiciem jest świat doczesny (literka ה – He). A zatem dwie litery י (Jod) zwrócone ku sobie, które zamykają się wzajemnie, wskazują nam ów początek i koniec wszechrzeczy. Jod normalne oznacza stworzenie, a odwrócone – zamknięcie, kres tego stworzenia.”

„ Pomiędzy literami א (Alef) i ב (Bet) istnieje ścisły związek. Litera (wyraz) ב (Bet) oznacza „dom”, z domem zaś szczególnie związana jest kobieta. Tak więc ב (Bet) stanowi dom dla א (Alef); gdy się zaś złącza razem, dają w efekcie wyraz אב (Aw) – „ojciec”. W taki sposób nawet sam język wskazuje na ich małżeńskie pożycie.

Znajomość kabały oznacza znajomość tajemnic alfabetu. Litery hebrajskie to istoty duchowe, których zewnętrzny kształt odpowiada ich wewnętrznej naturze.”

„  Byli także i tacy, którzy chcieli w tym widzieć jeszcze jeden znak, a mianowicie, że za pomocą całego alfabetu Bóg stworzył świat i że wszystkie jego tajemnice można wyczytać z alfabetu.”

 

„ Największa jednak dostojność i przewaga litery ב (Bet) nad literą א (Alef) uwidacznia się w analizie metodą gematrii. Aby udowodnić, że rozpoczęcie Biblii od ב (Bet) a nie od א (Alef) nie jest bynajmniej dziełem przypadku, lecz ma istotny cel, kabalista dzieli cały alfabet na trójki liter, poczynając od litery analizowanej. Podaje ich wartość liczbową, dodaje do siebie i z końcowych sum wyciąga wnioski. Należy przy tym przypomnieć, że w kabalistycznych rachubach ważne są jedynie cyfry nadające liczbie wartość, a zera są pomijane. Konsekwentnie, gdy wypada suma dwucyfrowa, mianem sumy końcowej określa się tę, którą otrzymano z dodawania cyfr, składających się na pierwszą sumę.”

 

A oto przykładowa analiza liter.

 

Lp. Trójka Suma
1. א + ב + ג (Alef + Bet + Gimel) 1 + 2 + 3 = 6
2. ד + ה + ו (Dalet + He + Waw) 4 + 5 + 6 = 15, czyli 1 + 5 = 6
3. ז + ח + ט (Zajin + Chet + Tet) 7 + 8 + 9 = 24, czyli 2 + 4 = 6
4. י + כ + ל(Jod + Kaf + Lamed) 10 + 20 + 30, czyli 1 + 2 + 3 = 6
5. מ + נ + ס (Mem + Nun + Samech) 40 + 50 + 60, czyli 4 + 5 + 6 = 15, czyli 1 + 5 = 6
6. ע + פ + צ (Ajin + Pe + Cade) 70 + 80 + 90, czyli 7 + 8 + 9 = 24, czyli 2 + 4 = 6
7. ק + ר + ש (Kof + Resz + Szin) 100 + 200 + 300, czyli 1 + 2 + 3 = 6

 

Według ich wierzeń literki nawet ulatują przed tron Boga i unoszą się przed nim.

„ Cóż się jednak stało z odjętą literką Jod? Uleciała ona przed tron Boga i unosiła się przed Nim, oddając się do jego dyspozycji, by mógł On jej użyczać swoim szczególnym wybrańcom. Pierwszy otrzymał literę Jod, jako dodatek do dawnego imienia, Józef, w nagrodę za to, że święcił Imię Boże – początkowo w ukryciu, będąc niewolnikiem, następnie jawnie, przebywając na dworze faraona. Drugim z kolei wybrańcem był sługa Mojżeszowy, Jozue (poprzednio zwał się bowiem Ozeasz, po hebrajsku Hoszea). Skoro jego imię zostało zmienione w „Jehoszua”, względnie – w skróconej formie – „Jeszua”, początkowe ה (He) i ו (Waw) przesunęły się ku końcowi, a przód imienia zajęła litera Jod.”

Cóż za specyficzne wierzenia.

„ Byli także i tacy, którzy chcieli w tym widzieć jeszcze jeden znak, a mianowicie, że za pomocą całego alfabetu Bóg stworzył świat i że wszystkie jego tajemnice można wyczytać z alfabetu”

 

To są właśnie tajemnice kabalistów. Spójrzmy jeszcze na zdanie.

„Słuchaj Izraelu, JHWH, Bóg nasz, JHWH jeden jest”

Czy w tym zdaniu słowo „ Bóg jest zastąpione czterema literami JHWH – NIE!

Ewidentnie tak jak twierdzą kabaliści i wyznawcy talmudu JHWH traktują jak imię Boga.

Dlaczego to jest takie ważne dla nas? Zobaczmy dalej.

Po pierwsze JHWH – NIE OZNACZA SŁOWA „ BÓG”

TE CZTERY LITERY KABALIŚCI UWAŻAJĄ ZA IMIĘ SWOJEGO BOGA I WEDŁUG NICH Z TYCH CZTERECH LITER POWSTAŁ ŚWIAT.

 

JHWH – NIE ZNACZY BÓG

j3

TE CZTERY LITERY PO HEBRAJSKU ZNACZĄ DOKŁADNIE ”JAHWE” IMIĘ DIABŁA !!!

Jeśli chcecie sprawdzić, proszę włączcie translator z polskiego na hebrajski i wpiszcie słowo JAHWE i zobaczcie jakie znaki ukażą się wam po prawej stronie. Czyż to nie ten sam znak co powyżej.

Chcecie sprawdzić dalej, proszę wpiszcie w translator słowo BÓG i zobaczcie jaki znak ukaże się po prawej ! Czy to jest ten sam znak, o którym niektórzy mówią, że ma znaczenie „ Bóg”

Tetragram nie oznacza słowa Bóg !!!

 

ה ‚ – TEN ZNAK OZNACZA SŁOWO – Bóg

Jaki z tego wniosek?

JHWH =  j3 = JAHWE

 

TETRAGRAM został dopisany do Pism, w pierwszej fazie składał się z czterech hebrajskich znaków ( liter), po czym dodano do nich samogłoski i powstał wyraz JAHWE, KTÓRY JEST IMIENIEM SZATANA.

 

Zobaczmy jakie oni wyciągają wnioski z analizy liter i jakie maja plany.

„ Nie jest to bynajmniej dzieło przypadku. Ta różnica liter ma za zadanie wskazywać na znaczący symbol, sięgający w sferę tak istotnych zagadnień jak to, czy z punktu widzenia judaizmu religia Mojżeszowa ma być tylko narodową religią Izraela, czy też ma się stać religią uniwersalną, religią całej ludzkości. Zagadnienie to podsuwała już sama redakcja formuły wyznania wiary. „Słuchaj Izraelu” – powiada tu Mojżesz. A zatem pozornie zdawałoby się, że tylko Izrael został wezwany do uznania Jedyności Wiekuistego Boga. Tymczasem wiedziano skądinąd, że tak nie jest, że religia żydowska według Talmudu ma tylko czasowo charakter religii narodowej, liczy jednak na to, że wraz ze wzrostem ogólnoludzkiej kultury inne narody przyjmą dobrowolnie ideę jedynobóstwa i uznają biblijnego Boga za Boga i Stwórcę świata.

Pogodzeniu owej pozornej sprzeczności w służbie uniwersalizmu wiary Mojżesza poświęcona jest właśnie symbolika odmiennych liter, składających się na żydowskie credo”

Oni uważają, że religia żydowska według Talmudu ma tylko czasowo charakter religii narodowej, liczą jednak na to, że inne narody przyjmą dobrowolnie IDEĘ JEDYNOBÓSTWA i przyjmą biblijnego Boga za jedynego Stwórcę Świata.

Zapytam od razu , a co z naszym Jezusem, czy słyszeliście kiedyś o planach elit i zakazie posiadania „Idoli” o zakazie modlenia się do Chrystusa? Ja takie plany słyszałam i powiem Wam, że Chrystus jest przeszkodą dla nich, aby wprowadzić dla całego świata religię żydowską Talmudu. Wygląda to na plan globalny. Natomiast wiemy z Pisma, że to z 12 narodów Izraela będzie wybranych do Królestwa Bożego.

Z innego źródła wiadomo, że mają plany odbudowy świątyni w Jerozolimie, a gdy to się stanie, według nich nastanie  zbawienie. Wiecie kto za tym stoi? – CHABAD LUBAWICZ – niewiarygodne a jednak prawdziwe.

http://www.chabad.org.pl/chabad-lubawicz

http://www.chabad.org.pl/swieta/17-tamuz

http://www.monitor-polski.pl/zydowska-sekta-chabad-lubawicz-chce-zbudowac-nowa-chazarie-na-ukrainie/

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/tag/chabad-lubawicz

Warto też wejść na grafikę wpisując – Chabad Lubawicz – aby zobaczyć z kim mają najlepsze kontakty.

 

 

„Przez osiemset trzydzieści lat, na wzgórzu, ponad Jerozolimą, stała Świątynia, która była miejscem kontaktu  między niebem a ziemią. Świątynia ta była tak centralnym punktem w łączności człowieka z B-GIEM, że dwie trzecie micw związanych jest z jej istnieniem. Zniszczenie jej, uważane jest za największą tragedię w naszej historii; a jej odbudowa będzie znakiem ostatecznego zbawienia, powrotu harmonii B-SKIEGO stworzenia, oraz harmonii pomiędzy B-GIEM a Jego stworzeniem.”- strona do tego tematu niestety już nie istnieje.
„Pełne trzy tygodnie naszego roku, trzy tygodnie „pomiędzy strukturą” miesiąca Tamuz: od 17 dnia Tamuz do 9 dnia miesiąca Aw – są okresem żałoby nad zniszczeniem Świątyni, czego rezultatem było fizyczne wygnanie, oraz duchowe rozproszenie, które w dalszym ciągu dotyczy naszego życia.”

Co mówi o nich nasz Zbawiciel Chrystus? Jakże wymowne są Jego słowa ku przestrodze:

„ Biada wam uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych, i mówicie: Gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie bylibyśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków. Przez to sami przyznajecie, że jesteście synami tych, co mordowali proroków. I wy dopełniacie miarę przodków waszych! Węże, plemie żmijowe, jak wy możecie ujść potępienia w piekle? Mateusza 23,29

.

„ Bo wiążą ciężkie i nieznośne brzemiona i nakładaja na barki ludzkie, a palcem swym nie chcą ich ruszyć. Wszystkie też sprawy swe czynią, aby byli widziani od ludzi. Powiększają bowiem filakterie swe i wydłużają kraj szat swoich. Chętnie też zajmują pierwsze miejsca na ucztach i w synagogach, a lubią pozdrowienia na rynku i aby ich ludzie „ Rabbi” ( nauczycielami ) nazywali.” Mateusza 23,4

Czym są filakterie?
O czym mówi Chrystus?

Obrazowe to wskazanie, jak bardzo związany z jestestwem każdego Izraelity winien być główny jego dogmat religijny, jest dziwnie silne; taką zresztą formę retoryczną napotykamy dość często w stylu biblijnym, jak np. w przypowieściach Salomona: „Miłosierdzie i prawda niech cię nie opuszczają, uwiąż je u szyi twojej, napisz je na tablicy serca twego”.

Tradycyja wszakże, biorąc zastrzeżenie całe w znaczeniu dosłownem, rozporządziła nosić podczas modlitwy porannej w dniach powszednich tak zwane „Tefilin” (Filakteryje). Są to dwie maleńkie torebki skórzane o czterech skrytkach, w których złożone są 4-ry rolki pergaminowe z 4-ma wypisami biblijnemi, między którymi znajdują się i 3 ustępy tu omówione; torebki te czyli skrzyneczki nawiązuje się zapomocą skórzanych rzemyków (Recyos) na czole i na lewej ręce.

W moc wyrażenia „napiszesz na podwojach domów” tradycyja również zarządziła przybijanie rolek pergaminowych z powyższymi ustępami biblijnemi u drzwi wchodowych mieszkań i t. d.).

„Wajomer”, ustęp przedstawiający symbolikę, w dosłownem tłumaczeniu brzmi: „I rzekł Wiekuisty [JHWH] do Mojżesza, mówiąc: Powiedz synom Izraela i mów im aby sobie zrobili pętlice (Cicis) na rogach swych sukien w swych pokoleniach i umieszczą u pętlic narożnych nić niebiesko-purpurową. Mają to być dla was pętlice, gdy na nie patrzeć będziecie, to przypomnicie sobie wszystkie przykazy Wiekuistego [JHWH] i wykonacie je, i nie będziecie chodzić za sercem swojem i za oczyma swojemi, które wodzą was na pokuszenie. Abyście pamiętali i wykonywali wszystkie przykazy moje i staniecie się świętymi Bogu swojemu”.

Cel noszenia pętlic, czyli nitek widomych, Mojżesz wyraźnie określa, mają one bezustannie przypominać przykazy boskie, ale czy ma być jaki związek symboliczny między temi nitkami i ich barwą a przykazaniami, trudno odgadnąć. Być może, że Mojżesz, dążąc do wychowania ludu izraelskiego na lud kapłański, święty, przepisał im owe nitki w połączeniu z nicią niebiesko-purpurową dla uwydatnienia barwy, ornat kapłański odznaczający, gdyż w innem miejscu Mojżesz zaleca, ażeby zwierzchnia suknia arcykaplana (Meyl-haefod ) była całkiem koloru niebiesko-purpurowego (Kilo Techeles). Mogły więc Cicis stanowić cechę zewnętrzną, odróżniającą lud kapłański od otaczających go ludów bałwochwalczych, a jednocześnie miały ludowi temu przypominać, iż jest kapłańskim, że więc strzedz winien przykazań boskich.

j4

Talmud, dzieląc ostatni ten pogląd, nakazuje jeszcze przygotowywać nitki w sposób, nadający im symboliczno-mistyczne znaczenie, nakazuje mianowicie okręcać ósmą nitkę cztery razy, po 7, 8,11 i 13 skrętów, czyli razem 39 obrotów, z pięcioma węzłami pomiędzy skrętami. Cyfra 39 odpowiada takiejże cyfrze 39, powstałej z wyrazów: „Jehowa Echod” (Bóg jedyny). Wyraz „Cicis” dający cyfrę 600 w połączeniu z 8-ma nitkami i 5 węzłami, przedstawia ogólną liczbę 613 przykazów i zakazów boskich (Terjag-Micwos).

j5

Przepisy o filakteryjach i pętlicach tak się zrosły z życiem religijnem, że nie masz żyda prawowiernego, któryby ich najściślej nie wykonywał. W każdej innej religii spotykamy godła, wyobrażające wyższą ideę, a w Judaizmie są niemi właśnie owe filakteryje i pętlice, uprzytomniające zakon boży.

Sam Chrystus daje nam do zrozumienia, że nie są narodem wybranym za jaki się uważają 2000 lat po zmartwychwstaniu naszego Zbawiciela. Gani ich również za to, że obwieszją się przykazaniami zmieniając Prawo Boże na zasady ludzkie, a winni są całego zła, którego są dziełem nie mając nic wspólnego ze sprawiedliwością i miłosierdziem. Udają świętych przed ludźmi, ale nimi nie są. Dlatego ważne jest zrozumieć dlaczego Chrystus przyniósł Prawo oparte na Dwóch Przykazaniach, które opiera się na miłości względem każdego człowieka, a przestrzeganie go wynika z miłości względem Boga.

Czy papiestwo i zastępca Chrystusa, jak sobie uzurpował ten tytuł, nie robi tego samego. Czy wierni watykanowi nie są zobligowani do przestrzegania wszystkiego co nakazuje papież. Ileż jest warunków, które ludzie muszą spełniać, aby dostąpić zbawienia? Czy Watykan odznacza się sprawiedliwością i miłosierdziem na przestrzeni lat swojej władzy? Co za podobieństwo. Wnioski z tego każdy sam może wyciągnąć dla siebie.

Co ważnego powiedział jeszcze Chrystus?

„ Nigdy jeszcze nie czytaliście w Piśmie: Kamień, który budowniczowie odrzucili, stał się kamieniem węgielnym. Jest to dzieło Pana i wydaje się cudem w naszych oczach. Dlatego mówię wam: KRÓLESTWO BOŻE BĘDZIE WAM ZABRANE, A DANE NARODOWI, KTÓRY WYDA JEGO OWOCE.” Mateusza 21,42

Wiemy Kochani, że warunkiem do życia w Królestwie Bożym jest wiara w Chrystusa i przestrzeganie Jego Przykazań. Nic poza tym, jak nam próbuje wmawiać świat.

 

ZNAK TAW

j6

Według kabalistów i talmudystów oznacza :

„Ostatnia litera alfabetu, Taw ת, jest szczególnie groźna. Napiętnowany nią był Kain. Nosił ją na czole od chwili, gdy zamordował swego brata Abla. Odtąd służy ona do piętnowania. „

„Taw jest symbolem pełni, całkowitości – zarówno w dobrym, jak i złym. Dlatego też Bóg w biblijnym widzeniu Ezechiela IX,4 każe znakiem Taw naznaczyć czoła mężów bolejących nad zgrozą, jaka zagnieździła się w Jerozolimie, aby ich uchronić przed aniołami śmierci. Według Talmudu (Szabbat 55a) to piętnowanie odbywało się w dwojaki sposób: inkaustem (przyborami pisarskimi opisanymi w Księdze Ezechiela IX,2) naznaczano czoła sprawiedliwych, krwią zaś czoła bezbożników skazanych na zagładę. „Dlaczego właśnie znakiem Taw? Raw rzekł: tichije, co znaczy «będziesz żył» i tamut – «umrzesz»”.

„Jak widać, Talmud uważa, że w symbolu litery Taw tkwi dwojaka, skrajna treść: dobra dla dobrych, ale zła dla złych. Dlaczego? Bo w literze Taw zawarty jest symbol prawdy – emet – אמת.”

„W tej dwoistości symbolu litery Taw nie ma bynajmniej żadnej wewnętrznej sprzeczności logicznej. Jeśli bowiem Taw wieńczy pieczęć Boga, a pieczęcią Boga jest prawda, to zaiste stanowi obosieczną broń. O ile dla sprawiedliwego prawda jest ostoją, o tyle dla ludzi nieczystego sumienia bywa zabójcza. Niewinny pożąda prawdy, lecz złodziej, oszust czy morderca boi się jej; pierwszy łaknie jej jak błogosławieństwa, drugi wszelkimi siłami oddalają od siebie, stara się ją zaciemniać, drży na myśl o jej triumfalnym pochodzie.”

„Kłamstwo, choć w rzeczywistości słabe i bez fundamentów, na ogół kroczy zwycięsko przez świat i zazwyczaj bierze górę nad prawdą, choć ta stoi na mocnych fundamentach. Dlaczego? Ponieważ reprezentanci idealnej prawdy trafiają się rzadko, gdyż są daleko od siebie i często o sobie nie wiedzą. Nie mogą i nie umieją trzymać się razem, a często nie widzą potrzeby łączenia sił, ufając w moc i zwycięstwo samej swej idei. Tymczasem reprezentanci kłamstwa, czując doskonale, że pozycja każdego z nich z osobna jest słaba, instynktownie garną się ku sobie, łączą się w zwarte szeregi, doskonale wyczuwają praktyczne walory hasła: „W jedności siła”. Tylko że tę jedność obracają na złe”.

Oni, nazwani przez Chrystusa synami diabła twierdzą, że znak TAW jest pieczęcią Boga.

Ten znak wywodzi się z kultu boga słońca Tammuza.

 

…I rzekł do mnie: Zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości, które oni popełniają. I zaprowadził mnie do wejścia północnej bramy świątyni Pana; a oto siedziały tam kobiety, które opłakiwały Tammuza”

http://piotr-kotarba-kaczor.net/showdetails.php?ezSID=1dc227223e391d4858484c32b5193393&topgroupname=Teos&groupname=home&subgroupname=&contentname=tammuz

 

Znak krzyża pod każdą postacią jest znakiem kultu bożka słońca.

Znak Taw na czołach wybranych mężów stać się miał pieczęcią „przynależności do Boga” oraz przepustką do ich ocalenia. Był jak podpis Boga czytelny dla wszystkich, bo nawet analfabeci podpisywali się tym znakiem, który w starym alfabecie hebrajskim (syro-fenickim) miał kształt małego, równoramiennego krzyża (+) a później kształt „iksa” (x).

j7

 

Geneza franciszkańskiego znaku „TAU”- http://www.kapucyni.ofm.pl/archiwum/fzs-tau.htm

 

http://biblia.phorum.pl/viewtopic.php?p=7862&sid=477307dbe84b4de89f6f356181219399

 

http://www.iluminaci.pl/religie/chrzescijanstwo/symbol-krzyza

http://www.ezechiel.pl/joomla1.5/index.php?option=com_content&view=article&id=50:tajemnice-monogramu-chrystusa-znaki-solarne&catid=36:teologia&Itemid=1

 

Bóg wręcz nas przestrzegał przed przyjmowaniem znamienia.

„ I ujrzałem inna bestie wychodzącą z ziemi, a miała dwa rogi podobne do rogów Baranka i mówiła jak smok. I używała wszelkiej władzy bestii pierwszej w jej obecności i nakłoniła ziemię z mieszkańcami jej do oddawania czci pierwszej bestii, której rana śmiertelna uleczoną została. I czyniła dziwy wielkie,tak,że sprowadzała nawet ogień z nieba na ziemię w obecności ludzi. I zwiodła mieszkańców ziemi przez znaki, które dozwolono jej czynic w obecności bestii, nakłaniając mieszkańców ziemi , aby wystawili posąg bestii, mającej ranę od miecza, a żyjącej. A dozwolono jej, aby ozywiła posąg bestii, tak aby posąg bestii przemówił i aby sprawiła, że wszyscy, którzy nie złożą czci posągowi bestii, zabici będą. I sprawi, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy, będą mieli znamię na prawej ręce albo też na czołach. Aby nikt nie mogł kupować albo sprzedawać jeno ten kto ma ZNAMIĘ albo IMIĘ BESTII, albo też LICZBĘ IMIENIA JEJ. Tu jest potrzebna mądrość, kto ma rozum niech zliczy liczbe bestii, bo jest to liczba człowieka, a LICZBA JEGO

SZEŚĆSET SZEŚĆDZIESIĄT I SZEŚĆ” Obj. 13,11

Obj 13:18  ωδε η σοφια εστιν ο εχων τον νουν ψηφισατω τον αριθμον του θηριου αριθμος γαρ ανθρωπου εστιν και ο αριθμος αυτου χξς

sześćset sześćdziesiąt sześć

j8

j9

666

„Obj 14:8  A za nim szedł drugi Anioł, mówiąc: Upadł Babilon, ono miasto wielkie! bo winem gniewu wszeteczeństwa swego napoił wszystkie narody.

.

Obj 14:9  A trzeci Anioł szedł za nimi, mówiąc głosem wielkim: Jeźli się kto pokłoni bestyi i obrazowi jej, i jeźli weźmie piętno na czoło swoje albo na rękę swoję,

Obj 14:10  I ten pić będzie z wina gniewu Bożego, z wina szczerego i nalanego w kielich gniewu jego i będzie męczony w ogniu i siarce przed oblicznością Aniołów świętych i przed oblicznością Baranka.”

.

„ I usłyszałem głos donośny ze światyni, mówiący do siedmiu Aniołów: Idźcie a wylejcie siedem czasz gniewu Bożego na ziemię. I odszedł pierwszy i wylał czaszę swoja na ziemię. A wród złośliwy i bolesny dotknął ludzi, którzy mieli znamię bestii i tych, którzy oddawali cześć posągowi jej. A Anioł drugi wylał swa czaszę na morze, które stało się krwią jakby umarłego i wszelkie stworzenie żyjące w morzu zginęło. A trzeci wylał czaszę swą do rzeki i na źródła wód, a zamieniły się w krew.” Obj. 16,1

.

„ I ujrzałem trony, zasiedli na nich, a dano im prawo sądu nad duszami pościnanych dla świadectwa Jezusowego i dla Słowa Bożego, którzynie oddawali czci bestii, ani posągowi jej, ani też nie otrzymali znamienia jej na czołach lub na rękach, a żyli i panowali z Chrystusem tysiąc lat” Obj.20,4

Bóg przestrzega nas przed przyjęciem znaku bestii, ponieważ konsekwencją tego jest utrata życia wiecznego.

Myślę, że wystarczy słuchać nauki Chrystusa, Jego nakazów i przestróg, a z pewnością będziemy bezpieczni. Musimy trzymać się z dala od tego do czego nawołuje świat, rządzący i przewodnicy religijni. Duch Boży z pewnością da nam zrozumienie gdy będziemy wierni naszemu Zbawicielowi.

 

Zanim Bóg wyleje plagi na całą ziemię sam anioł Boży ma pieczętować lud Boży.

„ I ujrzałem innego Anioła wstępującego od wschodu słońca, majacego pieczęć Boga Żywego. I zawołał głosem donosnym mówiąc do Aniołów, którym dozwolono szkodzić ziemi i morzu: nie czyńcie szkody ziemi, ani morzu, ani też drzewom dopóki nie popieczętujemy sług Boga naszego na czołach ich. I usłyszałem liczbę opieczętowanych z każdego pokolenia synów Izraelskich.” Obj. 7,2

Zauważcie, że do przyjęcia znamienia bestii będzie ludzi nakłaniał świat, a pieczęć Boga daje sam Anioł, to Bóg działa, aby Jego dzieci miały Jego Pieczęć.

Pamiętajmy, że wybranych Chrystusa prowadzi Duch Święty. Bóg swoje dzieci na ziemi pieczętuje Duchem Świętym, a nie jakimś fałszywym znakiem na czole. On otwiera ludziom oczy, aby przejrzeli i myślę, że wiele jeszcze niesamowitych rzeczy się wydarzy zanim przybędzie nasz Zbawiciel.

„ I stanie się w ostateczne dni mówi Pan, ześle Ducha mojego na każdego człowieka, a synowie wasi jak i córki wasze beda prorokowali, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi będą snili we śnie. A także na sługi swoje i słuzebnice swoje ześlę Ducha mojego w one dni i będą prorokowali. I uczynię cuda na niebie w górze i dziwy w dole, na ziemi krew i ogień i kłęby dymu. Słońce zamieni się w ciemności, a księżyc w krew ZANIM NADEJDZIE DZIEŃ PAŃSKI WIELKI I JAWNY. I stanie się, że każdy zbawienia dostąpi, ktokolwiek imienia Pańskiego wzywać będzie.” Dz. Ap. 2,17

Z tego wynika, że Bóg opieczętuje wszystkie swoje dzieci Duchem Świętym i zawalczy o każdą duszyczkę, aby nie zginęła lecz miała życie wieczne.

 

Tak fałszywa świątynia, o której przestrzegałam w artykule „ Największe kłamstwo Łukasza” jak i znak bestii z apokalipsy są kłamstwem szatana. Kłamstwem jest też imię Boga – Jahwe, i słowo JHWH. Kabaliści uważają, że świat powstał z tych czterech liter.

Poznajmy kłamstwo na temat „ narodu wybranego”, aby na przyszłość nikt z naszych bliskich nie uległ zwiedzeniu. Poznajmy jeszcze bardziej tych, którzy mienią się „ bogami” na ziemi. To oni są powodem wszystkich nieszczęść, które mają miejsce na świecie.

„ Po wyłonieniu się chrześcijaństwa po roku 70-ym, rabini przebudowali judaizm na gruncie przekazów wyłącznie rabinów-faryzeuszy. Tak wyrósł Talmud, kolekcja prawa cywilnego i ceremonialnego oraz legend w dwu wersjach: Talmud babiloński z V w. oraz wcześniejszy Talmud palestyński (jerozolimski). Ponieważ Talmud babiloński normuje życie Żydów, judaizm rabiniczny nazywa się judaizmem talmudycznym.”

„ Mistyczną interpretacją Biblii jest Kabała, która nakazuje działania zmierzające do umożliwienia przybycia mesjasza. Talmud i Kabała (wciąż doniosła w chasydyzmie) przedstawiają Żydów jako ustanowionych przez Boga panów. Muszą im służyć goje, co ilustrację, Israel Szahak w książce Historia Żydowska, Religia Żydowska cytując słowa premierów Izraela, Ariela Szarona (My, Żydzi, kontrolujemy Amerykę i Amerykanie wiedzą o tym) oraz Menechema Begina, który powiedział: Jesteśmy boskimi bogami na tej planecie […] tak różnimy się od gorszych ras, jak one od owadów […] inne rasy to bestie i zwierzęta, bydło w najlepszym przypadku […] uważane za ludzkie odchody. Naszym przeznaczeniem jest rządzić gorszymi rasami. Naszym ziemskim królestwem rządzić będzie przywódca z prętem metalowym. Masy będą lizać nasze stopy i służyć nam jako niewolnicy.”

Bogowie tej planety, dawnymi i wspólczesnymi faryzeuszami przed którymi przestrzegał nas nasz Zbawiciel.

„ Ewolucję starożytnej ideogii faryzeuszy (faryzeizm) podsumował rabin Louis Finkelstein, profesor na Żydowskim Seminarium Teologicznym Ameryki, w przedmowie do I wydania dwu tomów pt. The Pharisees(Faryzeusze; The Jewish  Publication Society of America: Philadelphia 1938): Faryzeizm przekształcił się w nowoczesny rabinizm przez talmudyzm i średniowieczny rabinizm. Lecz zmiany nazw […] pozostawiły ducha starożytnego faryzeizmu bez zmian. Kiedy Żyd studiuje Talmud, naprawdę powtarza argumenty stosowane w palestyńskich akademiach. W II tomie (s. 622) czytamy:  rabiniczny judaizm, pierworodne dziecię faryzeizmu, przetrwało do dziś.

Rabiniczno-faryzejski Talmud babiloński nie opiera się na Piśmie. W Ewangelii Św. Mateusza (rozdział 23), Jezus Chrystus nazwał faryzeuszy i uczonych w Piśmie obłudnikami (8 razy), ślepymi (3 razy), ślepymi przewodnikami (2 razy), synami piekła, głupimi, łupieskimi, pożądliwymi,pełnymi bezprawia. Przyrównał ich do pobielanych grobowcówwypełnionych trupimi kośćmi i wszelaką nieczystością oraz potępił tychwężów, to plemię żmijowe – potomków tych, którzy mordowali proroków i sprawiedliwych, od Abla po Zachariasza.

Wg Św. Jana Złotoustego, faryzeusz czy zakonoznawca łamie Prawo, na dodatek mając obowiązek poprawienia innych, sam kuleje i naraża się na większą karę z racji swojego stanowiska, a ponadto jako nauczyciel silniej niż inni ciągnie ludzi do grzechu swoim złym przykładem. Dlatego Chrystus powiedział – Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą (Mt 23:13), a uczniów swoich ostrzegł On: Strzeżcie się kwasu faryzeuszów, to jest obłudy (Łk 12:1).

Mimo że potępił ich uczynki przed swymi uczniami, Chrystus-Syn okazał szacunek Prawu Mojżeszowemu, danemu przez Ojca: Na mównicy Mojżeszowej zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie; mówią bowiem, ale nie czynią (Mt 23:2-3). Przez wszystko, wyjaśnił Św. Jan Złotousty, nie należy rozumieć całego Prawa, bo chodzi o zasady służące poprawie charakterów, poprawie sposobu życia, zgodne z Nowym Testamentem i mające na celu zwolnienie od jarzma Zakonu. Dlaczego jednak zaleca On, by w życiu kierować się nie prawem Łaski, ale Prawem Mojżeszowym? Bo nie czas był jeszcze mówić o tym wyraźnie, przed krzyżem.

Faryzeusze na pokaz powiększali swe skórzane szkatułki (filakterie), przymocowane do czoła i lewego ramienia na wysokości serca (Mt 23:5), jak przykazuje Stary Testament (Księga Powtórzonego Prawa 11:18). Filakterie zawierają cztery cytaty z Biblii na zwitkach pergaminowych. Ekumeniczny kanał Vision TV w Kanadzie, sugerował, że Żydzi z filakteriami na czołach i ramionach to wyznawcy Tory, aż przyszła scena wskazująca na dziesiątki tomów Talmudu.

Zakonoznawcy twierdzą, że Talmud zawiera zbiór tradycji Mojżesza, który otrzymał od Boga na Górze Synaj: Torę w piśmie, ustne przykazania talmudyczne (Miszna) oraz tajemną mądrość (Zohar). Do Miszny, zbioru decyzji i tradycyjnych praw cywilnych i religijnych, rabini dodali później swe komentarze (Gemara), tworząc Talmud. Rabin recytuje Torę, lecz interpretuje ją z Talmudu, a kiedy on, lub elitarny ultraortodoksyjny jasnowidz chasydzki (cadyk), chce zgłębić znaczenie Tory, kontemplują Zohar. Wg Szahaka, bez żadnego konkretnego powodu, rozważania prawne może przerwać Hagada, narracja składająca się z przypowieści, legend i anegdot o postaciach biblijnych, aniołach, demonach, czarownicach i in. „cudach”.

Talmud definiuje hierarchię Żydów: zupełni ignoranci, znawcy tylko Biblii, znawcy Miszny i Hagady. Najwyżej są ci, którzy studiowali Gemarę i potrafią dyskutować jej kwestie prawne; tylko oni mogą przewodzić Żydom. Prawny system Talmudu uważany jest za wszechstronny, sztywny i autorytatywny. Można go rozwijać i ulepszać tylko pod warunkiem nienaruszania bazy dogmatycznej. Szahak: Jedno, co wolno, to zakaz rozszerzyć bądź uczynić jeszcze bardziej rygorystycznym […]Mimo iż Talmud został ostatecznie zredagowany, proces rozwijania go wciąż trwa[…] W odniesieniu do tekstów Talmudu – a w przeciwieństwie do Biblii – obowiązuje dosłowne ich rozumienie i nikt nie ma prawa do jakiejkolwiek interpretacji.

Talmud stworzył absurdy, przytaczane przez Szahaka, np. zakaz jazdy motocyklem w szabat: Jedną z podstawowych prac zabronionych w szabat są żniwa. Przez analogię zakaz ten został rozciągnięty również na „łamanie gałęzi drzew“. Prostą tego konsekwencją jest zakaz jazdy wierzchem na koniu (lub na jakimkolwiek innym zwierzęciu), bo potencjalny jeździec narażony jest na pokusę „złamania gałęzi“, żeby poganiać nią rumaka. Na nic zdają się tłumaczenia, że przecież produkuje się dzisiaj gotowe baty czy szpicruty albo że można jechać wierzchem w okolicach całkowicie pozbawionych drzew. Coś, co raz zostało zakazane, pozostaje zakazane na zawsze.

Nie spisano jeszcze tradycji Mojżesza w czasach Jezusa, Który potępił Misznę i jej nauczycieli, do których przemówił: Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. Chytrze uchylacie przykazanie Boże, aby naukę swoją zachować (Mk 7:8-9). Podobnie zrobił to On w Ewangelii Św. Mateusza, nazywając ich obłudnikami, o których mówi proroctwo Izajasza: Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Ewangelia Św. Mateusza wymienia materialistyczne nakazy faryzejskie, wcale nie zapisane w Zakonie: przysięga na złoto (zamiast na świątynię oświęcającą złoto) i na ofiarę zwierzęcą (zamiast na ołtarz, który ten dar uświęca); dawanie dziesięciny (a zaniedbywanie sprawiedliwości w sądzie, miłosierdzia dla nieszczęśników i wierności Bogu i Prawu); dbanie o połyskliwość i czystość zewnętrzną (podczas gdy wnętrze człowieka pozostaje zbrudzone nieuczciwością, zakłamaniem). Ewangelia Św. Marka dodaje krytykę faryzejskiego przyzwolenia, też materialistycznego, że cześć rodzicom można zastąpić darem na ofiarę: Tak unieważniacie słowo Boże przez swoją naukę, którą przekazujecie dalej; i wiele tym podobnych rzeczy czynicie (Mk 7:13).

Doktryna faryzejska to przykazania rabinów, a nie Boga. Ich nadrzędne nauki to nie Biblia, tylko komentarze, które unieważniają Prawa zamiast je utrzymać. W pracy Judaism on Trial (Judaizm Przed Sądem) żydowski badacz Hyam Maccoby cytuje rabina Yehiela ben Josepha: bez Talmudu nie moglibyśmy zrozumieć urywków z Biblii […] Bóg dał ten autorytet zakonoznawcom i tradycja ta jest tak potrzebna jak pismo święte. Uczeni wydali swe własne nauki […] kto nie studiuje Talmudu, nie może zrozumieć Pisma Św. Jeden z najbardziej czczonych badaczy judaizmu, laureat najwyższego wyróżnienia, Nagrody Izraela w 1988 r., rabin chabad-lubawiczerów Adin Steinsaltz pisze w książce The Essential Talmud (Podstawowy Talmud s.3): Jeśli Biblia jest kamieniem węgielnym judaizmu, to Talmud jest środkową podporą, wznoszącą się z fundamentów i podpierającą cały duchowy i intelektualny gmach […]najważniejszą książką żydowskiej kultury, ostoją twórczości i życia narodu. Żadne inne dzieło nie ma porównywalnego wpływu na teorię i praktykę życia Żydów, kształtując duchową treść i służąc jako przewodnik postępowania”

 

Pogrzebalismy Boga po cichu.w środku nocy. Cała koncepcja Boga jest przedawniona, judaizm może funkcjonować całkowicie bez niej. – plemię żmijowe nie boi się Boga !

 

„ W Izraelu Talmud ma status nadrzędny nad Biblią, „

„ Uważany za jednego z najbardziej wpływowych rabinów XX w., Joseph Soloveitchik jest niekwestionowanym przywódcą judaizmu ortodoksyjnego i czołowym autorytetem światowym w żydowskim prawie religijnym (halacha). Wykształcił i wyświęcił ponad 2 tys. rabinów,całe pokolenie żydowskich przywódców. Reporter religijny NYT(10.4.1993) Ari Goldman podał podstawę autorytetu rabina: pochodzi z długiej linii znakomitych badaczy Talmudu […] Do wczesnych lat 20-tych poświęcił się niemal wyłącznie studiom Talmudu […] Dołączył do Teologicznego Seminarium Elchanan przy Uniwersytecie Jesziwa, gdzie pozostał wybitnym nauczycielem Talmudu […] Otrzymał tytuł profesora Talmudu. Goldman nie wspomniał o znajomości Biblii jako podstawy autorytetu Soloveitchika, którego kwalifikacje polegają na biegłości w Talmudzie, a inne studia są drugorzędne. Brytyjski Jewish Chronicle(26.3.1993): w jesziwach Żydzi poświęcają się Talmudowi, wykluczając wszystko inne. Jesziwa to talmudyczna szkoła.

Rabini nakazują Żydom przestrzegać Talmud ponad Biblię (Nakazy rabinów są ważniejsze niż przykazania Bibli), pod karą piekielnego gotowania w ekskremencie za nieposłuszeństwo (Talmud, Erubin 21b). Bóg sam przyznał, że rabin może pokonać Boga w debacie (Baba Mezia 59b) i żaden rabin nie pójdzie do piekła (Chagiga 27a), Nieposłuszeństwo rabinom jest gorsze od złoczyństwa (Moed Katan 17a). Talmud uczy mitu, że Bóg radzi się rabinów na Ziemi ws. problemów w Niebie, a Żydzi mają u Niego specjalne względy, np. – Niebo i Ziemię stworzono dla dobra wyłącznie Żydów (Wajidra Raba 36). Żydzi mają godność, jakiej nawet nie może mieć anioł (Chullin 91b). Pomimo swych grzechów, Żyd jest dobry w oczach Boga (Chagiga 15b).

Zabiwszy Boga, Żydzi mianowali siebie samych w Jego miejsce. Żyd jest Bogiem żywym, wcieleniem Boga – niebiańskim człowiekiem. Inni ludzie to ziemska, gorsza rasa; istnieje tylko po to, żeby służyć Żydowi. Są nasieniem bydła – czytamy w Kabale. Czy „policja“ ADL Bnai Brith ścigająca rasistowskich supremacjonistów za antysemityzm, ksenofobię i szerzenie nienawiści przeczesała księgi judaizmu równie skrupulatnie jak chrześcijańskie?”

 

Kim są fanatycy religijni?

Ci, którzy obrażają naszego Kochanego Chrystusa, dawcę Życia Wiecznego.

 

„ Talmud babiloński cytuje rabina Simona ben Johaia z II w., jednego z największych rabinów judaizmu i autora Kabały: Nawet najlepsi nie-Żydzi wszyscy powinni być zabici (Jewish Encyclopedia Funk and Wagnalls 1907 s. 617). Każdego roku w święto Purim, Izraelczycy idą na pielgrzymkę do grobu ben Johaia (Jewish Press 9.6.1989). W święto Purim w 1994 r. oficer armii Izraela i ortodoksyjny Żyd z Brooklynu, Baruch Goldstein zmasakrował 40 palestyńskich cywilów, w tym dzieci, gdy klęczeli w modlitwie w meczecie. Był uczniem rabina Meira Kahane, który powiedział CBS News, że Talmud uczy, iż Arabowie to psy. Profesor Ehud Sprinzak na Uniwersytecie Jerozolimskim określił filozofię Kahane i Goldsteina: Oni wierzą, że popełniają przemoc przeciw gojom, po hebrajsku nie-Żydom (New York Daily News 26.2.1994). (Goje to nie-Żydzi wszelkiego koloru, wyznania, narodowości.) Podobnie wypowiadali się rabin Yitzhak Ginsburg (Musimy przyznać, że krew żydowska to nie to samo co krew goja – New York Times 6.6.1989) i rabin Yaacov Perrin (Milion Arabów nie jest wart żydowskiego paznokcia – New York Daily News         28.2.1994).

Shahak wnioskuje: nie ma już wątpliwości, że najokropniejsze akty ciemiężnicze na Zachodnim Wybrzeżu [w Palestynie] motywuje żydowski fanatyzm religijny. Szahak cytuje oficjalną egzortę naczelnego kapelana armii Izraela: Gdy nasze siły napotkają cywilów w czasie wojny, podczas ścigania lub w obławie i jeśli nie ma pewności, że są niezdolni zaszkodzić naszym siłom, to zgodnie z Halachą mogą, a nawet muszą być zabici […]W żadnym wypadku nie można wierzyć Arabowi, nawet jeśli robi wrażenie cywilizowanego […] gdy nasze siły nacierają na wroga, mają one pozwolenie, a nawet nakaz Halachy, żeby zabijać nawet […] cywilów wyglądających na dobrych. Urodzony w Polsce, Szahak był profesorem Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Za obronę praw prześladowanych Palestyńczyków, judeocentrycy okrzyknęli go antysemitą, kłamcą i oszustem. Na Szahaka powołuje się m.in. słynny niezależny reporter, Robert Fisk (Independent 3.12.1997).

Judaizm i Talmud motywowały bolszewizm: tyle jest w samym fakcie bolszewizmu, w faktach, że tak wielu Żydów jest bolszewikami, a ideały bolszewizmu zgadzają się z najwspanialszymi ideałami judaizmu – pisała wiodąca w USA żydowska gazeta Jewish Chronicle (4.4.1918). GazetaAmerican Hebrew pisała w 1920 r.: Co wydarzyło się w Rosji, stanie się rzeczywistością na całym świecie, dzięki tym samym żydowskim umysłowym i fizycznym siłom. Żydowski pisarz Oscar Levy w przedmowie do książki The World Significance of the Russian Revolution(Światowe Znaczenie Rewolucji Rosyjskiej): Niemal nie ma wydarzenia w historii Europy, które nie wywodziłoby się od Żydów. My, dzisiejsi Żydzi nie jesteśmy nikim innym niż uwodzicielami świata, jego niszczycielami, podpalaczami, rewolucjonistami. To też nie był ewenement. W 1881 r. rzecznik żydowski Goldwin Smith, profesor historii Uniwersytetu w Oksfordzie powiedział z dumą: My Żydzi uważmy swą rasę za wyższą niż ludzka i cieszymy się nie tyle na ostateczną unię z innymi rasami, co na nasz tryumf nad nimi.

W 1858 r. naczelny rabin Europy oświadczył: Wojny są żniwami Żydów, bo wybijamy przy tym chrześcijan i zbieramy ich złoto. Zabiliśmy już ich sto milionów, a końca jeszcze nie ma! Było to przed wojną domową chrześcijan przeciw chrześcijanom w Ameryce, bolszewickim zniszczeniem Rosjan i przed bratobójczymi wojnami światowymi. Samuel Roth (1893-1974), pisarz skazany w USA za rozpowszechnianie pornografii, oświadczył drugiemu Żydowi: Przyszliśmy do świata udając ucieczkę przed prześladowaniami, a ze wszystkich żałosnych annałów człowieka jesteśmy najbardziej morderczymi prześladowcami.

Judeocentrycy byli przykrzy dla otoczenia także podczas pokoju. Żydowski historyk Heinrich Graetz należał do myślicieli potępiających powszechną wśród rabinów na ziemiach polskich tradycję kabalistyczną. Żydowska mniejszość w Polsce miała nadaną przez króla Bolesława Pobożnego w 1264 r. autonomię, w ramach której Żydzi rządzili się wg prawa talmudycznego. Graetz dowodził, że narzucone przez rabinów postępowanie szkodzi mniejszości żydowskiej wśród chrześcijan –przekręcanie faktów, chytre mamienie ludzi, szukanie przyjemności i poczucia wyższości z udanych oszustw stoją w konflikcie z rzetelnością i prawością. Pisał m.in.: Tłum przyswoił sobie tę krętą dialektykę szkół talmudycznych i posługiwał się nią do wyprowadzenia w pole mniej sprytnych osobników. Co prawda, trudno było zażyć z mańki kutych na cztery nogi współwyznawców, ale świat nieżydowski, z którym obcowali, poczuł ku swojej szkodzie tę przewagę pomysłowego ducha Żydów polskich.”

 

Ci, którzy chcą wymazać imię Jezusa Chrystusa z naszej pamięci!

 

„ Editio Princeps dzieł wszystkich Kodeksu Prawa Talmudycznego orazMiszne Tory Majmonidesa są pełne nie tylko najbardziej obraźliwych nauk przeciw wszystkim nie-Żydom, lecz także dobitnych ataków na chrześcijaństwo i Jezusa (po imieniu którego autor dodaje pobożnie „Niech zginie imię nikczemnika“) – pisze Szahak. Imię Jezus w hebrajskiminterpretowano jako akronim od klątwy „niech jego imię i pamięć jego będą wymazane“, której używa się w najbardziej skrajnych obelgach – dodaje Szahak. Napotkał on w pracach Żydów ortodoksyjnych, (np. grupy Neturei Karta, dzięki którym dowiadujemy się o udziale elit syjonistów w Szoa) wyrażenie jezusowy Herzl w znaczeniu przeklęty Herzl (czołowy syjonista XIX/XX w.).

Szahak znalazł jezusowy Nasser i jezusowy Arafat w religijnych pismach syjonistów. Żyd, który przyjął chrześcijaństwo i poświęcił całe swoje życie i fortunę na zdemaskowanie Talmudu, dr Benjamin Freedman pisał: Od urodzenia Jezusa […] nie zanotowano bardziej zjadliwego, podłego i oszczerczego bluźnierstwa przeciw Jezusowi i chrześcijaństwu niż mamy w 63 tomach Talmudu, które lżą Chrystusowi i chrześcijanom w języku niewiarygodnie wstrętnym, plugawym, nieprzyzwoitym, sprośnym i nikczemnym. Podobną opinię wystawił b. rabin Drach, który przyjął chrzest: Talmud zawiera mnóstwo wymyślonych, absurdalnych przesad, oburzających nieprzyzwoitości, a ponad wszystko okropne bluźnierstwa przeciw wszystkiemu, co reprezentuje chrześcijaństwo (De l’Harmonie entre Paris 1844 tom 1 s. 163-164). Kiedy w 1923 r. żydowski badacz przetłumaczył Talmud na węgierski, rząd oskarżył go o pornografię i korupcję moralności publicznej. Węgierski sąd orzekł: Okropności zawarte w tłumaczeniu przez Alfreda Luzsenzsky znajdują się bez wyjątku w Talmudzie. Jego tłumaczenie jest dokładne, ponieważ oddaje ustępy, które są tekstem Talmudu, w ich właściwym znaczeniu.

Dla rabina Morrisa Kertzera, dyrektora ds. międzyreligijnych Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego, Talmud to podręcznik używany w szkoleniu rabinów oraz podstawa żydowskiego prawa religijnego(Look Magazine 17.6.1952). Wg Talmudu, Jezusa skazał na śmierć prawidłowy sąd rabiniczny za bałwochwalstwo, namawianie innych to tegoż i obrazę rabinatu. Pisząc o egzekucji Jezusa, źródła talmudyczne nie kryją zadowolenia z odpowiedzialności za ten czyn i nie wspomną nawet udziału Rzymian. Jeszcze gorsze są popularne przekazy, brane niemniej jednak dość poważnie, np. notoryczny Toldot Jeszu, bo obok ww. zbrodni oskarżają Go o czarną magię. Sama nazwa Jezus kojarzyła się i nadal kojarzy Żydom ze wstrętnościami. Ww. Maccoby pisze w swej książce: Talmud zawiera szereg dosadnych wzmianek o Jezusie […] na pewno nie pochlebnych. Michael Hoffman cytuje wstrętne obelgi w Talmudzie pod adresem Bogurodzicy (Sanhedrin 106a, Szabat 104b notka 2), Jezusa (Gitin 57a, Sanhedrin 43a, Sanhedrin 106) oraz Ich obojga (Kala 51a).”

 

Oni to są prześladowcami wiernych Chrystusowi, przez wieki zabijają tych, którzy uwierzyli w Jezusa i słuchają Jego głosu. Kochani, Chrystus nam to powiedział, że tak jak Jego prześladowali i nas będą prześladować. Tak jak Jego zabili i nas będą zabijać. Ale powiedział też, że kto wytrwa do końca ten będzie zbawiony.

„ I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w piekle – Mt 10:28”

„ W Talmudzie, Abhoda Zara 20a zabrania nawet chwalenia chrześcijan, żeby nie wyszło, jak dobry jest goj. Ale to nic przy nakazach zabijania, bo chrześcijanie to bałwochwalcy (Hilhot Mahalot) i grzeszą czcząc Jezusa Chrystusa (Hilhot Melahim), więc nawet nie wspomnij Boga chrześcijan (Hilhot Akum V 12). Zabijanie chrześcijan i kadzidło jednakowo cieszą Boga (Sefer Or Israel 177b), a po zburzeniu Świątyni Jerozolimskiej jedyną niezbędną ofiarą jest ich eksterminacja (Zohar III 227b). Zohar (I 25a): Jeśli nie ma ryzyka nakrycia, trzeba niszczyć chrześcijan. Żyd przelewający krew chrześcijan składa ofiarę Bogu (Alkut Simoni 245c), a ich eksterminacja to niezbędna ofiara (Zohar (II 43a). Nie zapobiegaj śmierci chrześcijan (Czoszen Ham 425. 5), niech umrą (Hilhot Akum X 1).”

„Morderców oczekuje wysokie miejsce w niebie (Zohar I 38b i 39a) i nie wolno zaprzestać tępienia gojów, zostawić ich w spokoju ani im ulec (Hilhot Akum X I). W judaizmie Rzym znaczy chrześcijaństwo: ze zniszczeniem skorumpowanego Rzymu, zbawienie i wolność przyjdą do Wybranego Narodu Boga (Synag. Jud. X 212). Iore Dea (158. 1), Aboda Zara (26b Tos) i Szulhan Aruk nakazują zabijać nawet dobrych gojów. Keritut (6b. 78) i Baba Mezia 114 nazywają ludźmi Żydów, ale nie chrześcijan, czy gojów, którzy są bestiami. Makot 7b uniewinnia mordercę chrześcijanina. Przyrost naturalny chrześcijan trzeba znacznie zmniejszyć (Sohar II 64b).”

Za kogo mają katolików, którzy choć zmanipulowani przez Watykan wierzą w Jezusa w przeciwieństwie do tych, którzy nazywają się bogami!

„Judaizm urągająco przekręca wyrażenia odnośnie chrześcijan. Ewangelia to Księgi Bezeceństwa, Sakramenty – Ofiary Gnojowe, a chrześcijanka pracująca dla Żydów w sabat – sabatowy brud. Święci to zniewieścieli lubwróżki, a święte to dziwki. Niedziela to dzień niedoli, Boże Narodzenie –eksterminacja, Wielkanoc – ścinanie lub szubienica. Kościół to dom próżności, dom Zła, w którym trzeba niszczyć bałwany lub nazywać je pogardliwie (Iore Dea 146. 15). Szabat 116a nakazuje palić książki chrześcijan. Tę zbrodnię nienawiści, ściganą przez ADL w przypadku profanacji symboli judaizmu, popełniły rzesze uczniów w Or Yehuda k. Tel Awiwu (20.5.2008), kiedy w odpowiedzi na apel burmistrza, Uzi Aharona, spaliły egzemplarze Nowego Testamentu podarowane Żydom etiopskim miasta przez misjonarzy. Aharon powiedział Associated Press:Na pewno nie potępiam palenia książeczek, a w wywiadzie radiowym nazwał zbrodnię wyrzucaniem zła spośród nas.”

„ yd ma codzień modlić się, Dzięki Boże, że nie stworzyłeś mnie gojem, kobietą albo niewolnikiem (Menahot 43b-44a). Kiedy przyjdzie Mesjasz, każdy Żyd będzie miał 2800 niewolników (Simeon Hadarsen 56 D). Jahwe stworzył gojów w ludzkiej formie, żeby Żydowi musiały służyć zwierzęta. Tak więc goj jest zwierzęciem w ludzkiej postaci, skazanym na służbę Żydowi dzień i noc (Midrasz Talpiot 225). Trzeba zabić goja za uderzenie Żyda (Sanhedrin 58b). Abhoda Zara 22a: Nie zadawaj się z gojami, bo rozlewają krew. Abhoda Zara 15b i 22a-22b: Goje mają stosunki seksualne ze zwierzętami. Iore Dea 198. 48: Żydówka spotykająca chrześcijanina plugawi się. Goje – jak krowy i osły (Zohar II. 64b) oraz bestie (Ketubot 110b), a stosunek seksualny z chrześcijaninem – jak z bestią (Sanhedrin 74b Tos). Potomstwo gojów to zwierzęta (Jebamot 98a i Ketubot 3b), a nieżywy chrześcijanin – jak utracona krowa czy osioł (Iore Dea 337. 1). Dziewczynki nieżydowskie od urodzenia są  nieczyste (Abodah Zara 36b).

Ortodoksyjny Żyd nie musi być uczciwy, jeśli to korzystne dla niego lub Żydostwa, bo oszukiwanie gojów raduje Boga (Szulczan Aruk Orak Czaim 539). Baba Batra (54b): Goje są poza ochroną prawa i Bóg wystawił ich pieniądze dla Izraela (Baba Kama 37b). Cała własność gojów należy do Żydów (Szulczan Aruk Czoszen Ham 348), lecz gojowi nie wolno kraść, rabować, brać niewolnic itp. – ani od innego goja ani od Żyda (Tosefta, Abhoda Zara VIII 5). Natomiast Żyd może to wszystko robić gojom. Żydowi wolno oszukiwać ich (Iore Dea 157. 2 H), niepłacić za pracę (Sanhedrin 57a) oraz zatrzymać nadpłatę, uzyskaną z pomyłki goja jak i znalezioną jego własność (Czoszen Ham 226. 1 i 193. 7). Kala (1b. 18): Żyd może kłamać i krzywoprzysięgać, by podejść goja, nawet wykrętami (Szabout Hag 6b i Baba Kama 113a). Baba Kama 113b: Imienia Boga nie profanuje Żyd, kłamiąc chrześcijanom. Żyd zawsze musi próbować oszukać chrześcijan (Zohar I 160a), a jeśli go nie nakryją, dodawać do sumy rachunku (Szulczan Aruk Czoszen Ham 348). Bóg nie oszczędzi Żyda, który wydaje swą córkę za starca, wybiera żonę dla swego niemowlęcia lub zwraca znalezioną rzecz gojowi (Sanhedrin 76a).”

 

Ci, którzy uważają się za naród wybrany, a nim nie są mają plany na przyszłość wobec wszystkich ludzi na ziemi. Są to plany mesjańskie i globalne, które zagrażją cywilizacji chrześcijańskiej. Sa wprowadzane małymi kroczkami, a ostatecznym punktem ma być ustanowienie 7 Praw Noego, które będą obowiązywać każdego goja czyli nieżyda. Kto się sprzeciwi zostanie pozbawiony życia przez ścięcie głowy. Oczywiście to prawo wyklucza wiarę w Jezusa, oddawanie Mu chwały i czci jako Bogu.

Zapewne wielu z Was słyszało o Synagodze Szatana i Sanchedrynie, który to ma na końcu sprawować władzę nad wszystkimi.

 

„ Prawo Żydów dla gojów wypłynęło przy okazji rezolucji Kongresu USA, która stała się prawem publicznym nr 102-14 (20.3.1991) przed 89-tą rocznicą urodzin rabina Menachema Mendela Schneersona, nieżyjącego przywódcy lubawiczerów. Mało kto czytał tę rezolucję pt. Dzień Edukacji USA, złowróżbny dowód, że Kongres USA odrzuca Biblię jako podstawę porządku społecznego i na jej miejsce lansuje Siedem Praw Noego. Na nich rzekomo opiera się rozwój od zarania cywilizacji, w tym narodu amerykańskiego. Bez zasad etycznych i wartości Noego, gmachowi cywilizacji grozi poważne niebezpieczeństwo powrotu do chaosu – straszy rezolucja. Amerykanie muszą przekazać te wartości z naszej znakomitej przeszłości na przyszłe pokolenia, podobnie jak ruch lubawiczerów sprzyja [tym wartościom] oraz krzewi je na całym świecie. Judeocentrycy widzą w Prawach Noego narzędzie Nowego Ładu. Żydowski ekspert prawa, prof. Earnest Easterly na Uniwersytecie Południowym w stanie Luizjana, przyrównał prawo 102-14 do pierwszych promieni świtu, które świadczą o wschodzie jeszcze niewidocznego słońca.

Jimmy Carter jako pierwszy prezydent podpisał w 1978 r. doroczną proklamację pt. Dzień Edukacji i Uczestnictwa z okazji rocznicy urodzin Schneersona. Jak omen, 30 lat później, Dzień Edukacji zbiegł się z wizytą papieża w USA (15.4.2008). Zdjęcie z Białego Domu pokazuje Busha, jak podpisuje proklamację w otoczeniu 10 rabinów wybranych z całego świata, zaledwie kilka godzin przed przywitaniem Benedykta XVI w jego pierwszej podróży do USA (Coloradoan 16.4.2008). Był wśród nich rabin Gorelick z Colorado. Powiedział, że Bush potwierdził swe poparcie dla Izraela i że dyskutował z rabinami spotkanie Cartera z przywódcami Hamasu (organizacji terrorystycznej wg Białego Domu), które odbywało się w tym czasie.

Prawodawcy stanu Nowy Jork przerwali obrady budżetowe w kwietniu 2008 r., żeby uczcić Schneersona, zatwierdzając proklamację 106 Dni dla Edukacji – inicjatywę chabad-lubawiczerów z Albany i młodzieży lubawiczerowskiej (Chabad.org 24.4.2008). Na co aż 106 dni? Prawa Noego, wg Encyclopedia Americana, to talmudyczne określenie 7 biblijnych praw danych Adamowi i Noemu przed objawieniem 10 przykazań Mojżeszowi na Górze Synaj, stąd wiążących dla całej ludzkości.Twierdzenie to nie ma podstaw, bo Przyjście Jezusa zastąpiło poprzednie przykazania. Sześć nakazów Noego zabrania: bałwochwalstwa; bluźnierstwa przeciw Bogu; cudzołożnych, kazirodczych i homoseksualnych stosunków oraz gwałtu; morderstwa; kradzieży; jedzenia żywcem i in. okrucieństw w stos. do zwierząt. Siódme prawo Noego nakazuje ustanowić sądy i sprawiedliwy porządek społeczny, żeby pilnowały przestrzegania praw Noego i tworzyły inne użyteczne prawa czy zwyczaje. Siedem Praw pozornie łączy Żydów z chrześcijanami, lecz chodzi o faryzejskie prawa w rozumieniu Talmudu babilońskiego, o czym pisze np. biuletyn chrześcijański w USA Don Bell Reports (27.12.1991). Pretensja do unwersalizmu 7 Praw jest fałszem, bo Talmud nakazuje zabijać i okradać chrześcijan oraz przyzwala gwałt na dzieciach. Niewątpliwie mamy do czynienia z podwójnym standartem prawnym – jeden dla gojów, inny dla Żydów.

W Miszne Tora, Majmonides zabrania gojom studiować Torę pod karą śmierci; mają studiować jedynie Siedem Micw, tj. 7 praw Noego (Hilchot Melachim 10:9, wydanie Moznaim Publishing). Dlatego rabini i ich świeckie organizacje jak ADL i ACLU domagają się usuwania symboli 10 przykazań z sądów w USA, a w miejsce usuniętych płaskorzeźb itp. – instalacji symboliki 7 Praw. Talmud babiloński nie pozostawia wątpliwości co do podwójnego standartu prawnego: Goja skazuje się na śmierć decyzją jednego sędziego [bez ławy przysięgłych] na podstawie zeznań tylko jednego świadka, nawet gdyby nie dostał odpowiedniego ostrzeżenia przed popełnieniem przestępstwa. Idzie na śmierć na podstawie zeznań mężczyzny i decyzją mężczyzny a nie kobiety. Mężczyzna, który zeznał lub skazał go może nawet być krewnym. Natomiast Żyda można skazać na śmierć tylko, jeśli został odpowiednio ostrzeżony przed popełnieniem przestępstwa. Wyrok śmierci może wydać tylko 23 sędziów, na podstawie zeznań dwóch męskich świadków, którzy nie są zdyskwalifikowani z powodu pokrewieństwa. Ten urywek dodaje: Ale żadna z tych reguł nie dotyczy goja (Sanhedrin 57b, wydanie Steinsaltza tom 18 s. 110).

Wystarczy byle pretekst; hasło Noahide Laws (Encyclopaedia Judaica):złamanie któregokolwiek z 7 praw poddaje noachida karze śmierci przez obcięcie głowy (Sanhedryn 57a). Noachid to nie-Żyd poddany prawom Noego. Judeocentrycy mogą ściąć głowę każdemu chrześcijaninowi na podstawie prawa Noego o bałwochwalstwie. Księga Awoda Zora 9:4 wMiszne Tora Majmonidesa: Chrześcijanie to bałwochwalcy, niedziela ich świętem. Maachalot Assurot 11:7: Chrześcijanie to czciciele Awoda Zora[bałwochwalstwa]. Hilchot Melachim 11: goj, który czci fałszywych bogów, zasługuje [na karę śmierci], jeśli czci ich w zdefiniowany sposób. Goj jest stracony za każdy rodzaj obcej czci, która wg żydowskiego sądu kwalifikuje czcicieli na ścięcie głowy.”

„ Prawo Noego ma na celu skończyć czczenie Jezusa Chrystusa, o którym Żydzi chasydzcy bluźnią, że jest bałwanem – zauważa b. żyd, prawosławny Brat Nathanael Kapner. My chrześcijanie powinniśmy wykpiwać żydów, gdyż judaizm stracił swoje kapłaństwo na zawsze. Wg historyka Josefusa, Herod Antipas zniszczył w 36 r. genealogie kapłaństwa Aarona, brata Mojżesza i tradycyjnego założyciela żydowskiego kapłaństwa. Księga Levitikus 16, która nadaje ważności judaizmowi biblijnemu, mówi, że aby dostać przebaczenie od Boga, Żydzi muszą iść do arcykapłana, który ofiaruje w ich imieniu ofiarę pokutną. Kapner: Ale Chrystus skończył z cuchnącymi ofiarami zwierzęcymi. Przepowiedział to Król Dawid, gdy pisał o przyszłym Mesjaszu „Ty jesteś kapłanem na zawsze według porządku Melchisedeka“ (Psalm 110). Św. Paweł nawiązał do tego proroctwa w Liście do Hebrajczyków (5:10): Jezuszostał obwieszczony przez Boga jako arcykapłan według porządku Melchisedeka, przynosząc Nowy Testament w miejsce Starego.”

„ Talmudyści chcą narzucić światu prawa Noego przez Sanhedryn. W październiku 2004 r. po 1600-letniej przerwie uroczyście wskrzeszono starożytny Sanhedryn, najwyższy trybunał w Izraelu (IsraelNN.com 20.1.2005). Rok później poznaliśmy pierwsze jego prace (IsraelNN.com 7.11.2005): rozszerzanie zakresu kompetencji i akceptacja starożytnego znaczenia trybunału jako najwyższego autorytetu prawnego i przywódcy społecznego Żydów, bez względu na kraj zamieszkania. Sąd tradycyjnie składa się z 71 rabinów (po jednym na każe państwo diaspory i jeden na Izrael). Rabin chabad-lubawiczerów, Even-Israel Steinsaltz (Adin Steinsaltz) przyjął nominację na przewodniczącego, mówiąc że Sanhedryn w powijakach powinien stronić od polityki. Rabin Yisrael Ariel niezgodził się, bo publiczny sprzeciw wyrzucaniu Żydów z Gazy i płn. Samarii oraz pomoc im nie mogą być nazywane politycznymi. Sanhedryn pracował też nad podsądem ds. stosunków naród-państwo, który m.in. dyskutuje z rządem na wysokim szczeblu nt. postępu w publicznym nauczaniu Biblii w Izraelu.”

„ Rabin Nachman Kahane – szef Instytutu dla Komentarzy Talmudycznych.Rabin Israel Ariel – b. dyrektor jesziwy i założyciel Instytutu Świątyni w Jerozolimie, który wykonał naczynia do użycia w odbudowanej, Trzeciej Świątyni; był wśród komandosów, którzy w 1967 r. wyzwolili Wzgórze Świątyni. Rabin Joel Schwartz – założyciel i rabin jednostki specyficznie dla haredejczyków w armii Izraela; nauczyciel w jesziwie i autor ok. 200 książek o prawie żydowskim i teologii, w tym wpływowe przewodniki dla nie-Żydów szukających Boga i przestrzegania 7 Praw Noego. Rabin Dov Stein – pionier odnowy Sanhedrynu, administrator. Rabin Jehuda Edri – główny inicjator odnowy Sanhedrynu, utalentowany autor i przywódca Ruchu dla Obudowy Świątyni. Rabin Dov Levanoni – starszy chabad-lubawiczer i ekspert od Świątyni.

Rabin chabad-lubawiczerów Even-Israel (Adin) Steinsaltz – przewodniczący Sanhedrynu, jeden z wiodących w świecie uczonych i rabinów. Stopień naukowy w matematyce i szerokie studia Tory. Założył Izraelski Instytut Publikacji Talmudycznych, opublikował 58 książek, m.in.  nt. Talmudu, mistycyzmu żydowskiego, myśli religijnej, tłumaczonych na kilka języków. Najlepiej znany z interpretacji i podstawowych komentarzy nt. Talmudu babilońskiego. Dziekan sieci edukacyjnej, od przedszkoli po gimnazja. Najwyższe kulturalne wyróżnienie państwowe w 1988 r. Bardzo zaangażowany w przyszłość Żydów w b. ZSRR, dla których założył rozmaite instytucje edukacyjne i podróżuje tam raz na miesiąc. IsraelNN zacytował opinię o Steinsaltzu wNewsweek: Żydowskie legendy wypełniają historie o wspaniałych rabinach. Chyba żaden z żyjących dzisiaj nie może dorównać geniuszem i wpływem Steinsaltzowi, którego niezwykłe talenty uczonego, nauczyciela, naukowca, pisarza, mistyka i krytyka społecznego przyciągnęły uczniów ze wszystkich odłamów izraelskiego społeczeństwa.

Czytelnicy IsraelNN kwestionują skład (Co najmniej 65 z 71 członków boi się ujawnić nazwiska – czy potrzebujemy Sanhedryn tchórzów? …Steinsaltz i Kahane synonimami jedności?), samozwaństwo (W 2003 r. ci przegrańcy rozesłali na Izrael 52 tys. petycji, a wróciło tylko kilka …poparcie przez Gedolim?), uczciwość („Tora“ znaczy Talmud) i legalność Sanhedrynu (Rebbe Schneerson był przeciw odnowie Sanhedrynu). Napuszoność neguje nagłówki (trudno być Pokornym, kiedy większość rabinów w Sanhedrynie wierzy w swą absolutną Świętość i Doskonałość), a tupet zaszedł za daleko (Może do tego zbudują Świątynię, namaszczą Mesjasza […] Ta cała rzecz zupełnie mnie odrzuca). Steinsaltz nie jest tak szlachetny jak podaje prasa (zawsze był skrajny w dziedzinie Tory, więc owszem nadaje się). Fanatycy są podekscytowani: Sanhedryn wkrótce zawładnie światem [który] będzie działał zgodnie z Prawem Tory, a Izrael – z 10 przykazaniami i 613 nakazami boskiego prawa […] Narody zastosują 7 Praw Noego. Jedni przyklaskują ustalaniu przez Sanhedryn miejsca Świątyni, gdzie zasiadał w starożytności (najwyższy czas, żeby przeszła w żydowskie posiadanie), a inni widzą potencjalny konflikt z muzułmanami, gospodarzami terenu.”

Czy pamiętacie, że w czasach gdy Chrystus odwiedził nas na ziemi istniał Sanchedryn? Czy to nie oni władcy Sanchedrynu wydali wyrok na naszego Zbawiciela?

Minęło 2000 lat a tu okazuje się, że Sanchedryn powstał na nowo i działa. I jego władza nad światem ma być kulminacją czasów końca.

„ Bestia, którą widziałeś była, a nie ma jej, wyjdzie z przepaści i pójdzie na zagładę. I zadziwią się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są napisane w księdze żywota, od powstania świata, widząc bestię, która była, a której nie ma.” Obj. 17,8

.

„A bestia, która była, a której nie ma, jest ósmą. Jest ona ze siedmiu i idzie na zagładę. A dziesięć rogów, które widziałeś to dziesięciu królów, którzy nie posiedli jeszcze królestwa, ale otrzymają władzę królewską na jedną godzinę wraz z bestią. Ci mają jeden zamiar, a moc i władzę swoją oddzadzą bestii. Będą oni walczyć z Barankiem, ale Baranek ich zwycięży, bo jest Panem nad pany i Królem Królów, a ci którzy z nim są, są wezwani, wybrani i wierni.” Obj 17,11-14”

Prawo Noego i władza Sanchedrynu na tle globalym.

„Sanhedryn zatwierdził globalny ruch Dzieci Noego (noachidzi, Bnei Noach, tj. goje dążący do przestrzegania Praw Noego), i pomógł mu w utworzeniu Wysokiej Rady (IsraelNN.com 28.9.2005). Rabin Michael Bar-Ron, rzecznik Sanhedrynu, spotkał się w tym celu z noachidami w USA. Utworzona w USA rada realizuje globalny cel – zjednoczyć, służyć i organizować wszystkie koszerne społeczności Bnei Noach na świecie w ramach jednego ciała, pod bezpośrednim zarządem i nadzorem Sanhedrynu. Za pomocą Wysokiej Rady, Tora z Syjonu (przez Sanhedryn) będzie skutecznie służyć nie-żydowskim społecznościom na całym świecie. Sanhedryn podkreśla zwierzchność nad noachidami (http://www.thesanhedrin.org/en/legal/psak5767Cheshvon16a.html):orzecznictwo prawne dla wszystkich grup Bnei Noah oraz uznanie wszystkich organizacji, które przyjęły Sanhedryn za swój najwyższy autorytet halachiczny oraz współpraca z nimi. W tym celu Sanhedryn powołał pod-sąd (zarazem sąd apelacyjny dla noachidów) pod przewodnictwem rabina Joela Schwartza.”

Rzecznik Sanhedrynu nie kryje, że chodzi o narzucenie judaizmu. Rada ma przekształcać Bnei Noach w silny ruch międzynarodowy z powodzeniem konkurujący ze wszystkimi ruchami religijnymi, który z Bożą pomocą przyczyni się do ich obalenia – powiedział Bar-Ron. Choć Żydzi nie nakłaniają nie-Żydów do przyjęcia judaizmu – donosi IsraelNN.com – na ludzkości spoczywa obowiązek przestrzegania 7 Praw Noego; należy więc dążyć do powszechnego przestrzegania ich, nawet przez głęboko niechciane w judaizmie aktywne nawracanie. W 2005 r. Wysoka Rada miała kontakty z Bnei Noach w Indiach i Brazylii. Jednym z największych obowiązków Żydów jest rozpowszechnianie praw Noego – wyjaśnił Bar-Ron, zatem priorytet międzynarodowy przed izraelskim wynika z zasady Tory, nakazującej bezzwłocznie spełnić znane ci pozytywne przykazanie, micwę, w pierwszej kolejności. Tak się składa, że grupa Bnei Noach [w USA] wykazała najbardziej widoczne poparcie i prawdziwą troskę o powodzenie Sanhedrynu i skontaktowała się z nami.

j10

Internauta Mordekaj z Jerozolimy skomentował, dlaczego Sanhedryn zaczął od zagranicy: Najpierw lipny „sanhedryn” powołuje siebie, obdarzając się honorami w oparciu o polityczno-religijną ideologię, a nie uznany dorobek badań nad Torą. Następnie lansuje się, organizując nową gojowską religię, której wyznawcy wierzą, że są lepszymi Żydami niż 99% prawdziwego narodu żydowskiego.

Bar-Ron nie pozostawia wątpliwości o wyższości swoich. Zaczął podróż do USA dzień przed eksmisją Żydów z Gazy: Miałem okropny, szarpiący serce ból […] czułem się niemal jak zdrajca narodu. Ale zdałem sobie sprawę, że chociaż nasz rząd odcinał się od Ziemi Izraela – częściowa kasacja naszego przymierza z Bogiem […] – istnieje inny, jeszcze niewykonany aspekt przymierza […] nasz obowiązek jako narodu kapłanów dla innych narodów. To jest sedno przymierza z Abrahamem, w który naród żydowski nie wdał się od czasów Drugiej Świątyni. Bar-Ron liczył na rozpowszechnienie wiedzy o halasze, tj. prawie Tory, i o 7 Prawach Noego, aż zaistnieją prawdziwi sędziowie noachidowi. Jako jeden z celów Bar-Ron widzi więc jasne nakreślenie 7 Praw i ich zastosowań zgodnie z Miszne Torą autorstwa Rambama [Majmonides].Po raz pierwszy w zapisanej historii Sanhedryn mianował Bnei Noach, by szerzyli przestrzeganie praw Noego. Jest to pierwszy krytyczny krok w realizacji ostatecznego rozkwitu braterstwa ludzkości, który przewidział jej ojciec, Noe – dodał Bar-Ron.

Watykan popiera 7 Praw Noego. Spotkanie komitetu watykańsko-żydowskiego w Jerozolimie (11-13.3. 2007 ) uznało (Zenit.org 20.3 2007): Żydowska tradycja podkreśla Przymierze Noego (patrz Księga Rodzaju 9: 9-12) jako zawierające powszechny kod moralny, który zobowiązuje całą ludzkość. Ideę tą odzwierciedla Pismo Święte w Księdze Dziejów 15: 28-29. Tyle o żydowskiej doktrynie. O chrześcijańskiej ani słowa! Brat Nathanael: Nie tylko Watykan „wybacza“ Żydom winę za ukrzyżowanie Jezusa Mesjasza, to jeszcze papież Benedykt uznaje ich przywództwo nazywając ich Wybranym Narodem Boga, a Prawa Noego tradycją żydowską. Kto więc będzie ostatecznym autorytetem moralnym od tzw. Praw Noego? Nie kto inny niż Żydzi. Antychrześcijańscy Żydzi!

Ten sam Watykan odrzuca islamskie prawo szaria, podobnie szowinistyczne w stosunku do innowierców. Stosunki katolicyzm-islam pogorszyły się w 2006 r. po wykładzie papieża Benedykta XVI w Regensburgu, który dla muzułmanów był przyrównaniem islamu do religii przemocy i irracjonalizmu. Natomiast duchowy przywódca 77 mln anglikanów świata, abp Canterbury, Rowan Williams, sugerował, że niektóre aspekty szarii trzeba zaakceptować w W. Brytanii, za co w marcu 2008 r. skrytykował go kardynał Taurun, hierarcha watykański ds. stosunków z islamem: Zrozumiałe są dobre zamiary [arcybiskupa Canterbury], ale wydaje mi się, że nie uwzględnił [muzułmanów], angielskiego systemu prawnego ani natury szarii […] Pewnych aspektów nie da się pogodzić [z szarią] (Reuters 11.3.2008).

Instytut Kodu Noego, od 1989 r. edukacyjno-badawcza agenda lubawiczerów Schneersona (Rebbe, jak nazywają go zwolennicy), podkreśla wydanie prawa 102-14 w USA, a zdjęcia pokazują konferencje o marnej frekwencji i lobbing: Przez [tę pracę] bądźmy warci przywództwa Rebbe ku wielkiemu światłu prawdziwego i zupełnego Zbawienia. Strony Instytutu http://www.noahide.org opublikowały artykuł z 1983 r. pt. Rebbe mówi o Noachidach: Każdy Żyd ma obowiązek zapewnić, by wszyscy ludzie na świecie przestrzegali 7 Praw Noego […]Nie-Żyd prowadzi się zgodnie z 7 Prawami, bo są one przykazaniami Boga przekazanymi przez Mojżesza. Zapewnia to, że interesowności nigdy nie pozwoli się wypaczyć Boskich kryteriów postępowania. Dowodząc kto jest „bezinteresowny“, Rebbe podaje następujący przykład, jak małe uczynki składają się na dzieło epoki Mesjańskiej, kiedy wszyscy będą razem służyć Bogu.

Niewierzącego goja, najętego kapitana jachtu, kilka razy dziennie pyta właściciel, gdzie jest wschód, bo podczas rejsu modli się ku Beis HaMikdasz (Świątynia Jerozolimska, z której po nieudanym powstaniu Żydów 4.8.70 r. została Ściana Płaczu). Kapitan zauważa bogobojność zamożnego właściciela i od tego dnia modli się i przypomina rodzinie i przyjaciołom o konieczności modlitwy: Jeśli wszyscy ludzie na świecie myśleliby o swym Stwórcy, świat nie byłby taką dżunglą! Rabbe lamentuje w tych niespokojnych czasach wygnania, że decydują rządy a nie Żydzi i przyrównuje świat do okrętu na wzburzonym morzu, sterowanego przez rządy świata, które nie są niczym więcej niż przykładowy kapitan. Żydzi zajęci są wyższymi, naprawdę ważnymi i decydującymi sprawami – Torą i micwami. Rządy świata sterują okrętem, Żydzi wyznaczają jego kurs […] Tak jak właściciel jachtu, postępując zgodnie z nakazami Tory, wpłynął na kapitana, by ten zbliżył się do Boga, tak samo ogół Żydów stojąc stanowczo w sprawach Tory i micw – włącznie z przykazaniem przekonania nie-Żydów do przestrzegania 7 Praw Noego – może wpłynąć na narody świata, by uznały Stwórcę i Pana.”

No cóż kim jest papież, który trwa w tym globalnym spisku?
Wielu z Was już wie to od dawna.

Jeśli chcecie Kochani dowiedzieć się więcej na temat naszych prześladowców, kim są i skąd się wzięli odsyłam do takich źródeł:

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/wybrancy-boga-2015-10

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/swiatowi-przywodcy-i-chabad-lubawicz-2015-10

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/droga-do-antychrysta-2015-10

Będą zmieniać ewangelię i Nowy Testament ! Kochani życzę Wam aby wiara w naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa miała miejsce w waszych sercach, aż do śmierci, a Jego Przykazania zapadły Wam w pamięci na zawsze, bo tylko w Nim mamy Zbawienie. Teraz rozumiecie dlaczego znajdują się tacy, którzy chcą umniejszyć rolę Chrystusa, pozbawić Go czci i chwały? Wybić nam z głowy miłość do Chrystusa tego, który zgładził nasze grzechy, abyśmy mogli dostąpić możliwości życia w Królestwie Bożym w Jego obecności. Czy to nie są perfidne działania przeciw samemu Bogu?

j11

Zachęcam do zapoznania się z artykułami naszego kolegi Radrapa, który ukazuje ważne kwestie w tym temacie. https://radtrap.wordpress.com/tajemnica-wielki-babilon/

 

Kochani,  tu na ziemi nie istnieje żadne imię, znamię lub liczba, którą ludzie mieliby sobie brać na czoło lub rękę. Dzieci Boże prowadzi Duch Boży. Chrystus przestrzegał nas przed wzięciem znamienia na czoło lub rękę i cokolwiek by się wydarzyło, na cokolwiek by się powoływali nawet na samego Chrystusa wiemy, że nie mamy takiej potrzeby, aby przyjmować jakikolwiek znak, choćby znaczył słowo Bóg, Chrystus czy cokolwiek innego. Bóg sam pieczętuje swoje sługi, a pieczęcią jest Duch Święty.

Sam Chrystus został zapieczętowany przez Boga Ojca w momencie gdy zstąpił na Niego Duch Boży.

Jan pisze o tym tak:

„ Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim” Jana 1,32

.

„ Ten na którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym.” Jana 1,33

.

„ Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten który trwa na wieki, a który wam da Syn Człowieczy, Jego to bowiem PIECZĘCIĄ SWĄ NAZNACZYŁ Ojciec Bóg.” Jana 6,27

Jak pamiętacie Chrystus zanim poszedł do nieba do Ojca powiedział nam, że pośle do nas Pocieszyciela – Ducha Prawdy, który wszystkiego nas nauczy i wszystko nam przypomni, abyśmy przestrzegali nauki Mesjasza, Syna Bożego, którą przyniósł od Ojca, aby nam przekazać.

To Bóg pieczętuje swoje dzieci poprzez działanie Ducha Świętego.

Jan pisze o tym tak:

„ Wy zaś zachowujcie w sobie to co słyszeliście od początku. Jeżeli będzie trwało w was to, co słyszeliście od początku to i wy będziecie trwać w Synu i w Ojcu, a obietnicą tą, którą On sam nam dał, jest życie wieczne. To wszystko napisałem wam o tych, którzy wprowadzają was w błąd.

Co się was tyczy, TO NAMASZCZENIE, które otrzymaliście od Niego trwa w was i nie potrzebujecie POUCZENIA od nikogo, ponieważ Jego NAMASZCZENIE POUCZA was o wszystkim. Ono jest prawdziwe i nie jest kłamstwem.” I list Jana 3,24

.

„ A Pocieszyciel DUCH ŚWIĘTY, którego Ojciec pośle w moim imieniu, Ten was wszystkiego NAUCZY i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.” Jana 14,26

 

Kto czytał z was Pismo wie doskonale, że Bóg już na samym początku powiedział, że nie ma imienia i aby mówili o nim Jestem, który Jestem.

 

„Mojżesz zaś rzekł Bogu: Oto pójdę do synów Izraela i powiem im: Bóg ojców waszych posłał mię do was. Lecz gdy oni mnie zapytają jakie jest Jego imię, to cóż mam im powiedzieć? Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: JESTEM KTÓRY JESTEM. I dodał tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mię do was. Mówił Bóg dalej do Mojżesza: Bóg ojców waszych: Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba przysłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia.” Ks. Wyjścia 3,13

 

Tak samo w NT Chrystus mówi o sobie Jestem, który Jestem. A jak wiemy Bóg Ojciec i Syn Boży to jedno. „ Ja i Ojciec jedno jesteśmy” Ew. Jana 10,30. Tak więc jak widzicie Ojciec i Syn mówią o sobie „ Jestem, który Jestem” To jest przestroga przed przyjęciem znaku imienia bestii. Pamiętacie jak Bóg mówi, że błogosławieni są ci, którzy przestrzegają słów Ks. Objawienia? W niej mamy ważne wskazówki ku przestrodze.

Po pierwsze Bóg nam mówi, że Jego imienia nie zna nikt na ziemi, prócz Jego samego.

„I ujrzałem niebo otwarte: I oto biały koń, a Ten co na nim siedzi zwany Wiernym i Prawdziwym, oto ze sprawiedliwością sądzi i walczy. Oczy Jego jak płomień ognia, a wiele diademów na Jego głowie, MA WYPISANE IMIĘ, KTÓREGO NIKT NIE ZNA PRÓCZ NIEGO, odziany jest w szatę we krwi skąpaną, a imię Jego nazwano: SŁOWO BOGA.” Obj.19,11

Z tego jasno wynika, że nikt żyjący na ziemi nie zna imienia Boga. Do Boga mamy się zwracać Ojcze, a Syn Boży który stanowi jedno z Ojcem jest naszym Mesjaszem – Chrystusem, Nauczycielem, Posłańcem, nazwany Słowem Bożym.

 

Kim jest Słowo?

 

„Na początku było Słowo,

a Słowo było u Boga,

a Bogiem było Słowo.

Ono było na początku u Boga.

Wszystko przez Nie się stało,

co się stało.

W Nim było życie,

a życie było światłością ludzi,

a światłość w ciemności świeci

i ciemność jej nie ogarnęła.

Pojawił się człowiek posłany przez Boga

  • na imię mu było Jan.

On przyszedł na świadectwo,

aby zaświadczyć o światłości,

by wszyscy uwierzyli przez niego,

Nie był on światłością,

lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości.

Była światłość prawdziwa,

która otwiera każdego człowieka

Przychodzącego na świat.

Na świecie było Słowo,

a świat przez Nie się stał.

Lecz świat Go nie poznał

Przyszło do swojej własności,

a swoi Go nie przyjęli.

Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli udzieliło mocy, aby stali się dziećmi Bożymi,

Tym, którzy wierzą w imię Jego –

którzy ani z krwi,

ani z żądzy ciała,

ani z woli męża,

ale z woli Boga się narodzili.

A słowo stało się ciałem

i zamieszkało wśród nas,

A myśmy oglądali chwałę Jego,

chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje

od Ojca,

pełen łaski i prawdy.” Jana 1

 

 

  • Słowo to nasz Zbawiciel, Chrystus
  • Bóg, który stał się człowiekiem, aby mieszkać wśród nas
  • Jest Bogiem, który stwarzał ziemię i ludzi
  • Jest Życiem i Światłością dla ludzi
  • Przyszedł na świat, który stworzył i do ludzi, których stworzył, ale ci nie przyjęli Go
  • Natomiast ci , którzy uwierzyli Mu i poszli za Nim stali się dziećmi Bożymi z woli samego Boga
  • Został uwielbiony przez swego Ojca i otrzymał władzę nad wszelkim stworzeniem jako Jednorodzony Syn
  • Jest pełen łaski, chwały i prawdy

 

„ Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo i mądrość i moc i cześć i chwałę i błogosławieństwo.” Obj 5,12

Chciałam Wam przekazać następną niepokojącą sprawę, otóż oglądnijcie filmik i przeczytajcie uważnie:

Kto ma czelność nazywać Chrystusa imieniem szatana?

Sprawa opiera się znów na fałszywych objawieniach nie mających nic wspólnego z Biblią, oraz na objawieniach Rozalii Cielakówny.

Bardzo ciekawe, ktoś wypowiada się w imieniu naszego Zbawiciela.

Czyżby posąg rzekomego Chrystusa znajdująca się już na Jasnej Górze w Częstochowie był naszym żywym Bogiem??? Czy to nie ciąg dalszy BAŁWOCHWALSTWA, którego tak nienawidzi nasz Bóg??? i do którego świat namawia owieczki Boga? Czy to poganie zrobili posąg bożka Jahwe obok posągu bogini Asztarte?

jahwe

Cel jest taki, postawili już posąg fałszywego Chrystusa, który nie mówi, nie czuje i nie ma w nim tchnienia i nie może pomóc i wymyślili, żeby go intronizować. Wszystko ma się odbyć na wiosnę 2016. Jest to warunek co naród polski ma zrobić, aby był pokój. Śladem Polski mają pójść inne państwa, które nie chcą wojen. Czyli zapowiada się to na akt o światowej skali. Oczywiście decydujące zdanie w tym wszystkim ma większość. Do aktu tego mają się włączyć także rządy. I chociaż w złym świetle stawiany jest kler i papiestwo, w akcji tej biorą udział biskupi, zwolennicy czczenia Królowej Niebios oraz świeccy ludzie.

Ciekawe zdania zauważyłam:

” Planowany jest postój przed Pałacem Prezydenckim w czasie którego będzie wygłoszone przemówienie na temat ustanawianych w katolickiej Polsce praw sprzecznych z Dekalogiem.”

„ Teraz mam pewność, że 12.09.2016 będzie już za późno na intronizację z ręki ludzi bo wtedy Jahwe, Jezus sam położy kres grzechowi i skończy się zabawa w ciuciubabkę i dobre serce Jahwe, Jezusa! On 12.09.2016 w latach 333 ustanowi Rządy Trójcy Świętej! Ci co Go chcieli na króla, będą z nim żyli w Królestwie Milenijnym, a ci co Go nie chcieli pójdą do piekła.!

„ Każdy nieobecny będzie potraktowany jako ZDRAJCA, JUDASZ KAIN.”

Oglądnijcie też ten filmik, tu wypowiada się człowiek mieniący się nauczycielem, który wie co potrzebne jest do zbawienia.

„ a ignorowanie prawdziwego El Boga żywego Jahwe, Jezusa Chrystusa”

Czy Wy widzicie o kim oni piszą? To jest kannanejski bóg!!!

https://pl.wikipedia.org/wiki/El

https://pl.wikipedia.org/wiki/Astarte_(bogini)

Astarte albo Asztarte (gr.Αστάρτη, fenic. ?￰ミᄂヤ?￰ミᄂモ?) – imię fenickiej i kananejskiejbogini miłości, płodności i wojny, tożsamej zbabilońskoasyryjskąboginią Isztar i sumeryjskąInanną (Panią Niebios).Grecy utożsamiali Astarte zAfrodytą.

Współcześnie, podczas pracarcheologicznych, odnajdowane są niewielkiestele, figurki i medaliony przedstawiające zapewne Astarte. Na wizerunkach tych bogini przedstawiana jest zwykle naga, bardzo często z kwiatami lotosu(symbole płodności) w dłoniach. Niekiedy stoi na grzbiecie lwa lub konia. Bardzo często, w sposób typowy dla religii kananejskiej, Astarte odbierała cześć pod postacią betyli.

Nieodłącznym elementem kultu Astarte były akty seksualne spełniane pomiędzy wyznawcami odwiedzającymi świątynię a specjalnymi kapłankamizwanymi kedesza. Cześć oddawano również paląc kadzidła, składając w ofierze produkty spożywcze, zwierzęta, a niekiedy także małe dzieci.

Astarte, pod imieniem ‘Athtart (‘ṯtrt), pojawia w tekstach z Ugarit, gdzie razem z boginią Anat wspiera Baala w walce z jego wrogami. Astarte czczono także w Egipcie, gdzie jej kult wprowadzili Hyksosi.

Kult Astarte – nazywanej też Królową Niebios (oraz Baala) – bardzo rozpowszechnił się także wśród Izraelitów, o czym niejednokrotnie wspomina Biblia. Spotykało się to ze sprzeciwem kapłanów i prorokówhebrajskiego boga , którzy niekiedy doprowadzali do krwawych starć.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Melkart

https://pl.wikipedia.org/wiki/Aszera

https://pl.wikipedia.org/wiki/Izebel

 

O czym oni mówią? O królestwie 1000 letnim na ziemi – wiecie, że to ma być to fałszywe 1000 letnie królestwo, a po 1000 latach szatan uwolniony z czeluści ma omamić narody i zebrać ich na wojnę z Barankiem, ale zstąpi ogień od Boga z nieba i pochłonie ich w jednej chwili. Czyżby nadchodziło kolejne zwiedzenie czasów ostatecznych? A dopiero pisałam o fałszywym królestwie bożym w „ Największe kłamstwo Łukasza” Nie wierzcie światu i ludziom, zaufajcie Bogu Kochani.

Zobaczcie jak wyglądał marsz nawołujących do intronizacji.

Zwróćcie uwagę na to do kogo się modlili, na ich szaty czerwone z krzyżem i orłem, flagę gotowych do walki…

„ A dziesięć rogów, które widziałeś to dziesięciu jest królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, lecz wezmą władzę jakby królowie na jedną godzinę wraz z Bestią. Ci jeden mają zamysł, a potęgę i władzę swą dają Bestii. Ci będą walczyć z Barankiem, a Baranek odniesie nad nimi zwycięstwo, bo Panem jest panów i Królem królów, a także ci co z nim są: powołani, wybrani i wierni.” Obj.17,

.Natomiast tysiąc lat z Chrystusem będą królować ci , którzy zostali zabici dla Świadectwa Jezusa i Słowa Bożego,ci co nie oddali pokłonu Bestii i jej obrazowi i nie wzięli znamienia na czoło i na rękę, to ich dusze zmartwychwstaną i będą brać udział w wielkiej uczcie Baranka. To ci będą kapłanami Boga i Chrystusa.- Obj. 20,4

A po tysiącu lat i zniszczeniu szatana i jego armii przez Boga zstąpią jako Miasto Święte Jeruzalem na nowo stworzoną ziemię.- Obj. 21,1

No cóż ja mogę tylko tyle powiedzieć od siebie, że dla mnie Królem Królów i narodów jest Chrystus od dawna. Mało tego otrzymał od swojego Ojca władzę na niebem i nad ziemią 2000 lat temu, został uwielbiony i wyniesiony ponad wszystko. Ma władzę nad każdym na ziemi i w niebie i z pewnością nie jest autorem tych apelów.

Jedynie czego pragnie to, aby ludzie się nawrócili i zaczęli postępować według Jego nauki, bo to jest warunkiem potrzebnym do zbawienia.

„ KTO GARDZI MNĄ I NIE PRZYJMUJE SŁÓW MOICH, TEN MA SWEGO SĘDZIEGO. SŁOWO, KTÓRE POWIEDZIAŁEM, ONO TO BĘDZIE GO SĄDZIĆ W DNIU OSTATECZNYM. NIE MÓWIŁEM BOWIEM SAM OD SIEBIE, ALE TEN KTÓRY MNIE POSŁAŁ, OJCIEC, TEN MI NAKAZAŁ CO MAM POWIEDZIEĆ I OZNAJMIĆ. A WIEM, ŻE PRZYKAZANIE JEGO JEST ŻYCIEM WIECZNYM. TO CO MÓWIĘ,  MÓWIĘ TAK JAK MI OJCIEC POWIEDZIAŁ.”Jana 12,48

.

„ KAŻDEGO TEDY, KTÓRY MNIE WYZNA PRZED LUDŹMI, WYZNAM I JA PRZED OJCEM MOIM, KTÓRY JEST W NIEBIESIECH. A TEGO, KTO BY SIĘ ZAPARŁ MNIE PRZED LUDŹMI, ZAPRĘ SIĘ I JA PRZED OJCEM MOIM, KTÓRY JEST W NIEBIESIECH.” Mateusza 10,32

.

„ TO JEST MÓJ SYN NAJMILSZY, W KTÓRYM MAM UPODOBANIE, JEGO SŁUCHAJCIE!” Mateusza 17,5

 

Ps. Artykuł napisałam ponieważ chciałam się z Wami podzielić swoimi spostrzeżeniami. Nie narzucam nikomu z góry, że musi w to wierzyć co tu zostało napisane, więc jeśli ktoś się nie zgadza z zagadnieniami jakie poruszyłam ma do tego prawo i nie mam zamiaru go do niczego przekonywać.

Mam nadzieję, że naświetli trochę sytuację wiernym Chrystusowi. Niektóre kwestie są już znane wielu osobom czytajacym inne blogi. Traktuje go czysto informacyjnie.

Pozdrawiam

7 Comments. Leave new

Ja coraz bardziej czuję się na tym świecie jakbym żył w więzieniu. Ręce opadają. Szatan na wszystkie sposoby kombinuje jak wcisnąć swój kult. Totalna paranoja – ludzie czcząc figurkę będą wzywać imienia Jezusa a co do żydowskiej elity – czytałem kiedyś „Protokoły Mędrców Syjonu” i myślałem że mi głowa odpadnie a jak jeszcze przeczytałem Twój artykuł to już całkiem wysiadłem. Niestety jakiekolwiek próby rozgłoszenia tego typu informacji na tym świecie to ciężka sprawa. Bardzo dobry artykuł Basiu. Pozdrawiam

Odpowiedz

„To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze z mojego powodu… Owszem nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. A będą tak czynić, bo nie poznali, ani Ojca, ani mnie.” Jana 16,1
” To wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie doznajecie ucisku, ale bądźcie odważni: Ja świat zwyciężyłem.” Jana 16,33
Na szczęście Chrystus i Jego władza jest ponad wszystkim. On działa i nikt Mu w tym nie przeszkodzi. Otwiera oczy komu chce, ponieważ wie które owce są Jego. Zapewnił, że zawalczy o każdą więc nie martwmy się bo żadna owieczka nie zginie. Musimy Mu ufać naszemu Kochanemu Pasterzowi, a wszystko będzie dobrze. :)

Odpowiedz
Rafał Kudrański
7 października 2015 21:36

Basia artykuł petarda z którą to nie ma nawet jak polemizować! Świetny i jakże PRAWDZIWY!

Odpowiedz

Artykuł kapitalny czytałam go z zapartym tchem.Nie ma co do niego dodawać prawda się sama broni.Pokój nam wszystkim.

Odpowiedz

,,Słowo Boże ”-Boże imię ,Słowianie-dzieci Boga ,tak Basiu ,wspaniała analiza.Pozdrawiam Cię serdecznie i życzę wiele łask Bożych.

Odpowiedz

Uciekają owieczki z kościoła pod wezwaniem maryji , to wzywają na pomoc Jezusa…
To jest jak nierząd świątynny, a nie szczere wielbienie. Babilon Wielki w pełnej krasie. Nie dajcie się nabrać. To zmyłka! Biznesowa zagrywka…

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud