Biblie

Wcześniejsze komentarze w „O mnie…”

27 marca 2015
Rafal Kudrański
Rafal Kudrański

Z racji zmiany „wtyczki”/wyglądu strony nie można komentować już stron z Menu i nie pokazuje komentarzy, które był tam zamieszczone. Są one BARDZO WAŻNE ponieważ ważne wątki poruszają – szczególnie tu „O mnie…” .
kesja czekam na Twoją odpowiedź. Myślę, że Czytelnicy również chcą wiedzieć odpowiedź, tym bardziej, że wcześniej „uciekłaś” od niej po „mistrzowsku”.

46 Comments. Leave new

Rafal Tomulczuk
26 lutego 2015 07:44

Witaj Rafale,,,mysle,iz musimy porozmawiać.Rowniez,mieszkam w Uk ,a pewne czynniki sprawily,iz wtrafilem na Ciebie.Postanowilem wiec napisac i zobaczyć czy odpowiedz od Ciebie uzyskam.Rownierz nie naleze do zadnego kościoła,zadnej organizacji,ani religii istniejącej na ziemi.Naleze do Boga Rafale,wiec zrozumieć mnie na pewno zrozumiesz….Zareczam.Rafale mam kilka pytan,,,wybacz.Zadalem je już kilku znajomym którzy sa świadkami….Nieistotne,,,pisz jak poczujesz potrzebe i masz jakies pytania.Widze,iz nie wiesz co piszesz kolego,a powoujesz się na Stworce….

Odpowiedz
Rafał Kudrański
26 lutego 2015 08:12

Cześć Rafał, cieszę się, że trafiłeś na mój blog. Z miłą chęcią porozmawiam z Tobą, jak już to robię z innymi osobami, którzy napisali do mnie również dzięki blogu. Szczerze mówiąc nie spodziewałem się tak szybko i to tak dużego, zainteresowania moimi artykułami. Oczywiście postaram się odpowiedzieć Tobie na pytania więc śmiało możesz pisać (rafal@expresowepaczki.pl). Nie twierdzę, że znam na wszystko odpowiedź lecz jeśli nie będę jej znał to na pewno będę starał się znaleźć odpowiedź w Biblii. Od świadków nie uzyskasz na pewno odpowiedzi odnośnie naszych RZECZYWISTYCH Stwórców – Boga Ojca i Jego Syna. Skoro widzisz, że nie wiem co pisze to czekam z niecierpliwością na Twoje pytania i też twierdzenia. Mogę Ci ZAGWARANTOWAĆ, że artykuły, które zamieściłem na blogu – jestem ich w 100% PEWNY – powołując się na SAMEGO BOGA bo przecież posługuję się Jego Słowem. Nie wykraczam ponad to co jest napisane i tego się trzymam by zachować CZYSTOŚĆ i PROSTOTĘ ścieżki Zbawienia naszego Zbawiciela – Chrystusa. Z niecierpliwością czekam na Twoje pytania i pozdrawiam.

Odpowiedz

Do – Rafała Kudrańskiego. Ja nie piszę z UK ale z oszukanego przez katolicyzm polskiego narodu, ale mam wiosen 64, i znam Biblię od 30 kilku lat, a życia w katolicyżmie, nie będę tu wspominał, z przed okresu poznania Biblii. Zastanawia mnie jedna rzecz mój drogi, bo piszesz o nowym narodzeniu, czy uczyniłeś tak w swoim kroczeniu za Panem, jak jest napisane w Dz. Ap. 2; 38. W swoim komentarzu ,,O sobie” powiedziałeś: (A co tak faktycznie jest w Polsce? Czy Ci Katolicy podążają za Ewangelią Pana Jezusa zawartą w Biblii na której rzekomo opiera się Kościół Katolicki, który naucza swoich wiernych?), Katolicy nie są w stanie iść za Ewangelią Pana Jezusa, bo wielu Rafałów, wyjechało do UK co poznali Ewangelię, i polakom w kraju nie głoszą. Ja od lat przekazuję Prawdę Bożą w różny sposób katolikom, dając także literaturę, nawet przez internet, skany książek lub filmy. Kler się twoimi i moimi komentarzami za bardzo nie przejmuje, bo nie odbierasz im koryta, podając ludziom pod nos gołe fakty z miejsc Pisma a także ich wielowiekowe wymysły, a są katolicy co tego nie mają ochoty nawet przeczytać, bo ważniejsze jest to, co mówi ksiądz. Coś ci na koniec podam: LISTA NAUK DEMONÓW 1 – 69.
Oto lista niektórych nauk i doktryn, które zostały przyjęte i utrwalone przez kościół Rzymsko- Katolicki w ciągu ostatnich 1700 lat.
Materiały tutaj zawarte pochodzą z następujących źródeł:
1. The Catholic Encykopedia
2. The New Schaff Herzog Religious Encykopedia
3. Dictionary of Religious Knowledge
Pan Jezus powiedział:
„Ja świadczę każdemu kto słucha słów proroctwa tej księgi; jeśliby ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze” Apokalipsa Jana rozdz. 22, werset 18
1) Podział na kler i laików datuje się od połowy II wieku
2) Kult relikwii rozpoczęto około roku 190
3) Modlitwy za umarłych zaczęły się około roku 300
4) Czynienie znaku krzyża – rok 300
5) Wprowadzenie woskowych świec – rok 320
6) „Klątwa kościelna” dla świętujących Wielkanoc poza niedzielą ustanowioną na Soborze w Nicei (później potwierdzona przez papieża Jana VII w 878r) – rok 325
7) Oddawanie czci aniołom, zmarłym świętym, wprowadzenie wizerunków, początek kultu obrazów, wypaczenie chrztu przez „pokropienie” i włączenie niemowląt – rok 375
8) Codzienne odprawianie mszy – rok 394
9) Upowszechnienie pojęcia: „Maryja – Pośredniczka Łask”; zapoczątkowanie modlitw do Marii – V wiek
10) Początek kultu Marii (tytuł Matka Boża po raz pierwszy został użyty w stosunku do Marii podczas posiedzenia Konsylium w Efezie) – rok 431
11) Księża zaczęli ubierać się odmiennie od ludzi świeckich – rok 500
12) Ostatnie namaszczenie – rok 526
13) Zakony zapoczątkowane przez Benedykta z Nursji we Włoszech – rok 528
14) Papiestwo jako instytucja datuje się od roku 539
15) Post 40-dniowy ustanowiono w roku 547
16) Doktryna o czyśćcu wymyślona przez Grzegorza I – w roku 593
17) Język łaciński używany w modlitwach i na nabożeństwach nakazany przez Grzegorza I – w roku 600
18) Modlitwy kierowane do Marii, świętych i aniołów – około roku 600
19) Przyznanie Kościołowi Rzymskokatolickiemu zwierzchnictwa nad wszystkimi Kościołami Chrześcijańskimi, poprzez uznanie papieża za „Biskupa Powszechnego” tytuł został nadany przez cesarza Focasa, papieżowi Bonifacemu III – w roku 607
20) Wszystkich Świętych zaczęto obchodzić około roku 610
21) Całowanie stopy papieża wprowadzone przez papieża Konstantyna w roku 709
22) Tymczasowa władza papieży darowana przez Pepina, króla Franków – rok 750
23) Upełnomocnienie oddawania czci krzyżowi, wizerunkom i reliktom w roku 786
24) Krzyżowe dni ustanowione przez Leona III w roku 801
25) Święcona woda zmieszana ze szczyptą soli i błogosławiona przez księdza w roku 850
26) Oddawanie czci świętemu Józefowi w roku 890
27) Ustanowienie szkoły Kardynałów w roku 927
28) Zaduszki czyli dzień Zaduszny wprowadził opat z Cluny – Odilo w Klasztorach kluniackich w roku 988
29) Kanonizacja zmarłych świętych zapoczątkowana przez papieża Jana XV w roku 995
30) Post w piątki w czasie wielkiego postu w roku 998
31) Msza, (obecność obowiązkowa) wprowadzona w XI wieku
32) Ogłoszenie przez papieża Grzegorza VII w „Dictatus Papae” że:
– Kościół katolicki nigdy nie zbłądził i nigdy nie popełnił żadnego błędu
– Ustanowienie „ekskomuniki” (klątwy kościelnej)
– Narzucenie celibatu na I Synodzie Postnym odbytym w Rzymie
– Wszystko wprowadzone w roku 1077
33) Różaniec (mechaniczna modlitwa przy użyciu paciorków) wynaleziona przez Piotra Hernita w roku 1090
34) Udzielenie „odpustu” przez papieża Urbana II dla uczestników pierwszej wyprawy krzyżowej w roku 1095; sprzedaż odpustów zapoczątkowana na przełomie XV i XVI wieku
35) Kanonizacja zmarłych świętych (zapoczątkowana przez Jana XV w 995r.), zatwierdzona przez papieża Aleksandra III w roku 1170
36) Święta Inkwizycja ustanowiona przez Konsylium w Weronie w roku 1184
37) Transsubstancja (przeistoczenie) opłatka ogłoszona przez papieża Innocentego III w roku 1215
38) Cicha spowiedź grzechów do księdza zamiast Bogu (obowiązkowo raz w roku), ustanowiona przez papieża Innocentego III w czasie trwania Konsylium Laterańskiego w roku 1215
39) Adoracja opłatka (hostii) zarządzona przez papieża Honoriusza III w roku 1220
40) Biblia zakazana dla laików (znalazła się w spisie ksiąg zakazanych) Synod w Tuluzie 1229
41) Szkaplerz wynaleziony przez angielskiego zakonnika Simora Stoka w roku 1251
42) Rok 1254 – data rozpoczęcia „stosowania tortur” w celu wymuszenia zeznań, nakaz papieża Innocentego IV
43) Święto Bożego Ciała wprowadzone przez papieża Urbana IV na soborze w roku 1312
44) „Tiara” – potrójna korona papieska symbolizująca potrójną władzę papieża jako arcykapłana, króla i proroka, wprowadził Jan XXII w roku 1325
45) Zakaz spożywania komunii pod dwiema postaciami (chleba i wina) przez osoby świeckie – Sobór w Konstancji w roku 1414
46) Dogmat Siedmiu Sakramentów zatwierdzony w roku 1439
47) Dogmat o czyśćcu zatwierdzony przez Konsylium we Florencji w roku 1443
48) Ustanowienie „godzinek” do Najświętszej Marii Panny przez papieża Sykstusa IV w roku 1476
49) „Uzasadnienie obchodów świąt „Niepokalanie Poczętej” przez papieża
Sykstusa IV w roku 1477
50) „Zdrowaś Mario” (druga połowa modlitwy ukończona 50 lat później i
zatwierdzona przez papieża Sykstusa V pod koniec XVI wieku) wprowadzona w 1508 roku.
51) Ponowne zatwierdzenie odpustów z dodatkową możliwością odpustu dla zmarłych przez papieża Leona X w roku 1515
52) Zakon Jezuitów założony przez Ignacego Loyolę w celu dokonania
Kontrreformacji w krajach, w których zapanowała reformacja, czyli tam gdzie Rzym stracił swoje wpływy, zakon założony w roku 1531
53) „Trybunał Inkwizycyjny” oficjalnie powołany – przez papieża Pawła III (bulla „Licet ab initio”) 1542
54) Tradycja ogłoszona autorytetem równym Biblii przez Konsylium w Trencie w roku 1545
55) Księgi apokryficzne dodane do Biblii przez Konsylium w Trencie w roku 1545
56) Chrzest dzieci zalecano w roku 412, dopiero w 1314 zmieniono zanurzenie dorosłych na „polewanie”, a ostatecznie chrzest dzieci z „polewaniem” zatwierdzono w roku 1547
57) Wyznanie wiary papieża Piusa IV narzucone jako oficjalne wyznanie wiary w roku 1560
58) Małżeństwo, Kapłaństwo, Bierzmowanie uczyniono sakramentami w roku 1563
59) Maria „Królową Polski” – uroczyste oddanie narodu pod jej zwierzchnictwo przez króla polskiego Jana Kazimierza 1657
60) „Pasje” (droga krzyżowa) zaczęto obchodzić od XV wieku, a zatwierdził
papież Benedykt XIV w 1742 roku
61) Nabożeństwa Majowe wprowadzone w roku 1852
62) Niepokalane poczęcie Marii Panny ogłoszone przez Papieża Piusa IX w roku 1854
63) Stwierdzenie i ogłoszenie że jedynym zbawiającym kościołem jest Kościół Katolicki przez papieża Piusa IX w roku 1854
64) Sobór Watykański I pod przewodnictwem Piusa IX potępił wolność wyboru religii, prasy i odkryć naukowych, nie zatwierdzonych przez Kościół Katolicki i potwierdził tymczasową władzę papieża nad władzami świeckimi w roku 1864
65) Nieomylność papieża w sprawach wiary i moralności ogłoszone przez Piusa IX w roku 1870
66) Szkoły publiczne potępione przez Piusa XI w 1930
67) Wniebowzięcie Marii Panny wymyślone przez Piusa XII wprowadzono w roku 1950
68) Maria uznana Matką Kościoła przez papieża Pawła VI w roku 1964
69) Dominus Iesus – deklaracja, w której główną myślą było to, że: „Tylko w
Kościele Rzymsko-Katolickim można znaleźć wszystkie środki potrzebne do
zbawienia” – kardynał Joseph Ratzinger – prefekt watykańskiej Kongregacji
Nauki i Wiary (przemianowanej w 1965 r. ze Świętego Oficjum znanego
uprzednio jako Święta Inkwizycja) – rok 2000 . . .
. . . . PODSUMOWANIE
1 Tymoteusza 4: 1 – 5 Rozdział 4
01 Duch zaś otwarcie mówi, ze w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów.
02 [Stanie się to] przez takich, którzy obłudnie kłamią, maja własne sumienie napiętnowane.
,03 Zabraniają oni wchodzić w związki małżeńskie, [nakazują] powstrzymywać
sie od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je przyjmowali z dziękczynieniem
wierzący i ci, którzy poznali prawdę.
,04 Ponieważ wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre, i niczego, co jest spożywane z dziękczynieniem, nie należy odrzucać.
05 Staje się bowiem poświęcone przez słowo Boże i przez modlitwę.
.
To co powyżej tego podsumowania jest podane jest wyrazistym dowodem
odstępczej działalności kościoła katolickiego przez wszystkie stulecia jak ta
instytucja istnieje, i lekceważenia sobie tego co Bóg powiedział w Biblii.
Czy kler katolicki nie wie co jest napisane jako ostrzeżenie w Obj. 22: 18,
19.

Odpowiedz
Rafał Kudrański
2 marca 2015 01:02

Ben jest to druga odpowiedź do Ciebie i cieszę się, że tak długo masz do czynienia z Biblią. Ja mogę śmiało powiedzieć, że już 6 rok przeminie wkrótce ze Słowem Bożym. Wyczuwam, po tym drugim Twoim komentarzu, że chyba zawiodę Cię jeśli chodzi o Twoje pytanie w stosunku mojego nowonarodzenia. Lecz proszę sprecyzuj mi czy chodzi Ci o LITERALNE, FIZYCZNE „ochrzczenie się” poprzez zanurzenie w wodzie? Bo z tego co przeczuwam jesteśmy odmiennych poglądów na ten temat mimo wszystko. Choć po tym co piszesz mogę śmiało już powiedzieć, że nasza wiara różni się od siebie – i to w pewien fundamentalny sposób. Może coś będziesz podejrzewał ale jeszcze do końca nie „wyłożyłem” wszystkich kart – żadna CZARNA MAGICZNA tajemnica – lecz mógłbym rzec ORTODOKSYJNE wyznanie wiary – jakby to rzec KĄKOL od PRAWDY ostro WYCIĄŁEM – z takim ORTODOKSYJNYM wyznaniem wiary jest raptem garstka nas – z tego co widzę na forach, a można rzec, że DWÓCH ortodoksyjnych braci w wierze w Chrystusa znam „osobiście”. Dopiero co zacząłem pisać blog i nie jestem w stanie wszystkiego napisać bo i praca i Rodzina równie jest ważna. Po za tym moje artykuły chce pisać rzetelnie co również wymaga czasu. Ale przejdźmy do Twojego komentarza i pytań – sprecyzuj proszę ten chrzest, jak go masz na myśli.
Piszesz: „O sobie” powiedziałeś: (A co tak faktycznie jest w Polsce? Czy Ci Katolicy podążają za Ewangelią Pana Jezusa zawartą w Biblii na której rzekomo opiera się Kościół Katolicki, który naucza swoich wiernych?), Katolicy nie są w stanie iść za Ewangelią Pana Jezusa, bo wielu Rafałów, wyjechało do UK co poznali Ewangelię, i polakom w kraju nie głoszą” – Nie wiem co chcesz przekazać tym zdaniem, czy to sarkazm czy hmm? Sprostuję to: katolicy WCALE NIE POTRZEBUJĄ żadnego Rafała czy ben’a – do Zbawienia wystarczy SZCZERE PRAGNIENIE BOGA – ,które zapewne poskutkuje otworzeniem WKOŃCU Biblii. Tam wszystko jest napisane do nas – CAŁA INSTRUKCJA, którą Bóg napisał dla każdego z nas. I na dobrą sprawę wystarczy TYLKO karmić się Ewangelią Jana by poznać Pana.
Fajnie, że Ty głosisz w Polsce Słowo Boże lecz wcale nie czuję się gorszy, że to robię „klikając” z Anglii. Ale to i tak dla mnie nie ma znaczenia w kwestii posługi. Co do kleru i ludzi, którzy są omamieni ich „znajomością przepisu na Zbawienie” to zgadzam się z Tobą w 100% i listę ich ANTYBIBLIJNYCH dogmatów znam doskonale – ale fajnie, że umieściłeś bo Czytelnicy co poniektórzy mam nadzieję, że skorzystają na tym.
Drogi ben’ie widzę wyraźnie po Twoich dwóch komentarzach, że naprawdę pomimo swojej 30 letniej „przygody” z Słowem Bożym niestety jeszcze do końca nie przesiałeś KĄKOLU OD PSZENICY… Posługujesz się w tym komentarzu dwoma dowodami z Biblii… Dwoma jakże różnymi od siebie. Czytając moje wpisy powinieneś zwrócić uwagę, że piszę, że Słowo Boże jest jak PERFKCYJNE puzzelki – w końcu Bóg je stworzył! I wybacz bo już późno i muszę się położyć ale dopiero dziś wieczorem ukażę Ci, że tak posługując się Słowem Bożym jak Ty – jest zaprzeczeniem PERFEKCYJNOŚCI Boga – bo czyż Bóg może przeczyć sobie w swoim Słowie Bożym? Życzę Ci spokojnej nocy i do sklikania – a ja czekam również na sprecyzowanie „chrztu”. Dobranoc

Odpowiedz

Pan Jezus

Odpowiedz

Pan Jezus powiedział wyraznie w ew.Marka,kto uwierzy i da sie zanurzyc .bedzie zbawiony.Myslę,że nie ma poco kłócić się z Panem.Nawróciłeś się ,stałeś się niewolnikiem Pana to nie ma co dyskutować tylko być posłusznym.Stary Rafał musi być pogrzebany w wodach chrztu,tak to PAN przewidział i koniec.Do wody i to jak najszybciej Zacytuje Ci Dz.Ap.22.16 „a czemu teraz zwlekasz?Wstań,daj się zanurzyć i obmyj grzechy swoje” .Wszyscy inni natychmiast po nawróceniu byli zanurzani w imię Pana JEZUSA na obmycie z grzechów (DZ 2 .38 i inne fragm.). Nawrócenie to pełnienie woli BOZEJ.wybacz, że to powiem, nie filozofuj ale bądż prosty jak dziecko.Idż do wody zgodnie z wola swojego PANA. Myslę,że Pan JEZUS miał dokładnie na mysli to ,co powiedział: zbawienie to pakiet – wiara +zanurzenie w JEGO IMIĘ (Mk 16.16).Nie ryzykuj zbawienia wzbraniajac się wody,to nie wysiłek ale radość z posłuszeństwa,tym bardziej, ze nie ma nakazu by co godzinę do końca życia sie zanurzać ale raz , jeden !! raz. Jesli prawdziwie uwierzyłes to będziesz posłuszny.Pozdrawiam w Panu.

Odpowiedz
Rafał Kudrański
14 marca 2015 13:07

kesja witaj. Ewidentnie należysz do jakiegoś zboru charyzmatycznego (zielonoświątkowcy, babtyści, adwentyści lub innego „kościołu chrystusowego” itp.) Ja się z nikim nie mam zamiaru kłócić. Pokazuję PRAWDĘ. W którym miejscu Pan Jezus powiedział wyraźnie w Ew. Marka, że ten zostanie zbawiony kto uwierzy i DA się zanurzyć w wodzie? Ten przykład który podałaś później Mk 16,16 NIE MÓWI o żadnej wodzie tylko CHRZCIE. I tutaj mamy problem… Kościoły charyzmatyczne są stworzone po to BY MATACZYĆ w prostej drodze PRAWDZIWEJ Ewangelii Naszego Pana Chrystusa. A wszystkich cechuje TEN PRZYMUS zmoczenia ciała – PRAKTYKI RELIGIJNEJ – CIELESNEJ. Wkrótce napiszę o Was obszerny artykuł – a w szczególności na podstawie Zielonoświątkowców lecz tyczyć się będzie to do wszystkich zborów „MOKREGO chrztu”. Dziękuje za radę ale nie mam po co jak najszybciej zanurzać się w wodzie i ZNAM doskonale drogę Pana bo sam mnie OCHRZCIŁ w Jego Duchu – i wcale mokry nie byłem. Zmartwię Cię tym co napisze teraz lecz Twój pakiet zbawienia nie pochodzi od Zbawiciela: to szatański pakiet z „extra” dodatkiem – morką wodą. Proszę o cierpliwość i napiszę czym jest PROSTA ŚCIEŻKA PANA – zaczynająca się od CHRZTU, który denominacje charyzmatyczne używają do ZWODZENIA. Jestem ciekawy czy ktoś „pofilozofuje” wtedy na to co napiszę bo jeden zielonoświątkowiec po prostu OLAŁ mnie – wymownym milczeniem na to co mu przedstawiłem. Ale wcześniej był bardzo wylewny musze powiedzieć i mieliśmy „super” kontakt. Zastanów się tylko do tego czasu, czy rzeczywiście to czego zostałaś nauczona w zborze i czego sama się trzymasz – czy rzeczywiście jest DOSKONAŁYM PLANEM Zbawienia, które przyszło „rzekomo” przez Chrystusa?
Poza tym sam fakt używania przez Was PUSTEGO krzyża lub odmian krzyża DYSKWALIFIKUJE taki zbór w świetle dowodów jakie przedstawiłem w artykule o krzyżu. Ale jeśli to mało to jak zapewniam – OBNAŻĘ charyzmatyczne manipulanctwo drogą Zbawienia poprzez MORKY-WODNY CHRZEST. Pozdrawiam Cię w Zbawicielu.

Odpowiedz

Pan Jezus był mokry jak wyszedł z wody „wnet wystapił z wody”(Mt 3.16), eunuch tez ( Dz.Ap8.36) Czy słowa” oto woda „są przenosnia”, „zeszli do wody” tez? woda nie znaczy woda? Napełnienie duchem =chrzest=gr.zanurzenie to inne przezycie ,które przezyłam,a wodne zanurzenie to inne. Nie jestem w zadnej denominacji. Piotr w Dz.2.38 mówi o 3 składnikach . Twój PAN powiedział do Jana”godzi nam się wypełnić wszelką sprawiedliwość”Mt 3.15 i wszedł do wody.”A gdy został zanurzony ,wnet wystapił z wody. ” Dz 10.47-„czy może ktos odmówic wody?” Dz 19.5-6 sa tu 2 sprawy : 1.gr.baptizo zanurzenie w im P.Jezusa i 2. zstapienie Ducha Sw. potwierdzone językami i prorokowaniem, dwa przeżycia rózne. Jeśli Ty Rafale o wodzie nie powiesz, że to woda,to faktycznie dyskusja z Tobą będzie mijała się z celem.Nie czytałam u ciebie wszystkiego,brak czasu.

Odpowiedz
Rafał Kudrański
14 marca 2015 18:23

kesja jak najbardziej nasz Zbawiciel był mokry gdy Go Jan ochrzcił. Wyszedłjak najbardziej z WODY – literalnej wody. Cieszę się, że podałaś również i ten moment z Ewangelii Mateusza ponieważ on PRZECZY temu co próbujesz w swoich komentarzach przedstawić – o fizycznym chrzcie wodnym. Niestety to wypływa z Twojego charyzmatycznego „rozumowania” Pism. Również istotna sprawa jak z Ben’em (też dawał insynaucję o fizycznym chrzcie w komentarzach) – nie ODDZIELIŁAŚ kąkolu od PSZENICY… Cieszę się, że napisałaś i widzę, że koniecznie muszę ten ważny artykuł napisać o kąkolu i pszenicy, żeby rozwiać wątpliwości. Zacznę go pisać już od poniedziałku, równocześnie o charyzmatycznej INNEJ ewangelii – bo te dwa tematy są zależne od siebie. Piszesz, że nie należysz do żadnej denominacji więc powiedz mi jak zostałaś Zbawiona chrztem przez wodę? Przecież wg podanych Twoich Pism POTRZEBNE są do tego MINIMUM 2 osoby – Ty i ktoś, kto zna doskonale Pisma? Ciekawy jestem tego. Ale wróćmy do podanej Ewangelii Mateusza. Spójrz co MĄŻ BOŻY, Jan, mówi podczas sytuacji „MORKEGO chrztu” naszego Pana: „Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym».” kesja masz MANIFEST proroka Bożego, że on chrzci WODĄ, której Ty tak bardzo się trzymasz i charyzmatyczne zbory. Ale NAJISTOTNIEJSZA w tym wszystkim jest dalsza część manifestu: On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. kesja czy widzisz gdzieś mokrą wodę, którą ma chrzcić ten „mokry z wody” Chrystus? Jan nawet mówi o PRZECIWIEŃSTWIE wody – o ogniu, którym nas będzie chrzcił. Cóż za PRZECIWIEŃSTWO, woda=ogień! kesja nie będę już pisał więcej w tej sprawie bo wiele przedstawię w artykule na ten temat. Lecz PROSZĘ zastanów się nad MANIFESTEM Jana – jak to się ma do przekazu opisanego w Dziejach Apostolskich, które tak na dobrą sprawę nie wiemy kto napisał… Ewangelia Mateusza w tak FUNDAMENTALNEJ sprawie jest TOTALNYM PRZECIWIEŃSTWEM do historii pierwszych chrześcijan opisanych w dziejach! Proszę cierpliwie poczekaj na te dwa artykuły i WSZYSTKO przedstawię na ten temat. Artykuły które piszę wymagają dużo czasu i przemyśleń a jeszcze mam pracę, Rodzinę więc mam nadzieję, że skończę na końcu tygodnia. Dla niejednych będzie to szokiem jak wpis o krzyżu jako symbolu szatana… Życzę Ci miłego weekendu i dążenia do poznania CZYSTEJ i PROSTEJ Ewangelii naszego Pana. Niech Cię Bóg błogosławi!

Odpowiedz

ok.,tylko ze eunuch mokry -to już Dz.Ap., dom Korneliusza mokry -to tez dzieje ap..,nie czasy Jana Chrzciciela.
Mt 11.11-13-;łk 16.16-do czasów Jana prawo i prorocy,od Jana Królestwo Boże,do którego wchodzą narodzeni z WODY! i z Ducha (J 3.5) .
Ef 19.3-6- popatrz 1.-chrzest Janowy,za mało, wiec 2.-w imię Pana Jezusa wodny=pogrzebanie w wodzie starego człowieka i po 3.napełnienie DUCHEM ŚW.,to co Ty PRAWDOPODOBNIE przeżyłeś.W wodzie moze zanurzyć inny człowiek ale zanurzyć w DUCHU SW. moze tylko JEZUS nie człowiek dlatego Jan to zapowiedział. Dowodem ,znakiem rozpoznawczym to były inne języki,po których Piotr rozpoznał, ze Korneliusz,poganie otrzymali Ducha Sw.jak i zydzi .
Dz 10.46-48,tam jest mowa o wodzie i tez o Duchu Sw..Nie uciekniesz od wody,ona sie ciągle wylewa z Dz.Apostolskich a pamietaj,ze kościół jest zbudowany na fundamencie apostołów i proroków.Musimy patrzeć jaki fundament kładli apostołowie i my kłasc ten sam jesli chcemy prawidłowo budować (Ef 2.2o).Jan Chrzciciel zapowiadał ale fundament kładli apostołowie,kamieniem wegielnym jest oczywiscie CHRYSTUS.

Odpowiedz
Rafał Kudrański
15 marca 2015 00:25

Pisze już naprawdę ostatni koment bo musze znikac lecz widze, że nie rozumiesz co próbuję Ci przekazać – posługując się Pismem PRAWDZIWEGO Apostoła, który przedstawia MANIFEST Jana Chrzciciela a Ty dalej brniesz w swoje dzieje, które SĄ SPRZECZNE do słów proroka Bożego, spisanych przez Apostoła który ZNAŁ i uczył się BEZPOŚREDNIO od naszego Pana. Oczywiście, że nie „uciekne” od wody jesli posługujesz się „tymi” pismami, które SĄ SPRZECZNE do Świętych Pism/listów napisanych przez PRAWDZIWYCH 12 Apostołów wybranych BEZPOŚREDNIO przez naszego Pana. Idealnie skwitowałaś swoje poglądy – tak samo jak to robią kościoły charyzmatyczne – „Nie uciekniesz od wody,ona sie ciągle wylewa z Dz.Apostolskich” DOKŁADNIE – woda wylewa się CIĄGLE z dziejów natomiast z Ewangelii i listów spisanych przez WYBRANYCH 12 Apostołów – kompletnie się nie leje… Są to takie SPRZECZNOŚCI, że albo to jest fałszerstwem albo to… Poczekaj cierpliwie na moje artykuły, które będę pisał w tygodniu – będzie KAWA NA ŁAWĘ. Dobranoc :)

Odpowiedz

Drogi Rafale, Piotr mówi o PAWLE w swoim 2.liscie , cyt.2.Piotra 3. 15-„umiłowany brat nasz Paweł w mądrości,która jest mu dana!!!. Zzgodzisz się, że PIOTR nie polecałby pism kogoś kto ma mądrość od diabła lecz od Boga,poleca tez a NIE NEGUJE jego wszystkie !! listy (2P 3.16) ostrzegając ,by ludzie niezbyt rozumiejący te sprawy nie silili się je autorytatywnie interpretować,bo robią to ,żle je rozumiejąc na własne .zatracenie.
Obys się nie znalazł w tej grupie. Mówię to w miłosci. Nie mówie tego z pychą ale jako osoba, która nie odwaza się wyrzucać listów Pawłowych polecanych!! przecież przez ap. Piotra- ucznia PANA JEZUSA -jak Ty to uczyniłeś i tworzysz własną teologie z okrojonej przez Ciebie osobiscie Biblii.Przyjmij nie moje ale ostrzeżenie od Piotra,który jest przeciez dla Ciebie autorytetem.
Ty idziesz dalej niż ci z ostrzezeń Piotra,bo oni je żle interpretuja ale nie odrzucają, a Ty Rafale poszedłes dalej odrzucając.
Może to być bardzo zgubna odwaga jak pisze o tym ap.Piotr. Jeśli bardzo szczerze poszedłeś za PANEM to BÓG Cię z tego wyprowadzi .
Łk 1.1-4 pisze,iż ma to przebadane i otrzymane od świadków i sług Słowa.
Jesli to podwazasz, to następnie mozna domniemywać ,ze ewangelia Mateusza może tez nie jest jego autorstwa ,może sfingowana,fałszywa i tak dojdziemy do paranoi.Trzymaj sie słów Piotra o Pawle czy je tez odrzucisz,bo nie pasują do Twej teologii?
Mówię Ci,zatop w wodzie starego Rafała.
1P 3.20-21-Piotr tu mówi tez o WODZIE ! chrztu (gr.baptizo=zanurzenie),te 8 dusz nie utonęło właśnie w wodzie dzięki arce tak jak teraz Ty nie toniesz na zawsze lecz wynurzasz się dzieki mocy zmartwychwstania w CHRYSTUSIE do życia wiecznego.Piotr mówi o obecnej wodzie chrztu porównujac do tamtej w potopie.Pozdrawiam w miłosci PANA.

Odpowiedz
Rafał Kudrański
16 marca 2015 18:02

kesja Pismo Święte również mówi,że Bóg Ojciec nazywa się YAHWE (Jahwe). Tak Go nazywasz? Czy wiesz, że w starożytnym Egipcie był sobie taki bóg księżyca o imieniu YAH (Jah)? Tu masz link do opisu kim był i możesz też kupić jego posążek –> LINK Czy myślisz, że szatan sobie „próżnował” i nie „zasiał” KĄKOLU pośród PSZENICY? Czy wiesz, że Piotrowe listy już od początku powstawania kanonu Biblii budziły WIELE KONTROWERSJI, ze względu na autentyczność. I do tej pory budzą. Szczególnie 2gi. Ciekawe, że TYLKO „Piotrowe” listy budzą wątpliwości a co do pozostałych listów APOSTOLSKICH czy Ewangelii Apostolskich – NIKT NIGDY NIE MIAŁ wątpliwości o ich autentyczność Apostolską. Przedstawię sprawę w artykule lecz najważniejszym dowodem na autentyczność jest MĄDROŚĆ BOŻA, którą Ty poruszasz w stosunku do Pawła. Mądrość Boża polega na PERFEKCYJNOŚCI JEGO SŁOWA – co oznacza, że NIE może być ŻADNYCH przeciwieństw – CAŁE SŁOWO od Boga MUSI SIĘ PERFEKCYJNIE UZUPEŁNIAĆ. Chyba się z tym ze mną zgodzisz? Wiesz Ty i jak każdy tu na blogu, że OŚWIADCZAM i powołuje się, że PRAWDĘ piszę o PRAWDZIWEJ APOSTOLSKIEJ Ewangelii Naszego Pana. Posługuję się NATCHNIONYMI Pismami moich współbraci w wierze – Świętych Apostołów. Napisałem już sporo artykułów opartych NA FUNDAMENCIE WIARY, którą przekazał nam Zbawiciel krocząc po ziemi ok 2000 lat temu. Ten właśnie Zbawiciel OSOBIŚCIE dał mi się POZNAĆ, gdy „PRZYSZEDŁ” do mojego DOMU w Redditch już prawie 7 lat temu – BY MNIE ZBAWIĆ i tym samym wybrać do posługi świadczenia o Nim i Jego Królestwie Bożym. Na podstawie dotychczasowych moich artykułów, w których poruszam FUNDAMENT WIARY w Pana, przedstaw choć JEDNO kłamstwo lub to że się mylę. Choć JEDNO. Piszę WPROST, że ZOSTAŁEM Zbawiony lecz Ty mówisz, że jeszcze MUSZĘ się ZATOPIĆ W WODZIE. Według Ciebie, Ben’a i WSZYSTKICH charyzmatycznych kościołów DALEJ JESTEM POTĘPIONY – nie dostąpiłem „pełni Zbawienia” – widocznie to szatan w jasności mnie nawiedził… Innego wytłumaczenia nie ma skoro JA NIE ZMUSZAM nikogo do czynienia FIZYCZNYCH praktyk RELIGIJNYCH a wręcz jestem PRZECIWNY, żeby głosić iż jest to WYMÓG do Zbawienia! kesja to Twoja teologia jest taka sama jak ŚWIAT GŁOSI. Ukazałem Tobie, że błądzisz w sprzecznościach, którymi próbujesz OBRONIĆ ten religijny rytuał wodnego chrztu. Ja nie wykraczam POZA TO co napisane w NATCHNIONYM Słowie Bożym i tylko NIM się posługuje a Ty ukazujesz w swoim mniemaniu „dowodu” – pastora, którego dewiza to „Broń RATUJE życie”. Podajesz przykłady o swoich tezach gdzie ukazuje Ci, że KOMPLETNIE nie rozumiesz czym jest przekaz Ewangeliczny naszego Pana. Mam na myśli tu Twoje porównanie KRAWEGO Boga ze Starego Przymierza do Nowego Przymierza. Nie odpowiedziałaś mi na zadane pytanie odnośnie tego Twojego NIE logicznego i kompletnie BEZ sensownego przykładu. W artykułach, które zacznę od dziś pisać UKAŻĘ Ci, że BŁĄDZISZ jak ŚWIAT w SWOICH przekonaniach wiary. Na podstawie Twoich mn. Twoich dowodów, które uważasz za PRZEKAZ MĄDROŚCI BOŻEJ. Obnażę całkowicie KĄKOL, którym posługujesz się oraz pokażę, że Twoja Droga Zbawienia którą głosisz JEST NIEDOSKONAŁA – za którą Chrystus NIE umarł. Przedstawię Tobie jak i Czytelnikom DOSKONAŁĄ Drogę Zbawienia, za którą WŁAŚNIE Chrystus umarł i dzięki Niej mnie OSOBIŚCIE Zbawił. Przeczytaj poniższy Święty Tekst i zobacz czym objawia się też Zbawienie u ludzi, którzy zostali wykupieni przez DOSKONAŁĄ ofiarę naszego Pana: „„Wiemy także, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu, abyśmy poznawali Prawdziwego. Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym.” 1 List Św. Jana 5,20. Pan gdy mnie ODWIEDZIŁ właśnie „obdarzył” mnie czymś czego nie posiadałem: ZDOLNOŚCIĄ ROZUMU. I każdego Swojego ucznia tym obdarza po tym jak RODZI GO na nowo w SWOIM DUCHU. Jeśli nie otrzymałem od Pana „tej” zdolności to BEZ PROBLEMU wykażesz moje kłamstwa i matactwa odnośnie wiary. Ja już w dwóch najbliższych artykułach DOBITNIE ukażę jak BARDZO błądzisz RAZEM z „charyzmatycznym” chrześcijańskim światem… Proszę daj mi tylko czas bo każdy artykuł wymaga wiele „wysiłku” a czas nie stoi w miejscu… Pozdrawiam Cie serdecznie.

Odpowiedz

Ok.,poczekam.Myslę,że się nie porozumiemy, ponieważ nie bazujemy na tym samym ,jako że Ty Rafale odrzucasz pewne listy,ewangelie,dzieje apostolskie.Bazujesz na okrojonej przez siebie Biblii,więc trudno o jedność.Rytuał chrztu mają katolicy,ewangelicy.. ale dla nowonarodzonego dziecka BOZEGO to nie rytuał ale głębokie przeżycie.Nie pojmujesz tego ,bo negujesz to, zaś negować możesz, bo z kolei odrzucasz część PISMA Św.
Jedność mozemy mieć w okazywaniu miłosci,bo po tym mają poznać uczniów JEZUSA.Myślę o prawdziwej miłości idącej aż na krzyż a nie o humanistycznym uczuciu.Ale to można sprawdzic tylko w codziennym życiu a nie na blogu,czy w potrzebie pomógłbyś mi a ja Tobie, czy też egoizm,wygodnictwo, stary człowiek zwyciężyłyby.Sprawdzian w codziennosci to jest to.
Życzę Ci, by Twoja żona zachwycała się Chrystusem w Tobie a nie Twoją teologią zbudowaną na odrzucaniu natchnionych Pism jak równiez ,by Twoje dzieci widziały w Tobie miłość PANA..Jesli tak jest to GRATULUJĘ i życzmy sobie w tym przede wszystkim wzrostu.

Odpowiedz
Rafał Kudrański
16 marca 2015 23:30

kesja tu nie chodzi o kwestię porozumienia. PRAWDA jest jedna – a jak przekaz Ewangeliczny mówi – sama się obroni. Według Twoich słów jako uczniów Chrystusa można by było nawet wziąść niejednego ateistę, katolika – bo wielu jest „wspaniałych” ludzi nawet z różnych kościołów czy nawet NIE wierzących w Boga, którzy w codziennym życiu są pomocni, współczujący, nie obojętni na cierpienie drugiego człowieka. Czy to tak naprawdę stawia ich jako uczniów Chrystusa? Zapomniałaś tutaj o pierwszym i najważniejszym warunku – świadectwie o Zbawicielu i głoszenie Dobrej Nowiny o Królestwie Bożym, które zostanie założone tutaj, na ODNOWIONEJ ziemi. Dopiero uczynki nasze są jakoby POTWIERDZENIEM prawdomówności. Więc Twój sprawdzian codzienności w takiej formie jaki ukazałaś mógłby z oceną celującą wykonać – „DOBRY” katolik, buddysta czy nawet ateista. Mówisz o Ewangelii dokładnie jak świat. MÓWISZ lecz nie wiem czy rozumiesz nawet i to do końca skoro podajesz bez problemów jako „autorytet” pastora Chojeckiego, który w codziennym teście w wypadku wojny , POBŁOGOSŁAWIŁBY przeciwnikowi pociskiem z broni wymierzonej w niego… Już niebawem okaże się czy te Twoje „NATCHNIONE” Pisma mają rzeczywiście Mądrość Bożą. Ciekawy jestem co wtedy napiszesz i inni „wodni chrzciciele” na moją „TEOLOGIĘ”… Odpowiedz mi choć na to proste pytanie dotyczące Twojego pojęcia o Zbawieniu: Czy ja, który narodziłem się w Duchu Świętym przez naszego Zbawiciela – ALE BEZ chrztu wodnego – jestem już Zbawiony czy nie? PROSTE PYTANIE – i oczekuje JEDNOZNACZNEJ odpowiedzi – TAK lub NIE. Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.

Odpowiedz

Człowieku,przeciez odrodzony człowiek nie jest w stanie niemówic o swoim PANU jak równiez nie głosić dobrej nowiny.Nie rozmawiamy tu o swiecie lecz o zrodzonych z BOGA ludziach ,więc nie motaj tam ,gdzie sprawy sa oczywiste,nie mieszaj świata ,ateistów itp..
A na pytanie,które zadałeś sam sobie odpowiedz jako że Duch to swiadczy razem z duchem naszym ,że dziecmi Bozymi jestesmy-Rz 8.14-17 -ale cały sęk w tym, że Ty tego listu jak i innych nie uznajesz,więc nie skorzystasz z
tego testu, a ja go za Ciebie nie jestem w stanie przejśc.Poza tym ,kto wytrwa do końca zbawiony będzie.
Pastor Chojecki na pewno głosi pojednanie z BOGIEM przez pokutę i krew JEZUSA bez pośrednictwa Maryj i swiętych ,a ten początek jest na razie potrzebny M.Kowalskiemu, o ten kontekst chodziło.
Chrzescijan nie zwiedzionych nie ma ,jako że nikt nie rozumie,widzi rzeczywistości tak jak BÓG,więc kazdy jest w czyms zwiedziony,to tak na marginesie ,żebys się nie napuszał z powodu swej wiedzy,bo juz usłyszałam od Ciebie,że upadłam na głowę,co nie swiadczy wydatnie o twej pokorze jak i kulturze.Ale jak to się mówi :pokora to trudna rzecz ale ja ją mam.
PAN JEZUS powiedział,że po tym poznają,,,że jesteśmy JEGO uczniami,jesli miłość wzajemną mieć będzieciemy.A gdzie ją masz czynic jak nie w codziennym zyciu pokazywać swoją wiarę ,wiara jest przecież czynna w miłości,a miłość jest bardzo praktyczna (Ga 5.6) ale to znowu bzdury Pawłowe.
A propos porozumienia to prawdziwe porozumienie jest w PRAWDZIE! z miłością,więc my sie nie porozumiemy na ten moment ,bo Ty odrzucasz to, co ja uważam za Prawdę jako nie natchnione.Przeczytaj prosze 2.Księgę Machabejską zwłaszcza epilog (15.37-39) to zobaczysz studium nienatchnienia.Shalom!

Odpowiedz
Rafał Kudrański
18 marca 2015 00:50

kesja idealnie „uciekłaś” od odpowiedzi na to pytanie. Nie mogę kompletnie wyłapać tej odpowiedzi w różnych kontekstach, które tu poruszyłaś a napisałem dobitnie, że oczekuje JEDNONACZNEJ odpowiedzi. Czy to takie trudne? Pytanie jest proste. A Twoja odpowiedź jakże skomplikowana i poruszająca KILKA aspektów, z których większość nie mają nic wspólnego z pytaniem/tematem. Ty go jeszcze gmatwasz dając mi do zadania test z pism, które DOBRZE WIESZ, że nie uznaje jako natchnione. Nie mogłaś chociaż użyć Pism, które napisali apostołowie Chrystusa? Mało ich jest, że nie mogłaś coś wybrać?? Widać po Twoich komentarzach, jak bardzo jesteś „naznaczona” pismami, które przeczą Mądrości Bożej – a tym samym Ewangelii o Królestwie Bożym. Żeby wytrwać do końca to najpierw trzeba ZOSTAĆ zbawionym. Mi chodziło o ten najważniejszy krok- i dobrze wiesz.Nie będę wnikał już o jakie konteksty Ci chodziło z pastorem i panem Marianem bo i tak pewnie na niego zagłosujesz – i nic to raczej nie zmieni. A pan Chojecki widać, że popiera mocno Pana Mariana – wszak i ten i ten uwielbia broń jako „niosącą” DOBROĆ dla ludzi/Narodu. Piszesz, że chrześcijan „nie zwiedzionych nie ma” – kesja dziwne sformułowanie, przeczące zapisom Ewangelicznym. W świetle w sumie Twoich poglądów o mnie to masz „racje” – nie ma… I dojde do sedna Twojego mistrzowskiego zabiegu – uniku od odpowiedzi, na moje PROSTE pytanie – wypowiedź Twoja odnośnie mojej pokory i kulturze. Dokładnie tak działa schemat „pawłowych nauk” – jak tylko się mocniej coś napisze to OD RAZU posługujecie się tymi sformułowaniami. Wasza sól charyzmatyczna DAWNO utraciła swój smak i mn dlatego mówicie jak świat (idziecie razem z nim ale już BEZ bałwochwalstwa) – lecz w tym samym kierunku. Nie rozumię jak bardzo bronisz tego „natchnionego” Pawła jakby nie było dzieł Apostołów zamieszczonych w Biblii?? Już wkrótce okaże się czy rzeczywiście Paweł i jego uczeń Łukasz faktycznie posiadają Mądrość Bożą w swoich natchnionych pismach. Dobranoc

Odpowiedz

SHALOM,
Jana 3.22-26*-„Po tym przyszedł JEZUS i uczniowie jego do Judei ziemi, i tam przebywał z nimi i zanurzał.
Był zaś i Jan zanurzający w Ainon blisko Salem,bo WODY ! liczne były tam, i przybywali i byli zanurzani.
Jeszcze nie bowiem był wrzucony do strażnicy Jan.
Stała się więc dysputa od uczniów Jana z Judejczykiem o oczyszczaniu (się).
I przyszli do Jana i powiedzieli mu:Rabbi,(ten) który był z tobą poza Jordanem, któremu ty zaświadczyłeś, oto TEN ZANURZA i WSZYSCY !!! przychodzą do NIEGO.”-tłumaczenie interlinearne czyli dosłowne z greki,niech p.Roman porówna ze swoim.
Jezus zanurzał w WODZIE i przychodzili wszyscy.Sam dał się zanurzyć W WODZIE ,zanurzał w WODZIE innych i kazał GO NASLADOWAĆ (Mt 19.21)
. Tak mówi ewangelista, apostoł JAN.Pozdrawiam.

Odpowiedz
Roman Dolecki
25 marca 2015 21:29

Tak w tym przekładzie tak jest. Ale w innych bibliach co mam, jest użyte słowo chrzest. U popowskiego jest użyte słowo: εβαπτιζεν które przetłumaczył na „zanurzenie” i nie mogę znaleźć w tłumaczach znaczenie tego greckiego słowa. Więc nie mam gwarancji czy popowski dobrze przetłumaczył to słowo.

Odpowiedz
Rafał Kudrański
25 marca 2015 21:36

Roman nie ma to znaczenia w sumie czy to chrzest czy zanurzenie – to w tym przypadku o to samo chodzi – literalny chrzest WODNY. I ten opis jest prawidłowy lecz kesja nie podała bardzo ważnego WYJAŚNIENIA z 4 rozdziału, który poruszyłem w komentarzu poniżej. W artykule wyjaśnię wszystko na ten temat aby rozwiać WSZELKIE wątpliwości co do SZATAŃSKICH nauk charyzmatyków. 3maj się.

Odpowiedz

Jest to słowo gr.baptizo-zanurzać; używano go np. gdy farbowano tkaniny całkowicie je zanurzając.Nie wiem skąd tłumacze wytrzasnęli słowo chrzest skoro to słowo gr. ma znaczenie -zanurzenie,które obrazuje wszystko a słowo chrzest dla laika nic nie mówi ,zamiast użyć właściwego tłumaczenia.

Odpowiedz
Rafał Kudrański
25 marca 2015 21:33

kesja pokazujesz jak bardzo jesteś NAZNACZONA PIĘTNEM tego fizycznego chrztu… Powiem Ci szczerze, że CZEKAŁEM kiedy ten przykład podasz…. NAPRAWDĘ. Znam go doskonale i to jest jedyny w sumie tekst z natchnionych Pism, którym się posługujecie na poparcie tezy o wodnym chrzcie ale… zapomniałaś dodać ważnej kwestii która dotyczy tej informacji co podałaś. I to rozjaśnia to ten sam Ewangelista Jan już w następnym rozdziale (1-3): „A kiedy Pan dowiedział się, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus pozyskuje sobie więcej uczniów i chrzci więcej niż Jan – chociaż w rzeczywistości sam Jezus nie chrzcił, lecz Jego uczniowie – opuścił Judeę i odszedł znów do Galilei.” Jak widzisz PAN NIE CHRZCIŁ – tylko Jego uczniowie. I tutaj sprawa jest DIAMETRALNA… Używanie tego tekstu jest MANIPULOWANIEM przez charyzmatyków do „MUSU” chrztu wodnego. Niestety dzieje się tak bo ludzie nie rozumieją czym jest chrzest Janowy i dlaczego UCZNIOWIE Pana chrzcili a NIE ON. Choć był obecny przy tym oczywiście ale NIKOGO nie zanurzał. Dlaczego? Wyjaśnię to dokładnie w artykule o Nowym Przymierzu. Także proszę uzbrój się w cierpliwość. Dobranoc.

Odpowiedz

‚ – chociaż w rzeczywistości sam Jezus nie chrzcił, lecz Jego uczniowie – „gramatyka nazywa to wtrąceniem.
Chcesz wyjasniac,bronic kłamcy? Jak mozna wierzyc komuś,kto pisze,że Jan zanurzał i jest to prawda,a potem,że JEZUS ZANURZAł ALE NIE JEST TO PRAWDA.To po co wczesniej plecie te bajki.Nazwijmy rzecz po imieniu-kłamie.
Albo, że grzeszymy (1 J1.10) a potem,że nie grzeszymy(1J3.9).
I Ty komus takiemu chcesz wierzyc i jeszcze bronic ?Jego matactwa nazywasz rozjasnianiem, Ty miłośnik PRAWDY? Toż to kąkol pełną gębą!
Gdyby nie wrodzona skromność ,to bym powiedziała ,że jestem lepsza od mistrza H.Kubika.On Jana nie wypatrzył a ja tak. Jak się zawezmę,to jeszcze w Starym Testamencie kogos odstrzelę.
Idę spać.Oby śniła mi się tylko pszenica!

Odpowiedz
Rafał Kudrański
26 marca 2015 10:21

kesja oczywiście, że chce wyjaśnić, obronić „kłamce”. Jak najbardziej to BRZMI dziwnie lecz najważniejsze, że mamy po tej informacji DOBITNE sprostowanie, że to uczniowie chrzcili a nie Pan. Problemem byłoby gdyby tego wyjaśnienia W OGÓLE NIE było. Wtedy musztarda po obiedzie. Nawet gdyby po tym oświadczeniu Jana, że to nie Pan chrzcił – byłyby dalsza informacja, że JEDNAK chrzcił to byłoby to BARDZO PROBLEMATYCZNE. Choć, jak wiemy Szatan zmieniał poszczególne „rzeczy” w Słowie Bożym jak np tak istotne jak wprowadzając „imię boże” czyli JAHWE,JEHOWA itp. Również chyba zgodzisz się ze mną, że pozmieniał NIEZNACZNIE pewne ułożenie zdań, którymi UMNIEJSZA PANU oraz „gmatwa” PRAWDĘ. I to w Słowie Bożym, które ja i inni jak widzisz – uważamy TYLKO za natchnione. W Ewangelii Jana jest TYLKO taki opis o chrzcie wodnym, w którym uczestniczył Pan z uczniami – gdyż go wykonywali. Pan OSOBIŚCIE NIE MÓGŁ chrzcić – bo to byłoby niejako zaprzeczeniem Jego Ewangelii o której proroctwa mówią/świadczą. Stąd DOPUSZCZAM, że szatan i tutaj zrobił „roszadę słowną” by to tak ukazać. I dlatego w dalszej części BÓG DLATEGO umieścił MANIFEST Janowy do faryzeuszy: żeby jasno pokazać, że PAN NIE CHRZCIŁ. A szatan jakby MÓGŁ to NA PEWNO by usunął ten manifest i nie moza byłoby nawet z Tobą i innymi POLEMIZOWAĆ. Po za tym im nowsze wydania Biblii tym bardziej zwodnicze – widać, że szatan nadal nie próżnuje i ten Twój przekład również jest „zakąkolony”. Wszak szatanista Popowski jak widzisz w proroctwie Izajasza „widzi”: „.” Wyraz grecki PARTHENOS , może oznaczać młodą mężatkę. To zatem nie zwykłe proroctwo nie musi się odnosić do Dziewicy Maryi i Chrystusa, Mesjasza” Czyli robią podstawę do nadejścia „fałszywego mesjasza” bo przecież Izajasz wg tego WYSOKIEGO RANGĄ faryzeusza babilonu – Chrystus wcale nie musiał być tym o kim mówi Izajasz… Podejrzewam, że te moje wytłumaczenie niewiele zmieni w Twoim myśleniu jak i to co poniżej napiszę odnośnie Twojego drugiego zarzutu do listu Janowego. Powiem tak, całość tego niezwykle ważnego listu ma BARDZO GŁĘBOKI sens i dotyczy narodzonych Chrześcijan przez Duch Bożego. Wiesz na swoim przykładzie mogę jasno powiedzieć, że NIE GRZESZĘ już przeciwko Bogu – a dlaczego? Bo Bóg mnie WYRWAŁ z mocy złego i uwierz mi że 97% z mojego grzesznego postępowania JUŻ NIE MA. I teraz jak Jan dam dla Ciebie „kąkolową” abstrakcję – ależ oczywiście, że UPADAM, grzeszę lecz nie w stanowisku PRZECIWNYM Bogu lecz dlatego, że jestem jednak człowiekiem. Ale… nie wiem czy zrozumiesz i powiem, że teologizuje czy jakos tak ale zauważ, że WSZYSTKIE DZIEŁA Jana mają NIESPOTYKNĄ DUCHOWOŚĆ przesłania. To nie Ewangelia Mateusza Marka czy NAWET ewangelia Łukasza. Jest JAKŻE INNA! Myślę, że napisałem dosadnie co o tym myślę i cokolwiek byś nie napisała to wiedz, że zdania nie zmienię – tak jak i pewnie Ty. Życzę Ci dalszych sukcesów w odstrzelaniu :). Po za tym dla mnie MISTRZEM jest TYLKO Pan. kesja ale z tytułu że tak bardzo PRAGNIESZ ukazać NIESAMOWITEJ WAŻNOŚCI tego WODNEGO ZAMOCZENIA CIAŁA to uważam, że wiesz doskonale jakie są drogi Pana ( w Twoim rozumowaniu) bo i przecież jak widać ZNASZ dobrze Pisma. Więc nie tylko proszę lecz wymagam abyś ODPOWIEDZIAŁA na pytanie które zadałem Ci już wcześniej a Ty PO MISTRZOWSKU uciekłaś od niego. Piszesz o tym WODNYM CHRZCIE, który jest MOIM PEWNYM zdaniem – ZWODZENIEM Czytelników mojego bloga z PROSTEJ ŚCIEŻKI DO ZBAWIENIA do Twojej wersji z ZAKRĘTĄ DROGĄ DO ZBAWIENIA. Chcę JEDNOZNACZNEJ ODPOWIEDZI tak jak JA MÓWIĘ: NIE -nie potrzebujemy ŻADNEGO chrztu wodnego do tego by być Zbawionym, by być Dzieckiem Bożym, by mieć już Życie Wieczne, by być uczestnikiem Królestwa Bożego. Z PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PISZE O TEJ DRODZE ZBAWIENIA KTÓRĄ GŁOSZĘ POWOŁUJĄC SIĘ NA SAMEGO BOGA MOJEGO ZBAWICIELA – A TYM SAMYM JEŚLI SIĘ MYLĘ GROZI MI WIELKA KARA BOŻA ORAZ UTRACENIE ŻYCIA WIECZNEGO,KRÓLESTWA BOŻEGO, MIANA BYĆ DZIECKIEM BOŻYM.
**kesja więc jeśli TAK STANOWCZO stoisz i bronisz tego chrztu wodnego WYMAGAM w trosce o Czytelników abyś napisała JEDNOZNACZNIE – TAK lub NIE na to PROSTE PYTANIE: Czy aby zostać Zbawionym, być uczestnikiem Królestwa Bożego, być Dzieckiem Bożym, mieć Życie Wieczne – trzeba ZANURZYĆ W WODZIE/czyli przyjąć wodny „chrzest”?
CZEKAM TYLKO NA TĄ ODPOWIEDŹ.

Odpowiedz

Rafale są już od dawna tacy, którzy Jana nie uważają za TEGO Jana, kiedy Ty do tego dojdziesz po puzzlach? I co wtedy Ci zostanie? Poszukaj na ten temat. Poza tym pragnę dodać w innym powyżej poruszonym temacie, bo zawsze podajesz przykład ateistów czyniących doboro SZEROKO ROZUMIANE i że oni do „nieba” nie pójdą, chociaz są dobrymi ludźmi. OK. Ale kesja mówi o ludziach w wierze, nowo narodzonych, którzy czynia dobro ( szeroko rozumiane), tak. I że NIESTETY NIE WYSTARCZY MIEĆ WIEDZĘ I GŁOSIĆ SŁOWO BOGA, tylko zachowywać tez np przykazanie MIŁOŚCI, DO BLIŹNIEGO szeroko rozumianego, mieć POKORĘ, SKROMNOŚĆ, Jezus ja miał !! a nie tylko wiedzę nt Biblii, to za mało aby byc zbawionym nawet gdy masz chrzest nie zwody tylko z Ducha Sw . Myślę że wszyscy jesteśmy na równej drodze do Boga, a niektórzy niestety czuja się lepsi. PO owocach ich poznacie, bo pisać i gadać, koloryzować, bajki opowiadać, DOBITNIE UDOWADNIAĆ, kaŻdy może. Słowa w czyn czas uruchomić, przykład na co dzien, w rodzinie i do bliznich spoza rodziny.

Odpowiedz
Rafał Kudrański
27 marca 2015 12:09

Monika PO PIERWSZE: jak można zobaczyć, nie brałaś udziału dyskusji w tym temacie. Jak najbardziej możesz wyrazić swoje zdanie lecz czy nie powinnaś najpierw ODPOWIEDZIEĆ mi na pytania, które zadałem zanim zaczniesz znowu pisać nowy wątek? Gdzie są Twoje odpowiedzi? I to ważne bo OCZERNIASZ mnie w jednej swojej wypowiedzi bo nie wspomnę, że od początku – mnie jedynie próbujesz ZDYSKREDYTOWAĆ. Więc zanim „zapragniesz dodać” coś do nowego wątku – SKOŃCZ ten wcześniejszy, w którym bierzesz udział. Czy to takie trudne? Ja odpowiadam Ci SZCZEGÓŁOWO a Ty…olewasz mnie najnormalniej.
PO DRUGIE: kesja mówi CAŁY CZAS o chrzcie wodnym – to jest jej GŁÓWNY TEMAT. Ale nie dziwie się, że Ty tego nie dostrzegasz…
PO TRZECIE:Czy Chrystus był pokorny jak zrobił bat i powyrzucał wszystkich bluźnierców i ich stoły? Czy był pokorny jak mówił NIE JEDNOKROTNIE do najwyższych kapłanów i uczonych w Piśmie, że mają ojca diabła? Czy jak do SWOJEGO ucznia mówił SZATANIE to również był „pełen” pokory”??? A Ty mnie będziesz pouczać o pokorze, gdzie wchodzisz na MOJEGO bloga (wiedząc, że mamy odmienne zdanie) i przez Twoje posty próbujesz mnie DYSKREDYTOWAĆ -że będę siedział CICHO? Że przytaknę Tobie gdy mówisz takie HEREZJE jak to, że Boga nie ma wśród nas („Czy Bóg dał nam takie łamigłówki i labirynty dla ludzi żyjących 2 tys lat później, gdzie go nie ma wśród nas i nie moze nam wytłumaczyć”– to jest TWOJA wypowiedź!)czy to, że Apostołowie byli nowo narodzeni już za życia Pana???? Nie wspominając, że mnie oczerniasz BEZPODSTAWNIE. Czy jakikolwiek z Apostołów nie zareagowałby na takie HEREZJE, że np Boga nie ma wśród nas?? Powiedziałby zapewne, chodźmy połowimy ryby i zrobimy sobie wieczerze dla Pana…
I Ty będziesz mnie pouczała o pokorze Zbawiciela jak nawet nie wiesz PODSTAW Chrześcijaństwa?
Bajki to Ty opowiadasz ale niestety nie koloryzujesz ich bo JE ZACIEMNIASZ – ciemnymi kolorami – pisząc takie HEREZJE. Więc dzięki za Twoje pouczenie – ale nie skorzystam bo nie mam zamiaru się cofać w stronę CIEMNOŚCI.
Na koniec mojej wypowiedzi polecam wrócić do ” PO PIERWSZE” a następnie „umoralniać mnie” o owocach…

Odpowiedz
Rafał Kudrański
27 marca 2015 12:18

Aha i zapomniałem – tak są tacy co Jana nie uważają za TEGO, są i tacy, którzy uważają, że Chrystus uczył się hinduskich nauk i są tacy, którzy uważają, że Pan w ogóle NIE istniał. I do czego zmierzasz, skoro Ty nie masz pojęcia co jest na puzelkach a co dopiero je łączyć. Wróć do „PO PIERWSZE”.

Odpowiedz

Mówiąc że Boga nie ma teraz wśród nas miałam na myśli że Jezus nie chodzi wśród nas po ziemi, a to że żyje i jest istnieje i jest wśród nas „duchem” to chyba oczywiste, więc nie wiem po co mnie tak ośmieszasz. Bo w tej samej wypowiedzi co cytujesz mnie napisałam, że Jezus jest obecny na co dzień w naszym życiu. Nie wiem dlaczego tak piszesz tak się z tego obśmiewasz Rafale, skoro tyle godzin, dni, tygodni, miesięcy i lat przegadaliśmy nt Boga, Biblii itd. jestem w tym z Tobą tyle samo co Ty czyli 6 lat!!! (krócej o jakiś miesiąc) To ja byłam osobą, która Cie wspierała przez te lata gdy inni mówili, że zwariowałeś. Więc dlaczego szukasz we mnie wroga, co takiego się stało, bo zadałam pytanie na twoim blogu dlaczego MASZ PEWNOSĆ 100%, że Jezus urodził sie w domu a nie w stajni, bo ja mogę przypuszczać że tak jest ale nigdy nie powiem ze mam pewność 100%. Ty szukasz dopiero, badasz. Więc nie wrzucaj innych do wora z szatanem, bo mozna powiedzieć że jeszcze te kilka miesięcy temu Ty tez byłeś w worze z szatanem, bo nie odrzucałeś ewangelii Łukasza. Nie odpowiadam na Twoje pytania, ponieważ nie wiem po co je zadajesz, albo cos ci się stało w głowę albo udajesz cos, bo znasz moja odpowiedź na te pytania. Bo do niedawna, jakoś wiedziałeś w co sądzę na podane przez Ciebie tematy, nieprawdaż? Skoro mnie tak osmieszasz, hmmm, to jesteś złym nauczycielem skoro przez 6 lat nie dostrzegłeś, takich luk w wiedzy u mnie, a może teraz jakoś to przekręcasz? Nie mam takiej mądrości jak ty nawet jęsli się żle wyrażam, to właśnie dziwię się że to tak ośmieszasz, bo jakoś byliśmy równymi partnerami w rozmowach o Bogu przez te 6 lat 😉

Odpowiedz
Rafał Kudrański
27 marca 2015 21:31

Monika od razu napisze, nie rób z siebie ofiary – to nie ja przyszedlem na Twój blog i WIEDZĄC, że mamy inne poglądy ostatnio – ze względu iż ja ODRZUCAM kąkol 70% z Bibli a Ty nadal w nie wierzysz – Ty zaczynasz BRONIĆ przekazu kąkolowej ewangelii. Twój komentarz jest ewidentnie robieniem z siebie ofiary a ja tym złym. Nie zapominaj kto do kogo przyszedl i zaczął temat – a wiesz, że od dłuższego czasu NIE rozmawiamy na temat wiary – i jak rozmawialiśmy to NIE poruszałem tematów związanych z wiarą po to by nie robić NIE potrzebnych sprzeczek. To co napisałaś mija się z prawdą…
Piszesz: ” Bo w tej samej wypowiedzi co cytujesz mnie napisałam, że Jezus jest obecny na co dzień w naszym życiu.” POKAŻ, że coś takiego napisałaś bo nic nie takiego nie „wyczaiłem” z Twojej wypowiedzi aczkolwiek teraz tak ładnie piszesz ” że Jezus nie chodzi wśród nas po ziemi, a to że żyje i jest istnieje i jest wśród nas „duchem” to chyba oczywiste” . Czy to rzeczywiście OCZYWISTE po tym co napisałaś: ” dla ludzi żyjących 2 tys lat później, gdzie go nie ma wśród nas i nie moze nam wytłumaczyć,” Piszesz DOBITNIE, że Go NIE ma wśród nas i NIE może nam wytłumaczyć” . Monika przecież to samo za siebie mówi – i niech Czytelnicy sami ocenią bo już nie mam sił tłumaczyć.
Nie obśmiewam się ale NIE POZWOLĘ byś mnie DYSKREDYTOWAŁA/oczerniała – a to ROBISZ bo piszesz rzeczy które NIE napisałem i mnie o nie posądzasz. Proszę, piszesz: ” Ty nie rozumiesz, bo Jezus zabronił wyrywać kąkol podczas wzrostu kąkolu z pszenicą, a ty już to robisz, demaskujesz i wyrywasz tak?, poczekaj na Sąd Ostateczny, wtedy Bóg wskaże co jest kąkolem i co z nim robić.”
Zadałem Ci pytanie w którym momencie tak napisałem?? Abyś udowodniła bo mnie OCZERNIASZ. I niestety nie doczekałem się odpowiedzi. Czy to jest fair skoro ja wiem, że TO NIE PRAWDA. Czy nie powinnaś przyznać się, że źle napisałaś i mnie bezpodstawnie posądziłaś? Proszę to napisałem: ” Ale nie martw się – nie będę jej wyrzucał z „świętego” kanonu rzymskich siewców KĄKOLU. Nie na darmo Bóg do tego dopuścił… Co już wyjaśniłem i nie będę się powtarzał.” Kto tu w takim razie mówi prawdę??? Czemu mi nie podałaś dowodu, że ja kłamię?? Bo… TO NIE PRAWDA! Ale niestety zamiast się przyznać to Twoja odpowiedź była „M A S A K R A „- w kontekście, że to ja Cię pewnie atakuje i się wymądrzam. Sory Monika, i Ty masz czelność pisać tu na blogu ,że się gubię i mylę…
Więc nie rób ze mnie kogoś kto się OBŚMIEWA z Ciebie – bo znowu mnie oczerniasz – ja TYLKO SIĘ BRONIĘ bo Ty tu przyszłaś DYSKREDYTOWAĆ W TO CO WIERZĘ. Wiedząc DOSKONALE moje poglądy. Tak jako jedyna rozmawiałąśze mną o Biblii – do momentu gdy powiedziałem, że Łukasz i PAweł to szatański kąkol. Od tego czasu wiesz, że JA NIE ROZMAWIAŁEM Z TOBĄ na temat wiary ŻEBY nie spierać się bezsensownie. Wiesz, że rozmawialiśmy na temat choroby cioci i innych rzeczy ALE NIE WIARY. Nie możesz mi tego zarzucić BO TO PRAWDA. Nie poruszyłem TEGO TEMTU ANI RAZU. A to Ty przychodzisz i zaczęłaś obronę wersji kąkolowej.. Pierwszy Twój komentarz był odnośnie pytania o moją „ziemską istotę” . Przeczytaj moją odpowiedź i znajdziesz cokolwiek abym Cię ośmieszał? Myślę, że konkretnie odpisałem abyś nie miała wątpliwości o co mi chodziło. Tak mam pewność, że Pan nie urodził się w żłobie bo w Ewangelii Mateusza jest iż w DOMU się urodził. A wiesz dobrze, że Łukasza nie uznaje bo jest NIE WIARYGODNY i chociażby z tej strony jestem PEWNY, że DOM to 100% a nie żłób z bydlątkami. Przy tym żłobie też była sprawa z Romanem i jego oborą… Też zarzucałaś mi, że to moje TYLKO twierdzenie.. Nie wspominając, że Romana wziąłem „sam” na swoją stronę. Roman Ci jednak wyjaśnił czego nie dostrzegałaś a mnie POSĄDZIŁAŚ, że już wziąłem Romana na stronę swoją. Monika przestań mówić, że byłem Twoim nauczycielem przez 6 lat. Bo nie wiem co sobie mogą pomyśleć Czytelnicy a doskonale wiesz, że ROZMAWIALIŚMY oboje o Bogu – a nie ja wykładałem. Choć już nie wiem jak Ty to odbierałaś… To, że jeszcze kilka miesięcy nie odrzucałem kąkolu Łukaszowego i Pawłowego to tylko świadczy o tym, że CAŁY CZAS rozważam Pisma i PROSZĘ PANA O ZROZUMIENIE, którego Ty w ogóle nie bierzesz pod uwagę bo przecież piszesz, „że NIE może nam wytłumaczyć bo go nie ma”… Nie OBŚMIESZAM Cię kolejny raz powtarzam – zobacz na moje odpowiedzi jak Ci odpisałem DOKŁADNIE I RZECZOWO w sprawie nowo narodzenia uczniów (którego w ogóle nie rozumiesz niestety) czy też w tej sprawie odnośnie, że nowo narodzeni Chrześcijanie WIEDZĄ, że są Zbawieni – w którym momencie Cie obśmieszam? To Ty mnie wcześniej DYSKREDYTUJESZ pisząć takie HEREZJE, na podstawie słów które głoszę. Tak byliśmy jak można powiedzieć równymi Partnerami bo rozmawialiśmy po prostu o Bogu – ale odkąd powiedziałem, że nie uznaje Pawła i Łukasza – zmieniło się… I żeby nie było między nami sporów NIGDY nie poruszałem sprawy wiary na ten temat – a o cioci i zdrowiu rozmawialiśmy jak doskonale wiesz. Zapomniałaś KTO do kogo przyszedł i zaczął na temat wiary, gdzie właśnie ten spór powstał w oparciu o nasze RÓŻNICE – których jesteśmy OBOJE ŚWIADOMI. Zapomniałaś kto jest ofiarą a kto myśliwym chyba… Ja na pewno nie będę siedział cicho gdy Ty czy ktokolwiek będzie próbował DYSKREDYTOWAĆ moje wyznanie wiary. Nie podoba Ci się i innym to po prostu NIE WCHODŹCIE. A jeśli macie ODWAGĘ mnie dyskredytować w komentarzach to wiedzcie, że biernie nie będę siedział. JA JESTEM PEWNY SWOJEGO WYZWANIA I POCHWYĆ MNIE CHOĆ NA JEDNYM KŁAMSTWIE W SPRAWY ZBAWIENIA – odnośnie natchnionych Pism które Ja uważam – i Ty je również. I tyle mam do powiedzenia a Czytelnicy niech sami sprawdzą nasze komentarze i ocenią kto tu jest ofiarą a kto myśliwym…

Odpowiedz

„Jest jeszcze słowo Boga, które mówi bezpośrednio do nas i poprzez nasze codzienne życie.” . Tu wyznałam, że Bog, którym również jest Jezus jest i żyje przemawiając i kierując naszym codziennym zyciem. Więc kto osmieszył mnie Chrześcijankę, że nie rozumiem nawet tego, że Bóg zyje w dzisiejszych czasach, rafał zastanów się nadal co piszesz do ludzi – atak to Twoja misja, bez zastanowienia.

Odpowiedz
Rafał Kudrański
27 marca 2015 22:22

Tak jest Monika Słowo Boga bo to Biblia, gdzie w dalszej części komentarza piszesz, że tego Słowa Boga NIE MOŻE nam wytłumaczyć bo Go nie ma wśród nas. Nie widzę w takim razie sesnu Twojego wyjaśnienia i nie będę ciągnął już tego tematu a Czytelnicy niech sami ocenią o co tu rzeczywiście chodzi i czy atak to moja misja. Z Apostołami którzy narodzili się na nowo jeszcze za czasów życia Pana i dlatego nie rozumieli Go – też atakowałem Ciebie bez zastanowienia?? To pokazuje dobitnie że niestety nie rozumiesz co to jest |nowonarodzenie” i kiedy w takim razie Nowe Przymierze powstało – zaczęło się. To też z siebie zrobisz OBŚMIANĄ?? Tylko weź pod uwagę, że te Twoje wypowiedzi na temat Słowa Boga, które poruszyłem – wypowiedziałaś aby ukazać, że TO JA SIĘ GUBIĘ. Czytelnicy niech ocenią sami kto ma rację i czy OBŚMIEWAŁEM czy wyjaśniłem BRONIĄC SWOJEGO Stanowiska do Prostej Ewangelii Chrystusowej. Czy pisałem kiedykolwiek, że szokowałem PAwłem?? Raczej sam w komentarzach pisze, że sam byłem zszokowany a zarazem UTWIERDZONY w tym, że jest ktoś kto oficjalnie napisał to, że jest taka właśnie możliwość o kąkolu w biblii – tak wiellkim bo 70%. A nie pasowało mi wiele w Biblii ale i tak nie mogłem się SAM wyzbyć INDOKTRYNACJI w moim umyśle. Rozmawialiśmy na ten temat również ale to Ty bardziej miałaświele wątpliwości co normalne – ale ja wyzbyłem się tej INDOKTRYNACJI – a Ty jak widać po Twoich komentach – jeszcze nie. Dziwi mnie jedynie Twoje podejście do historii z zagubieniem malutkiego Jezusa na 4 dni. Oj bardzo dziwi bo wiem jak bardzo troskliwą mamą jesteś. No ale jak obstajesz przy tej jakże DZIWEJ sytuacji to już Twoja sprawa. Którą szanowałem bo nie poruszałem NIGDY w telefonach. I kończę z Tobą dyskusję na poruszane tematy bo już chyba wszystko mam w nim do powiedzenia i najlepiej, żeby Czytelnicy tą sytuację sami ocenili. Dobranoc

Odpowiedz

Mylisz sie również w tym, albo za duzo juz czytasz i tracisz pamięć, że co do odrzucenia Pawła mieliśmy zgodne zdanie i o tym rozmawialiśy, mam na to świadków, jeśli potrzebujesz UDOWODNIENIA 😉 I nie szokowałęs Pawłem, bo P. Henryk duzo wcześniej o tym pisał, stad też twój pomysł na odrzucenie Pawła, prawda?

Odpowiedz

Jeśli chodzi o Pana Romana, który niepotrezbnie jest tu wplatywany w sprawę, tak widziałam jego odpowiedź. Ale na początku pan Roman napisał, że są róznice w ewangeliach jeśli chodzi o miejsce narodzenia Jezusa. Rafał potrafię czytać ze zrozumieniem. Pan Roman napisał tyle, a twój był komentarz, w którym obstajesz za „domem”. Później poprosiłeś pana Romana (Pozdrawiam Panie Romanie 😉 ) aby obstał po której stronie stoi, napisał i ok. Ale nie ma to dla mnie wiekszego znaczenia. Ponieważ jak powinieneś zauważyć, nie napisałam co obstawiam złób czy dom, ja napisałam, że nie możesz byc pewiem na 100% że był to „dom”. A przy tym się upierasz, że jestes pewien. Ty badasz, szukasz, poszukujesz kąkolu. Przyczepiłam się do tej pewności i tyle, a ty od razu mnie do wora z diabłem, Tak Rafale i dlatego wypisuje tu co z ta miłością do bliżniego. Za co za to, że TY nie czytasz ze zrozumieniem. Kesja też chodzi o to, że nie możesz mieć tej PEWNOŚCI, a ma taką samą sytuację w tej chwili jak ja. Też znalazła się w worze diabła, a do nie dawna cieszyłeś się, że z Tobą rozmawia na tematy wiary, CO się dzieje?

Odpowiedz
Rafał Kudrański
27 marca 2015 22:36

Pan Roman sam napisał Ci w odpowiedzi, że jasno napisał o OBORZE więc to już było negatywne nastawienie do Łukasza. Tym bardziej, że sam mówi o sprzecznościach. I wystarczyło mi to by odebrać to jako, że ODRZUCA Łukasza z oborą bo jest za DOMEM – co sam napisałem ze Mateusz pisze o domie. Więc Ci powtarzam po raz kolejny – JESTEM PEWIEN NA 100%,że to BYŁ DOM bo o nim pisze NATCHNIONA Ewangelia Mateusza a nie jakże sprzeczna z 3 pozostałymi Ewangeliami – ewangelia Łukasza. Dlatego jestem PEWNY NA 100%. Bo Łukasz NIE MA u mnie ŻADNEJ wiarygodności. Więc weź to w końcu pod uwagę. A jak Pan mówił do swojego ucznia IDŹ PRECZ SZATANIE – to co u Niego było z tą miłością do bliźniego??? Co z miłością do bliźniego u tego „pokornego” Jezusa jak powyrzucał ze światyni czy „UBLIŻAŁ” diabłami do faryzeuszów – przecież to też bliźni, ? To się dzieje, że starasz się DYSKREDYTOWAĆ mnie w oczach Czytelników NA MOIM blogu, gdzie nawet nie wiesz kiedy jest Nowe Przymierze, jako matka troskliwa i opiekuńcza nawet wydaje Ci się mozliwe zaginięcie Jezusa w takich okolicznościach gdzie również Maryję i Józefa ,Łukasz STAWIA W ZŁYM ŚWIETLE iż nie rozumieją..pomijając o ich opiekę nad synem – i ja mam siedzieć cicho?? PRZYTAKNĄĆ?? Ty przyszłaś i komentujesz wiedząc, że RÓŻNIMY SIĘ poglądami na temat wiary od jakiegoś czasu. Jaki był Twój cel w takim razie? To jest pytanie retoryczne bo już nie poruszam tematu. Czytelnicy niech sprawiedliwie ocenią kto miał jakie cele w swoim postępowaniu, o którym świadczą nasze komentarze. KOŃCZĘ TEMAT bo za długo ta przepychanka słowna trwa, do której ja tak naprawdę nie miałem w ŻADNYM razie ochoty – wszak blog zrobiłem po to by ODCIĄĆ się od Rodziny – co sama nawet mówiłaś – a tu nagle mi przychodzisz i piszesz co piszesz…

Odpowiedz

Co do kąkolu, hmmmm, chyba nie rozumiem, przecież, przesiałeś kąkol i wyrzuciłeś 70% treści Biblijnych z czego jesteś taki dumny. Nie możesz tego zrobić fizycznie, ale zrobiłeś to na swoim blogu o czym była artykuł Twój cały. To teraz napisz, gdzie jeszce kłamałam. Myślę, że grzecznie się wytłumaczyłam z wszystkich zarzutów mi postawionych przez Ciebie.

Odpowiedz
Rafał Kudrański
27 marca 2015 22:37

nie ciągnę już dłużej tego tematu jak powiedziałem – Czytelnicy niech sobie sami ocenią tą sprawę

Odpowiedz

Mnie nie szokowałeś o Pawle, mnie.

Odpowiedz
Rafał Kudrański
27 marca 2015 22:37

nie ciągnę już dłużej tego tematu jak powiedziałem – Czytelnicy niech sobie sami ocenią tą sprawę

Odpowiedz

Oj widzę, że ze wszystkeigo muszę się tłumaczyć bo nie rozumiesz, albo nie chcesz zrozumieć. Najpierw w pierwszym zdaniu Rafale napisałam, że trudno nam ludziom żyjącym 2 tys lat po narodzinach Jezusa zrozumieć wiele sytuacji, słów opisanych w Biblii, bo nawet apostaołowie nie rozumieli, kiedy Jezus był między nimi i jak wiesz, czasem musiał im 2 razy tłumaczyć, aby zrozumieli co che im przekazać. A teraz my nie mamy takiej mozliwości, żeby „dopytać” Jezusa, bo nie ma go cieleśnie na ziemi, nie chodzi, albo nie wiemy, albo chodzi, a my nie wiemy, że to On. Więc tak to napisałam, czy to takie trudne? Więc dobrze napisałam, że nie może nam wytłumaczyć, bo przecież nie odzdywa się do nas bezposrednio, dalej napisałam, ze robi to poprzez nasze życie codzienne, w którym jest obecny, CZYLI ZYJE. Trudne to? Czy dalej sie upierasz, że napisałam, że nie wiem nawet tego,ze Bog jest dziś zyje?

Odpowiedz
Rafał Kudrański
27 marca 2015 22:38

nie ciągnę już dłużej tego tematu jak powiedziałem – Czytelnicy niech sobie sami ocenią tą sprawę

Odpowiedz

No tak, bo wytłumaczyłam się jak małe dziecko, bo tego chciałeś i jak w końcu masz me odpowiedzi, Ty piszesz, że nie ciągniesz tematu. A nie napisałam głupot, zebys mógł napisac ze nawet nie chce ci sie tego komentować, tylko prawdziwe odpowiedzi, podparte cytatami z moich poprzednich odpowiedzi o które prosiłeś.

Odpowiedz
Rafał Kudrański
27 marca 2015 23:00

nie ciągnę już dłużej tego tematu jak powiedziałem – Czytelnicy niech sobie sami ocenią tą sprawę

Odpowiedz
Rafał Kudrański
28 marca 2015 08:35

Drodzy Czytelnicy, dziś w nocy kesja napisała dwie wiadomości. NIE ZATWIERDZAM, gdyż DALEJ pisze swoje „wywody” na temat wody… Tzn CHRZTU WODNEGO. I tym sposobem NADAL ucieka od odpowiedzi. Tym bardziej, że sama dobitnie w końcu pisze:
„Nie udzielę Ci odpowiedzi „zbawiennej” ,bo nie mamy wspólnej podstawy biblijnej, więc ta rozmowa jest bezzasadna.”
Jak możecie zobaczyć BOI się odpowiedzialności za JASNĄ ODPOWIEDŹ na temat „Jak uzyskać Zbawienie” a będzie cały czas „toczyła spór” ze mną, że MUSZĘ się zanurzyć w tej wodzie!
Właśnie, pięknie to ujęła – NIE mamy wspólnej podstawy biblijnej. I jeszcze dodała, że rozmowa jest „bezzasadna”. Tak dokładnie – bezzasadna i NIE potrzebna kompletnie bo to wywołuje TYLKO niepotrzebne spory pomiędzy nami, którzy odrzucają chrzest WODNY jako OBOWIĄZEK do Zbawienia , a charyzmatykami, który są naznaczeni tym PIĘTNEM wodnego chrztu.
I właśnie jeszcze jedno – kesja EWIDENTNIE należy do zboru charyzmatycznego a pisała, że NIE należy. SKŁAMAŁA tym samym na początku naszej rozmowy! Napisaław nocnych komentarzach:
* „To co się dzieje w tych zborach charyzmatycznych – tj prorokowanie, mówienie językami, „uzdrawianie” to sprawka szatańskich mocy.”-przecież w Marku PAN wyrażnie mówi, że jeśli prawdziwie się nawróciłeś bedą Ci towarzyszyć znaki jak mówienie innymi językami, wypędzanie demonów , kładzenie rąk, by uzdrawiać,,,
* PS .Ilu ludziom pomogliscie wyrzucając z nich demony, gdy byli w wielkiej potrzebie?
Może odesłaliscie ich do psychiatryka , nie widziałam tego u mojego Pana. My kilka osób na chwałę Pana !!!!!!!!! uwolniliśmy z tego zła. Cóż to była za radość z mocy Pana i jego miłości do ludzi.”

Dokładnie to CECHUJE zbory charyzmatyczne. Zresztą zmieniła cytat Marka najpierw gdzie z „TYM zaś którzy wierzą..” zmieniła na „ZBORY CHARYZMATYCZNE”.
Zresztą ewidentnie przy ich akcji wypędzaniu demonów napisała „MY”. Dokładnie kesja WY – charyzmatycy ZBOROWI”. Od razu wiedziałem, że należysz do ZBORU CHARYZMATYCZNEGO co dobitnie napisałem a Ty – napisałaś, że „NIE NALEŻĘ”. SKŁAMAŁAŚ mnie i Czytelników! Choć i tak Ci w to nie wierzyłem po Twoich wypowiedziach, które EWIDENTNIE są naznaczone nauką ZBORÓW CHARYZMATYCNYCH.
Drodzy Czytelnicy – ja mam ODWAGĘ powiedzieć, że NIE potrzebujemy ŻADNEGO CHRZTU WODNEGO by uzyskać Nowe Życie od Pana – uzyskać status uczestnika Królestwa Bożego by żyć w nim WIECZNIE z naszym Panem, Zbawicielem.
kesja NIE.
A wiadomo, że w zborach charyzmatycznych co by nie mówili jest to WARUNEK do spełnienia by ZOSTAĆ ZBAWIONYM.
kesja przykro mi ale nie pozwolę na dalsze WPROWADZANIE NA MANOWCE Czytelników na ZAWIŁĄ drogę do Zbawienia. Tym bardziej, że NIE MASZ ODWAGI jasno powiedzieć Czytelnikom Twojego zdania na temat tego chrztu WODNEGO odnośnie największej sprawy jakiej jest Zbawienie. DOPÓKI nie odpowiesz na moje pytanie w jasnej formie: TAK lub NIE – nie zatwierdzę, ŻADNEGO komentarza Twojego.
A co do Waszych charyzmatycznych „cudów” jakie dzieją się w Twoim zboru mam dla Was idealny fragment ze Słowa Bożego:
„Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: „Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?” Wtedy oświadczę im: „Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!” Ew. Mateusza 7,21-23.
DOKŁADNIE TEN WERSET IDEALNIE PASUJE DO WAS PONIEWAŻ GMATWACIE PROSTĄ ŚCIEŻKĘ ZBAWIENIA! Zauważcie prosze jeszcze jedno, że Pan mówi o tych co odpowie im ” Nigdy was nie znałem!” – że ich jest WIELU! Nie kilku, lecz WIELU. To właśnie do „WIELU” charyzmatyków odnosi się Pan!
Poczekaj na mój artykuł pt. „Nowe Przymierze – DOSKONAŁA Droga Zbawienia” to ukażę dobitnie jak Wasze nauki NIE należą do DOSKONAŁEJ Drogi Zbawienia Chrystusa.
Pozdrawiam i wiedz, że będziesz miała możliwość komentowania gdy odpowiesz na pytanie. Twój wybór.
Drodzy Czytelnicy uważam ten temat za zamknięty i komentarze w tym temacie nie będą zatwierdzane – dopóki kesja nie odpowie nam.
Pozdrawiam

Odpowiedz
Rafał Kudrański
28 marca 2015 19:07

Drodzy Czytelnicy mam sprostowanie z mojej strony ponieważ kesja do mnie napisała. Przepraszam OFICJALNIE za to, że co do ZBORÓW CHARYZMATYCZNYCH użyłem pierwszje części zdania w stosunku do kesji. To moja wypowiedź więc PRZEPRASZAM. Pisze, że nie należy do zboru – ok choć i tak to ewidentnie jest NAZNACZONA naukami charyzmatycznych wodnych chrzcicieli. I tym samym podtrzymuję fragment z Ew. Mateusza 7,21-23 do NICH – kimkolwiek oni są i ilu ich jest. Głoszenie takich racji o WODNYM chrzcie jest dla mnie GMATWANIEM PROSTEJ Drogi Zbawienia naszego Pana.
Odblokuję oczywiście kesji komentarze jak tylko odpowie Nam na pytanie, które jej zadałem. Odblokuję NIEZALEŻNIE czy powie TAK czy NIE. Wszak nasz spór będzie jasny i rozwiązany i nie będzie potrzeba już o tym mówić i się spierać. Chcę JASNEJ odpowiedzi tylko by Czytelnicy wiedzieli Twoje warunki Zbawienia w stosunku do tego Twojego ZANURZENIA W WODZIE.
Także PRZEPRASZAM jeszcze raz za tą sytuację z wprowadzeniem w tej jednej kwestii w błąd – co i tak naprawdę NIE wpływa na jej postawę wobec pytania.

Odpowiedz

Pokora Rafała nie zna granic:) czyż nie jeden już by zablokował jak to chciał detektyw prawdy Piotr?…Od stronki do stronki i tu jestem szukam od 2009 roku, szczególnie rok 2012 i koniec a tu dalej jesteśmy. Ci co wierzą w przepowiednie już uznają je jako baśnie a ci co mają wiedze mówią „wstańcie” czas bliski! Jakież bzdury !!! mamy już wszystko co nam potrzeba?? Realny w pływ Boga i świadectwo o Nim trzeba reklamowć !!! Masz racje Rafał Boże działanie objawia się tym , że się zmieniasz jako osoba bez żadnych pośredników!! ale jak reklamować Boga wśród ludzi którego nie widać?

Odpowiedz
Rafał Kudrański
24 kwietnia 2015 23:43

Michał na temat mojej pokory to już nie jedne legendy krążą… :) Nie chcę blokować komentarzy i dlatego z pomocą Pana rozwiązałem problem ewentualnych ataków na Ewangeliczny przekaz, którego Fundamentem jest DOSKONAŁY Zbawiciel. Jak na razie jest świetnie bo jedynie tylko kesję musiałem zablokować ale to na jej życzenie. To był JEJ wybór. Dałem jej możliwość z której jak wiemy nie chciała skorzystać.
Michał pomimo, że Boga nie widzimy jak kiedyś gdy był fizycznie na ziemi – to i tak ludzie Go pragną. Widać to po ilości osób które wchodzą na blog – a liczba wzrasta o nowe osoby, które WRACAJĄ. To dowodzi, że wystarczy świadectwo SWOJEJ wiary a Bóg sam zadziała z resztą :) Nawet biorąc pod uwagę jak bardzo kontrowersyjne mam artykuły… A mimo to zamiast śmierci blogowej – rozkwita z każdym dniem.
Cieszę się, że nowe osoby decydują się pisać komentarze bo to pozwala Czytelnikom zobaczyć, że nie tylko ja tak WIERZĘ w Pana i Jego Przymierze – że są osoby, które określają siebie PAWDZIWYMI Chrześcijanami – naśladowcami naszego Mistrza. To jest piękne i dziękuje Wam za to!

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud