Biblie

O nas…

Home » O nas…
Jesteśmy zwykłymi osobami, które pragną podążać za Zbawicielem świata – Chrystusem.

Nie należymy do żadnych organizacji religijnych oraz żadnej z nich nie popieramy.

Utożsamiamy siebie z pierwszymi naśladowcami Chrystusa, którzy tuż po Zmartwychwstaniu Zbawiciela przestrzegali Jego Prawo, które zamyka się w dwóch Przykazaniach – miłuj Boga i bliźniego.

Ci święci, którzy nie stanęli zbrojnie we własnej obronie jak i swoich rodzin a tym samym ginęli wspólnie na arenach rzymskich koloseach – są dla nas wzorcem doskonałej wiary w Zbawiciela.

Nie można, nie wspomnieć o wielu innych prawdziwych naśladowcach Chrystusa, którzy nie ugięli się przed papieską Inkwizycją i nie wyrzekli się Jego tym samym poświęcając swoje życie Zbawicielowi.

Fundament naszej wiary oparty jest na świadectwie Apostolskim, który znajdziemy w Biblii.

11-stu uczniów wybranych przez Boga Ojca i Zbawiciela otrzymało jedynie autoryzację do głoszenia Ewangelii Chrystusowej. (Ew. Mateusza 28 ,16)

Blog założył Rafał w grudniu 2014 roku. Teraz i my dołączyliśmy do Niego, czyli Andrzej (KoDeR76), Basia, Krzysztof (niedoskonały) oraz Roman.

Wszystko co robimy i z czym się dzielimy, robimy dla chwały Bożej. Celem naszej pracy jest przekonanie jak największej liczby osób, aby stanęli po stronie CZYSTEJ Prawdy Zbawiciela Chrystusa.

Wierzymy, że wszyscy w tak wielkim gronie, w niedalekiej już przyszłości zamieszkamy w Królestwie Bożym na Nowej Ziemi wraz z Bogiem Ojcem i Barankiem. Będą tam też inni, wierni Chrystusowi. Nie będzie tam krzyku, łez, mozołu, to będzie prawdziwy raj na ziemi, jak nam obiecał sam Bóg.

Chcielibyśmy podkreślić, że NIE jesteśmy żadnymi PROROKAMI i wszystkie materiały, którymi dzielimy się z Wami – prosimy abyście sprawdzali według Słowa Bożego.

Trochę o nas…

Andrzej ( KoDeR76 )

W ciekawy sposób znalazłem się tu, zaczęło się chyba od rozmowy z Rafałem na temat mojej Biblii Krója Jakuba (King James Bible, albo KJV – od King James Version). z 1841 roku. No i okazało się że szukał kogoś do tłumaczenia filmików z angielskiego, a ja akurat kupiłem sobie taki bardziej profesjonalny mikrofon. Po pierwszym uznał że się nadaję – tu link https://www.youtube.com/watch?v=AsshA12Nm-s
No i potem zająłem się nagraniem audio Księgi Henocha
pierwsza i druga część poniżej
https://www.youtube.com/watch?v=I1kP5sWsl0Y
https://www.youtube.com/watch?v=-Ixk2fFTTGE
w międzyczasie zrobiłem te dwa projekty
https://www.youtube.com/watch?v=Z-JOF-0jKEc
https://vimeo.com/128408675

Teraz pracuję nad największym do tej pory projektem, film powinien być 31 sierpnia lub na początku września –https://www.youtube.com/watch?v=XvGezul9S2M
Jest to moje tłumaczenie z autorskimi dodatkami.
Tutaj moje świadectwo – http://jedynadroga.prv.pl/swiadectwo-andrzeja-koder76/

 

No to może coś o sobie, chcę bez kompromisów podążać za naukami naszego zbawcy Jezusa/Isusa Chrystusa. Tego jedynego z Biblii, o którym już wiele lat przed jego narodzeniem pisał Izajasz.
Wierzę w Niego i wiem, że tylko on jest drogą do Boga tak jak napisane jest w Piśmie

„Ja jestem droga i prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przez mnie” Jan 14,6.

To są słowa naszego Zbawcy, a ja będę szedł za nim niezależnie od tego co się będzie działo. Albowiem to nie ja jego wybrałem zgodnie z tym co mówi

To nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem, abyście szli i owoc wydawali i aby wasz owoc był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam” Jan 15,16

Tak więc, najbardziej cenię sobie słowa naszego zbawiciela, napisane w Ewangeliach prawdziwych Jego Apostołów, tych dwóch z dwunastu, czyli Mateusza i Jana, nie uznaję fałszywych apostołów o których ostrzega nas Jan zarówno w Objawieniu jak i w swoim liście.

Przebyłem daleką drogę aby znaleźć się tu gdzie jestem i aby stwierdzić, tak chcę być uczniem Chrystusa. Więc jeśli od dziś zapytacie, kim jestem? Nie powiem chrześcijaninem, bo ich jest wiele rodzajów, niektórzy wolą zabijać i bardziej cenią sobie stare przymierze, niż to co mówił nasz Zbawiciel.

Więc od dziś jestem uczniem Chrystusa, waszym bratem.

Zmieniam też nick na o wiele bliższy mi i zapewne lepszy dla Was – moje imię i nazwisko. Dzięki bracia i siostry.


Basia

Witam, nazywam się Basia Kowalska, mieszkam w Polsce.
Nie należę do żadnej organizacji religijnej.
Prawdę objawiło mi Słowo Boże.
Od niespełna dwóch lat jestem świadkiem mojego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

Chrystus jest dla mnie jedynym autorytetem do naśladowania.
Każde Jego słowo ma dla mnie niepodważalną wartość.
Prawo jakie przyniósł Posłaniec Boga na ziemię jest dla mnie jedynym drogowskazem na życie.

Nie jestem uczniem Mojżesza lecz samego Chrystusa. Aby zrozumieć ten przekaz przeczytaj / Ew. Jana 9 /. W tym fragmencie zwykły żebraczek potrafił zrozumieć na czym polega różnica.
Kocham mojego Zbawiciela ponad wszystko, co oznacza, że miłość moja do Niego jest większa niż do jakiegokolwiek człowieka na ziemi.
Kocham wszystkich ludzi na świecie. Modlę się za tych,którzy są zwiedzeni przez różne religie, aby Bóg otworzył im oczy.
Za swoich przyjaciół uważam każdą osobę, która wierzy w Chrystusa i każde, ale to każde Jego słowo. Wierzę, że z wszystkimi spotkam się w Królestwie Bożym, gdzie będzie z nami Ojciec i Syn. Mam nadzieje, że będzie tam także żebraczek z Jana 9.

Z ludźmi, którzy zaprzeczają, że Chrystus jest Synem Bożym lub zaprzeczają Jego słowu nie utożsamiam się. Każda osoba, która podważa prawdziwość, ważność słowa Chrystusa, lub świadomie nim manipuluje lub przekręca jest dla mnie wrogiem Zbawcy, a tym samym moim.
Dlatego nie będę milczeć gdy taka rzecz będzie miała miejsce, równocześnie nie zamierzam wykonywać żadnych kroków, aby szkodzić lub krzywdzić taką osobę, Wyrok i sąd jest w rękach Boga, a pszenica i kąkol muszą róść do zbiorów.

Zawsze będę stać na straży Prawdy jaką objawił mi Bóg.
Szczególnie mam w sercu wszystkich, którzy pragną poznać Boga. Jestem gotowa im pomóc i poświecić mój wolny czas.
Proszę, aby nikt nie insynuował mi nienawiści do jakiejkolwiek osoby na świecie. Gdy staję po stronie Prawdy nie jest to nienawiść zwrócona ku jakiejś osobie lecz obrona Prawa Chrystusa, w której wyraża się moja sprawiedliwość.

Uczucia nienawiści nie odczuwam odkąd Bóg odmienił moje serce. Bardzo Mu za to dziękuję. To On uleczył mnie, bym nie łamała Drugiego Przykazania.
Teraz kocham Go całym sercem i ludzi także. Każdy mój dzień jest pracą, aby bardziej Mu się przypodobać. Czekam z niecierpliwością na swojego Oblubieńca i niczego się nie boję, bo wiem, że jestem pod Jego opieką.

„ Jedynie w Bogu spocznij duszo moja, bo czego oczekuję, od Niego przychodzi.
On tylko mą opoką i zbawieniem moim, On jest twierdzą moją, więc się nie zachwieję.
U Boga jest zbawienie moje i chwała, opoka mojej mocy: w Bogu ma ucieczka.
W każdym czasie Jemu ufaj narodzie!
Przed nim serca wasze wylejcie: ucieczką dla nas jest Bóg!
Synowie ludzcy są tylko tchnieniem, synowie mężów zdradliwi: na wadze w górę się wznoszą,
wszyscy razem są lżejsi niż tchnienie.
Nie pokładajcie ufności w przemocy, ani się chełpcie daremnie rabunkiem: do bogactw, choćby rosły serc nie przywiązujcie.
Pan wyrzekł jedno słowo: te dwa usłyszałem: że Boża jest potęga i Twoja Panie łaska, bo Ty każdemu oddasz według jego czynów.” Psalm 62, 6

.

„ Wsłucham się w to co mówi Pan Bóg: Oto ogłasza pokój ludowi swemu i świętym swoim i tym, którzy do Niego sercem się zwracają.
Na pewno bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy boją się Jego, tak iż Chwała zamieszka w naszej ziemi. Miłosierdzie i wierność się spotkają, ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość wychyli się z nieba. Pan także dobrem obdarzy i ziemia nasza wyda swój owoc. Sprawiedliwość przed Nim stąpać będzie, a śladami Jego kroków – zbawienie.” Psalm 85, 9


Krzysztof ( niedoskonały )

Mam na imię Krzysztof
Pan skierował mnie w Swoją stronę stosunkowo niedawno – jakiś rok temu.
Byłem wtedy nieźle sfrustrowanym gościem i nie wiem jakby się zaczęło toczyć moje dalsze życie gdyby nie On – Nasz Zbawiciel.
To On skierował mnie w stronę Słowa Bożego i każdego dnia staram się Go coraz lepiej poznawać.
Moje dzieciństwo a w zasadzie jego brak odcisnęły na mnie piętno ale na dzień dzisiejszy ufam Panu i wiem, że tak musiało być bo dzięki temu uodporniłem się na upokorzenia i poniżanie i mogę bez żadnego zażenowania mówić o Słowie Bożym i wszystkimi rzeczami związanymi z Jezusem Chrystusem i naszym Stwórcą.
Jako wiecznie wkurzony gość obrażający każdego kto mnie zdenerwował miałem wokół siebie mniej nieprzychylnych mi ludzi niż teraz jako o wiele spokojniejszy i bez zażenowania mówiący prawdę bez względu na konsekwencje.
Nie jestem doskonały i uważam, że nikt na ziemi doskonały nie jest ale każdemu człowiekowi należy okazać szacunek w myśl Przykazań Miłości, które dał nam Pan.
Nie mam też najmniejszego zamiaru chwytać za broń i brać udziału w jakichkolwiek wojnach, rozruchach i zamieszkach gdyż to wszystko służy tylko złu.
Świadectwo moje możecie przeczytać pod linkiem:
Rafał

[Zamieszczam o sobie to co napisane było od początku na blogu]
Cześć,nazywam się Rafał Kudrański i mam 33 lata. Mieszkam z rodziną obecnie w Anglii – żoną i dwójka dzieci :). Nie mogę napisać, że jestem NORMALNYM mężczyzną – przynajmniej biorąc pojęcie normalności jakie panuje w ówczesnym UPADŁYM świecie. Przynajmniej od około 6 lat gdy poznałem Pana Jezusa nie potrafię się określić jako „normalny” ówczesny człowiek. Bo czym jest normalność w dzisiejszym świecie?? Patrząc na otaczające nas społeczeństwo, normalnością można nazywać WYŚCIG SZCZURÓW oraz brak zasad moralnych ówczesnych ludzi. Może moralność jest ale taka iż „zmienia” się w zależności od stanu portfela czy tez pozycji społecznej. Niestety w dzisiejszych czasach nic nie jest pewne – nawet przyjaciel, który jest teraz a za chwilę może go nie być ponieważ uzyska większe korzyści materialne lub hierarchiczne nie będąc lojalnym swojemu byłemu przyjacielowi. Wszytko można kupić i wszystko można sprzedać – tak dzisiejszy świat wygląda.

Powodem jest BRAK BOGA w sercach ludzi. Jeśli Kościół Katolicki jest rzeczywistym głosicielem Boga, mając Jego autorytet i błogosławieństwo czy Polska z tak uduchowionymi ludźmi powinna zachowywać się jak się zachowuje? Z danych statystycznych wynika iż aż 92% Polaków to Katolicy! Może są to dane nieznacznie zawyżone lecz realia są takie, iż najlepiej ta statystyka się pokazuje podczas każdych ważniejszych świąt gdzie TŁUMY idą do Kościoła. Biorąc pod uwagę tą liczebność katolickich wyznawców powinniśmy mieć RAJ na ziemi – w Polsce właśnie! Ludzie powinni być dla siebie przede wszystkim dobrzy bo o jakimś błogosławieństwie innym ludziom to nawet nie śmiem mówić. A co tak faktycznie jest w Polsce? Czy Ci Katolicy podążają za Ewangelią Pana Jezusa zawartą w Biblii na której rzekomo opiera się Kościół Katolicki, który naucza swoich wiernych? Co jest w Polsce to chyba każdy może zauważyć… ZNIECZULICA ogólnonarodowa, sąsiad sąsiadowi „dupę obrabia” jak może a i w pracy dewiza ” po trupach do celu” jak najbardziej adekwatna… Nie mówię, że w Anglii jest inaczej lecz Anglicy wcale nie uważają się za wierzących, bynajmniej nie należących do żadnej religijnej organizacji – chyba, że można ją nazwać „Święty PUB”.

Ja sam przez 27 lat byłem katolikiem i to naprawdę wierzącym w Kościół Katolicki. Zawsze wierzyłem w Boga i pragnąłem Go a Kościół Katolicki był tak naprawdę jedynym kierunkiem w którym się wychowałem. I tu naprawdę Rodzice włożyli pracy za co im jestem wdzięczny bo Bóg zawsze był w mojej głowie. Byłem ministrantem i lektorem – nie dlatego że Rodzice kazali czy tak wypada lecz dlatego, że po prostu chciałem być bliżej Boga. Niestety przez moje 26 lat NIGDY nie doświadczyłem bliskości Boga pomimo moich poszukiwań. Szczerze powiedziawszy w kościele niejednokrotnie najgorsze głupoty w mojej nastoletniej głowie się rodziły – wtedy tłumaczyłem sobie, że to szatan mnie atakuje.. Również te „głupoty” totalnie nieadekwatne do „domu Boga” przychodziły i za starszych lat. Nie podobało mi się to ponieważ uważałem, że dom Boga nie powinien być W OGÓLE miejscem na działania demonów – a napewno nie w takim stopniu – bo wiem, że znajomi też takie różne „głupoty” mieli w głowach – i dokładnie w trakcie mszy a nie np w domu… Było to dziwne i dlatego zawsze miałem wątpliwości czemu tak jest.

Teraz znam odpowiedź, którą znalazłem poprzez Biblię a którą POTWIERDZIŁ osobistą wizytą Pan Jezus w moim byłym domu w Redditch. Zapewne się zastanawiasz o co tu chodzi? Przecież PAn Jezus jest w niebie… Chociażbym starał się pisać tysiącami słów nie jestem w stanie opisać Ci tego spotkania – tej miłości Pana Jezusa która mnie przepełniła oraz mojego biblijnego – nowego narodzenia się poprzez Ducha Bożego – to był mół JEDYNY I PRAWDZIWY chrzest podczas którego dostałem nowe serce i nowe życie – Zbawiony i powołany do posługi dla mojego Nauczyciela i Zbawcy – Pana Jezusa. To było REALNE, FIZYCZNE można rzec spotkanie i tyle w tym temacie bo mógłbym pisać tysiące słów a i tak statystyczny Kowalski zapewne nie pojmie… Jak bardzo wpłynęło to spotkanie jak i przemienienie mojej ziemskiej osobowości to zapewne mogą poświadczyć i moja rodzina jak i ówcześni moi znajomi jak i współpracownicy. Od tamtego momentu dawnego Rafała NIE MA. Moje marzenia stricte ziemskie nic nie znaczą – a jak wiele sukces ziemski w pewnym momencie mojego życia znaczył to wie spora liczba osób. Teraz to nicość. Nie będę się rozpisywał tu o tym ale napewno poświęcę temu wpisy osobne bo to niesamowite jak Pan Jezus walczył przez całe moje życie o mnie. Abym nie żył marnością i abym nie żył w śmierci lecz cieszył się życiem wiecznym – co teraz mogę robić! Owszem, to nie jest tak, że mam 100% pewne iż jestem „zbawiony”. To nie tak działa a Biblia jasno określa jak to wygląda. Musimy być zbawieni tu na ziemi – ponieważ nie ma możliwości później po śmierci – zawierzyć swojego życia Panu Jezusowi a tym samym zostać Zbawionym przez Jego wykupienie nas na krzyżu 2014 lat temu. Dlatego sam Pan Jezus w Ewangelii Św Jana [3,3] wyjaśnia iż, ” jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego” Czym jest narodzenie ponowne i co oznacza to będzie zapewne poruszane osobno w poście. Jeśli uwarzasz, że jest to chrzest niemowlęcy to daleki jesteś od PRAWDY… Ale to już artykuł na osobny wpis.

Chciałbym ZAZNACZYĆ, że nie należę do ŻADNEJ organizacji kościelej. I KAŻDĄ z nich uważam za ZWODNICZĄ, w których Szatan naucza innej ewangelii gdzie jest więcej KĄKOLU I CHWASTÓW niż PRAWDY. Mam nadzieje, ze jest to jasne i będzie dla wszystkich. Pan Jezus jest moim JEDYNYM NAUCZYCIELEM i przez Swoich Apostołów przekazał nam wszystko – a ich dzieła możemy znaleźć w Biblii. Zapoznałem się przez 6 lat ZE WSZYSTKIMI religiami – nie tylko „chrześcijańskimi” – bo uważam, że mamy znać taktykę wroga aby dzięki wiedzy nie pozwolić się przechytrzyć a tym samym przegrać WALKĘ o swoje Zbawienie – które jest cenniejsze niż cokolwiek – i o tym mogę ZAŚWIADCZYĆ. Zresztą Biblia również upomina nas o tym byśmy byli czujni i nie ulegali zwodniczym naukom. To PODSTAWA dla świadomości Biblijnego Chrześcijanina. Jako, że przez 27 lat byłem OSZUKIWANY przez Kościół Katolicki odnośnie najważniejszej sprawy jakim jest Zbawienie – moja działalność EWANGELICZNA polega na głoszeniu PRAWDY – PRAWDY BIBLIJNEJ EWANGELII PANA JEZUSA. Kościół Katolicki PRZYPISUJE sobie iż został założony przez samego Pana Jezusa i głosi Jego Ewangelię zapisaną w Biblii DLATEGO moim PRIORYTETEM jest pokazać jak BARDZO JESTESMY OSZUKIWANI przez Papieży, którzy przez wieki swoimi czynami nie postępowali za rzekomym swoim Nauczycielem – Panem Jezusem. Od samego początku głosili SWOJĄ Ewangelię poprzez MIECZ I TORTURY tj wyprawy krzyżowe, misjonarstwo w Ameryce gdzie zabijano i torturowano cale ludy plemienne rdzennych amerykanów tylko dlatego że nie upadli na kolana przed Papieżem dając się „schrystianizować”; inkwizycja w Europie. Nie wspominając o skali pedofilii na CAŁYM ŚWIECIE. Z ambony piękne słowa nie zatają FAKTÓW i PRAWDY jacy to „apostołowie” budowali i budują nadal ten Kościół! Nie przeczę, że są księża którzy są wspaniali i wierzą iż oddają się Bogu – lecz i oni będą musieli w pewnym momencie „otworzyć oczy” KOMU tak naprawdę służą. Dlatego chciałbym zaznaczyć iż nie atakuje ludzi, księży lecz SYSTEM, ORGANIZACJĘ i ich NAJWYŻSZYCH Hierarchów ponieważ oni DOSKONALE wiedzą komu służą! Dla mnie ważne są wszystkie aspekty życia do poznawania Pana Jezusa i Jego Ojca – oczywiście fundamentem JEST PAN JEZUS i wg Niego WSZYSTKO SPRAWDZAM. Dlatego moim ulubionym tematem jest również nauka, archeologia i dzięki temu odkryłem masę dokumentów, dowodów jak bardzo okłamuje nas OFICJALNA NAUKA wmawiając nam, że teoria ewolucji ma odwzwierciedlenie w faktach CO JEST TOTALNĄ FIKCJĄ i KŁAMSTWEM. Jest masę dowodów archeologicznych, naukowych iz świat nie ma miliardów lat tylko conajwyżej kilka tysięcy – dokładnie jak to Biblia opisuje! Do tego służyc ma mn innymi ten blog – do bronienia Biblii bo Papieże wcale nie mają ochoty tego robić bo przecież nie tak dawno papież Franciszek uznał teorię ewolucji ZGODNĄ Z PRAWDĄ! Oczywiście Jan Paweł II jako pierwszy zaczął reklamować teorię ewolucji i wielkiego wybuchu. Skoro dla nich to prawda to przeczą sami sobie – bo za co w tej sytuacji umarł Pan Jezus?? Za którą śmierć??? Czyż nie jest to ABSURD dla Biblijnego przekazu o miłości Boga dla swoich dzieci, że swojego Syna zesłał by nas wybawić ZE ŚMIERCI?? O tym oczywiście również na blogu będzie sporo.

Bedę kończył ten mój wpis o sobie a raczej bardziej o moich poglądach i chcę zachęcić wszystkich do dyskusji na poruszane tematy. Lecz również OSTRZEGAM, że nie będę TEOLOGIZOWANIA tolerował. Biblia ma być DOWODEM a dokładnie Apostolskie zapisy o naszym Zbawicielu.

Pozdrawiam i życzę aby blog zmusił Ciebie do SAMODZIELNEGO i KRYTYCZNEGO myślenia – które zawsze „wyznacznik” będzie miało w Biblii.

Również chcę zaznaczyć, że nie jestem ŻADNYM PROROKIEM i WYROCZNIĄ. Wszystko proszę badać wg Pism do czego gorąco zachęcam.

Pan Jezus Jedyną moją Drogą i Prawdą!

Kocham Cię nasz Zbawicielu!

– Rafał Kudrański

ps. więcej możesz się dowiedzieć o mnie czytając mój wpis:

„Być jak Rambo – świadectwo”

„Najważniejsze moje świadectwo – jest niczym dla zielonoświątkowca/charyzmatyków”

„Zaprzeć się samego siebie – świadectwo”


Roman

Może kiedyś napiszę… :)