Biblie

Być wiernym Bogu…

20 sierpnia 2015
Basia
Basia

BYĆ WIERNYM BOGU…

byc wiernym

„Jam jest twój Bóg, który cię wyprowadził z Egiptu, z domu niewoli.
Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie!
Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego co jest na ziemi nisko, ani tego co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz się kłaniał przed nimi i nie będziesz im służył, ponieważ Ja twój Bóg jestem Bogiem zazdrosnym, który każe występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia, tym którzy mnie nienawidzą, okazuję zaś łaskę do tysiącletniego pokolenia tym którzy mię miłują i strzegą moich przykazań.”

i

Będziesz miłował twojego Boga, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci nakazuję. / Ks. Pwt. Prawa 6,5 /


Na czym polegała zdrada Boga przez Izraelitów?

 

Oto niestety lud ten dopuścił się wielkiego grzechu, gdyż uczynił sobie boga ze złota. Jednak przebacz im ten grzech! A jeśli nie, to wymaż mnie natychmiast z Twej księgi, którą napisałeś .Bóg powiedział do Mojżesza: Tego, który zgrzeszył przeciw mnie, tego wymażę z mojej księgi…..Nadejdzie dzień, gdy Ja się pomszczę i ukarzę ich grzech. / Ks. Wyjścia 33,31/

.

Nie będziesz się kłaniał bogom obcym, bo Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Nie będziesz zawierał przymierzy z mieszkańcami tego kraju, aby, gdy będą cudzołożyć z bogami obcymi i składać ofiary swym bogom nie zaprosili cię do spożywania z ich ołtarza. A także nie możesz brać ich córek za żony dla swych synów, aby one cudzołożąc z obcymi bogami nie przywiodły twoich synów do cudzołóstwa z bogami obcymi. Nie uczynisz sobie bogów ulanych z metalu. / Ks. Wyjścia 34,14 /

.

Nie będziecie oddawali czci bogom obcym, spomiędzy bogów okolicznych narodów, bo twój Bóg, który jest u ciebie, jest Bogiem zazdrosnym, by się nie rozpalił na ciebie gniew twego Boga i nie zmiótł cię z powierzchni ziemi Nie będziecie kusili waszego Boga jak to zrobiliście w Massa. Będziecie pilnie strzec przykazań waszego Boga, Jego praw i nakazów jakie wam zlecił. / Ks. Powt. Prawa 6,14 /

.

Gdy twój Bóg wprowadzi cię do ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść, usunie liczne narody przed tobą…. twój Bóg odda je tobie, a ty je wytępisz, obłożysz je klątwą, nie zawrzesz z nimi przymierza…Nie będziesz zawierał z nimi małżeństw… gdyż odwiodło by to twojego syna ode mnie, byś służył bogom obcym / Ks. Powt. Prawa 7,1 /

.

Posągi ich bogów spalisz, nie będziesz pożądał srebra ani złota jakie jest na nich i nie weźmiesz go dla siebie, aby cię nie uwikłało, gdyż Bóg się tym brzydzi. Nic obrzydłego nie wprowadzisz do swego domu, gdyż byłbyś przedmiotem klątwy jak ono. Będziesz uważał to za rzecz wstrętną, obrzydzisz to sobie jest to bowiem obłożone klątwą. / Ks. Powt. Prawa 7,25 /

.

Lud izraelski, kapłani i Lewici nie trzymali się z dala od narodów tych krain jak i od ich okropności mianowicie z dala od Kananejczyków, Chetytów, Perezzytów, Jebuzytów, Ammonitów, Moabitów, Egipcjan, Amorytów, lecz spośród ich córek wzięli dla siebie i dla synów swoich żony, tak że ród święty zmieszał się z narodami tych krain, a książęta i zwierzchnicy przodowali w tym wiarołomstwie. / Ks. Ezdrasza 9,1 /

.

Nie wydawajcie córek swoich za ich synów! Nie bierzcie córek ich dla synów swoich, ani dla was za żony! Czyż nie przez to zgrzeszył król Salomon, król izraelski?….Czy pomimo tej przestrogi trzeba słyszeć o was, że popełniacie zupełnie to samo zło, sprzeniewierzając się Bogu naszemu przez poślubienie kobiet cudzoziemskich? / Ks. Nechemiasza 13,25 /

.

A oto wy bez żadnego pożytku polegacie na słowach zwodniczych. Co? Kraść, mordować, cudzołożyć, krzywoprzysięgać, składać baalowi ofiary i biegać za obcymi bogami, których nie znacie….a potem przychodzicie i stajecie przede mną w tym domu, który nosi imię moje i mówicie jesteśmy zabezpieczeni!- aby popełniać te wszystkie obrzydliwości. Czy jaskinią zbójców jest ten dom, który imię moje nosi.? / Jeremiasza 7,8 /

.

To lud, co mnie pobudzał do gniewu bez ustanku a bezczelnie, składając ofiary w gajach i paląc kadzidło na cegłach, przebywając w grobowcach…./Jeremiasza 65,3/

.

Oto mam przed sobą zapisane. Nie spocznę póki im nie odpłacę, za ich winy i za winy ich ojców, za wszystkie razem, mówi Bóg, za to że palili kadzidło na górach i znieważali mnie na pagórkach. Wymierzę im należność za uczynki przedtem wyliczone pełną miarą. / Izajasza 65,6 /

.

Jest taki co zabija w ofierze wołu i morduje człowieka, ofiaruje barana, a psu łeb ukręca, składa ofiarę z pokarmów, ale także z krwi wieprzowej, pali kadzidło, ale czci bóstwo nieprawe. Podobnie jak oni obrali swe drogi i dusze ich upodobały sobie obrzydłych bożków, to ja również wybiore ich utrapienia i sprowadzę na nich zło, którego się obawiają…/ Izajasza 66,3 /

.

Wtedy ogłoszę na nich wyrok, dla całej ich złości, iż mnie opuścili, a innym bogom palili ofiary i cześć oddawali dziełom rąk swoich. / Jeremiasza 1,16 /

.

Nie zapytali kapłani: Gdzie Bóg – nie znali mnie władnący prawem, pasterze ode mnie odpadli, przez baala wieścili prorocy i szli za tymi co pomóc nie mogą / Izajasza 2,8 /

.

Co mi po mnóstwie waszych ofiar? – mówi Bóg. Syt jestem całopalenia kozłów i łoju tłustych cielców. Krew wołów i baranów i kozłów mi obrzydła. Gdy przychodzicie by stanąć przede mną, kto tego żądał od was, żebyście wydeptywali me dziedzińce? Przestańcie składania czczych ofiar! Obrzydłe mi jest wznoszenie dymu, święta nowiu, szabaty, zwoływanie świętych zebrań….nie mogę ścierpieć waszych świąt i uroczystości. Nienawidzę całą duszą waszych świąt nowiu i obchodów, stały mi się ciężarem, sprzykrzyło mi się je znosić!

.

Oto przywiodę na nich nieszczęście, przed którym ujść nie będą mogli, a gdy do mnie wołać będą, nie wysłucham ich. Miasta Judy i mieszkańcy Jeruzalem mogą iść wtedy i wołać do bogów, którym składali ofiary, a wcale im nie pomogę czasu ich nieszczęścia. Bo równie liczni są twoi bogowie jak liczne są miasta twoje,tyleście wznieśli ołtarzów ohydzie, ołtarze by ofiarować baalom

.

Bóg rzekł do mnie – Czy widziałeś co uczyniła mi Odstępczyni Izrael? Chodziła na każdą górę wysoką i pod każde drzewo zielone i uprawiała tam nierząd. Mniemałem, że po dopuszczeniu się tego wszystkiego powróci do mnie lecz nie wróciła. I zobaczyła to niewierna jej siostra Juda. I widziała, że właśnie dlatego, iż Odstępczyni Izrael, cudzołożyła oddaliłem ją i dałem jej akt rozwodowy. Wszelako niewierna Juda, siostra jej nie przelękła się lecz poszła i oddała się również nierządowi. Przez swą namiętną rozwiązłość zbezcześciła ziemię i cudzołożyła z kamieniem i drzewem. / Jeremiasza 3,6 /

.

Niewdzięczność Izraela – Ja wprawdzie myślałem: Ja chciałbym mieć ciebie za syna i darować ci ziemię rozkoszną, najwspanialszą posiadłość narodów! I myślałem, że nazywać mię będziesz: „ MÓJ OJCZE!” i nie odwrócisz się więcej ode mnie. LECZ JAK KOBIETA ZDRADZA SWOJEGO KOCHANKA, TAK WYŚCIE MNIE ZDRADZILI DOMU IZRAELA! / Jeremiasza / 3,19 /

.

Jeżeli oddali mąż żonę swoją i stanie się żoną innego męża, czy ten pierwszy znowu do niej się zwróci? Czyż nie jest całkiem zbezczeszczona taka kobieta? A ty cudzołożyłaś z mnóstwem kochanków i wrócić masz do mnie? – wyrocznia Boga. Podnieś swe oczy na wzgórza i popatrz: Gdzie nie zostałaś zhańbiona? Wysiadywałaś dla nich przy drogach, jak gdyby Arab na puszczy. Tak zbezcześciłaś ziemię twym nierządem i złym prowadzeniem się twoim. Chociaż zostały wstrzymane deszcze i deszczu późnego nie było, ty jednak miałaś ciało nierządnicy, wstyd odrzuciłaś od siebie. Nieprawdaż? Teraz mnie wołasz: „ MÓJ OJCZE”! /Jeremiasza 3,1 /

.

Bożki pogańskie to srebro i złoto, dzieła rąk ludzkich. Mają usta, ale nie mówią. Maja oczy, ale nie widzą. Maja uszy, ale nie słyszą i nie ma oddechu w ich ustach. Którzy je robią, są do nich podobni i każdy co w nich ufność pokłada. / Psalm 134 – 15 – 18 /

.

Bo i oni zbudowali wyżyny i stele i aszery przy ołtarzach na każdym wzgórzu wyniosłym i pod każdym drzewem zielonym. / Ks. Królewska 14,23 /

.

A ty nie wstawiaj się za tym ludem, nie zanoś w ich sprawie błagania i prośby i nie nastawaj na mnie, bo cię nie wysłucham. Czy nie widzisz co oni wyrabiają w miastach judzkich i na ulicach Jerozolimy? Dzieci zbierają drzewo, ojcowie rozniecają ogień, a kobiety gniotą ciasto by przyrządzić placuszki dla królowej nieba i leje się płynne ofiary innym bogom, ażeby mi sprawić przykrość. Czy to mnie sprawiają oni boleść – a nie raczej sobie samym ku zawstydzeniu oblicza swego? Dlatego tak rzecze Pan: Oto mój straszliwy gniew wyleje się na to miejsce, na ludzi, na zwierzęta i na drzewa polne i na płody ziemi i palić się będzie a nie ugaśnie…Bo ojcom waszym, gdy ich z ziemi egipskiej wyprowadzałem, nic nie mówiłem, ani nic im nie przekazywałem w sprawie całopalenia i ofiary, ale to przykazanie im dałem – słuchajcie głosu mego, a będę wam Bogiem, wy zaś będziecie mi ludem. Chodźcie dokładnie drogą, którą wam przykazuję, aby wam się powodziło…Ale nie słuchali mnie, ani nie schronili ucha swego, lecz usztywnili swój kark gorzej niż ich ojcowie…. Bo synowie Judy uczynili to czego oczy moje nie znoszą – postawili swoje obrzydliwości w domu, które imię moje nosi, ażeby go skalać….Trupy ludu tego staną się pastwą ptaków niebieskich i zwierząt polnych, a nikt ich nie będzie odpędzał…..W owym czasie wyciągnie się kości królów Judy i kości ich zwierzchników, kości kapłanów i kości proroków i kości mieszkańców Jerozolimy z ich grobów w i rozrzuci się je przed słońcem i przed księżycem i przed całym wojskiem niebieskim, które oni kochali i któremu oni służyli, biegali za nim, radzili się go i oddawali mu pokłon./ Jeremiasza 7 i 8 /

.

Trupy ludu tego staną się pastwą ptaków niebieskich i zwierząt polnych, a nikt ich nie będzie odpędzał. A w miastach Judy i na ulicach Jerozolimy stłumię okrzyk radości i okrzyk wesela, śpiew oblubieńca i śpiew oblubienicy bo ziemia opustoszeje./ Jeremiasza 7,33 /

.

A jeżeli zupełnie odwrócicie się ode mnie wy i wasi synowie i nie będziecie przestrzegali moich nakazów i praw, które wam dałem oraz zechcecie pójść i służyć obcym bogom i kłaniać się im, to wytępię Izraela z powierzchni ziemi, którą im dałem, a świątynię, którą poświęciłem ku mojej czci, odtrącę od siebie. Izrael zaś będzie przedmiotem przypowieści i pośmiewiska u wszystkich narodów, a świątynia ta będzie zrujnowana. / Ks. Królewska 9,6 /

.

Potem Bóg uderzy Izraela z tej dobrej ziemi i zachwieje nim jak chwieje trzcina na wodzie, aż wreszcie wyrwie Izraela z tej dobrej ziemi, którą dał ich przodkom. Później rozsieje ich poza Rzekę za to że zrobili sobie aszery przy ołtarzach i obrażali Boga. / Ks. Królewska 14.15 /

.

Kochani, jak widzicie Izrael od początku był nieposłuszny Bogu.
Zdrada czyli cudzołóstwo względem Boga polegała na czczeniu bożków pogańskich, które sobie czynili własnymi rękoma.
Oddawali cześć bogu słońca, królowej niebios, gwiazdom i księżycowi.
Pokładali nadzieję w bogach, których nigdy nie widzieli i były one owocem ich wyobraźni. Bóg w Piśmie nazywa bożki zrobione rękoma ludzkimi ułudą.
Ułuda w słowniku j. polskiego to: nieziszczalne marzenie,miraż, złudzenie, wytwór wyobraźni

Bóg w Piśmie nazywa bożki również demonami.

Demon: istota występująca w wierzeniach ludowych, która zajmuje pozycję pośrednią między człowiekiem a bogiem

Tak więc Izrael już nie chciał polegać na Bogu, przestał Go nazywać Ojcem, a zaczął naśladować ludzi, którzy wielbili bożki pogańskie.
Na tym właśnie polegała zdrada, cudzołóstwo, wiarołomność ludu Bożego.
Wszelkiego rodzaju posągi, przedmioty kultu były dla Boga obrzydliwością i ohydą.
Mimo wielu napomnień Boga Izraelici nie chcieli się od tych czynów odwrócić, czyniąc przy tym nieprawość i łamiąc prawa i przykazania, które dał im Bóg.

Kara za karą spadały na Izraelitów, a Prorok Izajasz pisze o tym tak:
„ Oto Tyś zawrzał gniewem, żeśmy zgrzeszyli przeciw Tobie od dawna i byliśmy zbuntowani. My wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata. My wszyscy opadliśmy zwiędli jak liście, a nasze winy poniosły nas jak wicher. Nikt nie wzywał Twojego imienia, nikt się nie zbudził by się chwycić Ciebie. Bo skryłeś swoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszej winy. A jednak Boże, Tyś naszym Ojcem. Myśmy gliną, a Tyś naszym twórcą. Dziełem rąk Twoich jesteśmy my wszyscy. Boże nie gniewaj się tak bezgranicznie i nie chowaj w pamięci ciągle naszej winy. Oto wejrzyj, prosimy: My wszyscy jesteśmy Twym ludem! Twoje święte miasta są opustoszałe, Syjon jest pustkowiem, Jerozolima odludziem. Świątynia nasza święta i wspaniała, w której Cię chwalili nasi przodkowie, stała się pastwą pożaru i wszystko cośmy kochali stało się zgliszczami.

Czyż na to wszystko możesz być nieczuły, Boże? Czy możesz milczeć, by nas przygnębić na miarę? ”

I wiecie co się stało dalej?

Ojciec, Bóg Izraelitów chociaż czuł się bardzo zraniony, zamiast ich wyniszczyć, postanowił uratować od swojego gniewu.

„ Oto nadchodzą dni – wyrocznia Boga – gdy z domem Izraela się zwiążę przymierzem nowym. Nie jak przymierze, co z ich ojcami zawarłem w dniu, w którym wziąłem ich za rękę, by ich wyprowadzić z Egiptu. Przymierze to oni zerwali, jakkolwiek Ja byłem ich Panem – wyrocznia Boga. Złożę me prawo w ich piersi, zapiszę je na ich sercu. I Bogiem im będę, a oni będą mym ludem. Nie będą się uczyć nawzajem jeden drugiego w te słowa: „ Poznajcie Boga!” – bo wszyscy będą mnie znali – wielki i mały.- wyrocznia Boga. Odpuszczę bowiem ich winę i grzechu ich więcej nie wspomnę.” / Jeremiasza 31,31 /

.

Kochany Bóg posłał na świat swojego Syna, aby Ten nauczył ich jak mają postępować.

Albowiem Dziecię się nam narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Wszechmocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic, na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Boga Zastępów tego dokona./ Izajasza 9,5 /

.

Oto mój sługa, którego podtrzymuję, wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na nim spoczął, On przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi knotka o nikłym płomyku. On niezachwianie przyniesie Prawo. Nie zniechęci się, ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. Tak mówi Bóg, który stworzył i rozpiął niebo, rozpostarł ziemię wraz z jej plonami, dał ludziom dech ożywczy, i tchnienie tym co po niej chodzą. Ja Bóg powołałem Cię z całą słusznością, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, abyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych co mieszkają w ciemności. Ja, któremu na imię Bóg, chwały mojej nie odstąpię innemu, ani czci mojej bożkom. / Izajasza 42,1 /

.

Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z Jego korzenia. I spocznie na niej Duch Boga, duch mądrości i rozumu,duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Bożej Upodoba sobie w bojaźni Boga. Nie będzie sądził z pozorów ni wyrokował według pogłosek, raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą ust swoich uderzy gwałtownika, tchnieniem warg swoich uśmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi./ Izajasza 11,1 /

.

„ Ten co przychodzi w wysoka, ponad wszystkimi panuje, a ten co z ziemi pochodzi do ziemi należy i po ziemsku przemawia. Ten co z nieba przychodzi jest ponad wszystkimi. Świadczy On o tym co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Ten co przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ten bowiem, którego Bóg posłał mówi słowa Boże, a z niezmierzonej obfitości udziela Ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko przekazał w Jego ręce. Ten co wierzy w Syna ma życie wieczne, kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży./ Ew. Jana 3,31 /

.

„ Pokarmem moim jest czynić wolę Tego, który mnie posłał – abym wypełnił Jego dzieło” / Ew. Jana 4,34 /

.

Jakie ważne wskazówki dał nam Mesjasz, Syn Boży?

Jak czytamy wyżej Chrystus przyniósł narodom Prawo.

Narodom, znaczy,że przyniósł Prawo dla wszystkich ludzi na ziemi, bez wyjątku.

Jego Prawo to dwa Przykazania:

Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoja duszą i całym swoim umysłem. To jest największe pierwsze przykazanie.
Drugie zaś podobne temu: Będziesz miłował swego bliźniego, jak siebie samego.
Na tych dwóch Przykazaniach opiera się Prawo i Prorocy.” / Ew. Mateusza 22,37 /

Chrystus, nauczył nas też modlitwy,która jest niczym innym jak modlitwą do naszego Ojca.
Dał nam także wskazówkę jak mamy się modlić do Ojca.

„ Gdy się modlicie nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam otrzymali już swoja nagrodę. Ty zaś gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki i zamknąwszy drzwi módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swoje wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie im podobni. Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim Go poprosicie.

Ojcze nasz który jesteś w niebie,
Niech się uświęci imię Twoje,
Niech przyjdzie Królestwo Twoje,
Niech będzie wola Twoja tak na ziemi jak i w niebie,
Chleba powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom,
I nie pozwól nas wodzić na pokuszenie,
Ale wybaw nas od złego,
Albowiem Twoje jest Królestwo, Potęga i Chwała na wieki.
Niech tak się stanie.

Modlitwa ta jest niczym innym jak :

* zwróceniem się do naszego Ojca w niebie
* prośbą, aby imię Ojca zostało uświęcone, bo póki co jest ośmieszane, poniżane przez cały świat
* prośbą, aby nastało Królestwo Boże na ziemi pod rządami samego Ojca i Baranka,
* całkowitym oddaniem się woli Ojca
* prośbą, aby Ojciec opiekował się nami
* prośbą, aby Ojciec wybaczył nam nasze winy, tak jak my wybaczyliśmy tym, którzy przeciw nam zawinili
* prośbą, aby Ojciec chronił nas przed pokusami złego / szatana /
* prośbą, aby Ojciec nas wybawił od złego / szatana / czyli, aby przyszedł i zniszczył szatana tym samym wybawiając nas spod jego rządów na tym świecie
* przyznaniem,że to Ojciec jest Wszechmocny, Potężny, że cały wszechświat jest Jego własnością, a On jest Królem tego wszystkiego
prośbą, aby to wszystko się wypełniło.

Nasz Kochany Zbawiciel powiedział następną bardzo ważną rzecz:

„ Otóż wy nie pozwalajcie się nazywać Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym Ojcem. Jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie też, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz – Chrystus” / Ew. Mateusza 23,8 /

.

„ Wiemy,że jesteśmy z Boga, cały zaś świat leży w mocy Złego. Wiemy także, że Syn Boży przyszedł, abyśmy poznali prawdziwego i jesteśmy w Prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym. Dziateczki, strzeżcie się fałszywych bogów.” / I List Św. Jana 5,19 /

.

„ Albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego Przykazań, a Przykazania Jego nie są ciężkie. / I List Jana 5,3 /

.

„ Bo kto czyni wolę mojego Ojca, który jest w niebie ten jest moim bratem, siostrą i matką ” / Ew. Mateusza 12,50 /

.

„ Ja nie jestem opętany, ale czczę Ojca mego, a wy mną gardzicie. Ja nie szukam chwały mojej./ Ew. Jana8,49 /

.

„ A o cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu.” / Ew. Jana 14,13 /

.

„ Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał słowo moje, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy.” / Ew. Jana 14,23 /

.

„ Kto mnie nie miłuje ten nie zachowuje słów moich. A słowo, które słyszycie nie jest moje, ale Tego który mnie posłał – Ojca.” / Ew. Jana 14,24 /

.

„ Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca mego, da wam w imię moje. / Ew. Jana 16,23 /

.

„ Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światłość życia” / Ew. Jana 8,12 /

.

„ Pokarmem moim jest czynić wolę Tego, który mnie posłał, abym wypełnił Jego dzieło.” / Ew. Jana 4,34 /

.

„ Bo kto czyni wolę mojego Ojca, który jest w niebie ten jest moim bratem i siostrą i matką. / Ew. Mateusza 12,50 /

.

„ Dzieci, przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, abyście tak jak Ja was umiłowałem i wy wzajemnie się miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi. Jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. „

Jak widać powyżej Posłaniec Boga Ojca, Chrystus przyszedł na świat przekazać nam Słowo od Ojca.

Kto przestrzega słów, które przekazał nam Syn Boży, ten przestrzega Słowa Ojca.

Kto kocha Chrystusa, ten kocha Ojca.
Kto jest wierny przykazaniom Chrystusa, ten jest wierny Ojcu. Prawo oparte jest na dwóch najważniejszych przykazaniach.

Nie sposób też zauważyć jak Syn Boży wychwala Ojca i cały czas się na Niego powołuje. Jest mu całkowicie oddany.
On po prostu swoją postawą pokazuje ludziom jak mają kochać swojego Ojca i na czym polega wierność i posłuszeństwo Bogu.

Natomiast chrześcijanie na ziemi mieli być rozpoznawalni dla świata tylko po tym, że się wzajemnie miłują. Nic poza tym!

Chrystus przestrzega nas:

„ Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są wilkami drapieżnymi, po ich owocach poznacie ich.” / Ew. Mateusza 7,15 /

.

„ Biada światu z powodu odstępstw! Muszą wprawdzie przyjść odstępstwa, lecz biada człowiekowi, przez którego dokonuje się odstępstwo. / Ew. Mateusz 18,7 /

.

„ Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą, a kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. / Ew. Mateusza 20,26 /

.

„ Strzeżcie się by was kto nie zwiódł. Bo przyjdzie wielu pod moim imieniem i będą mówić: Ja Jestem Mesjasz i w błąd wprowadzą wielu.” / Ew. Mateusza 24,4 /

.

„ Wtedy jeśli ktoś by wam powiedział: Oto tu jest Mesjasz, albo tam. Nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić jeśli to możliwe nawet wybranych. Oto wam przepowiedziałem. Jeśli więc wam powiedzą: Oto jest na pustyni, nie chodźcie tam; Oto wewnątrz domu, nie wierzcie. / Ew. Mateusza 24,23 /

.

Strzeżcie się by was kto nie zwiódł, bo przyjdzie wielu pod moim imieniem i będą mówić ja jestem mesjasz i w błąd wprowadza wielu. / Ew. Mateusza 24,4 /

.

„ Biada wam uczeni w Piśmie i Faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Wy nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą.” / Ew, Mateusza 23,13 /

.

„ Oto ja posyłam was jako owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże i nieskazitelni jak gołębie.”/ Ew. Mateusza 10,16 /

„ Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich. / Ew. Mateusza 7,15 /

.

„ Strzeżcie się kwasu faryzeuszów i sadyceuszów. Wówczas zrozumieli, że nie mówi o wystrzeganiu się kwasu chlebowego, ale nauki faryzeuszów i sadyceuszów. / Ew. Mateusza 16,11 /

.

„ Kto mówi we własnym imieniu, ten szuka własnej chwały. Kto zaś szuka chwały Tego, który go posłał, ten godzien jest wiary i nie ma w nim nieprawości.” / Ew. Jana 7,18 /

Nasz Zbawiciel przestrzega nas przed ludźmi, którzy będą się mianować nauczycielami, wpajając nam kłamliwe nauki niezgodne ze Słowem Bożym i będą powoływać się na Chrystusa.

Wyraźnie nam powiedział, że mamy słuchać i postępować tylko według Słów Bożych.

Słowo Boże jest Życiem Wiecznym.

.

„ Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było powiedziałbym wam. Idę przecież, aby wam przygotować miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam gdzie Ja Jestem.” / Ew. Jana 14,1 /

.

Powiedział też, że gdy odejdzie do Ojca do Nieba, pośle nam Ducha Bożego, który pomoże nam wszystko zrozumieć, gdy będziemy czytać Słowo Boże, czyli nauki Chrystusa.

„ Zaprawdę zaprawdę mówię wam, kto przyjmuje Tego, którego Ja poślę mnie przyjmuje, A kto mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który mnie posłał.”/ Ew. Jana 13,20 /

.

„ A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, Ten was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.” / Ew. Jana 14,26 /

.

Popatrzcie też jak Jan przestrzega nas przed zwiedzeniem.

„ Dziateczki jest już ostatnia godzina i tak jak już słyszeliście Antychryst nadchodzi, oto właśnie teraz pojawiło się wielu antychrystów, stad poznajemy, że jest już ostatnia godzina.
Wyszli oni z naszego grona lecz nie byli naszego ducha, gdyby bowiem byli naszego ducha pozostaliby z nami, a to stało się po to, żebyście wiedzieli, że nie wszyscy są naszego ducha.
Wy natomiast macie namaszczenie od Świętego i wszyscy jesteście napełnieni wiedzą. Nie pisałem do was dlatego, że nie znacie prawdy, lecz, że ja dobrze znacie i że żadne kłamstwo z prawdy nie wypływa.”/ I list Jana 2,18 /

.

Wy zaś zachowujcie w sobie to co słyszeliście od początku. Jeżeli będzie trwało w was to, co słyszeliście od początku to i wy będziecie trwać w Synu i w Ojcu. A obietnicą tą, którą On sam nam dał jest życie wieczne. To wszystko wam napisałem o tych, którzy was wprowadzają w błąd. Co się was tyczy to namaszczenie jakie otrzymaliście od Niego trwa w was i nie potrzebujecie pouczenia od nikogo, ponieważ Jego namaszczenie poucza was o wszystkim. Ono jest prawdziwe i nie jest kłamstwem.” / I list Jana 2,24 /

.

Zobaczmy co się stało po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa.

Pojawiło się wielu nauczycieli, którzy zaczęli wpajać ludziom różne prawa, przepisy, doktryny, obowiązki,sprzeczne z tym co powiedział Chrystus. Mianowali się nauczycielami od wiary. Jakim prawem skoro Chrystus posłał nam Ducha i to on ma nam wystarczyć do zrozumienia Słowa Bożego, sam tak powiedział. Każdy kto przyznaje, że Chrystus jest Mesjaszem Synem Bożym, ma Ducha Bożego i nie potrzebuje by ktoś z ludzi go nauczał.

Chrystus wyraźnie nam powiedział, abyśmy słuchali jego Słów i wypełniali je, wtedy otrzymamy Życie Wieczne.

Odpowiedzcie sobie na pytania:

* Czym są religie?
* Czym jest budynek zwany kościołem?
* Czym są obrazy, figurki i inne przedmioty, do których modlą się ludzie?
* Czym są procesje, pielgrzymki?
* Czym jest zwracanie się do zmarłych o pomoc?
* Czym jest zwracanie się do człowieka „ Ojcze Święty”
* Czym jest modlenie się do ludzi zmarłych?
* Czym jest słuchanie duchownych – nauczycieli?
* Czym jest modlenie i czczenie królowej niebios o imieniu Maryja?

Jak myślicie?

Czy Bóg Ojciec i Syn Boży patrząc z góry na te wszystkie czynności, które wykonuje wiele Jego dzieci jest zadowolony?
Czy nie czuje się opuszczony i zdradzony?
Czy nie jest mu bardzo przykro?
Czy historia się nie powtórzyła?

Myślę, że każdy może na to pytanie odpowiedzieć sobie sam i przyjąć swoje stanowisko.

Dlaczego zwykli ludzie, przyjęli takie tytuły, uzurpując sobie prawo do nauczania nas jak mamy wierzyć w Boga?
Vikarius Filli Dei – Wikariusz i Przedstawiciel Syna Bożego – tytuł ten przyjął cesarz rzymski Konstantyn I Wielki
Pontifex Maximus – Najwyższy Kapłan w starożytnym Rzymie
Vicar of Christ – Ziemski Przedstawiciel Boga lub Chrystusa

Myślę, że wiele złego wydarzyło się przez te 2000 lat i nic nie jest tak jak powinno.

„ Moje owce słuchają mego głosu, a Ja je znam. Idą one za mną i Ja daje im Życie Wieczne.” / Ew. Jana 10,27 /

Dla przestrogi przytoczę jeszcze to:

„ A pozostali ludzie, co przez te plagi nie zostali zabici, nie odwrócili się od dzieł swoich rak, iżby nie wielbić demonów, ni bożków złotych, srebrnych,spiżowych, kamiennych, drewnianych, które nie mogą ni widzieć, ni słyszeć, ni chodzić. Ani się nie odwrócili od swoich zabójstw, swych czarów, swego nierządu i swych kradzieży.” / Ks. Obj.9,20 /

.

„ A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i kłamców wszelakich: udział ich w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. To jest śmierć wtóra.” / Ks. Obj. 21,8 /

.

BĄDŹ SYNEM OJCA, TEGO W NIEBIE I UCZNIEM NAUCZYCIELA CHRYSTUSA !!!

KOCHAJ GO TAK BARDZO JAK ON CIEBIE !!!

Ps. pracę tą dedykuję „ pewnej mamie”

Basia

11 Comments. Leave new

Andrzej KoDeR76
21 sierpnia 2015 04:30

Świetny artykuł Basiu i ogrom cytatów zatem ogrom pracy

Odpowiedz

Nazwałem to ABECADŁEM Chrześcijanina, ponieważ po nawróceniu ludzie często zderzają się z ludzkimi naukami, które wykrzywiają prostą naukę Chrystusa. To powoduje poddanie siebie i swojej wiary kapłanom, pastorom, w zaufaniu że mają „klucz” do zrozumienia. To nie jest EWANGELIA CHRYSTUSA. Ludzie powinni się o tym dowiedzieć.

Odpowiedz

Tak Bushi i dlatego tak ważne są słowa naszego Chrystusa, to one są najlepszą wskazówką i przestrogą zarazem.Tylko prawdziwy Przyjaciel może tak dobrze doradzić, a wtedy ten kto Go słucha nie zginie.:)

Odpowiedz

Bushi , dzieki za napisanie artykulu o OOBE na Twojej stronie , dalo mi to nowe swiatlo na pewne rzeczy , zastanawia mnie czy istnieje cos jak pomost miedzy Szatanem a Bogiem ? czuje sie pomostem…

Odpowiedz

nie wiem o jaki pomost tobie chodzi, musisz wyjaśnić dokładniej !

Odpowiedz

„Myślę, że wiele złego wydarzyło się przez te 2000 lat i nic nie jest tak jak powinno”.-Nic dodać i nic ująć…

Odpowiedz

Basiu bardzo ważny artykuł.
Mam nadzieję, że jak najwięcej braci i sióstr z kościołów katolickich i prawosławnych zapozna się z tym artykułem i sami odkryją, że ich dogmat wiary, a także cały ceremoniał w ich kościołach opiera się na ułomnym prawie ludzkim, a nie na doskonałym prawie naszego Kochanego Boga.

Odpowiedz

Tak ona, mam nadzieję, że poprzez ten artykuł wielu ludzi przypomni sobie o naszym prawdziwym Ojcu i Synu.
Równocześnie, że pomoże im to pokochać tego prawdziwego Ojca i Syna bez żadnych pośredników i dzieł rąk ludzkich. Z całego serca tego wszystkim życzę, wtedy będą mogli się przekonać na własnej skórze, że On jest,słucha i widzi i może wszystko.Takiego poczucia bliskości Boga życzę każdemu.:)

Odpowiedz
niedoskonały
24 sierpnia 2015 09:48

Wiesz co Basiu ? Ty chyba nie odkładasz Biblii ani na chwilę. :-)
Napracowałaś się przy tym artykule.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Wiesz Krzysiu, gdy dotarły do mnie słowa Boga, to zrozumiałam jak musi być mu przykro.:(
A przecież Chrystus też cały czas wychwalał swego Ojca.
Stąd ten artykuł.Gdy patrzę na Bergolio, który jedzie swoją karetą, a wszyscy do niego wołają „papa” i go wielbią to robi mi się niedobrze, sam rozumiesz.To się nazywa odbieranie chwały BOGU OJCU.
Pozdrawiam Cię :)

Odpowiedz

Basiu piękne opracowanie ,jak zwykle pełne mądrości .Z Bogiem Basiu.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud