Biblie

Nowe Prawo Chrystusa – DOSKONAŁA Droga Zbawienia

10 kwietnia 2015
Rafal Kudrański
Rafal Kudrański
Drodzy Czytelnicy myślałem już od wielu tygodni nad tym NAJWAŻNIEJSZYM artykule dla każdego prawdziwego nasladowcy Chrystusa. Naprawdę rozważałem jak go napisać i w jakiej formie ponieważ w mojej głowie na ten temat jest mnóstwo, którym chciałbym się podzielić. Wszystko ma znaczenie, jak i każdy artykuł na temat wiary, który na blogu napisałem.
Również od czasu prowadzenia blogu wydarzyło się odnośnie tego jakże ważnego tematu – czyli Zbawienia przez Nowe Prawo jakie z nami zawarł Bóg Ojciec za pośrednictwem Swojego Ukochanego Syna – Chrystusa. Mam tu na myśli szczególnie jedną sytuację, z jednym zielonoświątkowcem. Również nie mogę pominąć sytuacji z kesją – Czytelniczką, która udzielała się w komentarzach.
Miałem ten artykuł zrobić naprawdę obszerny o wiele aspektów ale doszedłem do wniosku, że SEDNO artykułu zostanie „przytłumiona”.
Także w tym artykule poruszę TYLKO sprawę odnośnie najważniejszego aspektu każdego człowieka jakim jest – Życie Wieczne = Zbawienie.

Zapowiedź Nowego Przymierza

Wcześniej poruszyłem ten temat przy okazji bardzo ważnego artykułu o szatańskim kąkolu w Biblii (link do artykułu).
Jak wiemy Bóg miał już dość nieprawości i niegodziwości Narodu Wybranego, który za każdą nadarzającą się okazją uchylał nakazy Boże i tym samym znieważał Go.

Bóg zaczął DOSADNIE mówić o nadejściu Nowego Przymierza za czasów wielkich proroków Bożych – Izajasza i Jeremiasza.
Nadejściu DOSKONAŁEGO Przymierza, które zastąpi Stare Przymierze ze względu nie na swoje postępowanie lecz Izraelitów. Jest to jasny przekaz, że to „my” ludzie, Jego Naród Wybrany ZERWAŁ przymierze z Bogiem. To nie była decyzja Boga lecz ludzi – Bóg po prostu zareagował odpowiednio na sytuacje, do których został ZMUSZONY.

Nasz Stwórca swoje plany Nowego Przymierza zaczął bardzo bezpośrednio manifestować za pośrednictwem Swojego wielkiego proroka – Izajasza:

„Oto nadchodzą dni – wyrocznia Pana –
kiedy zawrę z domem Izraela <i z domem judzkim>
nowe przymierze.
 Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami,
kiedy ująłem ich za rękę,
by wyprowadzić z ziemi egipskiej.
To moje przymierze złamali,
mimo że byłem ich Władcą
– wyrocznia Pana.
 Lecz takie będzie przymierze,
jakie zawrę z domem Izraela
po tych dniach – wyrocznia Pana:
Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa
i wypiszę na ich sercu.
Będę im Bogiem,
oni zaś będą Mi narodem.
 I nie będą się musieli wzajemnie pouczać
jeden mówiąc do drugiego:
„Poznajcie Pana!”
Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego
poznają Mnie – wyrocznia Pana,
ponieważ odpuszczę im występki,
a o grzechach ich nie będę już wspominał».” Jeremiasz 31,31-34

Bóg ewidentnie świadczy, że to Naród Wybrany zerwał z Nim Przymierze a nie On.
Lecz pomimo tak smutnego faktu nasz Bóg pokazuje KOLEJNY raz Swoje miłosierdzie dając nam nadzieję, że zawrze z ludźmi ponowne Przymierze. Przymierze, które bezsprzecznie będzie inne niż dotychczasowe, które tak naprawdę Naród Wybrany wymusił ze względu na zatwardziałość ich serc.
To Nowe Przymierze będzie ponownie w „stylu” naszego Stwórcy – opierającego się na BEZPOŚREDNIEJ relacji: On <—> człowiek. Bez jakichkolwiek pośredników w formie kapłanów. Dokładnie taką bezpośrednią relację od tej pory będziemy poznawać w Słowie Bożym. I dlatego Bóg już od proroka Izajasza przygotowuje ludzkość na ten niesamowity „zabieg”.
Jest to esensja Nowego Przymierza o której również mówią inne Święte Księgi poprzedzające Chrystusa narodziny – oczywiście nasz Mesjasz,Zbawiciel mówi o tym dobitnie, jako nowonarodzeniu przez Ducha Bożego.

Bóg poprzez Swój Zbawczy plan dla ludzkości jak już wspomniałem, wraca do BEZPOŚREDNIEJ relacji z każdym człowiekiem – tak jak to miało miejsce za czasów naszych pierwszych rodziców – Adama i Ewy.
Najwyższy zrywa całkowicie z jakimikolwiek praktykami religijnymi, które jak wiemy – były przeinaczane i używane w sposób BAŁWOCHWALCZY przez najwyższych kapłanów. Tym samym zwodzili biednych ludzi.
Również dobitnie Bóg o tym mówi przez swoich proroków:

„«Co mi po mnóstwie waszych ofiar? –
mówi Pan.
Syt jestem całopalenia kozłów
i łoju tłustych cielców.
Krew wołów i baranów,
i kozłów mi obrzydła.
 Gdy przychodzicie, by stanąć przede Mną,
kto tego żądał od was,
żebyście wydeptywali me dziedzińce?
 Przestańcie składania czczych ofiar!
Obrzydłe Mi jest wznoszenie dymu;
święta nowiu, szabaty, zwoływanie świętych zebrań…
Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości.
 Nienawidzę całą duszą waszych świąt nowiu i obchodów;
stały Mi się ciężarem;
sprzykrzyło Mi się je znosić!
 Gdy wyciągniecie ręce,
odwrócę od was me oczy.
Choćbyście nawet mnożyli modlitwy,
Ja nie wysłucham.
Ręce wasze pełne są krwi.
 Obmyjcie się, czyści bądźcie!
Usuńcie zło uczynków waszych
sprzed moich oczu!
Przestańcie czynić zło!
 Zaprawiajcie się w dobrem!
Troszczcie się o sprawiedliwość,
wspomagajcie uciśnionego,
oddajcie słuszność sierocie,
w obronie wdowy stawajcie! „
Ks. Izajasza 1,11-17

Dość mocne słowa Boga. Czyż nie?

Zauważcie szczególnie na jedną wypowiedź Pana, tak bardzo adekwatną do naszej, katolickiej Polski:
Obrzydłe Mi jest wznoszenie dymu;”
Spójrzmy, na fotografie:
kadzidlo5
kadziło3
Papieże na każdym kroku świadczą iż są kościołem „chrystusowym”, który wiernie podąża za swoim bogiem. Lecz KOLEJNY raz możemy zobaczyć rzeczywiście jak bardzo „podążają” za głosem Boga… A przecież oni są mistrzami kadzenia – wznoszenia dymu! Jakże dostojne są te RELIGIJNE PRAKTYKI, które odprawiają dla swojego boga szatana tym samym ukazując BUNT swoimi czynami, prawdziwemu Bogu!

Również w Księdze Amosa Pan podtrzymuje swoje OBRZYDZENIE do RYTUAŁÓW RELIGIJNYCH, które zbeszcześcili kapłani Jego Narodu Wybranego. Tutaj też zapowiada czym będzie Nowe Przymierze:

„Nienawidzę, brzydzę się waszymi świętami.
Nie będę miał upodobania w waszych uroczystych zebraniach.
 Bo kiedy składacie Mi całopalenia i wasze ofiary,
nie znoszę tego,
na ofiary biesiadne z tucznych wołów
nie chcę patrzeć.
 Idź precz ode Mnie ze zgiełkiem pieśni twoich,
i dźwięku twoich harf nie chcę słyszeć.
 Niech sprawiedliwość wystąpi jak woda z brzegów
i prawość jak potok nie wysychający wyleje!”
Ks. Amosa 5,21-24

Właśnie takie jest stanowisko Boga w stosunku do religijnych praktyk – FIZYCZNYCH. I to bez dwóch zdań.

Przez Izajasza oraz Amosa Bóg mówi CZEGO oczekuje od nas oraz zapowiada na czym opierać się będzie ZOBOWIĄZANIE Nowego Przymierza. Niewątpliwie oprócz miłości do Boga mamy postępować sprawiedliwie, nasze czyny mają być prawe przede wszystkim do naszych bliźnich. Gdy Pan przyszedł w swojej Zbawczej misji do nas na ziemię, najlepiej pokazał nam jak mamy postepować do bliźnich. Pokazał nam esensję swoich oczekiwań.

Bóg w dalszej części Księgi Izajasza wspaniale opisuje jak Jego Syn przyniesie narodom Prawo, aby pouczyć jak mamy postępować by podobać się Bogu:

Oto mój Sługa, którego podtrzymuję.
Wybrany mój, w którym mam upodobanie.
Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął;
On przyniesie narodom Prawo.
 Nie będzie wołał ni podnosił głosu,
nie da słyszeć krzyku swego na dworze.
 Nie złamie trzciny nadłamanej,
nie zagasi knotka o nikłym płomyku.
On niezachwianie przyniesie Prawo.
 Nie zniechęci się ani nie załamie,
aż utrwali Prawo na ziemi,
a Jego pouczenia wyczekują wyspy.
 Tak mówi Pan Bóg,
który stworzył i rozpiął niebo,
rozpostarł ziemię wraz z jej plonami,
dał ludziom na niej dech ożywczy
i tchnienie tym, co po niej chodzą.
 «Ja, Pan, powołałem Cię słusznie,
ująłem Cię za rękę i ukształtowałem,
ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi,
światłością dla narodów,
 abyś otworzył oczy niewidomym,
ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców,
z więzienia tych, co mieszkają w ciemności.
 Ja, któremu na imię jest Bóg,
chwały mojej nie odstąpię innemu
ani czci mojej bożkom.
 Pierwsze wydarzenia oto już nadeszły,
nowe zaś Ja zapowiadam,
zanim się rozwiną,
[już] wam je ogłaszam».” Izajasz 42, 1-9

Jak sami możemy wyczytać, to Chrystus został powołany aby przynieść nam NOWE Prawo. Stare już tak naprawdę zaczyna nie obowiązywać, jak to już Bóg nam oświadczył. Od tych prorockich Słów, które w artykule podaje widać wyraźnie, że Bóg JUŻ zmienił Swoje nastawienie do „klasyfikacji” ludzi, którzy mu się podobają. Mowa tu o sprawiedliwości, prawości w ich postępowaniu. Które już nie mają odzwierciedlenia w praktykach religijnych co sam Pan oświadczył, że NIENAWIDZI ich bo mu OBRZYDŁY. Od tej pory Bóg już ZACZYNA przygotowywać ludzi do Nowego Przymierza.
Jego ukochany Syn po to miał właśnie przyjść na ziemię by nie tylko Zbawić lecz przede wszystkim PRZYGOTOWAĆ ludzi do Nowego Przymierza.
Bóg tak bardzo nas kocha, że nie mógłby nam dać lepszej „instrukcji” jak mamy uzyskać Zbawienie – jak Samemu nam wytłumaczyć i pokazać, abyśmy mogli kiedyś żyć wiecznie w Jego Królestwie objęci Nowym Przymierzem! Cóż za wspaniały Bóg, który nie tylko „poniżył się” stając się człowiekiem lecz nawet poniósł męczeńską śmierć by wykupić nas z kary śmierci!

„INSTRUKTAŻ” DO NOWEGO PRZYMIERZA

Tym instruktażem jest oczywiście życie naszego Zbawiciela, Twórcy wraz z Ojcem – Nowego Prawa.
Jak przepowiedział prorok Izajasz, Chrystus zaczął swoją misję pouczania o Nowym Prawie w momencie przyjęcia chrztu od Jana, gdzie zstąpił na Niego Duch z nieba niczym gołębica.

„Nazajutrz zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi». Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym».” Ew. Jana 1, 29-34

Jest to ewidentne świadectwo wypełnienia się proroctwa Izajasza, które powyżej przedstawiłem. Również pozostały Apostoł Mateusz opisał to bardzo ważne wydarzenie. Od tej pory Chrystus zaczyna swoją „instruktażową” misję by przygotować nas do Nowego Przymierza, przez ustanowienie Nowego Prawa.

Oczywiście swoim życiem pokazał wszystko na czym zapowiedziane Nowe Prawo ma polegać.

Drodzy Czytelnicy teraz Wam napiszę bardzo istotną sprawę, o której dogmaty „sprzeczają” się kościoły/zbory. Chodzi mi o sprawę przede wszystkim tzw. Dziesięciu Przykazań, które otrzymał  Mojżesz w Starym Przymierzu. Jak wiele rozłamów jest z Ich względu w różnych kościołach „chrześcijańskich” to nie muszę mówić. Rozłamy na tle chociażby, który dzień należy poświęcić Bogu – jedni upierają się, że to sobota a inni, że niedziela.
Również istotnym ostatnimi czasy jest spór w kościołach charyzmatycznych na temat „nie zabija” czy też może „nie morduj”.
Obie te ważne sprawy rozłożę na czynniki pierwsze aby rozwiać wątpliwości lecz… przejdźmy do sedna co chcę Wam przekazać a raczej pokazać co BÓG NA TEN TEMAT NAM MÓWI – tak, dobrze przeczytaliście, powołuje się w tej sprawie na samego Boga:

ZAPOMNIJCIE O TZW. DZIESIĘCIU PRZYKAZANIACH!

ZAPOMNIJCIE O STARYM PRZYMIERZU JAKO DOGMATACH WPŁYWAJĄCYCH NA NOWE PRAWO JAK I NOWE PRZYMIERZE!

Jeśli tego nie zrobicie wtedy będziecie mogli być w dalszym ciągu MANIPULOWANI przez oświeconych papieży i przede wszystkim prowadzonych „duchem bożym” pastorów.

Zapewne teraz powiecie -co za bzdury wypisuje skoro sam Zbawiciel powiedział, że nie przyszedł znieść Proroków i Prawo lecz Je wypełnić. Dokładnie tak KAŻDE denominacje „chrześcijańskie” twierdzą i na tym BAZUJĄ. Dokładnie mówimy o tej „sławnej” wypowiedzi Pana:

Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę. bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.” Ew. Mateusza 5, 17-20

Ta wypowiedź Zbawiciela jest w mistrzowski sposób ZMANIPULOWANA przez WSZYSTKIE organizacje religijne. A dokładniej rzec jest użyta w BŁĘDNYM kontekście – w istocie do Praw nadanych Izraelitom.
Drodzy oczywiście, że ZGADZAM SIĘ w 100% ze słowami naszego Zbawiciela. Przyszedł on dokładnie w tym celu. Ale nie w takim jakim nam WMAWIAJĄ i przedstawiają kościoły po to by robić rozłamy DOGMATYCZNE w oparciu o Prawa i Proroków.

Oczekiwany Mesjasz IDEALNIE wypełnił Prawo i Proroków, którzy o Nim zapowiadali od Izajasza. Czyż nie jest to idealna wypowiedź Chrystusa do świadectwa Proroka Izajasza:

Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami,
kiedy ująłem ich za rękę,
by wyprowadzić z ziemi egipskiej.
To moje przymierze złamali,
mimo że byłem ich Władcą
– wyrocznia Pana.
 Lecz takie będzie przymierze,
jakie zawrę z domem Izraela
po tych dniach…”

Chrystus właśnie WYPEŁNIA w tym momencie Proroka Izajasza przedstawiając swoim życiem ZASADY Nowego Prawa, które ustanawia a PEŁNOPRAWNIE zacznie obowiązywać, gdy Jego krew przypieczętuje Jego WAŻNOŚĆ.

I przede wszystkim pokazuje OFICJALNIE, że już Stare Przymierze NIE OBOWIĄZUJE! Definitywnie zmienia znaczenie zasad Starego Przymierza/Prawa, o co jak wiemy faryzeusze na każdym kroku chcieli oskarżyć Pana. Pomimo, że tak „DRASTYCZNIE” postępuje w stosunku do LITERY Prawa danego przez Boga Mojżeszowi nie mogli Go pochwycić na znieważaniu Prawa Mojżeszowego ponieważ doskonale wiedzieli o zapowiedzi Boga o tym, że SPRAWIEDLIWOŚĆ I PRAWOŚĆ ma się wylać jak rzeka! Wiedzieli doskonale o tych proroctwach no i przede wszystkim o tym CZEGO Bóg oczekuje od nas ludzi. Stąd pomimo, że Chrystus totalnie ZMIENIA znaczenie Prawa Starego Testamentu. Tym samym…
…WYPEŁNIAJĄC Prawo Boga o którym mówi nam Izajasz:

„„Oto mój Sługa, którego podtrzymuję.
Wybrany mój, w którym mam upodobanie.
Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął;
On przyniesie narodom Prawo.
 Nie będzie wołał ni podnosił głosu,
nie da słyszeć krzyku swego na dworze.
 Nie złamie trzciny nadłamanej,
nie zagasi knotka o nikłym płomyku.
On niezachwianie przyniesie Prawo.
 Nie zniechęci się ani nie załamie,
aż utrwali Prawo na ziemi,
a Jego pouczenia wyczekują wyspy.”

Drodzy Czytelnicy właśnie Chrystus wspaniale wypełnia Prawo Boga. Jest to Jego decyzja i Jego Prawo! Nasz Zbawiciel jest właśnie tym, który przynosi narodom Prawo i Je utrwali krwią swoją i chwalebnym Zmartwychwstaniem!

Drodzy NIKT NIE MA PRAWA już więcej powoływać się na DOGMATY Starego Przymierza/Prawa. Ono już NIE ISTNIEJE! Jeśliby ludzie dostrzegliby Prosta Ewangelię naszego Zbawiciela nie miała by prawa istnieć praktycznie ŻADNA z oficjalnych kościołów „chrześcijańskich”. Ludzie od razu zauważaliby DOGMATY, które mają swoje korzenie w Starotestamentalnym Prawie, które DAWNO NIE OBOWIĄZUJE, gdyż o tym sam Bóg mówi, że zostało złamane przez tych, z którymi Bóg zawarł Przymierze.

Prawda jest taka moi Drodzy, że jeśli ktokolwiek powołuje się na „Dziesięć Przykazań” to ma OBOWIĄZEK przestrzegać całej LITERY PRAWA. Prawa dane Mojżeszowi na górze Synaj nie kończą się tylko na „Dziesięciu”. Nie miejcie złudzeń, ponieważ przeczytajcie sobie Księgę Powtórzonego PRAWA. Tam są zamieszczone WSZYSTKIE Prawa Starotestamentalne, które MUSIANO przestrzegać.
Ewidentnym tego przykładem jest sytuacja, którą spowodowali sami uczeni w Piśmie i faryzeusze:

„Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich.  Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz?» Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień». I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?» A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie grzesz!».” Ew. Jana 8, 2-11

Czy widzicie ten zapis Prawa w „Dziesięciu Przykazaniach”?
Nie ma Go tam lecz jest w Księdze Powtórzonego Prawa, które należy do objaśnienia WSZYSTKICH Praw nadanych przez Boga Mojżeszowi – jak najbardziej jest. Stąd uczeni i faryzeusze znając doskonale Chrystusa poglądy, chcieli Go pochwycić na ŁAMANIU PRAWA. Prawa, którego ZA WSZELKĄ cenę chcieli zatrzymać pomimo iż wiedzieli, że JEST ZERWANE przez nich o czym świadczył sam Bóg przez Swoich Starotestamentalnych Proroków. Faryzeusze i uczeni w Piśmie za wszelką cenę chcieli ludzi zatrzymać w nieświadomości ZERWANEGO i NIE obowiązującego już Przymierza „Mojżeszowego”. chcieli mieć jednym słowem KONTROLĘ nad ludźmi – tak jak do tej pory się to odbywa…

Lecz dla mnie tu sednem nie jest akurat ta sprawa, która jest dla mnie tak przejrzysta a tylko chciałem Wam ją tu przedstawić. Najważniejsze w tej sytuacji jest… zachowanie naszego Pana.
W świetle Prawa należało tą cudzołożnicę UKAMIENOWAĆ! Lecz… Mojżeszowe Prawo już NIE obowiązywało, gdyż było zerwane! Syn Ukochany naszego Boga – proroczy Sługa – właśnie przyniósł na ziemię pouczenie o zbliżającym się Nowym Prawie, które Bóg zapowiada chwalebnie w Swoim miłosierdziu. Esensją jest pouczenie naszego Pana jak mamy postępować! Czego od nas Bóg oczekuje! Litery Starego Prawa nie mają od dawna władzy nad grzechem tej cudzołożnicy – liczy się MIŁOSIERDZIE i MIŁOŚĆ do bliźniego! Nie kamieniowanie!
Jakże to mimo wszystko bardzo JASKRAWA manifestacja odnośnie Prawa Mojżeszowego – które nakazuje ZABIĆ straszną śmiercią kamieniowania – a nad nim góruje triumf MIŁOSIERDZIA I MIŁOŚCI do bliźniego! Jest to piękne wypełnienie się proroctw czego oczekuje od Nas Pan:

„Ręce wasze pełne są krwi.
 Obmyjcie się, czyści bądźcie!
Usuńcie zło uczynków waszych
sprzed moich oczu!
Przestańcie czynić zło!
 Zaprawiajcie się w dobrem!
Troszczcie się o sprawiedliwość,
wspomagajcie uciśnionego,
oddajcie słuszność sierocie,
w obronie wdowy stawajcie! „ Izajasz

.

 Niech sprawiedliwość wystąpi jak woda z brzegów
i prawość jak potok nie wysychający wyleje!” Amos

Gdy kościoły trzymają się ZA WSZELKĄ cenę „Dziesięciu Przykazań” powołując się BŁĘDNIE na słowa samego Chrystusa, które już przedstawiłem – ten sam Pan niejednokrotnie POUCZA, że Prawo Starotestamentalne już nie obowiązuje ponieważ zatriumfowało nad nim MIŁOSIERDZIE I MIŁOŚĆ Boża!

Największym chyba dowodem ewangelicznym na ten fakt jest zapis Mateusza. On nie tylko potwierdza pouczenie naszego Pana w opisie Jana odnośnie cudzołożnicy lecz dobitnie ukazuje.
Pojawiły się już dwa „konkretne” blogi, które ATAKUJĄ zaciekle przede wszystkim Ewangelię Mateusza. Moim zdaniem dlatego, że FUNDAMENTALNYM przekazem jest w odniesieniu do Starotestamentalnego Prawa – a dokładnie o Jego NIEOBOWIĄZUJĄCYM kompletnie Prawom. Przede wszystkim te dwa blogi próbują wmówić, że można ZABIJAĆ bliźnich – a raczej „mordować” jak to powołują się na „perfekcyjne” tłumaczenia – zresztą jak już wkrótce opiszę, to samo robią zbory charyzmatyczne.

Zobaczmy pouczenie Chrystusa o PRAWDZIE Nowego Prawa, które ustanawia a Prawie, które JUŻ DAWNO nie obowiązuje:

„Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj!; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj! Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia Zaprawdę, powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz.” Ew. Mateusza 5, 21-26

Pan ewidentnie powołuje się na literę Starotestamentalnego Prawa, gdzie również na tzw. „Dziesięciu Przykazaniach” jest ten nakaz „Nie zabijaj” (a dla innych „Nie morduj”). Czyż w tym momencie sam Bóg nie ukazuje NOWEGO Prawa odnośnie tego nakazu, które Izraelici złamali? Nie ma już znaczenia o CO SIĘ KŁÓCĄ kościoły czy mamy mordować czy zabijać – Chrystus SAM ZAMYKA IM USTA!
Porównuje tego, który się TYLKO gniewa do ZABÓJCY czy MORDERCY. Drodzy ewangelicy „mordowania” tutaj Bóg zrobił Wam szach i mat więc ZAMILKNIJCIE JUŻ w swoim szatańskim podżeganiu do mordowania/zabijania bliźniego. Dlatego usilnie próbujecie ZDYSKREDYTOWAĆ tą Ewangelię. Pomimo, że WSZYSTKIE Apostolskie Ewangelie mówią jasno, że NIE MAMY ŻADNEGO PRAWA DO ZABÓJSTWA CZY MORDERSTWA!

Nasz Zbawiciel pokazał Swoim życiem i nauką, że mamy KOCHAĆ NIEPRZYJACIÓŁ bo również są naszymi bliźnimi. Na ten temat już kończę bo wkrótce napiszę CAŁY artykuł na ten temat, gdzie w SZATAŃSKI sposób WSZYSTKIE religie dopuszczają MORDERSTWO/ZABÓJSTWO drugiego człowieka „dla wyższych celów. A szczególnie mam na myśli charyzmatycznych pastorów, którzy „prowadzeni” rzekomym”duchem bożym” głoszą SZATAŃSKĄ INNĄ ewangelię, która jest nadal zbroczona krwią bliźniego! Kończę ale obiecuję, że rozłożę waszą SZATAŃSKĄ naukę na czynniki pierwsze ukazując jak bardzo jesteście DALECY od PRAWDY – czyniąc swoimi „charyzmatycznymi darami” niesamowite cuda.

W dalszej części Ewangelii nasz Pan ponownie kompletnie ZMIENIA I POTWIERDZA unieważnienie Prawa Starotestamentalnego:

„Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła.
 Powiedziano też: Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę – poza wypadkiem nierządu – naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa.”

Hmm cóż mogę powiedzieć na to OSTRE przemówienie. Szczerze powiedziawszy 90% prawdziwych mężczyzn uzna słowa naszego Pana za ABSURD! Napisałem celowo prawdiwych bo w tej reszcie 10% której nie ująłem to pewnie z 7% to homoseksualiści więc tego „problemu” o którym mówi Zbawiciel – nie mają.
Sam mogę zaświadczyć jak te słowa są absurdalne dla nas facetów. Wszak też nim jestem i to co mówi Chrystus naprawdę abstrakcją było przed moim nowonarodzeniem… Lecz…
…odkąd narodził mnie Pan na nowo w Jego Duchu wiem jak Jego Słowa są PRAWDĄ. Są po prostu jak miecz obosieczny, który przenika ciało! Nie sposób teraz mi tego określić ale odkąd urodziłem się na nowo wiem DOSKONALE, że mówiąc te OSTRE słowa o cudzołóstwie, nasz Pan wcale NIE żartuje! Jest to BEZ PROBLEMU do wykonania gdy… tylko będziesz pragnął Pana! Z całego serca i z całej duszy swojej! On Swoim Duchem pomoże Ci ZWYCIĘŻYĆ ten upadły świat – tak jak On to zrobił. Nie ma innej możliwości – jeśli jesteś z Nim – NIE MOŻESZ GRZESZYĆ! Nawet nie tyle, że nie możesz lecz nawet NIE chcesz – to jest piękne! Oczywiście upadamy jako ludzie ale te upadki są NICZYM w porównaniu do Twojego życia przed nowo narodzeniem! Ponad 90% Twoich problemów grzeszności JUŻ NIE ISTNIEJE. Ciężko to okreslić procentowo ale – dawnego grzesznego człowieka nie ma. Dawnego Rafała już DAWNO nie ma i BRZYDZĘ się tym „grzesznym” życiem, które w sumie dla innych i mnie wcale NIE było grzesznym – a nawet powiedziałbym, że każdy mówił jaki to ja DOBRY jestem/byłem. Cóż za hipokryzja! Byłem nędzny, opuszczony, zdemonizowany – kroczący W CIEMNOŚCI! Dla Boga byłem ZGUBIONY,NĘDZNY,MARTWY. To nie ulega wątpliwości.

Do tego ważnego pouczenia Pana chciałbym przytoczyć moim zdaniem ważne świadectwo o którym napisał Apostoł Marek (10, 2-9). Ważne z dwóch powodów.

„Przystąpili do Niego faryzeusze i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając zapytał ich: «Co wam nakazał Mojżesz?» Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić». Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie.  Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!»

Pierwszym powodem jest poruszenie sprawy czym jest również cudzołóstwo. Drugim jest powód mojego przemyślenia pod kontekstem słów naszego Pana, które wypowiedział do faryzeuszów. Ale również w kontekście całościowym jak rozumie Pismo.
Uważam, że nie tylko ten zapis został zapisany „przez wzgląd na zatwardziałość” Izraelskich serc lecz w dużej mierze Prawo nadane Mojżeszowi. Oczywiście nie musicie ze mną się zgadzać w tej kwestii bo tak na prawdę nie ma ona żadnego wpływu na nasze Zbawienie lecz pisze to w formie moich przemyśleń i rozumienia Pism w tej kwestii. Dla mnie nie sposób odnieść innego wrażenia gdy czyta się Stary Testament, który opisuje dzieje Narodu Wybranego. Ich czyny są po prostu przerażające w stosunku do czynów miłosiernego Boga, który tak ich umiłował. Na każdym kroku przecież Go znieważali i żądali od Niego „fizyczności” jak chociażby to, że On Sam im nie wystarczył lecz zażądali ziemskiego króla jak to miały w zwyczaju inne narody. Ale jak możemy dostrzec, pomimo jasnych nakazów – i tak w tych zatwardziałych sercach rodził się bunt przeciwko Bogu…

Wracając do Ewangelii Mateusza Zbawiciel dalej manifestuje esensję Nowego Prawa, które triumfuje nad zrozumieniem przez Naród o zatwardziałym sercu – Starego Przymierza:

„Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi.”

Również i tu nasz Mocodawca Prawa, Król Królów potwierdza stanowisko Boże o nie istniejącym Prawie Starego Przymierza. Mogliście przysięgać a teraz: NIE WOLNO! Kategoryczny zakaz, który łamią przede wszystkim sługusy szatana (czyt. władcy państw). Mocno to poruszyłem w moim artykule o wyborach więc nie będę się tu rozpisywał ( link do artykułu ). Teraz tu kontekst jest najważniejszy o „instruktażu” dla Nowego Przymierza.

Teraz Drodzy przedstawię Wam dwa następne pouczenia naszego Pana w stosunku do Starotestamentalnego Prawa. Tak bardzo ważne, gdyż są PEREŁKĄ w świetle przekazu Ewangelicznego. Perełką, którą szatańscy propagatorzy INNEJ ewangelii chcą za wszelką cenę ZNISZCZYĆ – wyciąć z Ewangelii.

„Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb! A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz! Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące!  Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.

Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.”

Czyż nie ma piękniejszych słów pouczenia jak mamy postępować do bliźnich. I to przede wszystkim słowa skierowane ku naszemu postępowaniu do naszych bliźnich, którzy są NIEPRZYJACIÓŁMI?
Czyż nie dlatego chcecie unieważnić tą Ewangelię słudzy szatana??
Czyż Ewangelia Jana również nie jest esensją tego pouczenia?

Ale nie martwcie się – obnażę Waszą „bratobójczą” ewangelię już wkrótce.

Życie naszego Pana każdy zna i Jego nauki i nie dajcie się Drodzy zwodzić, że możemy zabijać bliźniego w JAKIEJKOLWIEK formie. Nie dajcie się oszukać – szatańskim naukom.

NOWE PRAWO

Nowe Prawo ustanowione przez Chrystusa prawomocnie zostało zawarte między Bogiem a ludźmi, gdy Chrystus umarł na krzyżu – i swoją krwią przypieczętował Je.
Było to na wzór Starotestamentalnego Przymierza/Prawa, gdy krew baranka prawomocnie zapieczętowała Stare Przymierze.
Oczywiście Nowe Prawo, którego ofiarą było samo ciało i krew naszego Zbawiciela – Boga było JEDYNĄ I OSTATECZNĄ ofiarą za WSZYSTKIE grzechy ludzi.
Ludzi, którzy DOBROWOLNIE pragną z Niej skorzystać.

Bóg zrywa ze Starotestamentalnym aktem odpuszczenia grzechów ludziom za pośrednictwem kapłana – na rzecz OSOBISTEJ relacji pomiędzy grzesznikiem a Zbawicielem – Bogiem.
Na mocy Nowego Prawa NIKT NIE ma prawa uczestniczyć w tym BEZPOŚREDNIM akcie Zbawienia oprócz Zbawcy i grzesznika.
Nowe Prawo pełnoprawnie zaczyna się w momencie CHWALEBNEGO Zmartwychwstania naszego Zbawiciela – bezprecedensowego zwycięstwa jedynego Boga nad śmiercią!

Ale czym jest tak naprawdę Nowe Prawo? Na czym Ono polega?
Niestety większość ludzi a przede wszystkim wywodzących się z katolicyzmu kompletnie nie wiedzą czym Nowe Prawo Boże charakteryzuje się.
Głównym akcentem Ewangelii Zbawiciela jest Dobra Nowina o Królestwie Bożym. Po to właśnie Chrystus przyszedł na świat by głosić ludziom nadzieję ponownego zjednoczenia ludzi z Bogiem w pierwotnej formie jaką dla Nas od stworzenia przygotował.
Życie w radości, bez śmierci, bólu i przede wszystkim wśród naszego Boga – tak realnie – FIZYCZNIE jak podczas mieszkania w Edenie mogli doświadczyć nasi pierwsi, ziemscy rodzice.
Wybrani uczniowie mieli głosić Dobra Nowinę o zbliżającym się Królestwie Bożym.
Królestwie którego forma większości z Chrześcijan kompletnie nie rozumie.
Jako katolik wyniosłem z nauk papieskich „apostołów”, że Królestwo będzie w niebie i będziemy super żyli w niebie z Bogiem i będziemy oddawali mu cześć. Tak na dobra sprawę pomimo, że to była najlepsza opcja – w stosunku do piekła czy czyśćca -to jakoś mimo wszystko nie przemawiała ta forma w jakiś szczególny sposób. Oczywiście wina z tego tytułu całkowicie leży po stronie „głosicieli”, którzy skupili się swoimi dogmatami na powtarzaniu męki Zbawiciela niż na esensji Zmartwychwstania, które prowadzi do Królestwa Bożego.

Drodzy Czytelnicy gdybyśmy byli nauczani Prostej Ewangelii naszego Zbawiciela gwarantuję Wam, że ludzie nie wierzyliby w takie absurdy jak ewolucja i inne szatańskie nauki. Wtedy każdy z nas CHCIAŁBY z całego serca dostąpić tego ZASZCZYTU by być uczestnikiem Królestwa Bożego!

Więc o co tak naprawdę w Nim chodzi?

Jeśli „bajeczka” z Księgi Rodzaju o ogrodzie Eden nie przekonuje Cię to spójrz co mówi nam w proroctwie wielki Prorok Izajasz (11, 5-9):

„Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach,
a wierność przepasaniem lędźwi.
 Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem,
pantera z koźlęciem razem leżeć będą,
cielę i lew paść się będą społem
i mały chłopiec będzie je poganiał.
 Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie,
młode ich razem będą legały.
Lew też jak wół będzie jadał słomę.
 Niemowlę igrać będzie na norze kobry,
dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii.
 Zła czynić nie będą ani zgubnie działać
po całej świętej mej górze,
bo kraj się napełni znajomością Pana,
na kształt wód, które przepełniają morze.”

Cóż za wspaniałe proroctwo ukazujące Królestwo Bożego, które BEZSPRZECZNIE będzie istniało NA ZIEMI! 
Popatrzcie co się będzie działo – baranek z wilkiem zamieszka, pantera z koźlęciem będą sobie leżeć, lew z cielaczkiem. A najlepsze w tym wszystkim, że chłopczyk będzie je poganiał. Jak już nie mogę doczekać się tego Królestwa gdzie nie będzie śmierci i takie wspaniałe rzeczy koło nas będą się działy. A to jeszcze nic bo Pan zacznie ze Swoim Ojcem inne rzeczy stwarzać!
Należy zwrócić uwagę na to iż PONOWNIE zwierzęta będą jadły tylko i wyłącznie trawę/słomę. Bóg PRZYWRÓCI warunki z Edenu:

 A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona». I stało się tak.  A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre.
I tak upłynął wieczór i poranek – dzień szósty. „ Księga Rodzaju 1, 30-31

Może nam się wydawać absurdem, żeby lew swoimi zębami mógł jeść trawę lecz… czy dla Boga są rzeczy nie możliwe?? :)

Jakbyście mieli wątpliwości, że Królestwo Boże zostanie założone na ziemi to zapoznajcie się z tym świadectwem Słowa Bożego:

I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową,
bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły,
i morza już nie ma.
 I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe
ujrzałem zstępujące z nieba od Boga,
przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża.
 I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu:
«Oto przybytek Boga z ludźmi:
i zamieszka wraz z nimi,
i będą oni Jego ludem,
a On będzie „BOGIEM Z NIMI”.
 I otrze z ich oczu wszelką łzę, 
a śmierci już odtąd nie będzie.
Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu
już [odtąd] nie będzie,
bo pierwsze rzeczy przeminęły».
 I rzekł Zasiadający na tronie:
«Oto czynię wszystko nowe».
I mówi:
«Napisz:
Słowa te wiarygodne są i prawdziwe».
 I rzekł mi:
«Stało się.
Jam Alfa i Omega,
Początek i Koniec.
Ja pragnącemu
dam darmo pić ze źródła wody życia.
 Zwycięzca to odziedziczy
i będę Bogiem dla niego,
a on dla mnie będzie synem.
 A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelkich kłamców:
udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką.
To jest śmierć druga»” Objawienie Św. Jana 21, 1-8

Jest to jedna z moich najlepszych części Ewangelii mojego Najukochańszego Zbawiciela i Przyjaciela. Ta część jest najlepszą „reklamą” co czeka wszystkich, którzy zaufają bezgranicznie Bogu. I to nie jest reklama ziemska, która nic nie ma wspólnego z telewizyjnymi zapewnieniami, które okazują się w końcu kłamliwym chwytem marketingowym, podrasowanym photoshopem i efektami vizualnymi.
Gwarancję daje nam Sam Bóg słowami: „Słowa te wiarygodne są i prawdziwe».
Ja ze swojego doświadczenia spotkania z Panem mogę Wam zagwarantować, że nie sposób nie pragnąć przebywania w obecności Samego Boga! A co dopiero jeszcze wśród niesamowitych nowych rzeczy, które stworzy na nowo. WOW! :) Czasami juz chciałbym byc po tamtej stronie… Wiem wiem, nie tak łatwo – nie po to mnie Pan Zbawił bym uciekał od pracy do której mnie powołał.

Zwróćcie uwagę na istotną sprawę – to nie my idziemy do Boga lecz Bóg schodzi ponownie do nas! Cóż za wspaniały Bóg! Jak On musi nas kochać i troszczyć się o nas skoro Sam ze swoim Świętym Miastem schodzi do nas na ziemię by zamieszkać z nami!
Czyż jakakolwiek religia może się poszczycić tak WSPANIAŁYM Bogiem? Oddanym Swojemu ukochanemu stworzeniu??
Oczywiście, że NIE!

Czy w kościele kiedykolwiek słyszałeś o tej wspaniałej nagrodzie, którą Bóg gwarantuje każdemu zwycięzcy? Tak dokładnie – nazywa prawdziwego Chrześcijanina jako ZWYCIĘZCE, którego nagroda jest WIELKA i zapieczętowana Prawdomównym i Prawdziwym Słowem Bożym! W dalszej części nazywa nas synem – wszak odzyskaliśmy status Dziecka Bożego.
I pragnę dotrzymać status bycia synem mojego Niebiańskiego Ojca. Jest to moje NAJWIĘKSZE marzenie, które kiedyś było zaślepione marnościami.

A czy Wy Drodzy Czytelnicy również chcielibyście być zwycięzcami w oczach Najwyższego?
Czy chcielibyście żyć wiecznie, bez bólu i cierpienia, w radości i miłości, pod rządami Sprawiedliwego Króla Królów – Chrystusa?

A co należy zrobić by dostąpić Zbawienia by żyć wiecznie z Bogiem na nowej ziemi, pod nowym niebem?

WARUNKI NOWEGO PRAWA

Drodzy Czytelnicy gdybyśmy nie znali choć trochę nauk naszego Pana wypływających z Jego Ewangelii , moglibyśmy pomyśleć, że taka nagroda jaką oferuje nam Bóg jest możliwa tylko za włożenie mnóstwo pracy, poświęcenia. Mówię tu z czysto ziemskich schematów – jednym słowem oczekiwalibyśmy, że Bóg powinien TAK WIELE OD NAS ŻĄDAĆ.
Katolicy mają aż za dużo chyba narzucone przez swoich pasterzy lecz czy inne odłamy chrześcijańskie nie są również uwarunkowane wieloma względami potrzebnymi by zasłużyć na Zbawienie?

A ja Wam powiem szczerze, powołując się na naszego Zbawcę, który osobiście mnie Zbawił i dał poznać jak bardzo PRAGNĘ/pragnie człowiek tej Jego NIESKOŃCZONEJ miłości – że Jego oczekiwania/przykazania są… NAPRAWDĘ PROSTE!
O tym świadczy również Apostoł Jan w 1-wszym liście (5, 2-3)

„Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże,
gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania,
 albowiem miłość względem Boga 
polega na spełnianiu Jego przykazań,
a przykazania Jego nie są ciężkie.

To czego zostałeś nauczony jest ZAWIŁĄ ścieżką zbawienia, która nie prowadzi w końcowym rezultacie do Chrystusowego Nowego Przymierza. Jest to szatańska INNA ewangelia, nie mająca nic wspólnego z Prostą Drogą Zbawienia naszego Pana, o której świadczy Słowo Boże za pośrednictwem Apostolskich Pism.

Więc co takiego mamy czynić by dostąpić Życia Wiecznego u boku Najsprawiedliwszego „Prezydenta” w Jego Królestwie Bożym?

Pierwszym i NAJWAŻNIEJSZYM warunkiem jest uwierzenie w Chrystusa! Uwierzenie w Jego Zbawczą misję i tym samym ustanowione przez Niego Nowe Prawo. Bez tego pierwszego aktu wiary w Odkupienie Ciebie przez Chrystusa jest niemalże nieprawdopodobne byś miał szanse na Zbawienie. Piszę to bez 100% pewności ponieważ to Bóg będzie decydował kogo Zbawi i jakimi czynnikami będzie się kierował. Ale wiem JEDNO – na pewno będzie wybierał SPRAWIEDLIWIE – do tego nie mam żadnych wątpliwości.
Poniżej podaję dowody ze Słowa Bożego:

„A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.  Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.” Ew. Jana 3, 14 -18

.

 Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu». Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze tego chleba!» Odpowiedział im Jezus: «Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak: Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał. Jest wolą Tego, który Mię posłał, abym ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym».” Ew. Jana 6, 33-40

.

 A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa Ew. Jana 17,3

.

„A świadectwo jest takie:
że Bóg dał nam życie wieczne,
a to życie jest w Jego Synu.
 Ten, kto ma Syna, ma życie,
a kto nie ma Syna Bożego,
nie ma też i życia.
 O tym napisałem do was,
którzy wierzycie w imię Syna Bożego,
abyście wiedzieli,
że macie życie wieczne. 1 List Jana 5, 11-13

.Jeśli uwierzysz w naszego Zbawiciela to pozostało tylko…

…wypełniać Jego przykazania, które jak wiemy NIE są ciężkie.
Ile mamy w takim razie przykazań Pana?

„aż” DWA !

„Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na próbę: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?» On mu odpowiedział: «Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy».” Ew. Mateusza 22, 34-40

Czyli:

1. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.

2. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.

Drodzy Czytelnicy więc macie tutaj DOKŁADNĄ LICZBĘ przykazań Nowego Prawa o których poucza nas sam BÓG!

Powtórzę jeszcze raz co już dokładnie przedstawiłem wcześniej – ZAPOMNIJCIE o tzw. Dziesięciu Przykazaniach. One NIE mają żadnej mocy prawnej u Boga OD DAWNA!
Natomiast przez szatana są używane tylko po to by DZIELIĆ i WPROWADZAĆ ZAMĘT. Jest to idealny sposób by wykłócać się który dzień „święty” należy święcić Panu by zostać Zbawionym. Czy szabat – odpoczynek dla Pana – MUSIMY obchodzić w sobotę, niedzielę a może w inny dzień. TO NIE MA ŻADNEGO ZNACZENIA OBECNIE.

Prawdziwy nasladowca Chrystusa KAŻDY dzień POŚWIĘCA Bogu ku Jego CHWALE. Tak mamy żyć!

W dzisiejszym upadłym świecie, CAŁKOWICIE kontrolowanym przez szatana NIE MA takiej możliwości BY WSZYSCY ludzie na całym świecie mogli obchodzić JAKIKOLWIEK odpoczynek w ten jeden dzień dla naszego Boga. Bóg to doskonale wiedział i nie mógł NAŁOŻYĆ na nas tego obowiązku ponieważ nie byłoby to sprawiedliwe dla wszystkich ludzi. Ile jest ludzi, którzy MUSZĄ w komunistycznych krajach pracować CODZIENNIE? NIE MAJĄ WYJŚCIA! Czyż Bóg byłby sprawiedliwy jeśli by nałożył na nas takie przykazanie – Prawo? Oczywiście,że nie i Bóg NIGDY nie działa WBREW SWOJEJ ŚWIĘTOŚCI I SPRAWIEDLIWOŚCI. To jest WSPANIAŁE – Jego gwarancja PEWNOŚCI SŁOWA jest nie do opisania!
Niech NIKT moi Drodzy nie WYMUSZA CZEGOKOLWIEK więcej uważając, że jest to do Zbawienia potrzebne. Jeśli to robi a i powołuje się na Ducha Bożego to wiedzcie, że jest prowadzony DUCHEM SZATAŃSKIM a nie Bożym.
Nadchodzi KRES charyzmatycznych SZATAŃSKICH nauk! Kończy się „patent” na Zbawienie za sprawą ich pastorskich „cudów” i nauk na fundamencie szatańskiego kąkolu!

Gdy skruszony człowiek, grzesznik uwierzy w Zbawienie Nowego Prawa – przez Chrystusa – otrzyma wspaniały dar – Jego Ducha Świętego, dzięki któremu narodzi go na nowo jako Dziecko Boże! Tym samym już nie należy do świata i będzie już o wiele ŁATWIEJ przestrzegać te DWA przykazania, które zostały nam tylko dane jako Nowe Prawo.
Szczególnie Duch Boży pomoże nam wypełniać to drugie przykazanie, które niewątpliwie dla normalnego człowieka – ziemskiego – jest tak trudne do wykonania. Ale daje Wam gwarancję, z własnego doświadczenia-  że jeśli tylko zawierzycie swoje życie Panu On Was umocni i da Wam siłę byście mogli KOCHAĆ, MIŁOWAĆ i SZANOWAĆ bliźniego, jeśli NAWET będzie czyhał na Twoje życie lub Twojej Rodziny! Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych i to nie jednokrotnie mi pokazał.

Jeśli tylko będziesz pragnął poznać Pana i zawierzyć mu swoje życie zapewne On nie pozostawi Cię samemu.

On każdego dnia czeka na Ciebie, gdzie niejednokrotnie działa w Twoim życiu by pokazać, że JEST i CZEKA.

Po prostu uwierz, że JEST i proś by Cię Zbawił a gwarantuje Ci, że będzie to Twoja NAJWAŻNIEJSZA I NAJLEPSZA decyzja w Twoim życiu!

 

TO JEST WŁAŚNIE PROSTA LECZ WĄSKA – ALE DOSKONAŁA – DROGA ZBAWIENIA, O KTÓREJ APOSTOLSKA EWANGELIA NASZEGO ZBAWICIELA ŚWIADCZY. DOSKONAŁA PONIEWAŻ OPIERA SIĘ NA RELACJI BEZPOŚREDNIEJ POMIĘDZY TOBĄ A ZBAWCĄ! DOSKONAŁA BO MOŻE MOMENT ZBAWIENIA MOŻE WYKONAĆ SIĘ W KAŻDEJ CHWILI I MOMENCIE – NIEZALEŻNIE CZY JESTEŚ W DOMU,W SAMOCHODZIE, W TONĄCYM STATKU, CZY NA ŁOŻU ŚMIERCI!

A czy Twoja wiara, której nauczają w Twoim kościele/zborze opiera się na DOSKONAŁEJ Drodze Zbawienia?

Bo przecież KAŻDY ówczesny kościół „chrześcijański” powołuje się na DOSKONAŁĄ Ofiarę Zbawienia przez Chrystusa.

Sprawdźmy…

Drodzy Czytelnicy załóżmy, że idę sobie chodnikiem, który jest obok ulicy. Idę w piękny słoneczny dzień na spacerek tym chodnikiem, który prowadzi pomiędzy dwoma osiedlami, piękną alejką.

Nagle słyszę pisk opon i ledwo co się odwracam i czuję przerażający ból UDERZENIA! Tracę świadomość, ciemność przed oczami, nie wiem gdzie jestem…
Okazało się, że ktoś stracił kontrolę nad samochodem i zjechał na chodnik i uderzył we mnie z wielkim impetem.
Jestem w STANIE AGONALNYM. Czuję, że umieram. Czuję, że tracę oddech życia…

I teraz:

A) Będąc katolikiem…


wynikając z wiary której zostałem nauczony przez dogmaty kościelne…
że w tym momencie w jakim się znalazłem PRZEZ NIESZCZĘŚLIWY wypadek, niestety nie będąc w stanie „łaski uświęcającej” nie mam teraz ŻADNYCH szans na Zbawienie. No chyba że… w pobliżu akurat będzie jakiś ksiądz, który w tych ułamkach sekund mojego życia wyspowiada mnie i tym samym ODPUŚCI mi moje grzechy, które pozbył mnie „chwilowo” łaski uświęcającej. No i oczywiście poda mi eucharystię lub w jakiś inny sposób (nieznany mi w teologi katolickiej) pojedna mnie ponownie z Panem bym mógł umrzeć W łasce uświęcającej bym mógł się cieszyć już „katolickim zbawieniem”.  Oczywiście byłbym SZCZĘŚCIARZEM, gdyby AKURAT wtedy kapłan kościoła katolickiego również przechadzał się tym chodnikiem. Lub jeśli byłby w pobliżu i zdążył przybiegnąć do mnie w tych sekundach mojej agonii..
No cóż jeśli nie miałbym TYLE SZCZĘŚCIA to jeszcze przecież zostaje mi nadzieja CZYŚĆCA, gdzie musiałbym „trochę pocierpieć” za swoje grzechy, w których właśnie skonam – a które pozbawiły mnie łaski uświęcającej. Pocierpieć do momentu, gdy moi wspaniali bliscy modliliby się o moje Zbawienie no i daliby „na tacę” by odprawić za moją duszę mszę.
Nie chce myśleć tu w tej sytuacji, która kompletnie nie była z mojej winy – o piekle… Bo przecież to też konkretna opcja w kościele katolickim.. Pominę to..
Drodzy Czytelnicy czy uważacie, że za taką DOSKONAŁĄ drogę zbawienia umarł nasz wspaniały Bóg??
Czy jest to SPRAWIEDLIWA droga zbawienia gdzie ja nie miałem na tyle szczęścia, że samochód walnął mnie z dala od kościoła/kapłanów a np. w stosunku do Pani która omdlewa w kościele na nabożeństwie i również umiera ale tutaj ma kapłanów i NIESAMOWITE możliwości na Zbawienie od razu – bo też jest niestety bez łaski uświęcającej??
Czyż w tym przypadku Bóg byłby SPRAWIEDLIWY stawiając moja możliwość Zbawienia w tak beznadziejnej sytuacji do tak IDEALNEJ sytuacji w której ta Pani się znalazła…?
Drodzy odpowiedzcie sobie sami.

B) Będąc charyzmatykiem (zielonoświątkowcem, babtystą, awentystą itp)

Jak możecie się już tutaj nawet przekonać na blogu po komentarzach kesji – warunkiem do Zbawienia u charyzmatyków JEST chrzest WODNY – literalny poprzez ZANURZENIE w wodzie. MUSISZ to zrobić aby zostać Zbawionym wg charyzmatycznych dogmatów. Proszę nie próbujcie mi tu pisać, że nie jest to wymóg a tylko świadectwo. Bo będziecie KŁAMAĆ świadomie lub dlatego, że NIE znacie dogmatów charyzmatycznych nauk. Następny artykuł właśnie napiszę w całości o tych prostestanckich charyzmatycznych zborach pokazując PRAWDĘ czym jest dla nich ten WODNY chrzest i moce, które również MUSISZ otrzymać, jakie to ma oparcie o PRAWDĘ Słowa Bożego.

Więc w sytuacji gdy ja pomimo uczestnictwa w nabożeństwach zielonoświątkowych/babtystycznych/adwentystycznych/ jeszcze nie zrobiłem tego kroku LITERALNEGO wodnego chrztu czy mam tak naprawdę szansę na „doskonałą” drogę zbawienia o której nauczają pastorzy? W sytuacji gdzie konam na chodniku pomiędzy osiedlami gdzie najbliższa woda (staw lub basen) są kilometry w oddali?? Czy ktoś w ogóle z przechodzących byłby charyzmatykiem by MUSIAŁ mnie zanurzyć w wodzie??
Nie wspominając już o darze, którym „duch swięty” MUSI nas obdarzyć na znak Zbawienia – czy mam jakieś szanse na Zbawienie w tej sytuacji?? Jakieś choć minimalne…?
Czy jest to DOSKONAŁY plan Zbawienia – Droga, która jest esensją dla Nowego Przymierza, które własną krwią ustanowił nasz Najwspanialszy Bóg- Zbawiciel??
Nie będę tu pokazywał zależności dla charyzmatyka który kona podczas nabożeństwa zielonoświątkowego, nabożeństwa na basenie gdzie AKURAT są chrzczeni w wodzie? Widzicie jakieś podobieństwo do „sprawiedliwości” katolickiego boga…?

Odpowiem Wam dokładnie jakie to szanse mam na Zbawienie „słowami”, samego zielonoświątkowca: NIE MAM ŻADNYCH SZANS ZA ZBAWIENIE BO: „moja wiara jest MARTWA!!!!!”
I nic tego NIE może zmienić bo ani nikt mnie nie ochrzci w ciągu sekund mojej końcówki życia, którego następstwem mógłby być jeden z darów ducha świętego…

Drodzy Czytelnicy czyż są to DOSKONAŁE drogi zbawienia za które „rzekomo” umarł nasz DOSKONAŁY BÓG???

Odpowiedzcie sobie sami…

Również przeanalizujcie co ja Wam próbuję przekazać. Nie tyle w sumie ja bo przecież powołuję się na SAMEGO BOGA, który objawił mi Siebie dzięki czemu ZBAWIŁ MNIE PRZEZ BEZPOŚREDNIĄ I DOSKONAŁĄ relację naszego POJEDNANIA.

Drodzy ja NIE WYKRACZAM ani nawet żadną literką PONAD to co Bóg objawił RAZ TYLKO Swoim Świętym Apostołom, którzy zapisali świadectwo Dobrej Nowiny w Słowie Bożym.

Wykażcie mi choć JEDNO KŁAMSTWO lub MANIPULANCTWO!

Pamiętajcie, że Zbawienie zależy TYLKO i WYŁĄCZNIE od Was samych – nie od księdza, pastora czy ode mnie.

To Wy musicie podjąć tą decyzję. Ja tylko dzięki pomocy Pana – chcę Wam ukazać PROSTĄ I DOSKONAŁĄ Drogę Zbawienia, której MOC mogłem sam uświadczyć.

Jeśli nie rozumielibyście nadal Prostej Ewangelii Zbawienia naszego Pana to DOKOŃCZE nasz „test”,w którym zostałem potrącony tragicznie przez samochód:

W momencie gdy leżę konający na chodniku, zwracam się myślami do Zbawiciela przepraszając za swoje grzeszne życiue i prosząc Go o Łaskę Zbawienia! Pragnę z całych sił pojednać się z Nim! Nagle On pojawia się i Zbawia mnie w PONADNATURALNY sposób rodząc mnie na nowo w swoim Duchu! Tak Drodzy – i oto tym sposobem ZOSTAŁEM Zbawiony i oczekuję „w stanie śpiączki” już po drugiej „stronie” na obiecane Królestwo Niebieskie gdzie będę żył WIECZNIE w Jego obecności!

TO JEST DOSKONAŁA DROGA ZBAWIENIA!

Zachęcam Was do przeczytania poniższych artykułów, które również napisałem, a pomogą Wam zrozumieć ścieżkę prowadzącą do Pana:

„Musisz zostać Zbawiony tu na ziemi!”

„Pan Jezus – niezwykła postać w dziejach ludzkości”

…oraz zachęcam do sprawdzenia innych artykułów bo również są ważne.

Ps. Artykuł ten uważam ZA NAJWAŻNIEJSZY dla KAŻDEGO człowieka pragnącego naśladować Zbawiciela, dlatego zachęcam byście przesyłali go każdemu by mógł się dowiedzieć o PROSTEJ I DOSKONAŁEJ Drodze Zbawienia! Jest to tak ważny artykuł, że wstawiam go do KAŻDEJ z kategorii. Pozdrawiam Was gorąco i życzę abyście „zapłonęli” pragnieniem poznania Boga Żywego – Naszego Zbawiciela!

60 Comments. Leave new

1. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.

2. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.
Piszesz:
„Drodzy Czytelnicy więc macie tutaj DOKŁADNĄ LICZBĘ przykazań Nowego Przymierza o których poucza nas sam BÓG!

Powtórzę jeszcze raz co już dokładnie przedstawiłem wcześniej – ZAPOMNIJCIE o tzw. Dziesięciu Przykazaniach. One NIE mają żadnej mocy prawnej u Boga OD DAWNA!”

Czy naprawdę uważasz, że tzw. Dekalog, czy też przykazania Starego Przymierza STRACIŁY MOC PRAWNĄ??
Isus powiedział (Ewnagelia Mateusza) ” On mu odpowiedział: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy”.
Z wypowiedzi Isusa wynika ,że te dwa przykazania są kwintesencją (podsumowaniem) całego Prawa i Proroków. Nie rozumiem dlaczego mamy zapomnieć o Dekalogu (Przykazaniach Starego Przymierza) skoro całe Stare Przymierze to szczegółowy opis tego w jaki sposób mamy miłować Boga i bliźnich. Czy np. przykazania odnoszące się do zakazu bałwochwalstwa, czy święcenia siódmego dnia , straciły coś na znaczeniu?? Czy „nie kradnij” , „nie zabijaj” , „nie cudzołóż” nie mówią o miłości bliźniego?? Przecież na tym chyba polega miłość, by nie krzywdzić swoich braci?? Przykazania Starego Przymierza to szczegółowe” instrukcje” opisujące w jaki sposób mamy miłować Boga i bliźnich i rzeczywiście zawierają się w tych dwóch przykazaniach:

1. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.

2. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.

Bóg dał szczegółowe instrukcje, aby np. (powiem przekornie) jakiemuś świątobliwemu” bratu w wierze” nie przyszło do głowy pocieszać usychającej z tęsknoty żony innego brata pod jego nieobecność, kiedy ten np. na emigracji ciężko pracuje na utrzymanie rodziny (tak spaczony umysł człowieka może również rozumieć miłość bliźniego). To jest dla Boga CUDZOŁÓSTWO.
To tylko jeden przykład, ale wiedz, że ludzie swoje grzechy często tłumaczą, jako tzw, „dobro wyższe”, albo „mniejsze zło”. To po to te szczegółowe przykazania, aby człowiek nie wypaczał Bożego Prawa Miłości.

Odpowiedz
Rafał Kudrański
14 kwietnia 2015 19:39

asa chyba jaśniej nie mogłem Tobie odpowiedzieć w artykule na Twoje pytanie: „Czy naprawdę uważasz, że tzw. Dekalog, czy też przykazania Starego Przymierza STRACIŁY MOC PRAWNĄ??” Piszesz, że całe Stare Przymierze to szczegółowy opis w jaki sposób mamy miłować boga i bliźnich – hmm to czemu Chrystus nie kazał rzucić kamieniem w cudzołożnice? Czemu zmienia przykazanie „Nie zabijaj” czy też tzw Prawo „oko za oko”? Czyż nie jasno wytłumaczyłem czym jest Nowe Przymierze? Definitywnie piszesz ten komentarz na to co ja poruszyłem dosadnie w artykule i szczerze mówiąc nie wiem jak Ci inaczej wytłumaczyć skoro nie zrozumiałaś go ewidentnie, niestety. Poruszasz cudzołóstwo, które chyba również szczegółowo wytłumaczyłem jak nasz Pan opisuje. A to że ludzie grzechy tłumaczą a i nawet nie często tylko niemalże non stop to jest oczywiste. Szczegółowe przykazanie Prawa Miłości dał nam Pan swoim życiem. Stare Przymierze NIE MA MOCY PRAWNEJ U BOGA. Pozdrawiam

Odpowiedz

Ostatnio zacząłem podobnie myśleć, ponieważ nijak nie da się zgrać praw Mojżeszowych z Chrystusowymi. Wychodzi na to, że faktycznie było Stare Przymierze, które naród wybrany zerwał, przez co musiał Bóg zesłać i poświęcić swojego jedynego Syna, który musiał bez naszej ”zgody” ustanowić Nowe Przymierze.
I teraz od siebie dodałbym, że jeżeli dojdziemy do momentu, że potrafimy wypełnić te dwa najważniejsze przykazania o miłości do Boga i Bliźniego (co nie jest takie proste), to wtedy możemy pójść krok dalej. Jeżeli ktoś chce dla siebie, może próbować wypełniać dawne przykazania jak: jeden całkowity dzień odpoczynku.
Bardzo dobry artykuł.

Odpowiedz
Rafał Kudrański
14 kwietnia 2015 20:43

Damgrath to prawda, że nie są te przykazania Nowego Przymierza takie proste -szczególnie jeśli chodzi o miłowanie bliźniego – tego „nie po naszej myśli”.
Dokładnie jak to napisałeś – jeśli ktoś chce to jak najbardziej może starać się poświęcić ten jeden dzień Bogu bez pracy – jeśli ktoś ma taką możliwość oczywiście. Lecz w ŻADNYM WYPADKU nie może być to WYMUSZANE jako WARUNEK Zbawienia – co robią właśnie niektóre charyzmatyczne kościoły. Ja staram się w każdym dniu być blisko naszego Pana ale dla „ironii” „sabatowców” to np. u mnie ten taki najważniejszy dzień dla Pana jest gdy… JESTEM W PRACY! Akurat mam taką pracę, że jeżdże vanem długie dystanse i wtedy jestem „wolny” od zgiełku Rodziny, dzieci – i mogę „zresetować” się na słuchaniu Słowa Bożego i karmienia się nim. Dlatego od niemal już 7 lat co tydzień gdy jestem w pracy w niedzielę (o ironio 😉 ) nie słucham radia tylko… Biblii w mp3 :) Dlatego uwielbiam ten dzień a moja żona go nienawidzi jak jeżdzę bo kiedyś zasnąłem za kierownicą wypadając z autostrady,kasując vana i cudem nic mi się nie stało… Oczywiście wiem, że to Pan mnie ocalił – bo i też wtedy Biblii w ten dzień słuchałem jak co tydzień. Miło Cię gościć i cieszę się, że w końcu PRAWDZIWE BIBLIJNE Chrześcijaństwo się rodzi!

Odpowiedz
Rafał Kudrański
15 kwietnia 2015 14:09

Damgrath przeglądnąłem Twój blog i chciałbym pogratulować świetnej roboty! Czy mógłbym go dodać na moim blogu do „Polecam strony” ?

Odpowiedz

Oczywiście, ja już Twój dodałem. Musimy poszerzać horyzonty i uświadamiać jak najwięcej innych, tak samo jak nas uświadomili.

Odpowiedz

Moim zdaniem Stare Przymierze zostało „zamienione” na Nowe w tym sensie, że Dekalog to nas obowiązuje nadal, ale karę, za nieprzestrzeganie Bożych Przykazań wziął na siebie Isus i w ten sposób wypełnił Zakon. Karą za grzech jest śmierć – i to wziął na siebie Isus – za nas. Wziął na siebie „oko za oko” i „ząb za ząb” i kamienowanie za cudzołóstwo….. Nam pozostawił tylko miłosierdzie względem bliźnich. Jednakże obowiązek przestrzegania Bożych Praw jest niezmienny, tylko, że sąd należy do Chrystusa, bo On poniósł karę za nas i tylko On ma prawo nas osądzić …..wg Zakonu. On ma prawo przebaczyć nam grzechy, jeśli uznamy Jego ofiarę za nas, lub nie, jeśli będziemy uparcie łamać Zakon, mimo świadomości, że karą za grzech jest śmierć i nie przyjmiemy „osobiście” Jego ofiary za nas. Będziemy sądzeni z uczynków, czyli z łamania Praw Przymierza, jeśli uparcie tkwimy w grzechu. Stare Przymierze przestało obowiązywać, ale tylko jako kara za grzech (czyli za kłamstwa, cudzołóstwa, kradzież, bałwochwalstwo, obmawianie), tu i teraz, na Ziemi. Świadomie i z premedytacją nie możemy łamać Dekalogu i w tym względzie obowiązuje nas Stare Przymierze. Jeśli jednak złamiemy Prawo ze względu na naszą słabą wolę i niedoskonałość, i żałujemy, i prosimy o przebaczenie – to wtedy kara ze Starego Przymierza „przechodzi ” na Isusa – tylko wtedy. W innym wypadku kara spada na nas i wymierzy ją Isus w czasie Sądu – to będzie ŚMIERĆ WIECZNA (DRUGA ŚMIERĆ). Także nadal obowiązuje nas Stare Przymierze, czyli Dekalog, a wypełnieniem Starego Przymierza jest ofiara Isusa, czyli śmierć, którawedług Starego Przymierza należy się nam, właśnie nam.

A teraz dygresja – obecnie ludzie „postanowili” z premedytacją łamać Dekalog, tłumacząc to tzw. tolerancją, czyli „miłością bliźniego” – według swoich własnych „filozofii”. Jak myślisz? Dokąd zmierza współczesna cywilizacja? To własnie chrześcijanom ta współczesna cywilizacja zarzuca brak „miłości” bliźniego. A wiesz dlaczego? ….Ponieważ odrzuciła właśnie te „szczegółowe „zapisy Starego Przymierza i poplątała miłość bliźniego z tolerancją łamania Bożego Prawa.
Ofiara Isusa odebrała nam „prawo karania” bliźnich, ale nie zwolniła z obowiązku przestrzegania Bożego Prawa – Zakon został wypełniony – kara za grzech dokonała się, ale czy to znaczy, że przestały nas obowiazywać nakazy Starego Przymierza???

Odpowiedz
Rafał Kudrański
14 kwietnia 2015 21:50

asa wybacz ale nie zgadzam się z Twoim „sensem”, jak to Dekalog nas obowiązuje. Bóg jasno u Izajasza mówi, że Przymierze JEST ZŁAMANE. I tutaj nie ma „sensu” i polemiki bo wkraczamy w tzw. TEOLOGIE, którą możemy WSZYSTKO wytłumaczyć.
Twoje podejście, że ludzie są tacy jacy są dlatego, że odrzucili „właśnie te „szczegółowe ” zapisy Starego Przymierza i poplątałą miłość bliźniego z tolerancją łamania Bożego Prawa” – nie może odnosić się do nowego Przymierza bo jeśli tak uważasz to powinnaś przestrzegać CAŁĄ literę Prawa, którą masz SZCZEGÓŁOWO przedstawioną w Księdze Powtórzonego Prawa. A to są właśnie NAKAZY STAREGO PRZYMIERZA – o które pytasz. Więc TAK – PRZESTAŁY NAS OBOWIĄZYWAĆ BEZSPRZECZNIE – i o tym sam Bóg mówi bo skoro JEST złamane to jest. A jeśli by było nadal aktualne to po co by Bóg mówił o NOWYM PRAWIE? Gdzie tu sens i logika w takim razie w Słowach samego Boga? To jest moja ostatnia wypowiedź i nie mam zamiaru dłużej tłumaczyć bo Damgrath jakoś potrafił to zrozumieć – i nie tylko on – a jeśli nie zrozumiesz nadal to nic co bym nie napisał już, NIE wpłynie na Twoje myślenie. Więc nie mam zamiaru ciągnąć tej duskusji z Tobą bo pewnie doprowadziłaby do NIEPOTRZEBNYCH „sprzeczek słownych” a tego nie chce. Pozdrawiam

Odpowiedz

Skoro Chrystus wziął na siebie za nas śmierć, która jest karą za grzech to, idąc Twoim tokiem rozumowania, powinniśmy być nieśmiertelni.

Odpowiedz

Moja wypowiedź dotyczy tego, co napisała ‚asa’.

Odpowiedz
niedoskonały
15 kwietnia 2015 14:14

Witam

Moim skromnym zdaniem 2 przykazania miłości dane nam przez Jezusa są niejako skróconą a co za tym idzie bardziej zrozumiałą wersją 10 Bożych Przykazań.
Opiszę to w skrócie
Będziesz miłował Pana, Boga swego czyli :
Nie będziesz miał innych bogów
Nie będziesz czynił sobie rzeźb, podobizn i nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył
Nie wzywaj Imienia Pana, Boga swego nadaremno
Pamiętaj aby czcić sabat
Będziesz miłował bliźniego jak siebie samego czyli:
Czcij ojca swego i matkę swoją
Nie zabijaj
Nie cudzołóż
Nie kradnij
Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu
Nie pożądaj żony bliźniego ani żadnej rzeczy, która do niego należy.

Mogę się oczywiście mylić ale tak to mniej więcej rozumiem.
Jezus nie pozwolił na ukamienowanie i dał do zrozumienia jakim prawem ludzie grzeszni próbują osądzić drugiego grzesznika.
Sąd nie należy do nas lecz do Boga.

Z Bogiem

Odpowiedz
Rafał Kudrański
15 kwietnia 2015 14:31

niedoskonały; Bóg przez Izajasza dosadnie mówi o ZŁAMANYM Prawie i proroctwie o Nowym które zawrze z nami:
„To moje przymierze złamali,
mimo że byłem ich Władcą
– wyrocznia Pana.
Lecz takie będzie przymierze,
jakie zawrę z domem Izraela
po tych dniach – wyrocznia Pana:”
Również Izajasz o Chrystusie mówi, że przyniesie nam Prawo. I chodzi o NOWE więc jest kompletnie nie logiczne aby mówić o skróconej i bardziej zrozumiałej wersji 10-ciu. Dopóki ludzie NIE zrozumieją samych Słów Boga – nadal będa ZWODZENI przez WSZYSTKIE kościoły ówczesnego fałszywego chrześcijaństwa.
Jesus WYWRÓCIŁ DO GÓRY NOGAMI prawo „kamieniowania” bo przecież przedtem Ci grzeszni ludzie MOGLI kamieniować – wykonać PRAWO Starego PRzymierza – ale teraz JUŻ NIE WOLNO postępować wg Niego bo… ZOSTAŁO ZŁAMANE – NIE obowiązuje.
Poza tym niedoskonały samo posługiwanie się słownictwem „DZIESIĘCIORGA Przykazań” w takiej formie jaka została nam WPOJONA jest kompletnie NIEBIBLIJNE. Zapraszam Cię na mój cykl artykułów na ten temat od części 1-wszej: „Dziesięć Przykazań – TEOLOGICZNA manipulacja”

Odpowiedz

Myślę, że poniekąd rozumiem co miał na myśli „Niedoskonały”. Jak dla mnie trzeba rozróżnić tzw. „10 przykazał” od zakonu Mojżeszowego (12 pokoleń Izraela posiadało około 500 różnych nakazów, taki rozbudowany kodeks cywilno-karny). 10 przykazań jest bardzo uniwersalnym prawem dla wszystkich ludzi i o tym mówił Chrystus, że nie przyszedł znieść prawa tylko je wypełnić, bo tak się objawia miłość do bliźniego że: nie będziesz odbierał życia innego człowieka, że nie będziesz kradł jego rzeczy, że nie będziesz rozbijał rodzin poprzez cudzołóstwo, że będziesz dbał o rodziców, że jak jesteś pracodawcą to przeznaczysz chociaż jeden dzień wolnego dla swoich pracowników aby mogli odpocząć i pobyć z rodziną, itp. W 10 przykazaniach i przykazaniach Chrystusa oczywiście na pierwszym miejscu jest miłość do Boga. Także wg mojej opinii 10 przykazań dokładnie mówią o tym samym o czym nauczał Chrystus.
Jeżeli natomiast mówimy o prawie Mojżeszowym opisanym w Księdze Powtórzonego Prawa straciło ono moc wraz ze śmiercią naszego Zbawiciela. Dodatkowo rozproszenie 12 pokoleń Izraelitów tylko tego dowodzi.

Odpowiedz
Rafał Kudrański
19 kwietnia 2015 23:37

ona, „Dziesięć Przykazań” BYŁO uniwersalnym Prawem dla Izraelitów – które BYŁO „streszczeniem” CAŁEGO Prawa/Zakonu Mojżeszowego. Nie na darmo Księga Mojżeszowa nazywa się „Księgą POWTÓRZONEGO Prawa” ponieważ Mojżesz DOKŁADNIE opisał nakazy Boga. Uważam, że przedstawiłem dokładnie jak Chrystus WYPEŁNIŁ Prawo a tym samym je nie zniósł – ale widzę, że nie rozumiesz chyba tego. Jesteś kolejnym przykładem jak WSZYSCY zostaliśmy naznaczeni tym „Dekalogiem” NARODU WYBRANEGO. Piszesz, że Prawo Mojżeszowe opisane w Księdze Powtórzonego Prawa straciło moc wraz ze śmiercią naszego Zbawiciela więc czym jest ten tzw „Dekalog”? Czyż nie jest TYM PRAWEM, które zostaje POWTÓRZONE w tej Księdze, które wg Ciebie straciło moc? Przecież ewidentnie w tej Księdze masz POWTÓRZONE te same Prawa z Dekalogu oraz masz ROZSZERZONE o inne.
Pan nam dał 2 PRZYKAZANIA. I jest to NOWE Prawo. Czy w jakikolwiek momencie Chrystus mówi o przestrzeganie Sabatu? Czy Jego Apostołowie COKOLWIEK napisali, że to mamy czynić? Oczywiście, że nie i to pokazuje, że tzw. Dziesięć Przykazań nas NIE OBOWIĄZUJE jako Chrześcijan, bo przecież jest to jeden z NAKAZÓW właśnie w Dekalogu.
Podtrzymywanie mocy „Dekalogu” Starego Przymierza daje możliwość siania zamętu FAŁSZYWYM naukom szatańskim – NIC więcej.
Nasz Zbawiciel nam dał DOSKONAŁY przykład swoim życiem co powinniśmy czynić. I tyle obowiązuje każdego Jego naśladowcę.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Witam.
Rafał w którym miejscu napisałam, że 10 przykazań nas nadal obowiązuje? Ja tylko napisałam że jedno nie wyklucza drugiego, tzn. Chrystus zwęził całe prawo do miłości do Boga i do drugiego człowieka. Ja rozumiem czym jest Nowe Przymierze, a poza tym chciałam Ci przybliżyć tok myślenia Niedoskonałego, ale widzę że niestety mi się nie udało.
10 przykazań było na tamte czasy prawem doskonały, natomiast Izraelici nie potrafili się dostosować i chociaż pierwotnie było „nie zabijaj” to w późniejszym okresie Bóg dopuścił za pewne przewinienia karę śmierci, aby usunąć zło ze swojego narodu. Także wg mojej opinii prawo, które dostali na pustyni było doskonałe, tylko niestety ludzie byli niedoskonali.
Jeżeli już wspomniałeś o Sabacie to również uważam, że nie ma nigdzie wzmianki że mamy go celebrować, natomiast ja osobiście staram się jeden raz w tygodniu na całkowity odpoczynek i wtedy nadrabiam braki w czytaniu Biblii i uważam, że to miał nasz Bóg na myśli że mamy się cieszyć tym dniem chociażby dla zdrowia fizycznego i psychicznego :) To Żydzi zrobili z tego radosnego święta odpoczynku dzień obciążony wieloma ograniczeniami. Dzisiejsze niektóre Kościoły też uczyniły z tego warunek zbawienia, z czym się nie zgadzam.
Reasumując powyższe ja staram się uczyć od innych dlatego analizuję różne punkty widzenia, nawet takie z którymi się nie zgadzam. Czytając Twoje odpowiedzi wnioskuję, że albo się trzeba zgodzić z Twoim punktem widzenia, albo nie dyskutować.
Jeżeli się mylę to przepraszam. Pozdrawiam

Odpowiedz
Rafał Kudrański
21 kwietnia 2015 00:25

ona, Twoje zdanie „Także wg mojej opinii 10 przykazań dokładnie mówią o tym samym o czym nauczał Chrystus.” odebrałem, że jest nadal ważne ponieważ piszesz, że mówią to samo co nasz Pan nauczał. Pan nie nauczał o szabacie jak i Jego uczniowie po Jego śmierci więc dlatego to odebrałem w taki sposób. Cieszę się, że napisałaś, że Sabat nie jest warunkiem do Zbawienia i to nam jak i Czytelnikom daje pełną jasność co do Twoich przekonań na temat wiary w naszego Zbawiciela. Myślę, że tego mi brakowało i stąd tak to odebrałem więc przepraszam za ewentualną przykrość moim komentarzem choć nie miałem żadnego najmniejszego zamiaru. Nie jest tak, że trzeba się ze mną zgadzać albo nie dyskutować . Jeśli tak byłoby to nie zaprzątałbym sobie głowy z zatwierdzeniem „niewygodnych ” komentarzy lecz blokowałbym je. Dyskusja ma to do siebie, że należy przedstawić poglądy każdego i sprecyzować ich fundament. Ale to nie znaczy, że nie będzie różnic w poglądach. Wiesz poznałem osoby dzięki blogu które starają się czcić jeden dzień święty w takiej formie jak Ty to piszesz – nie mam nic przeciwko ale ja nie mam np warunków do tego a nawet nie zabiegam bo to nie jest najważniejsze. Dla mnie każdy dzień staram się poświęcić Panu choć ten w pracy jest najbardziej dla Niego wykorzystany :). Jeden z bliskich w Panu np zamierza się ochrzcić literalnie – wodnie – myśli o tym – i pomimo że nie uważam to za żaden rodzaj potrzebny dla Nowego Przymierza – nie mam nic przeciwko i uszanuję jego decyzję – bo i tak to nie wpływa na Zbawienie. Także dyskusja jak najbardziej mile widziana. I podoba mi się Twoja odpowiedź – uzupełnienie, z którym jak najbardziej się zgadzam :) Pozdrawiam

Odpowiedz

10 -przykazań-to wiemy ,Nowe Przymierze-należy przestrzegać i zachować.Nasza podróż rozpoczeła się od 10-ciu przykazań ,gdybyśmy ich nie przestrzegali wówczas wielu nie znalazło by się na Twoim blogu .Esensją tych przykazań stały się słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa Stąpamy po stopniach ,aby znależć się jak nabliżej naszego pana ,by osiągnąc zbawienie ,aby stać się miłym Bogu i nieskazitelnym w oczach naszego Pana.z Bogiem Rafale.

Odpowiedz
Rafał Kudrański
15 sierpnia 2015 03:56

Anne tak masz rację że schodkami. Szkoda, że tylu ludzi nie rozumie i nawet NIE CHCE zrozumieć czym jest ten najtrudniejszy schodek do pokonania.
3maj się

Odpowiedz

Prawo jest święte i ukazuje niezmiennie co jest dobre a co nie. Człowiek nie jest wstanie przestrzegać przykazan Prawa. Prawo oskarża człowieka, jestemy winni złamania Prawa. Jest ono przewodnikiem do Chrystusa. Nasza sprawiedliwość jest jedynie przez wiarę w Chrystusa a nie wypełnianie Prawa. Ono pokazuje że jestesmy grzesznikami…

Odpowiedz

Witam wszystkich. Ciekawy artykuł, bo jakże bardzo różniący się podejściem od innych chrześcijan w kwestii Zbawienia przez Jezusa Chrystusa. Jeśli nie obowiązuje nas Dekalog to czy logicznym jest aby czytać Pismo Starego Testamentu?, przecież wystarczyłby Nowy testament i nauki Chrystusa….

Odpowiedz
Rafał Kudrański
22 kwietnia 2015 10:52

Michał jak najbardziej jest logicznie aby czytać Stary Testament. Z tej racji by poznać historię ludzkości – od początków powstania świata. Czytanie Starego Testamentu jest również ważne z tego względu by poznać charakter Boga i czego od nas ludzi oczekuje – może to powinienem napisać, jak nas przygotowuje do Nowego Przymierza. Też na podstawie dziejów Narodu Wybranego możemy uczyć się BŁĘDÓW, które Oni popełniali – abyśmy nie szli za ich drogami. To jest bardzo istotne. I oczywiście postawa Świętych jak Eliasz, Izajasz, Abraham, Noe czy Jeremiasz ukazuje nam jak należy ufać Stwórcy i przede wszystkim możemy się UMACNIAĆ ICH niesamowitą wręcz wiarą w naszego Stwórcę.
Oczywiście do Zbawienia jak TWIERDZĘ wystarczy nam NAWET jedna ze Świętych Ewangelii lecz WARTO ubogacić wiarę w Pana poprzez DOŚWIADCZENIA/historie jakie świadczy Stary Testament. Jest to BARDZO WAŻNA lekcja dla naszej Wiary i podstawy Nowego Przymierza.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Bardzo dobry i jakze potrzebny artykol. Potrzebny bo mamy wojne sil ciemnosci przeciwko Nowemu Przymierzu, naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi i przeciwko nam ludziom, po to zeby uniemozliwic jak najwiekszej liczbie ludzi skorzystania z tego przymierza. Z tego co obserwuje co dzieje sie na Swiecie, to za wszelka cene i wszelkimi sposobami elity proboja utrzymac wladze Starego Przymierza i jego Prawa. Chodzi glownie o zachowanie prawa do zabijania. Poza tym jest jeszcze cos bardzo waznego, inna czesc przymierza, ktora jest pomijana a bardzo wazna dla Izraela: Jr 31,31 Oto nadchodza dni – wyrocznia Pana – kiedy zawre z domem Izraela ”i z domem judzkim” nowe przymierze. Jr 31,32 Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ujałem ich za reke, by wyprowadzic z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo ze byłem ich Władca – wyrocznia Pana. Jr 31,33 Lecz takie bedzie przymierze, jakie zawre z domem Izraela po tych dniach -wyrocznia Pana: Umieszcze swe prawo w głebi ich jestestwa i wypisze na ich
sercu. Bede im Bogiem, oni zas beda Mi narodem. Jr 31,34 I nie beda sie musieli wzajemnie pouczac jeden mówiac do drugiego: ”Poznajcie Pana!” Wszyscy bowiem od najmniejszego do najwiekszego poznaja Mnie – wyrocznia Pana, poniewaz odpuszcze im wystepki, a o grzechach ich
nie bede juz wspominał”. Jr 31,36 ”Jesliby te prawa przestały działac przede Mna – wyrocznia Pana – wtedy i pokolenie Izraela przestałoby byc narodem na zawsze przede Mna”. Czyli to prawdziwy Izrael i dom Judy ma wypisane prawa w swoim sercu. Wszystko sie robi aby te prawa zetrzec w sercach ludzi, promujac wszelkie dewiacje, ktore nastawione sa na wdrazanie tego zbojeckiego planu od najwczesniejszych lat zycia, zeby oddzielic nas od naszego Pana i zbawienia. Zebysmy nie mogli rozpoznac, kto jest tym prawdziwym kakolem a kogo zwiedziono. Szeroki temat. Polecam przeczytac bardzo pouczajaca ksiazke Andrzeja Lobaczewskiego ”Ponerologia polityczna”, troche rzuci swiatla na szerzace sie zlo okiem czlowieka, ktory obserwowal i badal narodziny zla. Druga, ktora polecam to ”Antyludzie” Dumitru Bacu – wstrzasajaca opowiesc o eksperymentach komunistow w Rumunskich wiezieniach. Ta ksiazka dala mi lekcje przebaczania, ktora jest rowniez bardzo wazna w drodze do Naszego Pana. Pozdrawiam i zycze wszystkim wytrwalosci w drodze do Prawdy.

Odpowiedz
Rafał Kudrański
24 kwietnia 2015 23:32

Ela cieszę się, że artykuł Ci się podoba i masz takie miłe zdanie o nim. Ale bardziej się cieszę z tego, że dodałaś od siebie bardzo ważne sprawy. Prawo do zabijania jak może zwróciłaś uwagę jest ZNAMIENNE dla WSZYSTKICH organizacji religijnych nazywających się chrześcijańskimi. Tu mi też próbowano robić „podjazdówkę” odnośnie tego tematu… Ale Słowo Boże daje radę samo się wybronić z SZATAŃSKICH doktryn :) Ale jak obiecałem napiszę ważny artykuł, którym zakończę dosadnie spory na temat „nie zabijaj/nie MORDUJ”.
Co do dewiacji to nie trzeba podawać przykładów – wystarczy włączyć tylko TV…
Niestety nie mam kompletnie możliwości aby cokolwiek przeczytać – prócz Biblii – czas kompletnie nie pozwala mi na to a i blog wymaga sporo czasu – szczególnie te ważne artykuły – które cały czas czekają w mojej głowie aby się z Wami podzielić.
Widzę Ela, że duże masz poznanie Pana i gorliwość dla Niego więc jeśli miałabyś coś cennego do podzielenia się z Czytelnikami to chętnie zamieszczę (może recenzja książek podanych).
Masz rację – toczy się WOJNA o nasze dusze. Ale najpiękniejsze jest to, że my WIEMY, że nasza armia pod dowództwem Króla Królów ZWYCIĘŻY :)
Pozdrawiam Cię serdecznie.

Odpowiedz

1) Olbrzymia część organizacji religijnych – Świadkowie Jehowy, Adwentyści, Anabaptystów wszystkie rodzaje (więcej => https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bcio%C5%82y_pacyfistyczne ) nie akceptują używania siły, a są tak przesiąknięte fałszywymi naukami że aż szkoda o tym mówić.

Kryterium akceptowania / nie akceptowania przemocy nie jest jedynym którym się kierujemy podczas patrzenia na doktryny. Nikt z nas nie ma monopolu na prawdę bo każdy z nas jest w jakimś tam stopniu zwiedziony. Małym, ale jest.

2) Jeremiasz mówi o wydarzeniach po Apokalipsie 19 / Zachariasza 12 i 14, po nawróceniu żydów podczas dni ostatnich.

Odpowiedz
Rafał Kudrański
18 lipca 2015 20:46

Monopol na PRAWDĘ posiada jedynie Słowo Boże pochodzące z ust naszego Zbawiciela – którego najlepszym wypełnieniem jest same Jego życie. Możemy być zwiedzeni czy ziemia jest kulką czy płaską i to nie ma znaczenia dla Zbawienia – bo miłość do Boga i bliźniego/nawet wroga są FUNDAMENTEM Nowego Przymierza- i pod tym względem są osoby które NIE SĄ ZWIEDZIONE – tak – to ja i inni, powiem nieskromnie Fujiwara :) Życzę spokojnej nocy :)

Odpowiedz

Masz rację Rafał to nowe przymierze z Bogiem, czytając twe artykuły i wiążąc to co czytałem z Ewangelii przyszła mi myśl iż Pan Chrystus Zbawiciel także mówił o bukłakach,naszywaniu łat do starego ubrania i cieście żeby go nie zakwasić!! Nigdy tego nie rozumiałem a teraz jakby łuski opadają z oczu a ty to widzisz dzięki łasce Pana i pokazujesz PRAWDE! (18) A Isus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi.

(19) Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię moje,

(20) Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.
Na razie nas jest garstka co w to wierzy bądz jeszcze mniejsza co jest przekonana że tak jest!

Odpowiedz
Rafał Kudrański
30 kwietnia 2015 22:54

Michał SUPER!!!! SUUUPER to sam połączyłeś! Widać, że Pan również dał Tobie poznanie! Wiesz, że ja miałem umieścić tą przypowieść właśnie do tego artykułu? NAPRAWDĘ! Bo właśnie ja też tak to rozumie a nie wiem czemu po prostu wyleciało mi z głowy. To wytłumaczenie naszego Pana w sprawie postów – jakże innego do przyjętych wcześniej norm – pokazuje dobitnie, że Stare Przymierze NIE OBOWIĄZUJE. Naprawdę Michale miałem to umieścić jako kolejny DOWÓD i cieszę się, że Ty to również połączyłeś z tym co przekazuje w tym artykule. Artykuły które piszę wymagają naprawdę sporo czasu i wysiłku aby oddać sedno a w mojej głowie mam jeszcze z kilkanaście, które już, w międzyczasie już się układają… :) A gdy czytam/słucham po raz kolejny Słowo Boże często nowe dowody się odkrywa i trza robić roszady – i tak z każdym artykułem, który czeka w mojej głowie na „publikację”. Michał jeśli miałbyś coś ciekawego by się podzielić z Czytelnikami to jak najbardziej zamieszczę (może być to Twoje świadectwo lub inne sprawy dotyczące wiary). A teraz podzielmy się z tym niesamowitym świadectwem, o którym wspomniałeś – I TRAFIŁEŚ W 10-TKĘ! BRAWO!
„Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Niego i pytali: «Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?» 19 Jezus im odpowiedział: «Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo pana młodego mają u siebie. 20 Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć.
21 Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze [część] ze starego ubrania i robi się gorsze przedarcie. 22 Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki; i wino przepadnie, i bukłaki. Lecz młode wino [należy wlewać] do nowych bukłaków». „
Ew. Marka 2,18

Odpowiedz

w Słowie Bożym gdy Zbawiciel mówił że jeśli wyjdą złe duchy z człowieka i nastąpi uwolnienie od szatana i upadłych lub ich hybryd to ten może wrócić z większą siłą i mocą z powrotem ! a jeśli nie wróci to gdzie będzie ? Myślę że nie odchodzi w niebyt i może atakować najbliższych!!! skąd ta myśl bo jeśli ja będę z mocy Pana i wygnał ze mnie wpływowego demona przez Chrystusa Zbawiciela a pozostała część rodziny o niczym pojęcia nie ma i jeszcze się śmieje z dziwaka to bardzo chętnie wypełni lub zajmie swą posadkę i jeszcze bardziej się śmiał…nie są jednym i zgodnym i o to mi chodziło:)

Odpowiedz
Rafał Kudrański
1 maja 2015 06:50

tak tu masz rację z tymi demonami. Jeśli zostanie uwolniony mocą Boga lub… też mocą SAMEGO SZATANA – bo uważam, że szatan ze swoimi koleżkami robi często „spektakl” by zwodzić wyznawców danych religii (katolicyzm i egzorcyści), że to one mają moc Boga i pochodzą od Niego – to jak najbardziej szuka „chętnych” do jego przyjęcia. A chętnych w katolickiej Polsce jest CAŁA MASA. Ale jeśli taki demon zostanie w ciele które umrze to chyba nie ma już mocy na ziemi i „udaje się do więzienia”, czekając na sąd. Dlatego tak bardzo prosił Legion DEMONÓW aby mogli wejść w świnie by nadal egzystować.. A że Pan ich przechytrzył i pozwolił ale… jak wiemy wszystkie wpadły w przepaść z demonami co pewnie ich moc demoniczną zniszczyło na ziemi. Tak mi się przynajmniej wydaje :) 3m się

Odpowiedz

jesteś pewny że Najwyższego obchodzi taka marnosc jak ja naprawde jestem pod wrazeniem Twojej wiary

Odpowiedz
Rafał Kudrański
13 lipca 2015 15:39

Rysiek pewnie,że WSZYSCY powinniśmy być tego pewni skoro tak nas ludzi ukochał , że Sam umarł za nas na krzyżu. I to nie jest TYLKO kwestia wiary lecz również MIAŻDŻĄCE dowody historyczne o których pisałem we wcześniejszym artykule. Głowa do góry ale tylko w stronę Chrystusa! :)

Odpowiedz

Piękny artykuł Rafale.
Zwiastunem posłańca od Boga jest także ten cytat:
„Albowiem dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, Na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg wszechmocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic, na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Boga Zastępów tego dokona.” / Izajasz 9, 5 /
Niebywałe jest to, że minęło 2000 lat i ludzie nie wiedzą o Nowym Prawie. Gdyby nie Pismo Święte to dalej byśmy o tym nie wiedzieli.
Dziwi mnie jednak fakt, że niektórzy właściciele blogów wiedzą dokładnie kiedy np. będzie porwanie i co się w krótkiej przyszłości wydarzy, a nie wiedzą o DWÓCH PRZYKAZANIACH jakie przyniósł nam nasz Zbawiciel.
Pozdrawiam

Odpowiedz
Rafał Kudrański
14 sierpnia 2015 21:19

Basia no jest to PRZERAŻAJĄCE można powiedzieć.
A jeszcze bardziej PRZERAŻAJĄCE, że osoby, które mienią się iż słuchają TYLKO słów Boga – NEGUJĄ Nowe Prawo i dalej posługują się STARYM… Im więcej teraz piszą tym WYRAŹNIEJ TO ukazują i internauci będą mogli to dostrzec.
Dlatego ten niezależny blog bo moją latarnią jest CHRYSTUS i z żadnymi innymi „nauczycielami” nie chce się utożsamiać…

Odpowiedz

To dla Ciebie Rafał,
” Pan jest dobry i prawy, dlatego poucza grzeszników o drodze. W sprawiedliwości rządzi pokornymi, pokornych naucza swej drogi. Wszystkie ścieżki Pana to łaska i wierność dla tych co strzegą Przymierza i Jego Przykazań.
Dla Twego imienia o Panie, odpuścisz mój grzech bo jest wielki. Któryż to mąż co boi się Pana? Uczy go jaką drogę ma wybrać. Wśród szczęścia będzie przebywał, a Jego potomstwo posiądzie ziemię.
Pan jest przyjazny dla tych co się Go boją i objawia im swoje Przymierze.
Oczy me zawsze zwrócone na Pana, gdyż on sam wyrwie nogi moje z sidła.”
Ps. z sidła – to Twoje dawniejsze życie, pięknie :)

Odpowiedz

sorki, zapomniałam – Psalm 24 : 8-15

Odpowiedz

Rafale jeśli się nie obrazisz, pozwolę poprosić cię o sprostowanie. Temat jest ważny i wiele stron go porusza.

Czy według ciebie:

1) Przestrzeganie 2 przykazań miłości jest potrzebne do zbawienia?

2) Zbawienie można stracić?

Są to tematy kluczowe na które miło by było podjąć z tobą polemikę.

Odpowiedz
Rafał Kudrański
9 września 2015 21:27

Fujiwara na takie pytania zawsze odpowiem – oczywiście jak tylko będę znał odpowiedź ze Słowa Bożego.

Ad.1 Oczywiście, że Przykazania miłości do Boga jak i do bliźniego są PODSTAWĄ do Zbawienia. Aczkolwiek… to Chrystus według swej ŁASKI i miłosierdzia będzie Zbawiał i znając każdego człowieka będzie indywidualnie – SPRAWIEDLIWIE – podejmował SĄDZENIE.

Ad.2 Oczywiście, że można stracić Zbawienie – ja to piszę o sobie również. Skoro sam Chrystus-Bóg mówi, żeby trwać przy Jego nauce bo jeśli nie to WYMAŻE z Księgi Życia. Jest to PRZEJRZYSTY przekaz Słowa Bożego.

Uważam, że te „sprawy” o które pytasz są DOSADNIE przedstawione w Słowie Bożym i nie potrzeba żadnych polemik :)

3maj się

Odpowiedz

Rafale bez obrazy ale mam wrażenie że nie rozumiesz tego czym jest zbawienie z wiary.

Zbawienie z wiary nie jest warunkowe; nie wymaga żadnych innych czynności tylko uwierzenia w Chrystusa. Dlatego jest darem i łaską; darem, bo człowiek nie może nic dać w zamian, łaską, ponieważ nie ma nikogo sprawiedliwego na tyle żeby wypełnił cały zakon. Zakon dalej obowiązuje ludzi którzy się nie narodzili ponownie – oni zostaną osądzeni według prawa. Chrystus na krzyżu wykupił nas z niewoli prawa swoją śmiercią.

Co więc oznacza zbawieine? Czy jakiekolwiek uczynki, przestrzeganie JAKICHKOLWIEK przykazań, jest do niego potrzebne? Odpowiedź jest prosta – nie. Nikt nie musi przestrzegać żadnego przykazania aby zostać zbawionym.

Jana 6 ; 28 Rzekli tedy do niego: Cóż będziemy czynili, abyśmy sprawowali sprawy Boże?
29 Odpowiedział Jezus i rzekł im: Toć jest sprawa Boża, abyście wierzyli w tego, którego on posłał.

Jana 6 ; 39 A tać jest wola onego, który mię posłał, Ojca, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, ale abym to wzbudził w on ostateczny dzień.
40 A tać jest wola onego, który mię posłał, aby każdy, kto widzi Syna, a wierzy weń, miał żywot wieczny; a ja go wzbudzę w on ostateczny dzień.

Nigdzie tu nie ma mowy o jakichkolwiek uczynkach. Bo nie są one wymagane. Cały akt zbawienia jest tylko i wyłącznie wyznaniem że jest się grzesznikiem, że Jezus Chrystus jest Panem i Zbawicielem, i zaufaniem mu że wybaczy nasze grzechy.

Jana 3 ; 1 A był niektóry człowiek z Faryzeuszów, imieniem Nikodem, książę żydowski.
2 Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu! wiemy, żeś przyszedł od Boga nauczycielem; bo nikt tych cudów czynić nie może, które ty czynisz, jeźliby Bóg z nim nie był.
3 Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeźli się kto nie narodzi znowu, nie może widzieć królestwa Bożego.
4 Rzekł do niego Nikodem: Jakoż się może człowiek narodzić, będąc stary? izali powtóre może wnijść w żywot matki swojej i narodzić się?
5 Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeźliby się kto nie narodził z wody i z Ducha, nie może wnijść do królestwa Bożego.
6 Co się narodziło z ciała, ciało jest, a co się narodziło z Ducha, duch jest.
7 Nie dziwuj się, żem ci powiedział: Musicie się znowu narodzić.
8 Wiatr, gdzie chce, wieje i głos jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie; takżeć jest każdy, który się narodził z Ducha.

To jest właśnie ponowne narodzenie. To tego nie jest wymagane przestrzeganie ani 1, ani 2, ani 10 przykazań. Ponowne narodzenie jest sprawą łaski – i niczego więcej. Wszyscy ludzie są z natury źli i żaden z nas nie mógłby przestrzegać jakichkolwiek przykazań, także tych dwóch o których ty mówisz. Do zbawienia nie trzeba robić nic poza pozwoleniem Jezusowi działać.

Mateusza 6 ; 33 Ale szukajcie naprzód królestwa Bożego, i sprawiedliwości jego, a to wszystko będzie wam przydano.

Sprawiedliwości jego, nie własnej. Chrystus przez śmierć na krzyżu wykupił nas ze śmierci. Prawdą jest że jeżeli ktoś szczerze wierzy w Chrystusa, to będzie wypełniał jego przykazania. Duch święty bowiem od momentu kiedy zstąpi na człowieka będzie zmieniał jego charakter. Ba, osoba która szczerze powierzy swoje życie Chrystusowi będzie zawsze starała się przestrzegać jego przykazań – ale to nie ma najmniejszego wpływu na zbawienie, które jest darmowym darem – i niczym innym.

Karą za grzech jest śmierć. Do dla tego Bóg w starym testamencie kazał kamieniować cudzołożników i morderców. Byli oni potępieni w momencie popełnienia zbrodni. Teraz jednak, z racji tego, że Jezus Chrystus zstąpił z nieba i zapłacił za nas swoją śmiercią, mamy wieczny żywot – ponieważ krew Chrystusa zmazuje każdy grzech.

Jonasza 2 ;  8. Gdy ustawała we mnie dusza moia, wspomniałem na Pana; modlitwa[5] moia przyszła do ciebie, do świętego kościoła twego.
 9. Którzy pilnuią marności nikczemnych, pozbawiaią się miłosierdzia Bożego;
 10. Ale ia z głosem dziękczynienia ofiarowaćci będę, com ślubował, spełnię; od Pana iest obfite wybawienie.

Niech nikt się nie pozbawia łaski, ponieważ nikt się nie może zbawić za pomocą jakiegokolwiek uczynku. Uczynki zawsze są owocami wiary, i wyrazem wiary danego człowieka. Jednak minimum wiary w Chrystusa wystarczy aby cię zbawić! Niektórzy Chrześcijanie przez całe życie walczą z pozostałościami po swojej dawnej naturze; i nie raz przegrywają, ale zbawienie nie zależy od tego ile razy upadną podczas niesienia krzyża! Zbawienie zależy od tego, czy po tym jak upadną poproszą JEZUSA CHRYSTUSA o przebaczenie i pójdą dalej jego ścieżką – wąską, ale nigdy trudną!

Osoby które twierdzą że narodziły się ponownie ale porzucają wiarę nigdy się ponownie nie narodziły w pierwszym miejscu. W momencie w którym Duch Święty schodzi na człowieka ten zostaje zmieniony.

MARANATHA!

Odpowiedz
Rafał Kudrański
10 września 2015 09:15

Fujiwara niestety kolejny raz Twoje wrażenie jest błędne a sam swoimi wyjaśnieniami „strzelasz sobie w kolano”.
Wiesz, ja natomiast nie mam wrażenia ale WIEM, że to Ty piszesz błędnie – i w dodatku w podobny „absurdalny” sposób jak to Henryk czyni.
Zanim pokażę dlaczego, to każdy kto śledzi Twoje wypowiedzi w stosunku do mojego świadectwa to nie może nie zauważyć, że mamy RÓŻNE poznanie Słowa Bożego. Jak i różne osobowości…

Fujiwara czy nie powinieneś wcześniej ustosunkować się do Twoich świadectw w komentarzach, które EWIDENTNIE mnie dyskredytowały a co przedstawiłem iż TO NIEPRAWDA?
Zaczynasz znowu nowy temat a nie usłyszałem nadal od Ciebie słowa PRZEPRASZAM za Twoją „pewną zasadę duchów”…
Również zdyskredytowałeś mnie ostatnio iż WIELE moich teorii obaliłeś a zadałem Tobie jak i Andrzej pytanie, które to były to do tej pory nie usłyszeliśmy odpowiedzi? Dlaczego udajesz, że temat już nie istnieje?? Sory ale powinieneś mnie również za to PRZEPROSIĆ ponieważ DOSKONALE wiem(y), że NIC nie obaliłeś ( oprócz rzekomej „teroii” Marka, którą wytłumaczyłem).
Wiesz, bycie uczniem Chrystusa to nie tylko głoszenie Jego Ewangelii lecz również ZACHOWANIE/POSTAWA, która wyróżnia się UCZCIWOŚCIĄ, PRAWOŚCIĄ co również przekłada się na PRZYZNANIE SIĘ do błędu – tym bardziej jeśli godzi w kogoś „imię”.
Niestety Tobie ewidentnie brakuje tej/tych cech, co potwierdziłeś kilkakrotnie.
Proszę wykaż CHOĆ JEDNO moje zachowanie tak bardzo NIEPRAWE w stosunku do kogokolwiek.
Również Czytelnicy jeśli mają coś przeciwko mnie odnośnie takiej postawy to niech to wykażą.
A teraz przejdę do Twojego zrozumienia, które jest bardzo podobne do „logiki” Henryka.
„Zbawienie z wiary nie jest warunkowe; nie wymaga żadnych innych czynności tylko uwierzenia w Chrystusa.” – Fujiwara polecam Tobie zaznajomić się ze znaczeniem słowa „warunek” ponieważ to co napisałeś jest po prostu ABSURDALNE.
Skoro Zbawienie jest dla Ciebie bezwarunkowe to czemu piszesz jeszcze w tym zdaniu, że WYMAGA „tylko” uwierzenia w Chrystusa?? Przecież podajesz jednak WARUNEK do tego by otrzymać Zbawienie – a nim jest uwierzenie „tylko” w Chrystusa. TYLKO ale w Twojej „bezwarunkowości” ten WYMÓG jest po prostu ABSURDEM.
Reszta Twoich uzasadnień również jest ” logiczna ” i nie mam nawet ochoty polemizować bo niech Czytelnicy ocenią sami.
Twoje wersety, które podałeś PRZECZĄ Twojej TEORII bezwarunkowości:
Jana 6 ; 28 i 39 – WARUNEK: uwierzyć w Chrystusa.
Co do uczynków to znowu MANIPULUJESZ uczynkami, jakobym pisał, że są one potrzebne do Zbawienia. Przeczytaj NASZE wyznanie wiary a i nawet w odpowiedzi do basi w najnowszym artykule „Chrystus jest Bogiem” potwierdziłem NASZE stanowisko: „basia pomimo, że odrzucam Pawła to w kwestii Chrystusa Boga i Zbawienia z Łaski, mówi prawdę. Pozdrawiam”
Wiesz, nie musisz mnie pouczać czym jest nowonarodzenie… A i nawet tak jak to robisz tutaj w takiej formie NIE podoba mi się, bo Czytelnikom to może spowodować „zawrót głowy” za pośrednictwem Twej „logiki”…
A co do utracenia Zbawienia to jest to JASNE jak powiedziałem i to niejednokrotnie naucza Chrystus jak i sami Apostołowie upominają by nie utracić „Tego” co otrzymali. O ile się nie mylę to również „Twój” Paweł to świadczy choć przyznam się, że dawno tego zwodziciela nie czytałem.
Ale najdosadniejsze świadectwo Słowa Bożego to te:
” Pamiętaj więc, jak wziąłeś i usłyszałeś,
strzeż tego i nawróć się!
Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę jak złodziej,
i nie poznasz, o której godzinie przyjdę do ciebie.
Lecz w Sardes masz kilka osób, co swoich szat nie splamiły;
będą chodzić ze Mną w bieli, bo są godni.
Tak szaty białe przywdzieje zwycięzca,
i z księgi życia imienia jego nie wymażę. ” Objawienie 3,3

Co ciekawe mamy piękny werset na to i również ukazujący, że Chrystus to Ojciec (z tym że w CIELE LUDZKIM) czyli że JEST BOGIEM :)

” Pan powiedział do Mojżesza: «Tylko tego, który zgrzeszył przeciw Mnie, wymażę z mojej księgi.” Ks. Wyjścia 32, 33

Fujiwara NIE BĘDĘ i nie chcę abyś ciągnął ten temat TUTAJ. Nie chcę tracić mojego czasu na POLEMIKI nad czymś CO JEST DOSADNE i JASNE w Słowie Bożym. Czytelnicy dostrzegają to i ten kto ma dostrzec to dostrzeże a ten komu jeszcze to nie dane to nie.
Ewentualnie prowadź dalszą polemikę w tej kwestii na blogu Radka lub Girona – tam masz z kim rozmawiać a ja nie mam czasu na takie PROSTE sprawy, które w swoich i NASZYCH artykułach są przedstawione JUŻ.
Pozdrawiam.

Odpowiedz
Szymon Pułkownik
18 września 2015 21:19

Czy uważacie, że Księgę Izajasza 7, 15-16 zapowiada Jezusa? Jest napisane, że nauczy się On odróżniać dobro od zła, a przecież Pomazaniec nie mógł złamać Prawa.

Odpowiedz
Rafał Kudrański
18 września 2015 23:21

Tak Szymonie. Jest to o naszym Zbawicielu, Bogu który przyszedł w ciele jako dziecię.
Nie mógł oczywiście złamać Prawa bo JEST BEZ grzechu – dlatego uczył się ODRZUCAĆ/ODRÓŻNIAĆ zło co świadczy o PRAWDZIE ponieważ odróżnianie czy też odrzucanie (w różnych tłumaczeniach) NIE jest łamaniem Prawa.
Proste i jasne w swojej DOSKONAŁOŚCI Słowa Bożego :)

Odpowiedz
Rafał Kudrański
18 września 2015 23:31

Aha Szymonie – po Twoich komentarzach/pytaniach widać wyraźnie, że za dużo naczytałeś się teorii Krystiana…

Odpowiedz
Szymon Pułkownik
19 września 2015 13:05

Po pierwsze: czy to źle, że szukam Boga, czyli Prawdy?

Po drugie: Bóg zna dobro i zło. Nie czuję, nie rozumiem dlaczego miałby się uczyć odróżniania.

Po trzecie: przestrzegacie sabat? Bóg ustanowił ten dzień jako Święty na pamiątkę Stworzenia,
w którym objawia się miłość do Boga. Dziesięć Przykazań zawiera się w dwóch miłości, a Sabat
to pierwsze z dwóch.

Dla mnie to wszystko nie jest proste, chociaż bardzo staram się. Prawda jest najczęściej ukryta pod stekiem kłamstw. Pragnę wierzyć tylko Bogu, a nie ludziom, bo są aż i tylko ludźmi, więc są ułomni. Mój Jedyny Autorytet to Bóg, ale zasięgam wiedzy u różnych ludzi. Wiem jak łatwo jest wpaść w sidła zastawiane przez obleśnego, ohydnego.

Tylko w Bogu dobro, szczęście; Czego wam życzę.

Odpowiedz
Rafał Kudrański
19 września 2015 13:31

Ad 1. nikt nie pisze, że to źle, że szukasz Boga. Lecz problem w tym, że szukasz tam gdzie nie trzymają się nauk Chrystusa, który został zapowiedziany przez usta Proroków ST i który wypełnił wszystko to co było zapowiedziane – a najważniejsze, że przyniósł NOWE PRAWO i je umocnił i utrwalił.

Ad. 2. Szymonie już zbyt dużo napisaliśmy o LUDZKIEJ „Naturze” Boga w osobie Chrystusa i nie będę tutaj się ponownie produkował skoro i tak to do Ciebie nie dotarło.
Bóg zna dobro i zło, Bóg również jest nieśmiertelny i nie można go zranić – a tu popatrz , Chrystus dla nas jak i dla MILIARDÓW ludzi na świecie JEST Bogiem – (co wyczytujemy BEZ PROBLEMÓW ze Słowa bożego) – i jednak można było Go zabić… Temat już jest w wyczerpujący sposób podjęty w art. „Chrystus jest Bogiem” i nie uważam potrzeby wałkowania TYCH samych kwestii znowu. Po prostu poproś Chrystusa o zrozumienie – ja Ci w tej kwestii pewnie nie pomogę.

Ad.3 Temat Starego Prawa a Nowego również jest tutaj wytłumaczony. NIE PRZESTRZEGAMY Sabatu – dla nas KAŻDY dzień poświęcamy Bogu o czym naucza nas Chrystus a następnie Apostoł Jan w swoich Listach, Juda i Jakub. Nie mamy ŻADNEJ nauki od Chrystusa aby czcić szabat i takie samo stanowisko możemy zobaczyć w pouczeniach wspomnianych Apostołów. Również Chrystus w Objawieniu NIC o tym nie wspomina a jedynie PRZESTRZEGA Swoje Kościoły by trzymały się Jego nauki – PRAW – w których nie ma słowa o sabacie. Myślę, że w bardzo jasny sposób ukazałem jak to widzimy a przede wszystkim jakie jest stanowisko Słowa Bożego do Nowego Prawa, które obowiązuje wszystkich którzy KOCHAJĄ BOGA OJCA I JEGO SYNA.
Nadinterpretacje zostaw ksiedzom, Krystianowi i … obecnie „zbawiennym”. Tutaj nie prowadzimy tej „polityki rozumowania szatana”.

O ile proste nie jest zrozumienie JEDNOŚCI Ojca i Syna to nauki i Przykazania Nowego Prawa – są ukazane i wytłumaczone w BARDZO PROSTY SPOSÓB.

3maj się

Odpowiedz

Co do cudzołożnicy, to czy nie mogła być zabita, bo nie pochwycili osoby, z którą rzekomo uczyniła to?

Czyli nie mogę powiedziedzieć do kogoś: ” bezbożniku” lub w innym przekładzie: „głupcze”?

Odpowiedz
Andrzej Kojder
20 września 2015 13:22

Rafał jest w pracy i nie może odpisać, ale rozmawiamy i odpiszemy wspólnie z Romanem.
Co do cudzołożnicy,
Faryzeusze doskonale wiedzieli kogo przyprowadzają, Chrystus to potwierdził bo zna ludzi, tak jak Natanaela.
Ponieważ powiedział, nie grzesz więcej, wiedział że dopuściła się nierządu.

Ty bardzo udzielasz się na blogu Krystiana i powinieneś wiedzieć, że aby skazać według Prawa osobę nie trzeba pochwycić drugą osobę, lecz wystarczy 2 świadków, którzy zaświadczą że złamała Prawo, i na podstawie zeznań tych świadków ta osoba mogła być skazana wg Prawa.

Odpowiedz
Andrzej Kojder
20 września 2015 13:24

Odnośnie „bezbożnika”
Różne są przekłady, są 3 tłumaczenia. Posiadam Grecki przekład wydaną w 1854 są, bezbożnik jest tym najbardziej sensownym tłumaczeniem, stąd użyto go w przekładach nowego testamentu

Odpowiedz

„A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego bez przyczyny, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu: Racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł: Głupcze, pójdzie w ogień Gehenny.”

To „bez przyczyny” czyni diamentralną różnicę. Tak jest w Biblii Mesjańskiej od Henryka. Skąd wiedzieć co jest Prawdą? To nie może być błąd w tłumaczeniu. Co sądzisz o tej biblii?

Odpowiedz
Andrzej Kojder
20 września 2015 13:35

Oczywiście, że wyraz bez przyczyny czyni diametralną różnicę dla świata szatana. Natomiast w Oryginalnych manuskryptach nie ma tego wyrazu, w Greckim Nowym Testamencie który posiadam, nawet Popowski w swoim Grecko-Polskim Nowym Testamencie nie dodaje tego wyrazu.
Skąd takie założenie, że Henryk się nie może mylić, skoro obecnie myli się w najważniejszych dogmatach nauki Chrystusa, my z Romanem badamy obecnie Grekę i inne przekłady i mamy zastrzeżenia do jego Biblii Mesjańskiej, opartej na Warszawskiej
I wcale nas to nie dziwi skoro od dłuższego czasu pokazuje takie poglądy

Odpowiedz
Szymon Pułkownik
20 września 2015 14:31

Dziękuję za odpowiedzi.

1. Przyznaję się, mogłem się pomylić. Czy Jezus nie powinien spytać się o świadków?

2. Wracając do „bezbożnika”, to moglibyście odpowiedzieć na moje wcześniejsze pytanie?
Z tego, co znalazłem to słowo: „raka” może oznaczać bezbożnika i głupca, bo to to samo.

3. Pragnąc żyć „miłością do bliźnich”, nie powinniście być za przyjęciem wszystkich najeźdźców?

4. Czy wierzycie, że sytuacja z łotrem miała miejsce?

5. Nie napisałem tak o Henryku, bo to oczywiste.

Odpowiedz
Andrzej Kojder
20 września 2015 14:56

1 Byłoby to co najmniej absurdalne, ponieważ Chrystus wiedział doskonale, że popełniła grzech, więc jaki miałoby to sens, tym bardziej że faryzeusze wiedzieli o tym że Chrystus jest bardzo dobry w mowie i ośmieszyliby się w stosunku do Izraelitów, jeśli okazałoby że byli w błędzie.

2 Raka to było pogardliwe słowo.

3 My się nie mieszamy do polityki bo to jeden wielki teatr szatana który ma nam ukazać złudną wolność wyboru, Jeśli chodzi o najeźdźców „uchodźców”, bo pewnie ich masz na myśli, to przede wszystkim jak zawsze obowiązuje nas mówienie prawdy.
Wiemy że oni nie są uchodźcami, a w większości to po prosto bojownicy islamscy, i z pewnością nie dlatego są sprowadzani do Europy, że brakuje im jedzenia lub odzienia, ale walka ze światowym Chrześcijaństwem.
Nie mamy zamiaru z nimi walczyć orężem, ale naszą obroną jest Bóg i jego Słowo. wszystko co się dzieje na arenie międzynarodowej, jest z góry zaplanowane, i wiemy według proroctw, że tego nie zmienimy, lecz mamy „walczyć” Słowem Bożym o duszę każdego zwykłego „Kowalskiego”.
Oczywiście jeśli przyszedł by nagi głodny i spragniony, nakarmilibyśmy go, napoili i odzieli.

4 Nie wierzymy, bo to jest kłamstwo Łukasza i dawno było to wyjaśnione na blogu.

Odpowiedz

Jeśli sytuacja z faryzeyszami jest prawdziwa, to myślę, że chcieli sprawdzić czy Jezus będzie przestrzegał Zakon.

Odpowiedz
Andrzej Kojder
20 września 2015 17:57

Jezus wiadomo, że nie przestrzegał Starego Prawa, bo tamto przeminęło. Coraz bardziej widzimy, że to Twoje szukanie Boga jest nie do końca szczere.
Zadajesz nam pytania na podstawie Pisma, na którym opierasz swoje szukanie Boga, odpowiadamy Ci w jak najbardziej rzetelny i szczery sposób. Natomiast Ty teraz podajesz w wątpliwość autentyczność Słowa Bożego, co do którego autentyczności, my nie ma mamy kompletnie wątpliwości, jak i również, miliony – miliardy ludzi.
Oczywiście że Faryzeusze wystawili Chrystusa na próbę, czy przestrzega Zakon. Chrystus właśnie wypełnia prawo i proroków i w tej odpowiedzi do faryzeuszy, pokazuje warunek, Nowego Prawa które przyniósł narodom, a które opiera się na sprawiedliwości i miłosierdziu.
Rafał czyta komentarze, rozmawiamy przez telefon również i wszystkim nam Twoja postawa wydaje się co najmniej dziwna. Piszesz, że poszukujesz Boga, a wszystkie twoje komentarze są tak jakby obroną ważności Prawa i próby podważania autentyczności Słowa Bożego, zawartego w Nowym Testamencie. Tyle już komentarzy napisałeś, ale żaden z nich nie jest komentarzem, który budowałby wiarę w Chrystusa jako Zbawiciela i Boga. Rozumiemy, że można mieć wątpliwości, ale ze szczerych wątpliwości również wypływałyby, chęci budowania się, w przekazie Nowego Testamentu, które wspólnie tutaj na blogu wspólnie z Czytelnikami ukazujemy. Nawet, ludzie którzy wierzą w kąkolowe nauki, a my wszyscy niestety nie widzimy kompletnie tego u Ciebie.
Nie boimy się żadnych pytań, ale z tego co widzimy i zauważamy, nasze odpowiedzi widać, że do Ciebie nie docierają kompletnie…

Odpowiedz
Szymon Pułkownik
20 września 2015 20:29

******* [KOMENTARZ ZABLOKOWANY] *******

Szymonie PUŁKOWNIKU tutaj najwyższym „MARSZAŁKIEM” jest Chrystus – Król Królów – Pan Panów.

Ukazujesz znowu cytaty na RZEKOME potwierdzenie iż Stare Przymierze obowiązuje… Nie przyszedłeś tu szukać Boga bo Ty już jak widzimy MASZ – tego „Judaistycznego” – i przyszedłeś by go tu forsować a przede wszystkim by PODWAŻAĆ autentyczność i PRAWDZIWOŚĆ Nowego Prawa, które ustanowił Chrystus wypełniając proroctwa Starego Testamentu.

Artykuł ten dokładnie tłumaczy na czym polega Nowe Prawo, które prowadzi ku Nowemu Przymierzu. Artykułów na temat zagadnień, które Ty insynuujesz w NIEPRAWIDŁOWYM kierunku, również jest mnóstwo – z uzasadnieniem w Słowie Bożym.

Twoje wersety są WSZYSTKIE do wytłumaczenia i z resztą one są już wytłumaczone w artykułach, które tutaj piszemy i nie mamy zamiaru wałkować to w kółko. Tym bardziej, że Ty MASZ WIEDZĘ BIBLIJNĄ – i to sporą – i doskonale wiesz jak układać pytania i o co zapytać. Oczywiście w sposób TENDENCYJNO-MANIPULACYJNY.

Także kończymy tą grę pt. „pochwycić ich na kłamstwie” bo niewątpliwie Twój udział na blogu ku temu został zapoczątkowany.
Nie mamy zamiaru tracić czasu na przysłowiową walkę z wiatrakami a zależy nam na świadczeniu o Chrystusie i Jego Dobrej Nowinie bo osób pragnących SZCZERZE znaleźć i poznać Boga jest niesamowita liczba, która stale rośnie.

ŻEGNAMY i zapraszamy ponownie, gdy znajdziesz Prawdę w postaci Króla Królów,Pana Panów, Boga, który ustanowił Nowe Prawo – Chrystusa

Odpowiedz

******* KOMENTARZ ZABLOKOWANY *******

Fujiwara przykro mi ale nie możemy polecić Twojego artykułu ponieważ uważamy, że nie „dość dobrze” tłumaczy kwestię Prawa – szczególnie chodzi o sprawę Prawa, która nas poróżnia.

Przede wszystkim ten artykuł dokładnie tłumaczy sprawę Nowego Prawa i na czym one polegają. Również świetnie uzupełnia go artykuł „Czy prawdziwy naśladowca Chrystusa może zabić bliźniego?”.

Zreszta Chrystus nie mógł chyba dokładniej ukazać i wytłumaczyć na czym 2 Przykazania NOWEGO Prawa polegają.

Pozdrawiamy

Odpowiedz

Możesz mnie przestać cenzurować w stylu Stalina?

Prosił bym o to bardzo. Widać że Szymon szuka prawdy, a ty go potępiasz zamiast mu pomóc.

Odpowiedz
Rafał Kudrański
22 września 2015 19:49

Fujiwara, my tu jesteśmy gospodarzami i MY decydujemy jakie świadectwo w naszym domu chcemy dawać.
Prowadzisz w sumie bloga i tego nie wiesz??
I jeszcze w dodatku przyrównujesz nas do Stalina…??

Ty prosisz?

Ja niejednokrotnie prosiłem Cię byś ukazał DOWODY na Twoje zarzuty i… otrzymałem odpowiedź??
Mało tego napisałeś, że NIE będziesz przepraszał.
I ostatnio tak dumnie świadczyłeś, że tyle razy obaliłeś moje TEORIE – i gdzie są te dowody, o które nie tylko ja ale i Andrzej,Basia PROSILIŚMY byś ukazał??

Kto kogo potępia?? Czy Ty w ogóle wiesz co piszesz?? Chyba nie.

Jeśli dla Ciebie tak bardzo Szymon szuka prawdy to super – będziesz miał mamy nadzieję okazję odpowiadać na jego „szukające Boga” pytania.

Szymonie zapewne to będziesz czytał i jak widzisz u Radtrapa, gdzie gospodarzem również jest Fujiwara – masz możliwość komentowania i zadawania pytań – śmiało zadawaj je na: http://www.radtrap.wordpress.com

Tylko proszę pamiętaj abyś nie brał ich odpowiedzi w stosunku do naszego świadectwa wiary bo się dużo różnimy.
Pozdrawiamy

Odpowiedz
Rafał Kudrański
13 października 2015 20:37

Drodzy Czytelnicy minęło już ponad 20 dni i ani razu nie dało nam było zobaczyć jak ten „szukający” Prawdy Szymon zadał pytania innym „znającym” Prawdę na ich blogu…
Szymon czytał mój wcześniejszy komentarz a więc wie, że może zadawać pytania u radtrapa a tu co… WIELKIE NIC.

Mało tego, ten Szymon – „poszukiwacz” Prawdy jest cały czas aktywny na blogu Krystiana, w którym prym wiedzie zakon „obrzeznaniowy”. No chyba, że tak pomocny Fujiwara blokuje mu komentarze „w stylu stalinowskim”…

No cóż, nie będę wnikał kto po tamtej stronie „daje plamy” ale dla nas jest jednoznaczne, że nie mamy zamiaru tracić czasu na takie osoby, które widać, że nie przyszły tu szukać Prawdy lecz z zamiarem usilnym aby JĄ PODWAŻYĆ!

I na nic nasze tłumaczenia i spędzanie czasu dla takich osób – jak na przykładzie Szymona można zobaczyć – bo i tak oni SWOJE WIEDZĄ…
Na blogu już kilka takich rodzynków się pojawiło w przeszłości…

Z wiatrakami z pewnością nie mamy zamiaru walczyć bo jest wiele osób, które są otwarte na Prawdę i dla nich właśnie chcemy działać pisząc artykuły i służyć pomocą.

A dla agentów, dywersiarzy mówimy – BYE!

Odpowiedz

Tak kochani Stare Przymierze nie obowiązuje już od 2000 lat. Sam Bóg Ojciec tak zdecydował. To Chrystus jest teraz Przymierzem między Bogiem, a ludźmi. Przyniósł narodom Prawo i to Jego przykazań mamy słuchać. Czy można zaprzeczyć samemu Bogu, gdy o tym mówi?
„„Oto mój Sługa, którego podtrzymuję.
Wybrany mój, w którym mam upodobanie.
Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął;
On przyniesie narodom Prawo.
Nie będzie wołał ni podnosił głosu,
nie da słyszeć krzyku swego na dworze.
Nie złamie trzciny nadłamanej,
nie zagasi knotka o nikłym płomyku.
On niezachwianie przyniesie Prawo.
Nie zniechęci się ani nie załamie,
aż utrwali Prawo na ziemi,
a Jego pouczenia wyczekują wyspy.
Tak mówi Pan Bóg,
który stworzył i rozpiął niebo,
rozpostarł ziemię wraz z jej plonami,
dał ludziom na niej dech ożywczy
i tchnienie tym, co po niej chodzą.
«Ja, Pan, powołałem Cię słusznie,
ująłem Cię za rękę i ukształtowałem,
ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi,
światłością dla narodów,
abyś otworzył oczy niewidomym,
ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców,
z więzienia tych, co mieszkają w ciemności.
Ja, któremu na imię jest Bóg,
chwały mojej nie odstąpię innemu
ani czci mojej bożkom.
Pierwsze wydarzenia oto już nadeszły,
nowe zaś Ja zapowiadam,
zanim się rozwiną,
[już] wam je ogłaszam».” Izajasz 42, 1-9

Szymonie czy Ty chcesz dalej zaprzeczać samemu Bogu? Uwierz w Chrystusa, a da Ci Życie Wieczne!!!

Pozdrawiam wiernych Chrystusowi, którzy czytają ten artykuł. :)

Odpowiedz

Prawo zemsty i rewanżu – działaniem ducha diabła.
Prawo miłości względem wroga – działaniem Ducha Bożego

Oglądnijcie filmik pt. ” Papież Franciszek na diabelskim zakręcie” http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Bialy-Dom-oczekuje-ze-wizyta-papieza-zaowocuje-trwalymi-wartosciami,wid,17855079,wiadomosc.html

Czy żądza odwetu ma coś wspólnego z nauczaniem naszego Zbawiciela Chrystusa?
„Bo jeśli przebaczycie ludziom ich przewinienia i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom to i Ojciec wasz nie przebaczy wam wykroczeń waszych.”

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud