Biblie

Największe kłamstwo Łukasza [autor: Basia]

12 sierpnia 2015
Rafal Kudrański
Rafal Kudrański

W ewangelii Łukasza Chrystus zapytany został przez faryzeuszy kiedy przyjdzie królestwo Boże.
Zbawiciel odpowiedział im:

Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie i nie powiedzą : Oto tu jest, albo tam. Bo królestwo Boże w was jest „ /Łukasza 17,20 /

Łukasz zamienia słowa Chrystusa, gdy Ten przestrzega uczniów przed fałszywymi mesjaszami słowami ”Wtedy jeśliby wam kto powiedział: Oto tu jest Mesjasz, albo tam nie wierzcie.” / Mateusza 24,23 /

i „Jeśli wam powiedzą: Oto jest na pustyni – nie chodźcie tam, oto wewnątrz domu – nie wierzcie. Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie tak będzie z przyjściem Syna Bożego /Mateusza 24,26 /

Łukasz przekręca słowa Chrystusa i jeszcze perfidnie kłamie, że Królestwo Boże przychodzące z nieba od Boga nie będzie widzialne dla wszystkich na ziemi.

On mówi o królestwie duchowym do którego przygotowują ludzi fałszywe religie.

Mówi o błyskawicy i oświeceniu zupełnie w innym kontekście, zmienia słowa Mateusza zobaczcie „Albowiem, jako błyskawica gdy zabłyśnie spod nieba, oświeca to co pod niebem, tak będzie i Syn człowieczy w dniu swoim.”Czy to czasem nie elity tego świata czekają na nową erę, złoty wiek, kiedy wreszcie zapanuje pokój na całym świecie i wszyscy będą równi. Według nich gdy świat się zjednoczy pod jednym rządem i jedną religią dla wszystkich nastanie duchowe „królestwo boże tzw. oświecenie . Ale my wiemy, że to będzie fałszywe królestwo boże pod rządami dziesięciu króli, którzy jeszcze nie objęli władzy i bestii – zwierzęcia.

Popatrzcie co na ten temat ma do powiedzenia Watykan i jego guru, czy oni oczekują naszego Zbawiciela tak jak my?

http://wiadomosci.robertbrzoza.pl/swiat/watykan-ostre-slowa-na-temat-chrystusa-czy-to-prawda/

Kochani jak przeczytaliście, ta wiadomość obiegła cały świat i nikt czyli zwłaszcza Watykan nie raczył jej zdementować, by bronić największej Nowiny świata od 2000 lat, że niedługo nadejdzie Królestwo Boże, że nasz ukochany Pan przyjdzie, zbierze nas ze wszystkich krańców ziemi pod swoje skrzydło, że Baranek zniszczy wszystkich swoich przeciwników i że stworzy nową ziemię i nowe niebo i na tej ziemi zamieszka razem z nami.

Kochani, nie wierzcie takim nauczaniom, gdy ktoś wam tak mówi uciekajcie jak najdalej.

A jak wygląda Prawda, sami zobaczcie!

„ Zaraz też po ucisku tych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku, gwiazdy zaczną spadać z nieba i moce niebieskie zostaną wstrząśnięte .Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. Pośle On swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata od jednego krańca nieba do drugiego” / Mateusza 24,29 /

.

Słońce i księżyc się zaćmią, a gwiazdy światłość swą utracą, a Bóg zaryczy z Syjonu i z Jeruzalem tak swój głos podniesie, że niebiosa i ziemia zadrżą” / Joela 4,15 /

.

„ .. Stało się wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne jak włosienny wór, a księżyc cały stał się jak krew. I gwiazdy spadły z nieba na ziemię, jak kiedy drzewo figowe wstrząsane silnym wiatrem zrzuca na ziemię swe niedojrzałe owoce, a niebo zostało usunięte jak księga, którą się zwija, a każda góra i wyspa z miejsc swych poruszone. A królowie ziemscy, wielmoże i wodzowie, bogacze i możni i każdy niewolnik i wolny ukryli się do jaskiń i górskich skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas od oblicza Siedzącego na tronie i od gniewu Baranka, bo nadszedł Wielki Dzień Jego gniewu, a któż się może ostać?” / Ks, Obj. 6,12 /

.

„ I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieć widzenia. Nawet na niewolników i niewolnice wyleję Ducha mego w owe dni. I uczynię znaki na niebie i na ziemi : krew i ogień i słupy dymne. Słońce zmieni się w ciemność, a księżyc w krew, gdy przyjdzie dzień Boga, dzień wielki i straszny. / Joela 3,1 /

.

„Oto imię Boga przychodzi z daleka, gniew Jego rozgorzał, przygniatający Jego ciężar, Jego wargi pełne są wzburzenia, Jego język jak pożerający ogień. Tchnienie Jego jak potok wezbrany, którego nurt dosięga szyi. Przybywa przesiać narody sitem zniszczenia i włożyć między szczęki ludów wędzidło zwodnicze … Bóg da słyszeć swój głos potężny, okaże, jak ramię swe spuszcza, w wybuchu gniewu, wśród płomieni pożerającego ognia, wśród piorunów, ulewy i ciężkiego gradu” / Izajasza 30,27 /

.

„ Kto umknie przed krzykiem grozy, wpadnie w dół, a kto się wydostanie z dołu , w sidła się omota! O tak upusty otworzą się w górze i podwaliny ziemi się zatrzęsą. Ziemia rozpadnie się w drobne kawałki, ziemia pękając wybuchnie, ziemia zadrgawszy zakołysze się, ziemia się będzie chwiać i jak pijany zataczać i jak budka będzie się huśtać. Grzech jej zaciąży nad nią tak iż upadnie , a już nie powstanie. Nastąpi w ów dzień to iż Bóg skarze wojsko niebieskie tam w górze i królów ziemskich tu na dole. Zostaną zebrani i uwięzieni w lochu, będą zamknięci w więzieniu, a po wielu latach będą ukarani. Księżyc się zarumieni, słońce się zawstydzi bo zakróluje Bóg Zastępów na górze Syjon i w Jeruzalem wobec swych starców będzie uwielbiony.” / Izajasza 24,18 /

.

„ I ujrzałem niebo otwarte i oto – biały koń, a ten co na nim siedzi, zwany Wiernym i Prawdziwym, oto ze sprawiedliwością sądzi i walczy. Oczy Jego jak płomień ognia, a wiele diademów na Jego głowie, ma wypisane imię, którego nikt nie zna prócz Niego. Odziany jest w szatę we krwi skąpaną, a imię Jego nazwano: SŁOWO BOGA. A wojska, które są w niebie, towarzyszyły Mu na białych koniach, wszyscy odziani w biały czysty bisior. A z Jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzył narody: On paść je będzie laską żelazną i On wyciska tłocznię zapalczywego gniewu Wszechmogącego Boga. A na szacie i na biodrze swym ma imię wypisane: KRÓL królów, PAN panów.” /Ks. Obj. 19, 11 /

.

„I ujrzałem niebo nowe i ziemie nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I Miasto Święte, Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica dla męża swojego zdobna. I usłyszałem głos donośny mówiący od tronu: Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z Nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł siedzący na tronie: Oto czynię wszystko nowe i mówi napisz: Słowa te są wiarygodne i prawdziwe. I rzekł mi: Stało się. JAM ALFA I OMEGA, POCZĄTEK I KONIEC, Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia. Zwycięzca to odziedziczy i będę Bogiem dla niego, a on dla mnie będzie synem.” / Ks. Obj. 21,1 /

Choćby nie wiadomo co wam wmawiali, że pojawił się mesjasz, nie wierzcie nikomu zanim nie nadejdą te rzeczy!!! Nie da się takich wydarzeń podrobić nawet budując fałszywą świątynię w Jerozolimie lub gdzie indziej. Zobaczcie sami jak wg fałszywych proroków i nauczycieli wygląda nowa Jerozolima:

http://www.monitor-polski.pl/zydowska-sekta-chabad-lubawicz-chce-zbudowac-nowa-chazarie-na-ukrainie/;

http://pl.sputniknews.com/polish.ruvr.ru/2008/11/05/510165/;

http://gosc.pl/doc/767179.Jerozolima-pod-Moskwa/2;

http://info.wiara.pl/doc/2104997.Powstala-replika-swiatyni-jerozolimskiej;

http://www.zbawienie.com/swiatynia1.htm;

Zastanówcie się kochani, dlaczego Chrystus zapowiedział zburzenie Świątyni w Jerozolimie, a wcześniej Bóg przez Proroka Daniela? To, że została zniszczona stało się z woli Boga. Dlaczego i po co powstają nowe i ma powstać ta w Jerozolimie? Czy Bóg tego chce, skoro ją zburzył rękami ludzkimi?

W tej świątyni też nie ma naszego Kochanego Boga, ponieważ On czyli Chrystus nie polecił nam budować świątyni. To On jest Świątynią, Bóg Ojciec i Baranek!

https://www.youtube.com/watch?v=QTbd96blIG0

Nasz Zbawiciel jest teraz w niebie, nie ma Go w świątyniach zbudowanych ręką ludzką. Kochani wierzcie Bogu, a nie ludziom.

„ Tak mówi Bóg: Niebiosa są moim tronem, a ziemia podnóżkiem nóg moich! Jakiż to dom możecie mi wystawić i jakież miejsce dać mi na mieszkanie? Przecież to wszystko uczyniła moja ręka i do mnie należy to wszystko!” / Izajasza 66,1 /

„ Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we mnie wierzcie. W domu mego Ojca jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, powiedziałby wam. Idę przecież, aby przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.” / Ew. Jana 14,1 /

I zobaczcie jeszcze na ten fragment.

Chodź, ukażę ci oblubienicę, Małżonkę Baranka. I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte – Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mającą chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu: Miało ono mur wielki a wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach aniołów dwunastu i wypisane imiona, które są imionami dwunastu pokoleń Izraela.

Od wschodu trzy bramy,

od północy trzy bramy,

od południa trzy bramy

i od zachodu trzy bramy.

A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka.

A ten, który mówił ze mną miał złotą trzcinę jako miarę, by zmierzyć Miasto i jego bramy i jego mur.

A Miasto układa się w czworobok, i długość jego tak wielka jest jak szerokość.

I zmierzył Miasto trzciną poprzez dwanaście tysięcy stadiów: długość, szerokość i wysokość jego są równe.

I zmierzył jego mur – sto czterdzieści cztery łokcie; miara to człowieka, którą ma anioł.

A mur jego zbudowany jest z jaspisu, a Miasto to czyste złoto do szkła czystego podobne.

A warstwy fundamentu pod murem Miasta strojne są wszelakim, drogim kamieniem.

Warstwa pierwsza – jaspis,

druga – szafir,

trzecia – chalcedon,

czwarta – szmaragd,

piąta – sardoniks,

szósta – krwawnik,

siódma – chryzolit,

ósma – beryl,

dziewiąta – topaz,

dziesiąta – chryzoplaz,

jedenasta – hiacynt,

dwunasta – ametyst.

A dwanaście bram to dwanaście pereł: każda z bram była z jednej perły. I rynek Miasta to czyste złoto jak szkło przeźroczyste.
A świątyni w nim nie dojrzałem:
Bo jego świątynią jest Pan Bóg Wszechmogący oraz Baranek.
I Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą Baranek. I w jego świetle będą chodziły narody, i wnoszą do niego królowie ziemi swój przepych. I za dnia jego bramy nie będą zamknięte: bo już nie będzie tam nocy. I wniosą do niego przepych i skarby narodów. A nic nieczystego do niego nie wejdzie, ani ten co popełnia ohydę i kłamstwo, lecz tylko zapisani w księdze życia Baranka. I ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Pomiędzy rynkiem Miasta a rzeką, po obu brzegach drzewo życia rodzące dwanaście owoców – wydające swój owoc każdego miesiąca – a liście drzewa do leczenia narodów. Nic godnego klątwy już nie będzie. I będzie w nim tron Boga i baranka, a słudzy Jego będą cześć Mu oddawali. I będą oglądali Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I już nocy nie będzie. I rzekł mi: Te słowa wiarygodne są i prawdziwe i Pan, Bóg duchów proroków wysłał swojego anioła, by sługom swoim ukazać, co musi stać się niebawem. A oto niebawem przychodzę. Błogosławiony kto strzeże słów proroctwa tej księgi. / Ks. Obj. 21,9 /

A oto jeszcze jedna obietnica naszego Boga:

„ Tak mówi Pan: Wprawdzie wygnałem ich pomiędzy narody i rozproszyłem po ziemiach, jednak przez krótki czas będę dla nich świątynią na tych ziemiach, do których przybyli. Tak mówi Pan: Zgromadzę was na nowo spośród obcych narodów, sprowadzę was z krajów po których zostaliście rozproszeni i dam wam ziemie Izraela. Wrócą tam i wykorzenią z niej wszystkie bożki i obrzydliwości. Dam im serce i wniosę nowego ducha do ich wnętrzności. Z ciała ich usunę serce kamienne, a dam im serce z ciała, aby postępowali zgodnie z moimi ustawami, strzegli praw moich i wypełniali je. I tak będą oni moim ludem, a ja będę ich Bogiem. A co do tych, których serce skłania się ku bożkom i obrzydliwościom to na ich głowy zrzucę odpowiedzialność za ich postępowanie!”/ Ezechiela 11,16 /

WIERZCIE BOGU NIE LUDZIOM !!!

Artykuły ściśle powiązane:

” Biblia – czy rzeczywiście przekaz Boży BEZ kąkolu? „

” Sprawa ewangelii Marka „

34 Comments. Leave new

„Łukasz przekręca słowa Chrystusa i jeszcze perfidnie kłamie” (???)
serio? tak dosadnie oskarżasz Ewangelistę? a skąd pewność, że to Łukasz kłamie a nie Mateusz?
A kim Ty jesteś, żeby oceniać po 2000 lat, który z Ewangelistów kłamie?
Cóż to za szatański tupet?

Odpowiedz
Rafał Kudrański
13 sierpnia 2015 09:14

Lena masz oczy a nie widzisz, uszy a nie słyszysz…
Mało cytatów ze Słowa Bożego Basia podała na „potwierdzenie” iż „Królestwo Boże przyjdzie nie przyjdzie dostrzegalnie…????
Radzę zapoznać się również z artykułami, które podałem na końcu czyli:

http://jedynadroga.prv.pl/biblia-czy-rzeczywiscie-przekaz-bozy-bez-kakolu/

http://jedynadroga.prv.pl/sprawa-ewangelii-marka/

Mam nadzieję, że otworzy Ci oczy Chrystus na PRAWDĘ i na chwilę obecną tyle uważam, że możemy zrobić „dla Ciebie” w tym temacie.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Rafale „w tym temacie” NIC nie możesz dla mnie zrobić… Co „było do zrobienia” to zrobił to sam Jezus – mój Pan i mój Bóg!
Tupet – tak! iście szatański – i pycha ludzka sięgnęła dziś zenitu, do tego stopnia, że zaczęliśmy podważać Słowo Boże! Ile tłumaczeń Biblii tyle interpretacji, każdy wedle własnych „upodobań i potrzeb”. Różnice w tłumaczeniach są bardzo subtelne, niebezpieczne i to one namnożyły dzisiaj tyle sekt i „przebudzonych”, jeden mądrzejszy i bardziej oświecony od drugiego. A który z nich sięgnął do źródła? Który jest w stanie przetłumaczyć sam z greki Nowy Testament i z całą odpowiedzialnością wypowiedzieć się na temat piszących Ewangelię?
Chrystus otworzył mi oczy na Prawdę, drogi Rafale, dlatego ogarnia mnie przerażenie, kiedy widzę takie zwiedzenie i znieczulicę.

Odpowiedz
Rafał Kudrański
13 sierpnia 2015 12:50

Lena to ostatnie Twoje dwa komentarze, które zatwierdzam – nie ma co się spierać a i polecam Ci abyś wykasowała mój blog z Twojej wyszukiwarki to i nie będzie on dla Ciebie powodem przerażenia – złych emocji.
Masz w internecie tylu Pawłowo-Łukaszowych blogów, że naprawdę nie musisz się kompletnie przejmować tym blogiem.
Pozdrawiam Cię.

Odpowiedz

Rafale, nie zależy mi na tym czy opublikujesz mój komentarz czy nie. Piszę go tylko do Ciebie.
Nie przejmuję się Twoim blogiem i bez Twojej blokady i „zachęty” już i tak bym tu nie wchodziła. Zbyt wiele herezji tutaj. Dopiero teraz doczytałam, że dość często „podpierasz się” Kubikiem, który już zupełnie odleciał w kosmos. Gdybym to wyczytała wcześniej to oszczędziłabym i Tobie i sobie niepotrzebnej dyskusji.
Swoją drogą… powinieneś zaznaczyć na stronie wejściowej swojego bloga, że jest pochodną „zbawienie.com” i żadna teoria pana Kubika, czy Twoja nie podlega dyskusji i jakimkolwiek wątpliwościom. Bo publikowanie komentarzy tylko osób, które się z Tobą zgadzają dyskusją nie jest, jest za to kółkiem wzajemnej adoracji. Dokładnie jak Henryk Kubik na swoim sławetnym forum.
Życzę Ci, żeby nasz Dobry Jezus otworzył Ci oczy i otrząsnął z tego zwodniczego kubikowego letargu. Nie zapominaj, że odpowiesz przed Stwórcą za wszystkie dusze, które swoimi rewelacjami na tym blogu bałamucisz.

Odpowiedz
Rafał Kudrański
13 sierpnia 2015 23:51

Lena opublikowałem i myślę, że naprawdę powinnaś wykasować mój blog z Twojej pamięci… Bynajmniej do chwili, w której w malutkim nawet ułamku pomyślisz, że może herezji w tych kwestiach nie ma jednak…

Napisałem 96 artykułów i jeśli chodzi o Twoje tezy, że często się podpieram Henrykiem w nich; świadczą, że nie czytałaś ich wiele – a z pewnością tych najważniejszych. Myślę, że sugerujesz się ostatnimi sprawami, które też wokół jego forum się toczyły – a dokładnie chodzi o sprawę ewangelii Marka.
Choć na tym przykładzie powinnaś doskonale zobaczyć, że WCALE nie podpieram się nim.

Nie ma żadnych powodów abym pisał, że jestem pochodnią zbawienie.com. A to że DO WCZORAJ miałem z nim/nimi wspólny mianownik to nie znaczyło, że byłem jego/ich pochodnią…

Moją „pochodnią” jest Chrystus i Jego Ewangelia, której świadectwo jest zapisane przez WYBRANYCH przez Ojca i Jego, Apostołów.

Lena pisząc o mnie, że moje „teorie” nie podlega dyskusji i publikuje komentarze które się ze mną zgadzają – to naprawdę chyba Ty odleciałaś w kosmos.

Jeśli by tak było to chociażby tak ważna dyskusja z Fujiwarą nie doszła by do skutku – po której ZMIENIŁEM swoją „teorię” i tym samym PRZYZNAŁEM RACJĘ osobie (Fujiwarze) która ukazała MÓJ BŁĄD.

Nie mówiąc o „sprawie z „kesją”, monią, Ben’em, brainbreakerem i innymi.
Naprawdę tu mijasz się jakże jaskrawo z PRAWDĄ – FAKTAMI.

Nie było żadnego „kubikowego letargu” czym ukazywałem wcześniej moją postawę i tutaj jak i na forum.

A dzisiaj – a wsumie już wczoraj – pokazałem, że MAM MOCNY Fundament Wiary i nawet wyrażę swój SPRZECIW Henrykowi i innym z forum – jeśli tylko nie będą trzymać się nauk Zbawiciela.
Tutaj masz kolejny dowód: http://zbawienie.forumotion.com/t98-czy-prawdziwy-nasladowca-chrystusa-moze-zabic-blizniego

Dzięki za ostrzeżenia/przypomnienia lecz sama się dowiesz od Chrystusa, że to nie są moje rewelacje lecz Jego.

Lena a na ta chwilę również polecam Tobie, tak samo jak Angelice nie kłopocić się i czasu tracić na pisanie bo NIE dojdziemy to porozumienia a szkoda się sprzeczać. Ja bynajmniej nie mam czasu na to i NIE chcę tego robić. Nie podobają się Tobie „moje” rewelacje – NIE WCHODŹ i nie będą Cię drażnić. DobraNoc :)

Odpowiedz

Bardzo „dobre ” świadectwo w duchu mocy Chrystusowej… he he
Już widzę oczyma wyobraźni, jak Jezus w kazaniu na górze mówi: Jak się komuś coś nie podoba, to niech tu więcej nie przychodzi!bo nie mam czasu na polemiki słowne z faryzeuszami, saduceuszami, innymi uczonymi w piśmie, prostakami, co nic nie rozumieją, poganami co Boga w ogóle nie znają, z samarytanami, z którymi nie gadam, bo jestem Żydem…. itd. itp.
Idźcie do domu smacznie spać, plemię żmijowe!

P.S. Szkoda czasu? – mój czas poświęciłam Bogu; gdzie On chce, tam ja chodzę(wchodzę). Wszelkie dyskusje nie są ani dla mnie ani dla ciebie Rafale, tylko dla tych, którzy się im przyglądają/przysłuchują…
:)
Miłego dnia!

Odpowiedz
Rafał Kudrański
14 sierpnia 2015 12:48

Na początku Angelika chcę powiedzieć, że BLOKUJE wszystkie Twoje komentarze, które nawet w NAJMNIEJSZYM stopniu będą podważały „kierunek świadectwa”, które ten blog głosi.

Twoimi zarzutami pokazujesz, że chyba pomyliłaś GDZIE to piszesz… To nie jest FORUM dyskusyjne lecz BLOG.

Poza tym Twój początek ukazujący moje „dobre” świadectwo mocy Chrystusowej jest HIPOKRYZJĄ.
Zarzucasz mi tak ostro to a co robią Twoi współbracia w wierze zbudowanej na szatańskim kąkolu to przewyższa moją postawę 100stu krotnie.
U Detektywa czy u innych blogerów, gdybyś napisała coś na Pawła albo sprawę podążając ich FUNDAMENT wiary to nawet by on NIE ujrzał światła i t samym Czytelnicy by nie wiedzieli, że taka Angelika istnieje.
I z taką postawą wcale się nie kryją bo Detektyw oficjalnie to pisze (zresztą tak jak ja) ale po komentarzach u niego widać, że to BEZKOMPROMISOWO egzekfuje.

Także widać jakimi kryteriami się kierujesz pisząc takie HIPOKRYZJE.

A jak widzisz ja WAS dopuszczam „do głosu” wiedząc i widząc że przychodzicie w JEDNYM CELU – by NAS „nawrócić”.

Po to stworzyłem blog a nie FORUM by przedstawić do czego zostałem powołany!

Brzmi niczym Paweł, nieprawdaż?

Z tym, że ja się trzymam nauk Chrystusa, które możesz skonfrontować z SŁOWEM BOŻYM, które mieli przekazać JEDYNIE AUTORYZOWANI ludzie przez Boga – Apostołowie w liczbie 12stu.

Ty przyszłaś tu podważać, forsować. Tak jak kesja, Fujiwara i inni.
Choć Fujiwara może być „dumny” bo zyskał w swoim obozie od wczoraj „mocnych” zwolenników, a o czym nawet zapewne nie śniło mu się. ..

Tak, szkoda mi czasu bo artykuły są bardzo dokładne co chce w nich przekazać i pomimo to, I TAK dopuszczam Was do dyskusji i staram się, (jak i inni tutaj)wytłumaczyć bardziej ale ileż można tłumaczyć „ślepym i głuchym”.

Takiej nawet postawy nie ukazują blogerzy „kąkolowi” a Ty tak piszesz o mnie. LITOŚCI…

Czas nie płynie sobie BEZTROSKO i niejednokrotnie odpowiadam nawet po nocach na komentarze a jakbym był taki jakbyś sobie tego życzyła to nie napisałbym ŻADNEGO nowego artykułu bo „sfora” kąkolowych krzyżowców zbiegła by się i bym siedział i prawował się z WAMI.

Niech Cię TWÓJ chrystus prowadzi gdzie chce bo to już Twoja decyzja ale przykro mi to stwierdzić, że Chrystus, który mnie Zbawił i Go głoszę – to dwie RÓŻNE „postacie”.

Życzę powodzenia.

Odpowiedz

” szatański tupet” ? :) :) :)
Wiesz, dla mnie jest oczywiste, że wiarygodność Mateusza, który był uczniem Chrystusa i został wybrany na jednego z dwunastu apostołów nie podlega żadnym wątpliwościom. Tak samo wiarygodność Jana i Jego Księga Objawienia.
A kim był Łukasz? No kim, że ma być wiarygodny?
Sorry..ale do Ciebie jest to moja pierwsza i ostatnia odpowiedź, szkoda mi czasu. Jeśli tego nie rozumiesz to poczytaj Pismo Święte, gorąco polecam. :)

Odpowiedz

Kim był Łukasz?
był uczniem Pawła. A Paweł był apostołem powołanym przez samego Jezusa. Ani lepszy ani gorszy od Mateusza czy Marka. O czym, oczywiście decyduje sam Jezus, a nie ktokolwiek z nas.
A może i Ty, śladami innych nadętych „oświeconych” poddajesz w wątpliwość autentyczność Pawła i połowy Nowego Testamentu?
Basiu, dziękuję, że zechciałaś poświęcić swój cenny czas, żeby odpowiedzieć na mój post. Masz rację… nie trać go więcej dla mnie, poświęć go naszemu Stwórcy. Będzie z korzyścią dla Ciebie.

Pułapki szatańskie są dziś jednak tak subtelne i przebiegłe, że tylko ciągła, szczera modlitwa i prawdziwa osobista relacja z Bogiem może nas od nich uchronić.
Oby Jezus Chrystus zechciał zmiękczyć wszystkie wyniosłe i zawzięte serca.
Amen.

Odpowiedz

Basiu, bardzo ladny artykul napisalas. Ja wlasnie z tych powodow odrzucilam Pawla i Lukasza, za duzo w nich jest sprzecznosci. U Pawla drazni mnie rowniez to, ze to co on glosi nazywa „swoja” ewangelia. A Jezus Chrystus przeciez wiele razy mowil, ze to co On mowi nie pochodzi od Niego ale od Ojca. Od wielu lat nie odwiedzam kk ale z czasow gdy tam chodzilam pamietam, ze ciagle byly czytane listy Pawla i ewangelia Lukasza. Niedawno jedna kobieta powiedziala mi, ze biblii ona nie czyta ale znajomy ksiadz zachecal ja do tego, mowiac zeby czytala tylko ewangelie Lukasza a z pozostalymi ksiegami dala sobie spokoj…. :(

Do Leny:
Droga Leno, szatanskim tupetem jest oklamywanie, przekrecanie, ukrywanie slow i wmawianie ludziom, ze nie wolno im samym Pisma interpretowac. Bog kieruje swoje Slowa do nas wszystkich, nie do jakies uprzywilejowanej kasty. Zrozumienie Bozego Slowa rowniez dostaje ten, ktory o to zabiega i prosi. Skoro widzimy, ze ktos postepuje sprzecznie z Pismem, mamy prawo o tym mowic. :)

Odpowiedz

V. ,
Bardzo się cieszę, że zauważyłaś w tym artykule ważność przesłania: Proroków Boga, Apostołów i samego Chrystusa. Fajnie też, że dostrzegasz kąkol w pszenicy, przed którym ostrzegał nas sam Zbawiciel. Nie jest to moja interpretacja, lecz obrazy wzięte prosto z Pisma Św. Myślę, że wnioski każdy sam potrafi wyciągnąć, moim celem było tylko i wyłącznie pomóc.
Pozdrawiam :)

Odpowiedz

Jeśli Lena rozważyła w sumieniu prawdziwie i uznała że Paweł i Łukasz zostali powołani przez Chrystusa niech tak zostanie. Nadmieniam tylko że żadne pisma czy Ewangelie same w sobie święte nie są, święte są słowa Boga i jego Syna. Słowa apostołów Jana, Mateusza są najbardziej wiarygodne, dlatego ich waga jest nadrzędna nad wszelkimi innymi pismami znanymi w N.T. Lena musi to zrozumieć że Paweł i jego teksty to nie jest najważniejsze źródło do czerpania o naukach Chrystusa.Musi zrozumieć że najważniejszymi są wyznania naocznych uczni, zwanymi APOSTOŁAMI. Nie można kogoś znieważać z powodu tego że czerpie tylko z dwóch Ewangelii. Również należy być ostrożnym z osądami. Ja nie wiem czy Paweł z Tarsu i Łukasz byli jawnymi fałszerzami, nie umiem tego dowieźć. Jednak należy o tym mówić by inni mieli szanse zrozumieć, i rozważyć według swojego sumienia i poznania.

Odpowiedz

Pragnę powiedzieć, że artykuł ten pisałam z myślą o ludziach, którzy z różnych przyczyn nie wiedzą o tak ważnym wydarzeniu jakim ma być przyjście naszego Zbawiciela Chrystusa i nastanie Królestwa Bożego na nowej ziemi. Temat ten wiele razy poruszał Henryk Kubik na swoim blogu.
Moim zamiarem było przytoczyć fragmenty ściśle związane z tym wydarzeniem, by każdy kto jeszcze o tym nie wie zobaczył jak Wielkie będzie to wydarzenie.
Cytaty te zdecydowanie służą jako przestroga przed fałszywym królestwem bożym i fałszywym mesjaszem, oraz informacją, że królestwo to już trwa.
Chcę też podkreślić, że sam Chrystus nam to obiecał i nie jest to jakaś bajka tylko prawdziwe rzeczy, które mają się wydarzyć.
Mam nadzieję, że wielu osobom to pomoże ku przestrodze. :)
Istotne w tym wszystkim jest właśnie to, że tego wszystkiego nikt nie jest w stanie podrobić.
Pozdrawiam wszystkich :)

Odpowiedz

Polecam obejrzeć, dobitnie o zwiedzeniu.

**** LINK ZABLOKOWANY ****

Michale takie „nauki i przesłanie” nie przejdą KATEGORYCZNIE tutaj.
Niestety pomyliłeś blogi…
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Witam!
Bardzo przepraszam, że znowu ja, ale nie zlecił mi Pan nic ciekawszego do zrobienia na dziś….

W zasadzie chciałabym omówić tylko początkowy tekst i sformułowanie „największe kłamstwo Łukasza”.
Tak się składa, że dorobiłam się kilku przekładów Pisma Świętego, więc porównałam „kłamliwy tekst” i jego kontekst. O czym wg was mówi?
Moim zdaniem słowa Jezusa dotyczą dwóch różnych czasów, kiedy to Królestwo Boże jest/będzie na ziemi. Wersety 20 i 21 mówią o tym, że Królestwo Boże pod postacią Syna Bożego przyszło na ziemię niedostrzegalnie Nikt nie mówi, że jest… Bo obecności Jezusa jako Króla wielu nie dostrzegło np. faryzeusze, z którymi Jezus rozmawiał.
„Zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł:
Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie.
Ani nie będą mówić: Oto tutaj jest, albo ; tam;
Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was”
Werset 21 tłumaczony w różnych przekładach na dwa sposoby mówi „Królestwo Boże jest pośród was”. Ma to sens, gdy założymy, że Jezus mówi o sobie.
Dalsze wersety Łukasza mówią już o nadejściu Królestwa Bożego, na które czekamy. I tu Łukasz zgadza się z Mateuszem, że „będą mówić: Oto tam, oto tu. Nie chodźcie, ani się tam nie udawajcie. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieb, aż po drugi, tak będzie i Syn Człowieczy w dniu swoim”

Problem posądzenia Łukasza o kłamstwo może wynikać właśnie z odmiennego tłumaczenia wersetu 21.
„Królestwo Boże jest pośród was” BW, Gedeonitka, PNŚ (ŚJ), Tysiąclatka, Biblia Mesjańska
albo
„Królestwo Boże jest w was” Św. Wojciech, Łacińsko-Polska, Warszawsko-Praska

Bo jeśli pierwsza wersja tłumaczenia jest źle przetłumaczona:
to Jezus nie mówi o sobie
i Łukasz mąci
zatem Królestwo Boże jest w was i nie wiem na co zatem czekacie…

A jeśli druga wersja jest źle przetłumaczona:
to Jezus mówił o sobie,
Łukasz podaje prawdę
czekamy na widzialne przyjście Chrystusa
a przekład Pisma Świętego, którym posłużyła się Basia, jest przekładem zwodniczym (domniemywam, że popularny Św. Wojciech, w którym pełno dziwnych rzeczy, 75 zł wywalone w błoto)

Podsumowanie
Największe kłamstwo Łukasza wcale nie wydaje mi się kłamstwem nawet malutkim…
Droga, którą podążają wszyscy skreślający coś z Pisma albo coś dokładający jest drogą donikąd. Polecam ostrożność w osądach tekstów i większą koncentrację podczas czytania.
Jeśli ja źle mówię, to naprostujcie mnie proszę…

Odpowiedz
Rafał Kudrański
13 sierpnia 2015 23:29

Angielika powiem Ci, że dobrze, że szukasz ale niestety na siłę próbujesz pokazać, że my się mylimy co do „natchnienia” pewnej maści skrybów…
Ale muszę Cię pochwalić, że SZUKASZ i powiem Ci, że Z POZORU masz tylko rację na tym przykładzie. RZECZYWIŚCIE wygląda ten werset tak jak to przedstawiasz.
Ale TYLKO WYGLĄDA.
Po pierwsze – należy zwrócić uwagę, że ten werset jest kompletnie NIEPOTRZEBNY z racji, że praktycznie mówi on to samo co dalsza część… A więc można powiedzieć, że jest to BEZSENSOWNY werset lub nielogiczny.
Po drugie – tego początku NIE ma w Ewangelii Mateusza, na której to Łukasz się wzorował – jak i Marek. Co ciekawe nie ma też tego w drugiej Ewangelii Apostolskiej.
Ale u Mateusza mamy tą DRUGĄ część, którą również Łukasz pisze. Gdzie tu sens i logika w takim razie w takim zabiegu Łukasza – a którego Mateusz nie zrobił??

Jedyna ZNOWU wychodzi na jaw jak i u Marka – logika do WPROWADZANIA W BŁĄD a Łukasza intencja w tym DZIWNYM świadectwie jest jak forma tematu.

Angelika doceniam Twój trud ale nie przeforsujesz tu byśmy wrócili do Pawła, Łukasza czy Marka.
I proszę Cię byś nie podejmowała tego typu tematów bo szkoda Twojego czasu i mojego (oraz innych komentujących).

Życzę Tobie spokojnej nocy – DoBrAnOc

Odpowiedz
Andrzej KoDeR76
13 sierpnia 2015 23:49

Ja krótko, bo szkoda nerwów. Nie ma obecnie wśród nas Królestwa Bożego. Być może ‚bóg’ Łukasza tak mu podyktował, wtedy cały świat jest królestwem tegoż ‚boga’. To by nawet pasowało.

Odpowiedz

Ja napiszę co mnie odrzuciło od ew.Łukasza i nie chodzi o to, że był ona związany z Pawłem (to przyszło później). Cytat poniżej:

Przypowieść o nieuczciwym zarządcy
„16:1 Potem powiedział jeszcze do uczniów: Był pewien bogaty człowiek, który miał zarządcę, a tego oskarżono przed nim, że trwoni jego majętność.
16:2 I przywoławszy go, rzekł mu: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twojego zarządu, albowiem już nie będziesz mógł nadal zarządzać.
16:3 I rzekł zarządca do siebie samego: Cóż pocznę, skoro pan mój odbiera mi zarząd? Nie mam sił, aby kopać, a żebrać się wstydzę.
16:4 Wiem, co uczynię, aby mnie przyjęli do domów swoich, gdy zostanę usunięty z zarządu.
16:5 I wezwał dłużników swego pana, każdego z osobna, i rzekł do pierwszego: Ile winieneś panu memu?
16:6 A ten odrzekł: Sto baryłek oliwy. Rzekł mu więc: Weź zapis swój, siądź i szybko napisz pięćdziesiąt.
16:7 Potem rzekł do drugiego: A ty ile winieneś? A ten odrzekł: Sto korców pszenicy. Rzekł mu: Weź zapis swój i napisz osiemdziesiąt.
16:8 I pochwalił pan nieuczciwego zarządcę, że przebiegle postąpił, bo synowie tego świata są przebieglejsi w rodzaju swoim od synów światłości.”

Jeżeli przeanalizujemy słowa, które zostały rzekomo wypowiedziane przez naszego Zbawiciela to możemy odnieść wrażenie, że poprzez tą przypowieść nasz Pan pochwalał kombinatorów, chociaż kolejne wersety mówią o tym, że nie można Bogu służyć i mamonie. Ta przypowieść wg mnie jest bez sensu (i nie mogła być wypowiedziana przez Chrystusa), a w moim odczuciu ma wprowadzić jedynie chaos informacyjny.

Piszę to pod kątem nowych osób na forum dla których trudno jest (na chwilę obecną) przyjąć do wiadomości i zaakceptować „możliwość skażenia ” Biblii.
Pozdrawiam

Odpowiedz

I w tym jest całe sedno. :)

Odpowiedz
niedoskonały
13 sierpnia 2015 21:46

Jak widzisz Basiu demony ciężko pracują aby posługując się ludźmi atakować ogrom pracy i energii jaki wkładasz w swoją pracę na rzecz Pana.
Rafałowi też się ostatnio obrywa.
Trzymajcie się mocno – Nasz Zbawiciel was wspiera.
Jak już wspomniałem w komentarzu do artykułu na temat Marka – Mateusz i Jan przebywali z Panem bezpośrednio, więc ich wiarygodność jest nie do podważenia więc komentarz Leny że Mateusz może kłamać no cóż – nie będę tego komentował.

Odpowiedz

Dziękuję Krzysiu, że dostrzegłeś cel dla jakiego napisałam artykuł. Daleka jestem od załamania się i wiem, że pewne osoby na siłę poruszają tu kwestię Łukasza co nie jest istotne w tej chwili.
Założeniem artykułu jest obalenia słów kłamliwych ludzi, którzy zaprzeczają, że nasz Kochany Zbawiciel przyjdzie w sposób widoczny dla wszystkich, tak jak nam to obiecał, a wydarzenie to będzie tak wielkie, że nie sposób będzie, aby tego ktoś na ziemi nie zauważył.
Dokąd te wydarzenia nie nadejdą ufajmy tylko Bogu, a nie ludziom, którzy nazywają się posłańcami Boga lub Jego następcami.
Pozdrawiam Cię i wszystkich, którzy rozumieją dlaczego napisałam ten artykuł. :)

Odpowiedz

Basiu świetny artykuł-z Bogiem kochani.

Odpowiedz

Anne,
fajnie, że Ci się podobał. :)

Odpowiedz

Jesteście pod Bożym przekleństwem!

******* DALSZA CZĘŚĆ ZABLOKOWANA *******

k29 dziękujemy za takie „błogosławieństwo” i abyś się już więcej nie denerwował to polecam nie wchodzić na blog.

Odpowiedz

” Pasterzem moim jest Pan: nie brak mi niczego, na zielonych pastwiskach pozwala mi leżeć. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, orzeźwia mą duszę. Po ścieżkach prostych mnie wiedzie przez wzgląd na swoje imię. Chociaż bym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kij Twój i Twoja laska to one mnie pocieszają. Stół dla mnie zastawiasz na oczach mych przeciwników, namaszczasz mi głowę olejkiem, mój kielich jest przeobfity. Dobroć i łaska pójdą za mną śladem przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy”
:)

Odpowiedz
Andrzej KoDeR76
16 sierpnia 2015 12:58

Tak piękny psalm, zawsze mówię, że Pan jest moim pasterzem i nie brak mi niczego.

Odpowiedz

Witajcie!
Moja znajomość PŚ jest na pewno mniejsza niż większości komentujących jednak gdy zastanawiałam się nad argumentem Angeliki nasunęła mi się taka uwaga. Czy gdzieś jeszcze występuje określenie Chrystusa jako „Królestwo Boże”? Syn Człowieczy, Zbawiciel, Słowo, Baranek, Mesjasz, Król królów, Pan panów – każdy wie o kogo chodzi. Pewnie nie wszystko jeszcze wymieniłam ale czy gdzieś jeszcze mówi o sobie lub jakiś prorok nazywa go Królestwem Bożym? Pomóżcie kochani odpowiedzieć na to pytanie bo jak wspomniałam ja jeszcze nie ogarniam wszystkiego i mogę się mylić. Bo wydaje mi się, że w innych miejscach mówił że przybliżyło się Królestwo.
Wybaczcie, że bez cytatów ale piszę z pracy.
Zmartwiłam się tym co napisała Angelika na temat przekładu Św Wojciecha bo właśnie kupiłam sobie taką i cieszyłam się, że znalazłam wreszcie taką bez żadnego papieża na okładce ani bez specjalnego papieskiego błogosławieństwa dla czytelników, ani bez ilustracji jakiegoś tam wybitnego „kogoś”, ani bez jakiejś ikony na okładce no i masz – tłumaczenie trefne.
Z Bogiem Bracia i Siostry.

Odpowiedz
Rafał Kudrański
18 sierpnia 2015 07:04

Pugi, chyba najlepszym i najbardziej sztandarowym potwierdzeniem jak to „jest” z Królestwem Bożym” mówi nam…
MODLITWA, którą dał nam Sam Chrystus:

„Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
niech się święci imię Twoje!
Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. ” Ew. Mateusza 6, 9

ciężko kupić Biblię bez krzyżyków, dedykacji – taki już „urok” naznaczenia kąkolem mimo wszystko. Ale można zamalować, zakleić i napisać jakiś piękny cytat :)
Pozdrawiam

Odpowiedz

Poza tym Pugi, każdy fragment w PŚ, który opowiada nam o tym jak Chrystus przyjdzie nas wybawić, pozbiera nas i stworzy nową ziemię i zamieszka z nami, jest dowodem na to, że w przyszłości na ziemi będzie Królestwo Boże, czyli ludzie będą żyć na ziemi pod opieką samego Baranka. To właśnie ma być Jego Królestwo – Wybrani i On. To On wtedy ustanowi prawa i będzie Królem.
Teraz władcą tego świata jest szatan, a później będzie Chrystus.
To są dwa odmienne światy, zupełne przeciwieństwo, jak zapewne zauważyłaś. :)

Odpowiedz

Dla przestrogi Kochani jeszcze ta wiadomość z ostatniej chwili, odnośnie fałszywych świątyń, w których z pewnością nie zamieszka Bóg i nie mają z Nim nic wspólnego. To jest makieta przyszłej świątyni NWO , chociaż bardziej przypomina ona zamek.
http://wolna-polska.pl/wiadomosci/szok-w-katolickiej-katedrze-makieta-swiatyni-religii-swiatowej-2015-10

Odpowiedz

Pozwolę sobie tutaj zamieścić jeden ze swoich komentarzy, który ukazuje na podstawie Pisma, gdzie teraz znajduje się Dom Boży zwany Przybytkiem Boga lub Świątynią :

Skąd wzięli się fałszywi nauczyciele, którzy budują świątynie dla Boga i mówią, że On w nich mieszka ? Czym są te budynki z kamienia nazywane domem Bożym ? Kim są źli pasterze, którzy nadali sobie prawo nauczania ludzi i prowadzą ich do zguby ? Mówię tu o wszystkich świątyniach, które powstały po zmartwychwstaniu Jezusa i wstąpieniu do nieba i guru religijnych, którzy powołują się na Boga lub Chrystusa.
Czy głosiciele fałszywych nauk – swoich nauk nie zapomnieli czasem o jakże ważnym wydarzeniu w dziejach świata, a mianowicie przyjściu na ziemię Zbawiciela świata Jezusa ! Jedynego Nauczyciela, każdego człowieka, który ma władzę nad wszystkim w niebie i na ziemi. Czyż to nie Jezus powiedział, że pośle do nas Ducha Bożego, aby ten nam przypomniał Jego Słowa i dał zrozumienie każdemu. Żadni kapłani światowi nie dostali takiej władzy od Boga, aby nas uczyć. Mamy opierać się tylko na nauce Jezusa, czyż tak nie powiedział ?
To On Jezus 2000 lat temu przyszedł, aby zbudować swój Kościół. Członkami tegoż kościoła stali się wszyscy, którzy uwierzyli w Niego i Jego Słowa. Jego kościół nie jest z kamienia zbudowany na piasku. Jego kościół zbudowany jest na Skale jaką jest Bóg.

„Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale.Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.”

O ile przed Chrystusem wolą Boga było zbudowanie Przybytku – Domu imienia Pańskiego, który był miejscem, modlitw ludu Izraelskiego, a chwała Boga okrywała ten Dom – Namiot wiele razy i Bogu się to podobało, tam też składali ofiary poświęcone Mu o tyle z chwilą przyjścia Króla świata na ziemię wszystko się zmieniło.

„Kiedy Mojżesz zstąpił z góry, zgromadził cały lud i opowiedział, co Bóg do niego mówił. Wtedy lud z radością zebrał złoto i srebro, które posiadał, bogate makaty i kosztowne drzewo i z nich zbudowali piękny PRZYBYTEK Panu w kształcie namiotu. Ściany zbudowane były Z desek cedrowych. PRZYBYTEK składał się z dwu części: Z DZIEDZIŃCA I NAMIOTU.”
„Dawid zaś, mój ojciec, powziął zamiar zbudowania DOMU dla imienia Pana Boga Izraela.Wówczas Pan rzekł memu ojcu Dawidowi: Dobrze postąpiłeś, że powziąłeś zamiar zbudowania DOMU dla mego Imienia, bo wypłynęło to z twego serca.Jednak nie ty będziesz budował ten dom, ale twój rodzony syn, on zbuduje ów DOM dla mego Imienia.”
„Teraz też Panie, Boże Izraela, niech się sprawdzi Twoje słowo, które dałeś Twemu słudze Dawidowi.Czyż jednak naprawdę zamieszka Bóg z człowiekiem na ziemi? PRZECIEŻ NIEBO I NAJWYŻSZE NIEBIOSA NIE MOGĄ CIE OBJĄĆ, A TYM MNIEJ TA ŚWIĄTYNIA, KTÓRĄ ZBUDOWAŁEM. Zważ więc na modlitwę Twego sługi i na jego błaganie, o Panie, Boże mój, i wysłuchaj to wołanie i modlitwę, w której Twój sługa stara się ubłagać Cię o to,aby w dzień i w nocy oczy Twoje patrzyły na tę świątynię. Jest to miejsce, w którym zechciałeś umieścić swoje Imię, tak by wysłuchać modlitwę, jaką zanosi Twój sługa na tym miejscu.Dlatego wysłuchaj błaganie Twego sługi i Twego ludu, Izraela, ilekroć modlić się będzie na tym miejscu, Ty zaś wysłuchaj na miejscu Twego PRZEBYWANIA W NIEBIE.”

Wiemy, że Izraelici bezcześcili Przybytek Boga, cudzołożyli z narodami pogańskimi, wielbili ich bogów i zamiast słuchać przykazań i praw Bożych wprowadzali swoje ludzkie nauki, tradycje, zwyczaje i sądy zupełnie nie oparte na sprawiedliwości Bożej Boga, który wiele razy do nich wołał – miłosierdzia chcę nie ofiary !!! Sam Jezus ukazał im to jak dbają o Przybytek Boga – Świątynię Jerozolimską, z której zrobili jaskinię zbójców, sam Jezus zarzucił im nieposłuszeństwo wobec Boga. Sam Jezus zapowiedział im, że z tej Świątyni nie pozostanie nic oprócz gruzów.
Gdyby paru ludzi urodziło się gdzieś na odosobnionym terenie od fałszywych nauczycieli i budowli zwanych „ kościołami” i ci ludzie mieliby tylko dostęp do Pisma oraz świadectwa apostołów Jezusa czy wpadliby na taki pomysł jak wszyscy guru tegoż świata, żeby budować świątynie Bogu ? Nie ma takiej opcji, ponieważ świadectwo apostołów Jezusa temu zaprzecza. Zaprzecza temu także Księga Objawienia, która jest objawieniem anioła Bożego danemu Janowi.
Powtórzę raz jeszcze Jezus przyszedł na świat, aby założyć swój kościół.

„Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli kamień], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.”

Jezus przyszedł przeprowadzić sąd, wypełniło się zapowiadane proroctwo gdzie ci którzy nie widzieli, przejrzeli na oczy i uwierzyli w Niego, a ci którzy widzieli oślepli i zaprzeczali iż pochodzi On z nieba i jest Zbawicielem ludzi.Władca tego świata – szatan został osądzony, a Jezus cierpiał i umarł po to, aby zbawić każdego kto w Niego uwierzy. On zmartwychwstał i poszedł do nieba, przybytku Pańskiego, tam siedzi na tronie i ma władzę nad wszystkim. A wszyscy w domu Boga oddają Mu cześć i chwałę !!!
Pokażcie mi gdzie Chrystus mówi o tym, aby budować tzw. „ kościoły” bo On tam zamieszka !!!
Dokąd guru będą wciskać ciemnotę ludziom o tym, że w tych „ kościołach” mieszka Bóg !!!
Gdzie Bóg nakazuje wybudować świątynie z ołtarzem, arką przymierza, aby tam odprawiać starotestmentalne rytuały i ofiary ? Przecież wiecie, że całkowita, doskonała, wystarczająca ofiara została już złożona za grzechy wszystkich ludzi, gdy sam Jezus oddał za nas życie, cierpiał i wziął na siebie wszystkie nasze występki, aby każdy kto w Niego uwierzy miał życie wieczne.
Od 2000 lat Jedynym Nauczycielem, którego mamy słuchać jest Jezus ! W nauce Chrystusa nie ma podstaw do tego, aby istnieli guru religijni, którzy będą nam narzucać co mamy robić, aby dostąpić zbawienia. Nie ma też podstaw do tego, aby budować świątynie, ponieważ Bóg tego nie kazał czynić, a wręcz przeciwnie zapowiedział, że przy końcu czasów zniszczy te wszystkie świątynie, ołtarze, figurki, przedmioty kultu. Więc dlaczego guru religijni to robią od 2000 lat ? Ano po to, żeby mieć władzę na ludźmi i aby ich odciągnąć od prawdziwej czystej nauki Chrystusa.

IZAJASZA 66,1
„ Tak mówi Bóg: Niebiosa są moim tronem, a ziemia podnóżkiem nóg moich! Jakiż to dom możecie mi wystawić i jakież miejsce dać mi na mieszkanie?”

Czy ludzie wiedzą gdzie mieszka Bóg i gdzie jest Jego dom – Przybytek ? Prawda jest taka, że mało ludzi czyta Pismo i dlatego nie wiedzą wielu rzeczy. Zaufali człowiekowi i nic z tego dobrego nie wychodzi. Nie ma podstaw biblijnych, aby była konieczność budowania także świątyni w Jerozolimie, z pewnością nie jest to życzeniem Boga. Dlatego uważam, że obrazek odbudowy świątyni w Ezechiela jest fałszem. Nie pasuje do pozostałego przesłania. Co znaczą słowa ? – a Jego zbawienie z pokolenia na pokolenie ! Otóż odkąd Chrystus zmartychwstał przez wszystkie pokolenia od tamtej pory zostali zbawieni ludzie, którzy byli wierni Jemu i Jego słowu. Swoją odkupieńczą krwią nabył sobie ludzi do królestwa Bożego. I tak będzie dalej nabywał sobie ludzi przez przyszłe pokolenia, aż do dnia kiedy przyjdzie do nas Wielki i Wspaniały.

„Ty zaś, o Panie, na wieki zasiadasz na tronie,
a imię Twoje [trwa] przez wszystkie pokolenia.
Powstaniesz i okażesz litość Syjonowi,
bo czas już, byś się nad nim zmiłował,
Twoi bowiem słudzy miłują jego kamienie
i użalają się nad jego gruzami.
Narody będą się bały imienia Pańskiego,
i wszyscy królowie ziemi – Twej chwały,
bo Pan odbuduje Syjon
i ukaże się w swej chwale,
przychyli się ku modlitwie opuszczonych
i nie odrzuci ich modłów.
Należy to spisać dla pokolenia, co przyjdzie,
a lud, który zostanie stworzony, niech wychwala Pana!
Bo Pan wejrzał z WYSOKIEGO PRZYBYTKU SWOJEGO,
POPATRZYŁ Z NIEBA NA ZIEMIĘ,
aby usłyszeć jęki pojmanych,
aby skazanych na śmierć uwolnić,
by imię Pańskie głoszono na Syjonie
i Jego chwałę w Jeruzalem,
kiedy zgromadzą się razem narody
i królestwa, by służyć Panu.”

Jezus gdy szedł do Ojca powiedział bardzo ważną rzecz, mianowicie, że idzie przygotować nam mieszkanie, a gdy przygotuje wróci po nas. Jak widać dom, mieszkanie Jezusa jest w niebie. On powiedział, że chce, abyśmy byli gdzie On jest i dotrzymuje słowa.
PRZYBYTEK BOŻY – DOM BOŻY JEST W NIEBIE WRAZ Z TRONEM, OŁTARZEM, ARKĄ PRZYMIERZA. TO JEST WŁAŚNIE NOWE JERUZALEM – KTÓRE ZSTĄPI Z NIEBA OD BOGA WRAZ Z JEGO LUDEM !!!
Czy dalej ktoś chce wmawiać ludziom, że trzeba budować Bogu świątynie ?
Spójrzcie na to : fragmenty Księgi objawienia :

KSIĘGA OBJAWIENIA 14

I widziałem, a oto biały obłok, a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego, mający na głowie swojej złotą koronę, a w ręku swym ostry sierp.

A inny anioł wyszedł ze ŚWIĄTYNI, wołając donośnym głosem na tego, który siedział na obłoku: Zapuść sierp swój i żnij, gdyż nastała pora żniwa i dojrzało żniwo ziemi.
I zapuścił Ten, który siedział na obłoku, sierp swój na ziemi, i ziemia została zżęta.
I wyszedł inny anioł ze ŚWIĄTYNI, która jest w niebie, mając również ostry sierp.
I jeszcze inny anioł wyszedł z OŁTARZA, a ten miał władzę nad ogniem; i zawołał donośnie na tego, który miał ostry sierp, mówiąc: Zapuść swój ostry sierp i obetnij kiście winogron z winorośli ziemi, gdyż dojrzały jej grona.
I zapuścił anioł sierp swój na ziemi, i poobcinał grona winne na ziemi, i wrzucił je do wielkiej tłoczni gniewu Bożego.
KSIĘGA OBJAWIENIA 15
A potem widziałem, i oto otwarła się w NIEBIE ŚWIĄTYNIA NAMIOTU ŚWIADECTWA,
wyszło ze ŚWIĄTYNI siedmiu aniołów, mających siedem plag, odzianych w czyste, lśniące płótno i opasanych przez pierś złotymi pasami.

I napełniła się ŚWIĄTYNIA dymem od chwały Bożej i mocy jego, i nikt nie mógł wejść do ŚWIĄTYNI, dopóki nie dopełni się siedem plag siedmiu aniołów.
KSIĘGA OBJAWIENIA 21
I widziałem MIASTO ŚWIĘTE, NOWE JERUZALEM, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego.
21:3I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: OTO PRZYBYTEK BOGA Z LUDŹMI! I ZAMIESZKA WRAZ Z NIMI I BĘDĄ ONI JEGO LUDEM, A ON BĘDZIE ” BOGIEM Z NIMI”
21:4I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.
21:5I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe.
21:6I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota.
21:7 Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem.
Lecz ŚWIĄTYNI w nim nie widziałem; ALBOWIEM PAN, BÓG, WSZECHMOGĄCY JEST JEGO ŚWIĄTYNIĄ ORAZ BARANEK.
21:23 A miasto nie potrzebuje ani słońca ani księżyca, aby mu świeciły; oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest Baranek.
21:24 I chodzić będą narody w światłości jego, a królowie ziemi wnosić będą do niego chwałę swoją.
21:25 A BRAMY JEGO NIE BĘDĄ ZAMKNIĘTE W DZIEŃ, BO NOCY TAM NIE BĘDZIE;
21:26 I wniosą do niego sławę i dostojeństwo narodów.
21:27 I nie wejdzie do niego nic nieczystego ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota Baranka.
KSIĘGA OBJAWIENIA 11
I otworzyła się ŚWIĄTYNIA BOŻA, która jest w niebie, i ukazała się SKRZYNIA PRZYMIERZA jego w świątyni jego; i zaczęło się błyskać i głośno grzmieć, i przyszło trzęsienie ziemi, i spadł wielki grad.
Pozdrawiam wszystkich :)

Odpowiedz

Dołączam tu jeszcze jeden bardzo ważny fragment dotyczący wielkiego dnia gniewu Boga.

Przystąpcie, narody, by słuchać!
I wy, ludy, natężcie uwagę!
Niech słucha ziemia i wszystko, co ją napełnia,
świat i wszystko, co na nim wyrasta!
Bo Pan kipi gniewem na wszystkich pogan
i wrze z oburzenia na wszystkie ich wojska.
Przeznaczył je na zagładę,
na rzeź je wydał.
Zabici ich leżą porzuceni,
rozchodzi się zaduch z ich trupów;
od krwi ich rozmiękły góry,
całe wojsko niebieskie topnieje.
NIEBIOSA ZWIJAJĄ SIĘ JAK ZWÓJ KSIĘGI,
wszystkie ich zastępy opadają,
jak opada listowie z winnego krzewu
i jak opadają liście z drzewa figowego.
Zaiste, mój miecz upoił się na niebiosach;
oto spadnie na Edom,
na lud, który przeznaczyłem na potępienie.
Miecz Pana spłynął krwią,
pokryty jest tłuszczem,
krwią jagniąt i kozłów,
tłuszczem nerek baranich.
Bo Pan święci ofiarę w Bosra,
wielką rzeź obrzędową w kraju Edomitów.
Jak bawoły ludy padają,
i naród mocarzy – jak woły.
Ich ziemia opiła się krwią,
proch jej nasiąknął tłuszczem.
Bo to dla Pana dzień pomsty,
rok odwetu dla Obrońcy Syjonu.
Potoki Edomu obrócą się w smołę,
a proch jego w siarkę;
ziemia jego stanie się smołą płonącą.
Nie zagaśnie ni w nocy, ni w dzień,
jej dym wznosić się będzie ciągle.
Kraj pozostanie opustoszały z pokolenia w pokolenie,
po wiek wieków nikt go nie przemierzy.
Pelikan i jeż go posiądą,
puchacz i kruk go zamieszkają;
Pan rozciągnie nad nim sznur nicości
i ołowianki opustoszenia.
Nie będzie jego dostojników
ani królestwa tam nie obwołają,
wszyscy jego książęta będą niczym.
Ciernie wyrosną w jego pałacach,
pokrzywy i osty w jego warowniach;
będzie to nora szakali,
dziedziniec strusich samic.
Zdziczałe psy spotkają się z hienami
i kozły będą się przyzywać wzajemnie;
co więcej, tam LILIT przycupnie
i znajdzie sobie zacisze na spoczynek.
Tam się wąż gnieździć będzie i znosić jaja,
wysiadywać młode i zgarniać je pod swój cień.
Tam i sępy się zlecą,
nie będą patrzeć szukając jeden drugiego.
Szukajcie w księdze Pańskiej i odczytajcie:
Ani jednego z nich nie zabraknie! –
Bo usta Jego, one rozkazały,
i Duch Jego, On je zgromadził.
On też rzucił im los
i Jego ręka podzieliła im ziemię sznurem mierniczym;
na wieki będą ją dziedziczyli,
mieszkać w niej będą z pokolenia w pokolenie. Izajasz 34

Niesamowite proroctwo o zagładzie narodu przeznaczonego na potępienie. Zauważcie niezwykłe podobieństwo z Ks. Objawienia. :)

Lilith – żeński demon https://pl.wikipedia.org/wiki/Lilith
Boginie w kabale – http://wiccanski-krag.com/boginie_u_zrodel_kabaly.html

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud